Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sf. Teodor Studitul

Sf. Teodor Studitul

Ratings: (0)|Views: 16|Likes:

More info:

Published by: Madalin Cristian Brebeanu on Jun 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2011

pdf

text

original

 
SFÂNTUL TEODOR STUDITUL
CUVÂNT|RI DUHOVNICE{TI
Text reprodus dup\ edi]ia tip\rit\de Episcopia Alba IuliaAlba Iulia, 1994APOLOGETICUM2004
 
Sfântul Teodor Studitul2
Dasc
ă
li
ş
i înv
ăţă
cei
Oamenii vremurilor actuale sunt în general
neconformi 
ş 
ti.
Doritoride a se elibera de orice încorsetare, adeseori dep
ăş
esc m
ă
sura
ş
i, din dorin
ţ
ade a deveni
liberi,
devin deadreptul
libertini.
Socotind dep
ăş
ite raporturilede ascultare
ş
i bun
ă
cuviin
ţă
pe care tradi
ţ
ia religioas
ă
le-a stabilit întrecopii
ş
i p
ă
rin
ţ
i, între fiii duhovnice
ş
ti
ş
i preo
ţ
i, contemporanii no
ş
tri vor s
ă
 ne dea de în
ţ
eles c
ă
sunt emancipa
ţ
i de orice tutel
ă
. Se în
ş
al
ă
îns
ă
amarnic.Avva Siluan, de la Sfântul Munte Athos, afirma, pe bun
ă
dreptate, c
ă
 cea mai mare pedeaps
ă
pe care i-o poate da Dumnezeu omului este s
ă
-l lases
ă
fac
ă
de capul lui. Un savant afirm
ă
c
ă
în codul, nostru genetic esteînscris
ă
nevoia imperioas
ă
de a sta sub ascultarea cuiva, de a avea unmentor. Sunt doar dou
ă
posibilit
ăţ
i: ori r 
ă
mânem sub ascultarea unui p
ă
rinte spiritual,
ş
i implicit sub ascultarea lui Dumnezeu, ori, f 
ă
ă
a ne daseama, ajungem sub ascultarea diavolului.Domnul Iisus Hristos, având o disput
ă
cu iudeii, le-a spus c
ă
numaiEl le poate garanta libertatea. La obiec
ţ
iunea c
ă
ei niciodat
ă
n-au fost robiinim
ă
nui, le r 
ă
spunde:
„oricine s 
ă 
vâr 
ş 
ş 
te
ă 
catul este rob p 
ă 
catului... voi sunte 
ţ 
i din tat 
ă 
l vostru diavolul 
ş 
i vre 
ţ 
i
ă 
face 
ţ 
i poftele tat 
ă 
lui vostru...Dac 
ă 
ve 
ţ 
i
ă 
mâne în cuvântul Meu, sunte 
ţ 
i cu adev 
ă 
rat ucenici ai Mei, [i ve 
ţ 
i cunoa 
ş 
te adev 
ă 
rul, iar adev 
ă 
rul v 
ă 
va face liberi" 
(Ioan 8, 31, 34; 44)."Sfântul Apostol Petru ne îndeamn
ă
 
ş
i el:
„tr 
ă 
ţ 
i ca oameni liberi, dar nu ca 
ş 
i cum a 
ţ 
i avea libertatea drept acoper 
ă 
mânt al r 
ă 
ut 
ăţ 
ii",
(I Petru 2, 16).Tradi
ţ
ia p
ă
rin
ţ
ilor Bisericii este unanim
ă
în a ne sf 
ă
tui s
ă
ne c
ă
ut
ă
mun pov
ăţ
uitor duhovnicesc, un p
ă
rinte spiritual,
„înainte de toate, alege- 
ţ 
i... potrivit cuvântului sfânt, ascultarea nepref  
ă 
cut 
ă 
si des 
ă 
vâr 
ş 
it 
ă 
; adic 
ă 
 , caut 
ă 
 cu toat 
ă 
silin 
ţ 
a, s 
ă 
afli un pov 
ăţ 
uitor 
ş 
i un dasc 
ă 
l neam 
ă 
 gitor... Iar aflându-l  pe acesta [i lipindu-te cu toat 
ă 
fiin 
ţ 
a de el, ca un fiu iubitor de p 
ă 
rintele adev 
ă 
rat, r 
ă 
mâi întreg în atârnare de poruncile lui, socotindu-l ca pe Hristos însu 
ş 
i..." 
(Calist
ş
i Ignatie Xantopol,
Filocalia 
8, p. 32).Din p
ă
cate duhul de neconformism, de spirit voluntar, de libertinaj,în ultima vreme îi cuprinde nu numai pe laici, ci
ş
i pe unii preo
ţ
i
ş
ic
ă
lug
ă
ri. De aceea vom întâlni adesea c
ă
lug
ă
ri mutându-se dintr-un locîntr-altul
ş
i nu arareori ratându-
ş
i voca
ţ
ia. Cartea pe care o tip
ă
rim
Cuvintele Sfântului Teodor Studitul  ,
ne pune în situa
ţ
ia de a redescoperiadev
ă
ratele raporturi dintre p
ă
rintele duhovnicesc
ş
i fiu, dintre dasc
ă
l
ş
i
 
Cuvânt\ri duhovnice[ti3
înv
ăţă
cel. Mai mult decât atât, presupunând c
ă
n-am avea mereuduhovnicul lâng
ă
noi, în aceast
ă
lucrare vom vedea dezlegate multe din problemele ce ne fr 
ă
mânt
ă
.
Cuvintele 
le-a adresat Sfântul Teodor mul
ţ
imii de c
ă
lug
ă
ri ucenici pe care i-a pov
ăţ
uit, dar ele se potrivesc foarte bine atât preo
ţ
ilor de mir cât
ş
i credincio
ş
ilor.Stare
ţ
al m
ă
n
ă
stirilor Saccudion din Bithinia (Asia Mic
ă
)
ş
i Studiondin Constantihopol, Sfântul Teodor Studitul a avut sub ocârmuirea
ş
ichivernisirea sa uneori
ş
i o mie de c
ă
lug
ă
ri, la care se ad
ă
ugau nenum
ă
ra
ţ
iis
ă
i ucenici din lavrele împ
ă
ăţ
iei bizantine
ş
i chiar din m
ă
n
ă
stirile Italiei.Cuvintele sale
ş
i le-a redactat aproximativ între anii 821 - 826.~n limba român
ă
au fost traduse de Filaret, episcopul Râmnicului,
ş
itip
ă
rite la 1784. Arhimandritul Athanasie Dinc
ă
le-a diortosit
ş
i retip
ă
rit laC
ă
ld
ă
ru
ş
ani în anul 1940. De aceast
ă
edi
ţ
ie ne-am folosit
ş
i noi acum, cufoarte mici interven
ţ
ii atunci când a fost vorba de cuvinte ie
ş
ite ast
ă
zi dinuz, sau de reguli ortografice.Lucrarea se încadreaz
ă
foarte bine în colec
ţ
ia de
Izvoare duhovnice 
ş 
ti 
din care au ie
ş
it pân
ă
acum, în editura Episcopiei de AlbaIulia:
Patericul ", Limonariul ", Sbornicul ",
ş
i
Lavsaiconul ",
ă
ă
a pomeni alte c
ă
rticele mai mici.Scopul ei este limpede proclamat de c
ă
tre Sfântul Teodor Studitul:
„p 
ă 
rin 
ţ 
i [i fra 
ţ 
i si fiii mei prea iubi 
ţ 
i, suflete 
ş 
te doresc [i foarte poftesc... s 
ă 
 
ă 
mântui 
ţ 
ş 
i s 
ă 
umbla 
ţ 
i pe calea adev 
ă 
rului,
ş 
i n 
ă 
ă 
 jduiesc din zi în zi s 
ă 
 spori 
ţ 
i spre fapte bune..," 
 
Postul Mare, 1994 
 + ANDREIEpiscopul Alba Iuliei

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->