Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Fangehåndboka

Fangehåndboka

Ratings: (0)|Views: 521|Likes:
Published by Bjørn Hjelmerud
PolitiavhørKapittel : Politiavhør
Denne boken handler mest om hva som skjer under soningen, men vi mener det også er viktig å si noe om det som skjer før soningen starter. Denne første delen vil derfor gi en oversikt over politiavhør, arrestasjon, fengslingsmøte/varetektsfengsling og dom. De første timene etter du er arrestert og under avhør er av stor betydning. Det du sier og gjør i denne tiden kan få mye å si for hvordan det går med saken din.

1. Innkalling til politiavhør

Når du blir
PolitiavhørKapittel : Politiavhør
Denne boken handler mest om hva som skjer under soningen, men vi mener det også er viktig å si noe om det som skjer før soningen starter. Denne første delen vil derfor gi en oversikt over politiavhør, arrestasjon, fengslingsmøte/varetektsfengsling og dom. De første timene etter du er arrestert og under avhør er av stor betydning. Det du sier og gjør i denne tiden kan få mye å si for hvordan det går med saken din.

1. Innkalling til politiavhør

Når du blir

More info:

Published by: Bjørn Hjelmerud on Jun 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2011

pdf

text

original

 
Kapittel :Politiavhør
Denne boken handler mest om hva som skjer under sonin-gen, men vi mener det også er viktig å si noe om det somskjer før soningen starter. Denne første delen vil derfor gi enoversikt over politiavhør, arrestasjon, fengslingsmøte/vare-tektsfengsling og dom.De første timene etter du er arrestert og under avhør er avstor betydning. Det du sier og gjør i denne tiden kan få myeå si for hvordan det går med saken din.
1. Innkalling til politiavhør 
 Når du blir mistenkt eller anmeldt for noe, er det oftest slik at du først innkalles til avhør. Dette kan skje i forbindelsemed at du arresteres, men også i andre sammenhenger.
Målet med avhøret er gjerne å nne ut om de skal sikte
deg. Politiet skal gjøre deg kjent med hva saken gjelder før avhøret starter.Du har ingen plikt til å la deg avhøre av politiet og det er derfor ikke straffbart å nekte å snakke under avhør. Deteneste du har plikt til er å oppgi navn, fødselsdato, adresse,samt hva du arbeider med eller hva du studerer. Du behøver eksempelvis ikke si hvem som er arbeidsgiveren din eller hvilken skole du går på.Hvis du er under 18 år, bør en foresatt som regel få lov til åvære tilstede under avhøret og gis mulighet til å uttale seg.Under det eventuelle avhøret kan ikke politiet komme medverken løfter, trusler eller tvang.
2. Forklaringen din
Hvorvidt det er lurt av deg å forklare deg eller ikke, av-henger av hvorfor du er arrestert, hvordan politiet går framunder avhøret og din rolle i saksforholdet. Er du uskyldigvil det for din egen del nesten unntaksvis være lurt å giforklaring. Dette fordi din forklaring da gjerne fører til atsaken henlegges. Dersom politiet gir uttrykk for at saken dinStraffeprosesslovenav 22. mai 1981 nr. 25§§ 230 første ledd, 232 første leddog straffeloven av 22. mai 1902nr. 10 §333Straffeprosesslovenav 22. mai 1981 nr. 25§§ 230 første ledd, 232 første leddog straffeloven av 22. mai 1902nr. 10 §333Straffeprosessloven§ 232 tredje leddStraffeprosessloven§ 232 tredje leddStraffeprosessloven§ 92 annet leddStraffeprosessloven§ 92 annet ledd
Politiavhør
 
Fangehåndboka
likevel vil sendes til domstolen, har du ikke mye å vinne på åavgi forklaring under dette avhøret.
Dersom du nner det fornuftig å avgi forklaring under avhør, er 
det en del ting det kan være greit å huske på:Tenk deg godt om før du sier noe.Ikke si at du er enig eller gi inntrykk av at du er enig, dersomdu ikke er helt sikker på at dette er riktig.Si fra dersom du tror at du kanskje kan ha misforstått noeav det politiet sier eller at du tror noe av det du har sagt kanmisforstås.Dersom politiet stresser deg til å avgi svar før du har fåtttenkt deg godt om, bør du vente med å svare til du har fåttryddet tankene dine. Bruk den tiden du trenger. Husk at duikke har plikt til å forklare deg. Husk også på at det du sier iavhør kan benyttes mot deg i en eventuell sak og at du da vil bli konfrontert med det du har sagt.Hvis du blir sliten eller av andre grunner føler behov for en pause, så be om det. Under lange avhør har du krav på pauser.Selv om du under avhør blir lovet mildere behandling, eller å fåslippe arrestasjon dersom du er samarbeidsvillig og enig med politiet under avhør, kan du ikke være sikker på at løftene blir holdt. Husk at dersom saken kommer for retten vil ikke dom-stolen nødvendigvis ta hensyn til hva som eventuelt har blittlovet av politiet. Skulle de likevel love deg noe, bør du sørgefor å få det skriftlig.Hvis du tilstår under avhør, skal politiet spørre deg om duerkjenner deg straffeskyldig. Straffeskyldig betyr at du mener at du har forbrutt deg mot en lovbestemmelse og at det ikke er grunner som kan tale for å frikjenne deg. Hvis du eksempelvismener at du ikke var tilregnelig i gjerningsøyeblikket eller atdet var selvforsvar, er det viktig at du svarer nei på spørsmåletom straffeskyld.Dersom du velger å avgi forklaring, skal denne skrives ned av politiet. Forklaringen blir så lest opp eller du kan lese den selvdersom du foretrekker det. Du blir deretter bedt om å under-skrive den. Det er viktig at du leser nøye gjennom det somer skrevet og sjekker at det som står der er det du mener å haforklart. Hvis du er uenig i noe av det som står der eller mener at det er upresist, må du si fra med en gang slik at dette skrivesned på forklaringen.Straffeprosessloven§ 233Straffeprosessloven§ 233Straffeprosessloven§ 230 tredje leddStraffeprosessloven§ 230 tredje ledd
 
Det er igjen grunn til å minne om at det du velger å si under avhøret kan få stor betydning for en eventuell rettssak. Dettegjelder særlig det som står i den skrevne forklaringen, menogså annet du har sagt kan få betydning. Selv om du vedeventuelle senere avhør går bort fra den første forklaringen,vil denne alltid stå sterkt. Du kan dermed risikere at denminst heldige forklaringen er den som blir vektlagt.
3. Advokat og tolk
Du har rett til å ha med en advokat under politiavhøret. Mu-ligheten for å få dekket utgiftene til dette er imidlertid små.Hvis du blir avhørt etter å ha blitt arrestert, kan situasjonenvære noe enklere. Dette fordi du har krav på advokat i alletrinn av saken. Hvis det blir sak, skal du ha advokat.Dersom du har språkproblemer, har politiet plikt til å skaffedeg en tolk. Tolken skal være en nøytral part som bareoversetter politiets spørsmål og dine svar. Han eller hun skalaltså ikke selv ta stilling til det som blir sagt under avhøret.I Oslo har politiet egne tolker. Det er også mulighet for å få
hjelp av den kommunale tolketjenesten der dette nnes.
Hvis du på tross av tolkens hjelp har problemer med å forstådet som sies i avhøret, eller tolken ikke forstår dialekten dusnakker, bør du sørge for at dette skrives ned i forklaringen.Dette er viktig slik at du ikke senere blir konfrontert meduttalelser som er avgitt uten at du har skjønt helt hva du har  blitt spurt om.Straffeprosessloven§ 94 første leddStraffeprosessloven§ 94 første ledd
Politiavhør

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->