Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Analiza Situatiei Ec-fin

Analiza Situatiei Ec-fin

Ratings: (0)|Views: 31|Likes:
Published by ghimpina7336

More info:

Published by: ghimpina7336 on Jun 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/02/2011

pdf

text

original

 
 
5.1 Analiza echilibrului financiar
Cresterea gradului de complexitate a activitatii economice a întreprinderilor, în contextul mecanismelor pietei, are implicatii profunde înprocesul de conducere, care nu se poate realiza pe baza de rutina, ci pe ostudiere atenta a realitatii, pe o analiza stiintifica care sa faciliteze adoptareadeciziilor corespunzatoare.Ca activitate practica, analiza economico-financiara are un caracterpermanent si nu constituie un scop în sine, ci un mijloc pentru atingereaunui obiectiv. Ea trebuie sa ofere solutii pentru fundamentareacorespunzatoare a deciziilor.În procesul de conducere, un mijloc de cunoastere a modului în caresunt gestionate fondurile, capitalul, precum si bunurile în care acesta esteinvestit, îl constituie bilantul contabil. Astfel, bilantul reprezinta o sinteza deinformatii contabile finale, pe baza carora se analizeaza situatia financiara asocietatii comerciale.Analiza situatiei financiare constituie un ansamblu de rationamentesi judecati pe baza carora se analizeaza situatia financiara a societatiicomerciale.Analiza situatiei financiare constituie un ansamblu de rationamentesi judecati pe baza carora se dezvaluie:
laturile esentiale ale situatiei financiare;
legaturile dintre fenomenele financiare reflectate în cadrulbilantului;
tendinta lor de dezvoltare.Obiectivul ei contabil este acela al cercetarii echilibrului dintremijloace si surse, cu scopul de a stabili masura în care s-a asiguratintegritatea lor financiara, precum si capacitatea financiara a unitatii de aacoperi cheltuielile din propriile sale venituri, iar în final de a obtine profit.
Situatia financiara
este o rezultanta, o expresie concentrata asituatiei economice. O situatie financiara bine echilibrata creeaza premiselemateriale necesare pentru desfasurarea activitatii economice în cele maibune conditii.
ANALIZA SITUATIEIECONOMICO-FINANCIARAA ÎNTREPRINDERII PE BAZA DE BILANT
 
 
A analiza un bilant înseamna a-l descompune în partile luicomponente, fie cu scopul de a studia raporturile dintre ele, fie cu scopul dea studia raporturile care exista între elementele unui bilant sau elementelemai multor bilanturi succesive. Bilantul da o orientare completa asupramersului activitatii unitatii numai în ipoteza în care are la baza mai multebilanturi succesive. Comparatia datelor unui exercitiu cu datele altuiexercitiu, sau comparatia datelor unei unitati cu datele altei unitati, daposibilitatea analizei marimilor absolute si relative.În analiza bilantului se folosesc mai multe procedee:
Œ
analiza bilantului pe verticala;
analiza bilantului pe orizontala;
Ž
analiza combinata.
Œ
 Analiza bilantului pe verticala
consta în studierea separata agrupelor de activ si pasiv a fiecarui post care se încadreaza în grupelerespective pentru a determina greutatea specifica a acestora si amodificarilor intervenite în grupele si posturile de bilant. Ea se refera la:- analiza structurii bilantului si a modificarilor care au intervenit încontinutul grupelor, capitolelor si posturilor;- analiza situatiei stocurilor la începutul si la sfârsitul perioadei degestiune;- analiza creantelor întreprinderii;- analiza obligatiilor întreprinderii si a posibilitatilor de lichidare aacestora din disponibilitatile banesti.
 
 Analiza pe orizontala
consta în examinarea grupelor si posturilordin activul bilantului, în comparatie cu cele din pasiv.
Ž
 
 Analiza combinata
a bilantului consta în folosirea concomitenta acelor doua procedee mai sus aratate. Analiza combinata este cea mairaspândita în practica.Bilantul este instrumentul de reflectare a echilibrului financiar al întreprinderii la încheierea exercitiului.Asimetria dintre alocarile permanente (în imobilizari) si surselepermanente (capitaluri proprii si datorii financiare) au determinatconstituirea unei marje de securitate denumita
 fond de rulment 
 
(F.R.).
Eleste expresia realizarii echilibrului financiar pe termen lung si a contributieiacestuia la înfaptuirea echilibrului finantarii pe termen scurt.Relatia de calcul a fondului de rulment prin partea de sus a bilantuluieste:
FR = Capitaluri permanente - Active imobilizate
 
 
@
sau prin partea de jos a bilantului:Schematic, fondul de rulment se prezinta astfel:
Active imobilizate
Capitaluri permanenteFond de rulment
Active circulante
Datorii pe termen scurtDin calcularea
 FR
pot apare una din situatiile:
1)
Capitaluri permanente > Active imobilizate, rezulta
FRN > 0.
Daca FRN > 0 semnificatia este urmatoarea: capitalurile permanentepermit sa se finanteze integral activele imobilizate si o parte din activelecirculante.
 2)
Capitaluri permanente < Active imobilizate, rezulta
 FRN < 0.
 Daca
FRN este negativ
, capitalurile permanente nu reprezinta o sumasuficienta pentru a finanta integral imobilizarile. Acestea trebuie deci safie partial finantate prin resurse pe termen scurt.
3)
Capitaluri permanente = Active imobilizate, rezulta
 FRN = 0.
Aceasta situatie este putin probabila exprimând o armonizare totala astructurii resurselor cu utilizarea acestora.Necesitatile de finantare ale productiei, respectiv ale ciclului deexploatare sunt acoperite în cea mai mare parte din surse temporarecorespunzatoare (datorii de exploatare: furnizori, creditori etc.). Diferentadintre necesitatile de finantare ale ciclului de exploatare si datoriile deexploatare este numita
nevoia de fond de rulment
 
(NFR).
 Daca
NFR > 0
ea semnifica un surplus de nevoi temporare (ciclice) în raport cu sursele temporare posibile de mobilizat.O atare situatie poate fi judecata ca fiind normala daca este rezultatulunei politici de investitii privind cresterea nevoii de finantare a ciclului deexploatare. Astfel, nevoia de fond de rulment poate evidentia un decalaj
FR = Active circulante - Datorii pe termen scurtNevoia de fond de rulment = Alocari ciclice – Surse ciclice=
 
(Stocuri + Creante) – Surse ciclice
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->