Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Accent 222

Accent 222

Ratings: (0)|Views: 30|Likes:
Published by Eugen Mihai

More info:

Published by: Eugen Mihai on Jun 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/02/2011

pdf

text

original

 
 l 
   A   n   u   l   V   I
 l 
   N   r .   2   2   2
 l 
   A   p   a   r   e   3  -   9   i   u   n   i   e   2   0   1   1
 l 
   1   6   p   a   g   i   n   i
 l 
   P   r   e   ţ   :   0 ,   8   0   l   e   i
 l 
   S   ă   p   t   ă   m   â   n   a   l   d   e   m   a   r   e   t   i   r   a   j   e   d   i   t   a   t   d   e   A   C   C   E   N   T   M   E   D   I   A
GRATUIT 
Ta
 
xa au
 
t
 
op
 
e
 
nt
 
r
 
u t
 
o
 
ţ
 
i
/p. 3
 
Camera Deputaţilor aadoptat modificările laLegea uceniciei.Principalele schimbări sunt explicate deGheorghe Barbu. /p. 7 
LEGISLAŢIE
Poliţia are în intenţiestabilirea unui noucadru legislativ pentrureintroducerea radare - lor fixe. Aflaţi care sunt  punctele cu radare fixedin judeţ./p. 6
RADARE
Maialul Orăştian a reunit mii de oameni dornici să ia parte la momentede folclor autentic.Printre ei au fost şi oas peţi de peste hotareai Primăriei Orăştie./p.4
CULTURĂ
O asociaţie din Devalansează o serie deseminarii destinateoamenilor care dorescsă afle cum pot trăi sănătos. /p. 5
SĂNĂTATE
Copiii care dispar deacasă vor putea fi găsiţi mai uşor printr-unsistem de alertă prinmijloacele decomunicare în masă. /p. 2
ALERTĂ
ITP - Inspecţii tehnice periodiceauto
 VB TEST MOTOR SPORT
Doar88 lei
Hunedoara, str. Rotarilor nr.35Tel. 0254 - 717 066 • 0724 - 321 431
 
ACTUALITATE2
Marmosim SA Simeria
LISTA MIJLOACELOR FIXE SCOASE LA VÂNZAREUtilaje de transport mecanizat, de sfărâmare şimărunţire roci naturale
Nr.crt.DENUMIRE MIJLOC FIX Buc
1. Cântar 1 tonă12. Instalaţie electrică cu electromagnet13. Transportor cu melc şi cu motor24. Moară Palman25. Moară Alpine 16. Moară cu ciocane17. Compresor Ingersol 18. Moară cu bile19. Alimentator vibrant110. Maşină de însăcuit2
Utilajele de mai sus sunt în stare de funcţionare şi pot fi văzute la sediul S.C. Marmosim S.A. Din Simeria,str. Cuza Vodă, nr. 24, de luni până joi, între orele 8-14.
Informaţii suplimentare se pot obţine latelefon: 0726.760.402 – ing. Ignat Lazăr.
Marmosim SA Simeria
vinde placaj marmură de Ruşchiţa la preţuri promoţionaleDetalii la tel.: 0254/261005; 0731/290742; 0731/550119; 0729/099438
Oferta estevalabilă pentruplacajele existente înstoc, indiferent decantitateaachiziţionată.Preţurile suntexprimate în lei, fărăTVA şi sunt FrancoMarmosim SA.
Sistemul de alertă la răpireacopiilor, funcţional
Deva
- Mecanismul naţion-al de alertare a populaţiei încazul răpirii sau dispariţieiunui copil în împrejurări încare viaţa sau sănătateaacestuia este pusă în pericol,a devenit operaţional dinaceastă lună şi în judeţulHunedoara. "Alertă, răpirecopil” este un sistem modernprin care populaţia va afla întimp foarte scurt datele deidentificare ale unui minor datdispărut, precum şi circum-stanţele în care s-a produsevenimentul. Implementareanoului sistem va permitePoliţiei să difuzeze la televizor,radio, pe panourile publi-citare, în gări şi aeroporturi,elementele de identificareale minorului. Un dispecer vatransmite colaboratorilor unmesaj sms sau email. Autori-ţile au deja experienţe dra-matice din trecut şi daunoului sistem o importantămajoră.
Promovare
Facilităţile noului sistem dealertă, dar şi ceea ce trebuiesă facă oamenii atunci cândse comunică răpirea unuicopil, au fost principaleleobiective ale campaniei depromovare începută de Ins-pectoratul de Poliţie Jude-ţean (IPJ) Hunedoara. Cam-pania s-a desfăşurat în Devaşi Valea Jiului, părinţii şibunicii primind din parteapoliţiştilor pliante cu expli-caţii.
Bunici, părinţi
„Scopul acestui mecanismeste acela de a obţine infor-maţii de la populaţie desprerăpire sau dispariţie, imediatdupă producerea evenimen-tului, astfel încât, în baza infor-maţiilor primite, cazul săpoată fi soluţionat cât mairepede, iar viaţa sau integri-tatea fizică ori psihică acopilului să nu fie pusă în peri-col. Mecanismul este comple-mentar procedurii parchetuluişi poliţiei în instrumentareaacestor cazuri”, a explicatinspectorul Andreea Ferarude la Compartimentul Preve-nire al IPJ Hunedoara.
A
proape 13.000 de copii români au fost daţi dispăruţi de familii, în ultimii cinci ani.Din fericire, cu puţine excepţii, aproape toţi aceşti copii au fost găsiţi şi încredinţaţipărinţilor. Autorităţile au pus la punct acum un mecanism prin care în găsirea unuiminor sunt implicate şi mijloacele de comunicare în masă.Alba Iulia
- Magistraţii Curţiide Apel Alba Iulia au majoratpedeapsa aplicată pedofiluluienglez Paul Dordey, acuzat căar fi întreţinut relaţii sexuale cumai mulţi copii din cartierelesărace ale Văii Jiului. Bărbatul va rămâne după gratii pentru operioadă de şase ani, după ce,instanţa Judecătoriei Petroşani îl condamnase la 3 ani şi jumă-tate de închisoare. Sentinţa afost atacată cu recurs atât decătre inculpat, cât şi de procu-rori, Curtea de Apel pronun-ţând acum noua pedeapsă.Paul Dorday a fost arestat înluna octombrie a anului trecut, în urma unei acţiuni complexedesfăşurate de poliţiştii BCCOsunt coordonarea procurorilorDIICOT. Englezul a fost trimis înjudecată pentru 14 infracţiunide pedofilie şi pornografieinfantilă. Cazul englezului afăcut multă vâlvă mai ales căbărbatul venise în România încalitate de consultant al uneicompanii multinaţionale. Dinpăcate, cu ajutorul unui com-plice român, Dorday a începutsă racoleze adolescenţi dincartierele sărace ale Văii Jiului,el întreţinând relaţii sexuale cubăieţii contra unor avantajemateriale.
Pedeapsă majorată pentru pedofilul englez
Transmiterea mesajului
 
Transmiterea mesajului de alertă către populaţie se real-izează prin intermediul televiziunilor Pro TV, Antena 1 şiAntena 3, Prima TV, Realitatea TV, Kanal D, OTV, dar şi prinposturile de radio România Actualităţi, ZU, Naţional FM,Romantic FM, Europa FM, Agenţia Naţională de Presă AGER-PRES şi Agenţia de presă MEDIAFAX. La campanie mai iauparte Ministerul Transporturilor
ș
i Infrastructurii prin com-paniile de transport feroviar şi aeroporturile din ţară.
 
3ACTUALITATE
Deva
- Guvernul a decis:taxa de poluare se va aplica,la prima vânzare, pentru toatemaşinile înmatriculate înRomânia. Este vorba şi demaşinile înmatriculate înaintede anul 2007, dată de la carea fost instituită taxa de primă înmatriculare, ulterior numitătaxă de poluare. Prin urmare,chiar şi posesorii unei DaciaLogan vor trebui să ştie căatunci când vor vinde maşina,cumpărătorul va trebui săachite la stat şi o taxă de polu-are.
Reducere
Legea pentru taxa auto varâmâne în vigoare, a declarat,săptămâna aceasta, ministrulMediului, Laszlo Borbely.Acelaşi lucru se va întâmpla şicu modul de calcul al taxei,cu precizarea că efecteleacesteia se vor extinde latoate maşinile second-hand,indiferent de ţara de unde aufost cumpărate. În schimb,spune ministrul, valoarea taxei va scădea cu 20-30 la sută.
La „Rabla”
Ministrul a ţinut să pre-cizeze, argumentând cu cifre,că instituirea taxei de poluarea dus la scăderea număruluide maşini vechi importate înRomânia, iar banii colectaţi şiredistribuiţi Programului Rablaau făcut să crească parcul deautovehicule noi. „În 2010 amstrâns din taxa auto 720 demilioane de lei, iar pentruProgramul Rabla am dat 700de milioane de lei, deci mareparte din aceşti bani s-a duspentru schimbarea parculuiauto", a spus Borbely. Ministrula mai spus că importul demaşini mai vechi de 15 ani ascăzut de la 31%, în 2010, la9,8%, în primele patru luni aleacestui an. Pe de altă parte,prin Programul Rabla au fostcumpărate anul trecut 63.000de maşini, dintre care puţinpeste 27.000 au fost mărci pro-duse în România.
Discriminare
Problema taxei de poluarea fost reluată după ce CurteaEuropenă de Justiţie de laLuxemburg a decis că taxaeste discriminatorie, la sesiza-rea făcută de Tribunalul Sibiu.Curtea a considerat că taxade poluare încalcă legislaţiaeuropeană prin introducereaunui dezavantaj la vânzareamaşinilor second –handprovenite din alte ţări decâtRomânia. În urma sentinţei,statul ar trebui să returnezebanii tuturor cetăţenilor careau plătit taxa de poluare, suntde părere juriştii, dar tot ei afir-mă că Guvernul va invocalipsa fondurilor şi nu va achitaniciun leu. Soluţia va fi caoamenii să se adreseze uneiinstanţe de judecată şi să îngroaşe astfel rândurile celor40.000 de petenţi care auchemat statul în judecată pen-tru restituirea banilor încasaţipentru o taxă declarată dis-criminatorie de Curtea Euro-peană de Justiţie.
Taxa de poluare nu iartăpe nimeni
C
onfruntat cu un val de critici şi cu o sentinţă emisăde Curtea Europeană de Justiţie de la Luxemburg,Guvernul a decis că soluţia optimă în cazul taxeide poluare auto este ca aceasta să se aplice la toţi pro-prietarii de maşini. Cum vor mai fi promovate la vânzaremaşinile româneşti este o întrebare la care se aşteaptăun răspuns (nu o taxă) din partea Guvernului.
ECO SID HUNEDOARA
OFERĂ SPRE VÂNZARE URMĂTOARELE MATERIALE REZULTATE DIN RECUPERĂRI :
• traverse de cale ferată din lemn şi beton;• piatră cubică;• cărămidă refractară;• grinzi din beton.
OFERĂ SPRE ÎNCHIRIERE URMĂTOARELE SPAŢII:
•spaţiu în hală industrială în suprafaţă de 1500 mp;•spaţiu la nivel I,II,III, în suprafaţă de 400 mp/nivel;•teren intravilan vizavi de Oţelăria Electrică II, pretabil activităţilorindustriale, cu suprafeţe cuprinse între 2.000-10.000 mp.Preţurile în vederea închirierii sunt negociabile.
• SOLICITĂ, LA FIRME SPECIALIZATE ŞI AUTORIZATE, OFERTE ÎN VEDEREA OBŢINERII DEFONDURI NECESARE DERULĂRII LUCRĂRILOR DE ECOLOGIZARE, PE SUPRAFAŢA DE 138HECTARE.
Informaţii se pot obţine la sediul SC Eco Sid SRL, Piaţa Iancu de Hunedoara, nr.1,Hunedoara, sau la telefon/fax: 0758.095.026, 0374.008.848, 0354.409.287,E-mail:ecosidhunedoara@yahoo.com • www.ecosid.ro
ANUNŢURI PENTRUPRESA CENTRALĂ
Agenţia de publicitateACCENT MEDIA vă oferăposibilitatea de a transmiteanunţuri de orice fel – mare şimică publicitate - pentruziarele centrale.
Relaţii suplimentare la sediul nostrudin Deva, str.22 Decembrie nr. 37/A,biroul 16 (clădirea CEPROMIN),tel. 0354.407.300 sau 0722.402.044.
Taxe Logan la prima vânzare
Anul Dacia Logan Dacia Logan Dacia Loganfabric. 1.4i 1.6i 1.5dci1.390 cmC 1.598 cmC 1.461 cmC
 
2006 574 euro 864 euro 772 euro2005 527 euro 794 euro -2004 472 euro 710 euro -- modelul 1.5dCi a intrat la vânzare din anul 2006- la aceste sume, Guvernul a anunţat o reducere de 20-30%

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->