Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Detyra Per Fun Dim Tare, Tregjet e Kredise

Detyra Per Fun Dim Tare, Tregjet e Kredise

Ratings: (0)|Views: 831 |Likes:
Published by Eva Koka
detyre
detyre

More info:

Published by: Eva Koka on Jun 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/24/2013

pdf

text

original

 
Universiteti i TiranësFakulteti i EkonomisëDega : EkonomiksGrupi:
E
301Punuan: Pranoi:Dorina Plaku (20) Ahmet MençellariEtleva Koka (Gojani) (25)
 
 
 Tregjet e kredise ne vendet e Evropes Qendrore dheLindore
2011
Tabela e permbajtjes
TABELA E PERMBAJTJES ........................................................................................... 21-HYRJE .................................................................................................................. 32- ECURIA E KREDISË NË VITET 2000-2004 ................................................................ 32.1- FAKTORËT QË KANË SHKAKTUAR ZGJERIMIN E SHPEJTË TË KREDISË .................... 52.2- KARAKTERISTIKAT E BUMEVE TË KREDITIMIT ..................................................... 62.3-SFIDAT DHE MUNDËSITË E KRIJUARA NGA BOOM-ET E KREDITIMIT ....................... 72.4 PËRGJIGJET E POLITIKAVE DHE EFEKTIVITETI I TYRE ............................................. 83. ECURIA E KREDITIMIT VITET E FUNDIT (2005-2009) ............................................... 93.1-RASTI I MAQEDONI......................................................................................... 93.1.1- MBI SEKTORIN BANKAR .................................................................................. 93.1.2- KREDITIMI I INDIVIDËVE ............................................................................... 103.2-RASTI I POLONISË ............................................................................................ 103.2.1- STABILITETI I SEKTORIT BANKAR NË POLONI ................................................. 103.2.2- KREDITIMI ................................................................................................... 113.2.3- KREDITË ME PROBLEME ................................................................................ 133.3-RASTI I BULLGARISË ........................................................................................ 143.4-RASTI I HUNGARISË ......................................................................................... 153.4.1-IMPAKTI I KRIZËS NË NUMRIN DHE SJELLJEN E HUAMARRËSVE PËR KREDITË MEPROBLEME ............................................................................................................ 153.4.2-REAGIMI I BANKAVE HUNGAREZE NDAJ PROBLEMATIKAVE TË KREDITIMIT ........ 164-RASTI I SHQIPËRISË ............................................................................................ 184.1-ECURIA E KREDITIMIT ....................................................................................... 184.2-RRITJA E SHPEJTË E KREDITIMIT NË VENDIN TONË ............................................. 204.3-STRUKTURA E KREDISË SIPAS AFATIT, VALUTËS, SEKTORËVE DHE RAPORTIKREDI/DEPOZITA ................................................................................................... 225-KONKLUZIONE .................................................................................................... 256-REFERENCAT ...................................................................................................... 26ANEKS ................................................................................................................ 27
2
 
 Tregjet e kredise ne vendet e Evropes Qendrore dheLindore
2011
1-Hyrje
Industria financiare në të gjithë botën ka kaluar ndryshime dramatike gjatë dekadave të fundit.Globalizimi dhe liberalizimi i kanë hapur rrugë një proçesi zhvillimi të shpejtë dhe një evolucioni tëvazhdueshëm. Për më tepër, rënia e regjimit komunist në Evropën Qendrore dhe Lindore u ka dhënë jetë ekonomive të reja e të paprovuara të tregut me sisteme financiare të brishta që kanë qenë nënreformime vazhdueshme strukturore. rvec saj, progresi i shpejtë i teknologjiinformacionit e ka bërë sektorin financiar një mjedis mjaft dinamik. Nga ana tjetër, rëndësia që po i japin bankat aktivitetit të kredisë, ka nxitur zhvillimin dhe e ka bërë më dinamik si sistemin bankar ashtu edhe ekonominë. Rritja e shpejtë e kredisë për sektorin privat ka qenë një fenomen shumë i përhapur në vendet e Evropës Lindore dhe Qendrore, deri në vitin 2007. Kjo ka ndodhur si rezultat ishumë faktorëve duke përfshirë stabilitetin makroekonomik, reformat e ndryshme në sistemin bankar, privatizimin e sektorit financiar, etj.Qëllimi i detyrës sonëështë të pasqyrojmë në mënyrë të shkurtër procësin e kreditimit në disa vendetë Evropës qëndrore dhe Lindore, gjatë periudhës kur këto vende përjetuan një bum kreditimi (2000-2004) dhe gjatë periudhës së krizës financiare botërore të vitit 2008. Si ka qënë kjo ecuri, me cfarë problemesh është ndeshur sistemi financiar në këto vënde, a i është dhënë zgjidhje atyre? Të gjithakëto pyetje ne do të përpiqemi t’i japim përgjigje në këtë detyrë. Qëllimi ynëështë që të paraqesimdhe ecurinë e kreditimit në vëndin tonë, ku do të flitet për të njëjtat periudha kohore. Në pjesën e parë të detyrës do të paraqesim ecurinë e kredisë në vitet 2000-2004, periudhë ku kemi pasur bume kreditimi ne vende të Evropës Qëndrore dhe Lindore, duke paraqitur faktorët dhekarakteristikat e këtyre bumeve. Në pjesën e dytë do të flasim për ecurinë e kredisë gjatë viteve tëfundit, sa janë prekur tregjet e kredive të këtyre vendeve nga kriza financiare. Në pjesën e tretë dhe tëfundit do të pasqyrojmë tregjet e kredisë në vendin tonë.
2- Ecuria e kredisë në vitet 2000-2004
 Rritja e shpejtë e kredisë kryesisht në sektorin privat, ka qenë një fenomen shumë i përhapur për ekonomitë në tranzicion, sidomos në vendet e Evropës Lindore dhe Qendrore
.
 Në literaturë identifikohen dy forca të cilat mund të ndikojnë në rritjen e aktivitetit të kredisë: rritja eofertës dhe rritja e kërkesës. Burim i ofertës për kredi është sistemi bankar apo institucionet e tjerafinanciare jobanka, ndërsa në anën e kërkesës janë individët dhe bizneset.
3

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mariglen Kurti liked this
Eliona Gremi liked this
Eliona Gremi liked this
Eliona Gremi liked this
Elisa Kita liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->