Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
26Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TGD

TGD

Ratings: (0)|Views: 3,557|Likes:

More info:

Published by: Oxana Sorochin-Jalba on Jun 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/24/2013

pdf

text

original

 
1.
 
Teoria generală a dreptului în sistemul ştiinţelor.
 
Identifcaţi ştiinţa şi trăsăturile distinctive ale ştiinţelor în general şi ale ştiinţelor juridice în special.
 
Generalizaţi criteriile de clasificare a ştiinţelor, în general, şi a celor juridice în special.
 
Argumentaţi necesitatea studierii teoriei generale a dreptului pentru un viitor jurist şi rolul acesteia înstudiul celorlalte ştiinţe juridice.
2.Scop ideal şi funcţii în drept.
2.1. Caracterizaţi scopul dreptului la diferite etape de dezvoltare istorică.2.2.Determinaţi idealul şi valorile în drept.2.3.Estimaţi funcţiile dreptului Republicii Moldova.
1.
 
Norma juridică.
Caracterizaţi norma juridică şi trăsăturile ei.
 
Argumentaţi elementele constitutive ale normei juridice.
 
Descrieţi modalităţile de expunere a elementelor normelor juridice în articolele actului normativ.
2.Abrogarea legii.
2.1.Distingeţi abrogarea şi efectele juridice ale abrogării legii.2.2.Argumentaţi formele de abrogare a legii.2.3.Formulaţi cauzele şi condiţiile căderii legii în desuetudine.
1. Originea statului şi dreptului.
1.1.Caracterizaţi puterea şi normele sociale ale societăţii prestatale.1.2.Analizaţi premisele apariţiei statului şi dreptului.1.3.Formulaţi principalele concepţii (teorii)de apariţie a statului şi dreptului.
2.Normele juridice şi normele obişnuielnice
1.Caracterizaţi conceptul şi trăsăturile normelor sociale.2.Determinaţi locul obiceiului în sistemul general al normelor sociale.3.Estimaţi tangenţele şi deosebirile normelor juridice şi a normelor obişnuielnice.
1.Formele şi tipurile istorice ale statului.
1.1.Caracterizaţi forma statului şi elementele constitutive ale acesteia.1.2Argumentaţi legăturile formelor cu tipurile istorice ale statului.
 
1.3.Formulaţi probleme actuale ale formei statului în Republica Moldova. 
2.Actul de aplicare a dreptului (actul aplicativ)
1.Identificaţi actul aplicativ şi trăsăturile acestuia.2.Determinaţi coraportul actului normativ juridic cu actul aplicativ.3.Estimaţi actele aplicative ale autorităţilor publice ale Republicii Moldova. 
1.Scopul, sarcinile şi funcţiile statului.
1.1.Interpretaţi scopul statului la diferite etape de dezvoltare istorică.1.2.Demonstraţi legătura scopului cu sarcinile şi funcţiile statului.1.3.Evaluaţi scopul, sarcinile şi funcţiile statului Republica Moldova la etapa contemporană. 
2.Limbaj şi stil în elaborarea actelor normativ-juridice
1.
 
Interpretaţi rolul limbajului şi stilului în elaborarea actelor normativ-juridice.2.
 
Determinaţi regulile de tehnică legislativă în formularea limbajului legilor.3.
 
Estimaţi importanţa determinării literei şi spiritului legii în aplicarea corectă a normelor juridice. 
1.
 
Ştiinţele juridice.
1.1.
 
Distingeţi specificul şi trăsăturile ştiinţelor juridice.1.2.
 
Stabiliiţi categoriile şi criteriile de clasificare a ştiinţelor juridice.1.3.
 
Estimaţi coraportul teoriei generale a dreptului şi statului cu alte ştiinţe juridice. 
2.Compartimente ale sistemului de drept.
2.1. Distingeţi noţiunea de ramură de drept şi criteriile de divizare a sistemului de drept în ramuride drept.2.2. Argumentaţi legătura dreptului naţional şi dreptului internaţional.2.3. Formulaţi necesitatea compartimentizării dreptului în drept public şi drept privat. 
 
1.Caracteristica generală a dreptului
1.1.Caracteriz aţi conceptul dreptului şi trăsăturile acestuia.1.2. Argumentaţi utilitatea principiilor dreptului şi rolul acestora.1.3.Estimaţi funcţiile dreptului în Republica Moldova. 
2.Tipurile istorice de stat şi drept.
2.1.Caracterizaţi conceptul şi trăsăturile distinctive ale tipului istoric de stat şi drept.2.2.Determinaţi principalele tipuri istorice de stat şi drept şi criteriile de tipizare.2.3.Formulaţi tipurile istorice contemporane de stat şi drept.
1.
 
Baza metodologică a teoriei generale a dreptului.
 
Definiţi baza metodologică a teoriei generale a dreptului şi rolul acesteia în procesul de cercetare afenomenelor juridice.Determinaţi metodele fundamentale ale teoriei generale a dreptului şi interacţiunea acestora .
 
Estimaţi esenţa metodei comparative în procesul investigaţional. 
2.Lacunele în drept
2.1. Identificaţi conceptul şi cauzele lacunelor în drept.2.2. Argumentaţ utilitatea aplicării analogiei legii şi analogiei dreptului.2.3. Formulaţi necesitatea completării lacunelor în drept şi modalităţile de completare a lor.
1.Sistemul dreptului
1.1.Identificaţi conceptul sistemului de drept şi factorii care determină unicitatea normelor juridiceîn cadrul acestuia.1.2.Stabiliţi legătura şi interacţiunea categoriilor: ,,sistemul dreptului", ,,sistemul legislativ",,,sistemul juridic".1.3.Formulaţi problemele constituirii sistemului dreptului şi ramurilor de drept în RepublicaMoldova. 
2.Factorii de configurare a dreptului.
2.1. Definiţi conceptul factorilor de configurare a dreptului şi rolul lor în procesul de constituire adreptului.

Activity (26)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
NataliaFF1989 liked this
Nicolae Rusu liked this
Andrei Frunza liked this
Cheptea Dumitru liked this
Taucci Victoria liked this
Cheptea Dumitru liked this
Taucci Victoria liked this
Dodon Stepan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->