Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mot So Tinh Nang Hay Cua Etabs

Mot So Tinh Nang Hay Cua Etabs

Ratings:
(0)
|Views: 1,775|Likes:
Published by đinh xuân minh

More info:

Published by: đinh xuân minh on Jun 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2013

pdf

text

original

 
Insertion PointM
t tính n
ă
ng hay c
a Etabs
 Ng
ườ 
i vi
ế
t: Nguy
n Phúc Bình An
“Share to be shared, love to be loved”I. Gi
ớ 
i thi
u
Đ
i
u trong chúng ta ai c
ũ
ng bi
ế
t là Etabs là ph
n m
m chuyên bi
t dành cho nhà caot
ng, ngoài nh
ng tính n
ă
ng làm cho quá trình mô hình tr 
ở 
nên ti
n l
ợ 
i h
ơ 
n thì InsertionPoint là m
t tính n
ă
ng là cho mô hình làm vi
c m
t cách th
c h
ơ 
n. Sau vài l
n ti
ế
n hànhmô hình công trình th
c thì tác gi
tr 
ở 
nên say s
ư
a v
ớ 
i tính n
ă
ng này.-V
n
đề
khi mô hình công trình vào các ph
n m
m
đ
ó là khi ta mô hình thì ch
mô hình
đượ 
c các c
t, d
m mà tr 
c c
a nó trùng v
ớ 
i tr 
c
đ
i qua tâm c
a c
u ki
n
đ
ó. Nh
ư
ng m
tth
c t
ế
đ
a s
các b
n v
ki
ế
n trúc khi
đ
em
đ
i thi
ế
t k 
ế
 
đề
u không
đặ
t nh
ư
mong mu
nc
a k 
s
ư
thi
ế
t k 
ế
, v
l
i khi vì m
c
đ
ích ph
c v
cho ki
ế
n trúc thì các c
t thay
đổ
i ti
ế
tdi
n theo s
t
ng thì l
i này l
ch v
m
t phía mà không n
m
đ
úng tâm.-S
có ý ki
ế
n
đư
a ra là ta nên
đị
nh l
i tr 
c c
a c
t
để
khi khai báo h
tr 
c thì tr 
c c
ttrùng v
ớ 
i tr 
c c
a l
ướ 
i. V
n
đề
g
 p ph
i là chúng ta s
t
n th
ờ 
i gian tính toán các h
tr 
cl
i, n
ế
u công trình ph
c t
 p thì ý ki
ế
n này hoàn toàn th
t b
i.-S
có ý ki
ế
n
đư
a ra thêm là ta s
Move c
u ki
n
đ
i sau khi
đ
ã mô hình, vi
c này s
th
t b
i vì khi b
n Move c
u ki
n
đ
i thì tr 
c
đ
i qua tâm c
a c
u ki
n c
ũ
ng d
ch chuy
n
đ
itheo, s
không có b
t k 
liên k 
ế
t nào gi
a các c
u ki
n n
ế
u các
đ
i
m nút
đ
ó không hoàntoàn trùng kh
ớ 
 p v
ớ 
i nhau. V
l
i vi
c này s
làm cho c
u ki
n l
ch ra kh
i h
n l
ướ 
i tr 
c,khi
đ
ó b
n th
c hi
n công tác view tr 
c thì c
u ki
n
đ
ó ko xu
t hi
n.…….=>v
y t
i sao không s
d
ng tính n
ă
ng Insertion Point có s
n trong Etabs
để
m
i vi
c tr 
ở 
 nên d
dàng h
ơ 
n.
II. Insertion Point:
-M
c
đ
ích: khai báo v
trí liên k 
ế
t gi
a các
đố
i t
ượ 
ng
đườ 
ng. Theo m
c
đị
nh khi khai báothì v
trí liên k 
ế
t
đặ
t t
i
tr
ng tâm
c
a ti
ế
t di
n c
t và
tâm m
t trên
c
a ti
ế
t di
n d
m.Vi
c khai báo Insertion Point s
cho phép chúng ta khai báo chính xác v
trí c
a các liên
ế
t.-Thao tác: ch
n các
đố
i t
ượ 
ng c
n khai báo liên k 
ế
t, sau
đ
óch
n Assign > Frane/line > Insertion point. Sau
đ
ó h
 p tho
iFrame Insertion Point xu
t hi
n.
Cardinal Point:
ch
n
đ
i
m chu
n, Etabs cung c
 p ta 11
đ
i
m chu
n. Khi ta ch
n
đ
i
m nào
đ
ó, thì có ngh
 ĩ 
a
đ
i
m
đ
ós
d
ờ 
i v
ngay v
trí liên k 
ế
t ta khai báo ban
đầ
u, mà c
th
 khi ta khai báo t
i l
ướ 
i t
a
độ
thì
đ
i
m chu
n ta ch
n s
d
chchuy
n v
ngay
đ
i
m l
ướ 
i
đ
ó.
 
Frame joint Offsets From Cardinal point
: v
trí 2
đầ
u liên k 
ế
t t
i 2
đầ
u so v
ớ 
i
đ
i
mchu
n
đ
ã
đượ 
c ch
n trong H
t
a
độ
t
ng th
hay
đị
a ph
ươ 
ng. Ph
n này th
c hi
n khi các
đ
i
m mu
n di chuy
n không có trong 11
đ
i
m chu
n c
a Etabs quy
đị
nh.
Do not transform frame stiffness for offsets centroid
: không thay
đ
ôi ma tr 
n
độ
c
ngt
s
thay
đổ
i v
trí liên k 
ế
t. Ta ph
i b
 
đ
ánh d
u, vì n
ế
u không b
 
đ
i thì m
i vi
c ta thaotác tr 
ở 
nên mang ý ngh
 ĩ 
a bi
u di
n.11
đ
i
m chu
n
đượ 
c Etabs quy
đị
nh:Vi
c xác
đị
nh các
đ
i
m chu
n
để
ta
Insertion point
trong các
đố
i t
ượ 
ng
đườ 
ng b
ng cáchta view h
tr 
c t
a
độ
 
đị
a ph
ươ 
ng:
View > Set Building View Options
. H
 p tho
i s
m
ở 
 ra
Set Building View Options
, ta
đ
ánh d
u vào ô
Line Local Axes
sau
đ
ó OK Sau
đ
ây d
mà tác gi
 
đư
a ra
để
vi
c hình dung d
dàng h
ơ 
n:
Ví d
1:
vd cho th
y Etabs s
hi
u
đượ 
c vi
c d
ờ 
i tr 
ct
a
độ
 
để
cho c
u ki
n làm vi
c
đ
úng th
c t
ế
. Môhình trong khung ph
ng, 2 c
t t
ng 1 và t
ng 2, c
tt
ng 1 kích th
ướ 
c 60x60, c
t t
ng kích h
ướ 
c 40x40.Chi
u cao t
ng cho 3.2m.
Đặ
t l
c P=100KN t
i
đỉ
nhc
t t
ng 2, tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p t
i là Live
để
lo
i b
tr 
ngl
ượ 
ng b
n thân c
t. Trong vd này ta ch
xem bi
u
đồ
 momen xu
t hi
n trong c
t n
ế
u có d
ờ 
i tr 
c, trong c
tkhông d
ờ 
i tr 
c s
không xuât hi
n momen.Hình bên: c
t tr 
c B d
ờ 
i tr 
c v
góc c
a l
ướ 
i t
a
độ
.
 
 
 
ế
t qu
momen hoàn toàn h
ợ 
 p lý, ki
m tra l
i k 
ế
t qu
b
ng cách tình tay.
Ví d
2:
gi
thi
ế
t nh
ư
vd 1, tác gi
s
s
d
ng tính n
ă
ng move
để
d
ờ 
i tr 
c (
edit > movepoints/lines/areas
). K 
ế
t qu
s
th
y
đượ 
c s
khác bi
t.

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Jungsang Seok liked this
Trinh Phu liked this
Nguyen Tran Hieu liked this
Nguyen Van Nghe liked this
Le Van Lam liked this
Tam Le liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->