Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mikrobilologija - Drugi kolokvijum, domaći

Mikrobilologija - Drugi kolokvijum, domaći

Ratings: (0)|Views: 338|Likes:
Published by creed1000

More info:

Published by: creed1000 on Jun 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
Šesti
 
domaći:
 1.
 
Što su mikroorganizmi sa posebnim svojstivma?
To su m.o. koji dio svojehemijske energije stvorene u toku disimulacionih procesa koriste u
biosintezama za razmnožavanje i kretanje, a drugi nešto veći diootpuštaju u vidu toplote i svjetlosti
ili
 je troše na stvaranju boja,
mirisa i toksina.
 2.
 
Koje energetske grupe mikroorganizama znate i u što pretvaraju višak
energije?
Termogeni m.o.- toplota, fotogeni
svjetlost, hromogeni
 
bojenje, aromatični –
mirise, toksikogeni m.o.
toksine.
 3.
 
Što znate reći o termogenim mikroorganiznima?
(ne zaboraviti
mikrobiološkutermogenezu, kao i ne njihov korisni i štetni uticaj u
poljoprivredi)
Termogeni m.o. višak energije od ukupne oslobođene transformišu utoplotnu. Brzo se razmnožavaju, stvaraju velike kolonije, imaju
aktivan enzimski sistem, aerobni su i
prilagođeni
 
su na većetemperature. Prosces zagrijevanja sredine pomoću t
ermogenih m-.o
naziva se mikrobiološka termogeneza.
 a)
 
Korisni
 
omogućavaju brzo sagorijevanje stajnjaka,zagrijevanje leja u stakleničkoj i plasteničkoj proizvodnji
 b)
 
Odvijanjem
termogeneze u gomilama vlažnog sijena u silosimasa nedovoljno osušenim zrnom dolazi do velikih šteta, gdjezbog uticaja enzima i hemijskih reakcija materijali se ugljenišu,oslobađaju se zapaljivi gasovi ( CO, H2, CH4) te
pod uticajemO2 dolazi do spontanog spaljivanja.
 4.
 
Što znate reći o fotogenim mikroorganizmima? (ne zaboraviti na pojmove
 bioluminiscencija, luciferaza, luciferin)
Fotogni m.o
 
višak energijeotpuštaju u obliku svjetlosti –
javljaju se na ribljim i drugim vrstamamesa, znak su
svježine me
sa jer su osjetljivi i na
minimalne količine
amonijaka koji nastaje raspadanjem proteina. Bioluminiscencija
 
višak energije otpuštaju u obliku svjetlosti.
Luciferaza
(enzim)transformacija hemijeke energije u svjetlosnu. Luciferin
u prisustvuO aldehi
da i luciferaze otpušta
H i elektrone prelazi u oksidativnostanje,
a oslobađanje energije se transformiš
e.
 5.
 
Što su h
romogeni mikroorganizmi i koje pigmente hromogenihmikroorganizama znate i koje su boje navedeni pigmenti?
Hromogeni m.o
 
višak energije koriste za sintezu obojenih materija (pigmenata).Rastvorljivi su u vodi ili drugim rastvariačima.
Hlofofil
zelenipigment, karotenoidi
 
crvene, narandžaste
 
i žute boje
, melanin
 
smeđi, crni, narandžasti i crveni,
antocijani
crvene ili plave,triopirol(meteni)
crveni pigmenti, fenazin
 
narandžasto žuta,tamno narandžasta i crveno narandžasta.
 6.
 
Kako se dijele hromogeni mikrooraganizmi prema tome da li se pigmenti
zadržavaju ili izdvajaju iz ćelije i što znate reći o njima?
Hromoforni m.o
 
zadržavaju pigmente i ne boje okolinu. Tu spadaju alge, lišajevi,
zelene i purpurne bakterije. To su pigmenti iz grupe hlorofila i
 
kartinoida i imaju ulogu u procesu fotosinteze. Hromoparni m.o
 
pigmente izdvajaju iz ćelije.
Nerastvorljivi pigmenti u vodi obojene su
kolonije m.o jer se boja zadržava uz ćeliju, ako su pigmenti
rastvorljivi u vodi boji se podloga
u okolini kolinije ili ćelije.
 7.
 
Šta znate reći o ar
o
mogenim m.o (Ne zaboraviti na njihovu praktičnuprimjenu u preradi poljoprivrednih proizvoda i što znači neprijatan miris)?
Stvaraju veću količinu neprijatnog ili prijatnog mirisa. Neki
predstavnici bakte
rija aktinomiceta i gljiva stvaraju veću količinu jedinjenja neprijatnog ili prijatnog mirisa. Imaju praktičnu primjenu
u proizvodnji poljoprivrednih proizvoda, mljekarstvu. U
vinogradarstvu se koriste aromatični sojevi kvasca. Neprijatan miris
 je znak kontaminacije proizvoda.
 8.
 
Što znate reći o toksikogenim m.o?
U toku metabolizma sintetišu jedinjenja toksina za druge m.o, biljke, životinje i ljude. Toksini semogu izlučivati iz žive ćelije ili ostati u ćeliji do njene autolize
(endotoksin). Najaktivniji pro
izvođači toksičnih jedinjenja u zemljištu
su aktinomicete
 9.
 
Što znate o egzotoksinima?
To su proteini enzimske prirode,
termolabilni i osjetljivi na O2 i svjetlost, a toksični su u minimalnimkoličinama. Razaraju zdrava biljna tkiva i vrše hidrolizu sastojaka ć.zida. Preko biljaka može dospjeti u stočnu hranu i izazvati trovanje iuginuće životinja. Toksične materije u zemljištu izazivaju poremećajmikrobioloških procesa i dovode do smanjenja i uginuća korijenskihm.o, što se negativno izražava na ishranu bi
ljaka.
 10.
Što znate o endotoksinima?
To su (po hemijskom sastavu)
lipopolisaharidi. Toksični su u većim koncentracijama, a oslobađajuse tek nakon uginuća mikroorganizama. Izazivaju opštu intoksikacijuorganizma, a značajni su za stočarsku proizvodnju.
 Sedmi
domaći:
 1.
 
Što je adaptacija m.o i kako se vrši adaptacija m.o?
Prilagođavanje m.o nanove uslove života naziva se adaptacija. Pod adaptacijom sepodrazumijeva sticanje novih osobina koje omogućavajumikroorganizmu da se održi živim i razmnožava u promjenljivimuslovima sredine. Pomoću mutacije i modifikacije.
Modifikacija
 promjene koje nastaju u fenotipu, ali u granicama svog genotipa.Mutacija
 
promjene koje se dešavaju u hromozomima.
Spontanemutacije
(dešavaju se u prirodi) –
indukovane mutacije (pod
uticajem fizičkih i hemijskih agensa).
2.
 
Navedite tipove prenošenja genetskih informacija kod m.o i što znate reći o
njima?
Transpiracija
 
prenošenje dijela DNK iz mrtvih ćelija davaocau živu ćeliju primaoca.
Transdukcija
pretstavlja transver
bakterijskih gena pri čemu fag služi kao prenosilac.
Konjugacija
 
prenoš
enje genetskog materijala neposrednim kontaktom dvije
ćelije.
 
 
Osmi domaći:
 1.
 
Patogenost (parazitizam) mikrooragnizama je
sposobnost m.o da izaziva
bolest kod drugih živih organizama.
Patogeni (parazitni) mikroorganizmisu
heterotrofni organizmi koji se hrane
na štetu drugih organizamaizazivajući pri tome oboljenja
 
biljaka, životinja i ljudi.
Virulentnost(virulencija) ili
stepen patogenosti je slo
ženo svojstvo koje se sastoji
od: s
posobnost m.o da izazivaju zarazu, da se šire u or
ganizmu
domaćina, sposobnost
da stvaraju toksine.
Kako patogene sojeve neke
vrste m.o dijeliti po stepenu patogenosti i kad se određeni stepen
virulentnosti javlja?
Jako virulentni, slabo virulentni i nevirulentni.
2.
 
Biljna bolest je
patološki proces koji nastaje kao rezultat međusobnogdejstva patogena i biljke domaćina uslovljenog povoljnim ekološkim
faktorima.
Koje tipove biljnih bolesti znate i navedite kod svakog tipa biljnebolesti koji dio biljke je zahvatio patogen?
parenhimatozni tip
pojedinedjelove tkiva. Sudovni tip bolesti
korijeni i sudovni elementi.Sudovno
parenhimanozni
sudovno i parenhimatoznog karaktera.
 
Što su mikoze(
gljive)
, bakterioze
(bakterije)
, viroze
(virusi)
, lihenoze
(lišajevi)
?
 
3.
 
Što su simptomi bolesti (ne zaboraviti što nam simptomi olakšavaju)?
Spoljašnje ili unutrašnje promjene koje se uočavaju na različitim
organima
i djelovima biljaka, vrlo često olakšavaju ili čakomogućavaju sigurno postavljanje pravilne dijagnoze.
 
4.
 
Navedite
kategorije (11) simptoma bolesti i što znate reći kratko o njima?
1.Promjene u boji
hlorza, mozaik, 2. Promjene u morfologiji
 
lišćepostaje talasasto, kovrdžavo ili končasto, 3.
Autotrofija i nanizam
 
biljka je kržljava i mala, 4.
Hipertrofija
zadebljanje, guka, bradavicai tumor, 5. Uvelost
 
sudovni sistemi zapušeni, 6.
Nekroza
 
izumiranje ćelija u obliku pjega. 7.
Eliminisanje
eliminisanje
oboljelog tkiva ili čitavih organa, 8.
Destrukcija
 
na površini stabla uvidu rana “rak rane”, 9.
Isticanje sluzi i smole, 10. Prisustvopatogenih m.o
na površini biljke –
 
pepelnica i rđa, 11.
Prisustvo
pečurki
na stablu drveta.
5.
 
Izvori infekcije biljaka fitopatogenim m.o mogu biti
oboljelo sjeme,oboljele lu
kovice raznog cvijeća, oboljele kalem grančice i voćni sadni
materijal., razni otpatci oboljelih organa, insekti.
6.
 
Najčešći vektori (prenosioci) fitopatogenih m.o su
čovjek, insekti,životinje, vazdušne struje, voda, poljoprivredne mašine i alatke.
 
7.
 
Fitopatogene gljive prodiru u biljku:
kroz razne prirodne otvore na biljci,
mehaničkim putem (pritiskom), pomoću fermenata, kroz raznepovrede koje su prouzrokovane biotičkim i abiotičkim faktorima.
Fitopatogene bakterije prodiru u biljku: :
kroz razne prirodne otvore nabiljci, kroz razne povrede koje su prouzr
okovane biotičkim iabiotičkim faktorima.
 
Fitopatogeni virusi prodiru u biljku jedino
kroz fineo
zljede ć. zida
koje nastaju:
 
mehanički
 
 
međusobni dodiri zdravih i

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 thousand reads
1 hundred reads
creed1000 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->