Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Google case study: writing better web copy

Google case study: writing better web copy

Ratings:

4.67

(3)
|Views: 974|Likes:
Published by Dewey Hammond
An analysis of current Google web copy, including a business overview, full web-copy explication, and recommended improvements.
An analysis of current Google web copy, including a business overview, full web-copy explication, and recommended improvements.

More info:

Published by: Dewey Hammond on May 16, 2007
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

 
_idn 9 bh >
 Tsgugjd cnuuns tnc fbpw Dbbd`n -3??4'
Fivn vu~ew cw Entnw Millbje ttt*entnwmillbje*fbl Tmw sntsgun umgv pisugf~`is tncpidn2
9
Dbbd`n vnisfmnv hbs ‐Dbbd`n Ippv,“ ‐Dbbd`n Ippv _snlgns,“ ije ‐Dbbd`n Ippv _snlgnsNegugbj“ i`` snu~sj umgv pidn iv umn ubp snv~`u, tmgfm liknv gu umn psglisw pbgju bh njusw hbs jnis`w i`` f~vublnsv gjunsnvune gj Dbbd`n Ippv* Tmw Dbbd`n Ippv2Dbbd`n Ippv _snlgns Negugbj gv ijugfgpiune ub cn umn jn}u liabs vb~sfn bh jbjvnisfmsnxnj~n hbs Dbbd`n*
3
F~ssnju Dbbd`n Ippv tnc fbpw1 Tmw gu ebnv jbu tbsk Gu sn`gnv `isdn`w bj hniu~snv ije h~jfugbji`guw, tmgfm isn `gvune tgum jb f`nis bsens bsp~spbvn* Gu i`vb hig`v ub `nxnsidn Dbbd`n csije ny~gugnv, ije ebnvj‗u n}p`gfgu`w ieesnvv umnlbvu sn`nxiju fbjv~lns cnjnhguv*Snfbllnjeiugbj Tsgun vusiundgf fbpw umiu psnvnjuv umn viln hniu~snv ije h~jfugbji`gugnv, c~u gj i tiw umiu cnuuns `nxnsidnv csije ny~gugnv ije psbe~fu cnjnhguv, ije cnuuns v~ppbsuv c~vgjnvvbcanfugxnv* Ije tmg`n gu gv i`tiwv glpbsuiju ub tsgun v~ffgjfu`w, csnxguw gv nxnj lbsnglpbsuiju tmnj vn``gjd ub njunspsgvn bsdijgqiugbjv* Tmiu ege wb~ eb2G sntsbun umn bsgdgji` fbpw tgum umn icbxn dbi`v gj lgje*Dbbd`n Ippv1 Uic`n bh fbjunjuv
 
Umgv pidn1 y~gfk vwjbpvgv
 
_idn 31 vfsnnjvmbu bh umn Dbbd`n Ippv mblnpidn
6
 
_idn 61 f~ssnju tnc fbpw -t" iji`wvgv'
 
_idn 51 glpsbxne tnc fbpw 
 
_idn >1 glpsbxne tnc fbpw -t" iji`wvgv'
 
9muup1""ttt*dbbd`n*fbl"i"3 FNB Nsgf Vfmlgeu, Lisfm >, 3??4, Lbsdij Vuij`nw Unfmjb`bdw Fbjhnsnjfn, Vij Hsijfgvfb6 Vfsnnjvmbu uiknj Lisfm 93, 3??4
 
_idn 3 bh >
 
_idn 6 bh >
F~ssnju tnc fbpw -t" iji`wvgv'1
Tn`fbln ub Dbbd`n Ippv
 Tiju vglp`n, pbtnsh~` fbll~jgfiugbj ije fb``icbsiugbjubb`v hbs wb~s bsdijgqiugbj tgumb~u umn ~v~i` mivv`n ijefbvu2
5
Fbll~jgfiun***
>
Dgxn wb~s ~vnsv Dlig`, Dbbd`n Fi`njeis ije Dbbd`n Ui`k iffb~juv umiu ~vn wb~s btjf~vubl ebligj, mn`pgjd
8
umnl ub vuiw fbjjnfune ije tbsk ubdnumns lbsn nhhnfugxn`w*
4
Fb``icbsiun ije p~c`gvm***
=
Ebfv ( Vpsnievmnnuv `nuv ~vnsv vmisn hg`nv ije fb``icbsiun gj sni`ugln* Umn Vuisu _idn
7
gv umn hgsvu p`ifn wb~s ~vnsv tg`` `bbk ub psnxgnt umngs gjcb}nv ije fi`njeisv, iffnvv wb~snvvnjugi` fbjunju, ije vnisfm umn tnc*
***ije dnu bj tgum c~vgjnvv*
Gu$v i`` mbvune cw Dbbd`n, vb umnsn$v jb misetisn bs vbhutisn ub gjvui`` bs ebtj`bie, ijelgjgli` vnu~p ije ligjunjijfn* Wb~ fij dnu ~p ije s~jjgjd y~gfk`w,
9?
nxnj gh wb~ ebj$umixn unfmjgfi` snvb~sfnv*
Jnt)
Usw Dbbd`n Ippv _snlgns Negugbj hbs hsnn umsb~dm Ipsg` 6?um, 3??4*
@nisj mbt Dbbd`n Ippv fij cnjnhgu wb~s****
99
Vli`` C~vgjnvv Njunspsgvn Vfmbb` Hilg`w bs dsb~p
 
5 Ubb l~fm fbpw -98 tbsev"6 `gjnv'―knnp mniens vglp`n; ~jjnfnvvisw ub `nie tgum
vglp`n
,
 pbtnsh~` 
ije
tgumb~u umn ~v~i` mivv`n
cnfi~vn umn fbjv~lns i`sniew n}pnfuv Dbbd`n psbe~fuv ubmixn vglp`n gjunshifnv, pbtnsh~` h~jfugbji`gugnv, ije cn ~vnshsgnje`w; `nie tgum 9, jbu i`` 6>
Fbll~jgfiun
gv i h~jfugbj, c~u fbjjnfugjd tgum bumnsv gv umn cnjnhgu8 Ifugxn xbgfn gv cnuuns4
Vuiw fbjjnfune 
ije
tbsk ubdnumns lbsn nhhnfugxn`w
cbum hb``bt -c~u isn jbu i snv~`u bh' umnf~vublebligj hniu~sn; tmgfm fsniunv i egvfbjjnfu= I dsniu hniu~sn, c~u umn cnjnhgu liw jbu cn f`nis ub umn fbjv~lns7 Tmiu umn Vuisu _idn bhhnsv gv lbsn glpbsuiju umij tmiu gu‗v jiln; `nie tgum hniu~snv9? Gu‗v f`nis umiu umnsn gv
lgjgli` vnu~p
, vb
~p ije s~jjgjd y~gfk`w
gv ~jjnfnvvisw 99 Ubb lijw pnsgbev

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->