Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tai Do - broj 8.

Tai Do - broj 8.

Ratings:
(0)
|Views: 297|Likes:
Published by dinamik07
Teme broja: Putopis "Kina 2002.", drugi dio, Kako razvijati gipku i opuštenu unutrašnju energiju, Alternativa, Ljekovito bilje-Divlji kesten, Tao prehrane, Abhidhama-budistička psihologija, Putopis "Indija 2002"., piše Ivna Bruk, Tao i seksualnost, Vječni ljudi-Edward Bach, Chi-energija vode i stijene, Karate Aerobic-rekreacija uz zabavu, Šta govore članovi?
Teme broja: Putopis "Kina 2002.", drugi dio, Kako razvijati gipku i opuštenu unutrašnju energiju, Alternativa, Ljekovito bilje-Divlji kesten, Tao prehrane, Abhidhama-budistička psihologija, Putopis "Indija 2002"., piše Ivna Bruk, Tao i seksualnost, Vječni ljudi-Edward Bach, Chi-energija vode i stijene, Karate Aerobic-rekreacija uz zabavu, Šta govore članovi?

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: dinamik07 on Jun 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2013

pdf

text

original

 
 
 
AAlllleennGGiinnssbbeegg((11992266--11999988)) 
U ovoj izvanrednoj pjesmi, Allen Ginsberg, jedan od vode
ć
ih ameri
č
kihpjesnika, prekrasno opisuje misli koje mu prolaze kroz glavu dok vježbaTai Chi u svojoj kuhinji u jutarnjim satima,
č
ekaju
ć
i da provri njegovdoru
č
ak od zobenih pahuljica.
U mojoj kuhinji u New Yorku
(za Bataan Faigao)
Saviti koljena, prebaciti težinu Osim da obrišem ruke - ŽdralPicassov autoportret plave posmrtne maske širi svoja krila jesam li platiopri
č
vrš
ć
en je na vratima frižidera ra
č
un za struju?Ovo je jedino mjesto u stanu Sviranje lutnje ho
ć
u li imati dovoljno $dovoljno veliko da se izvede Tai Chi da platim stanarinu dokbudem u Kini?Ispružiti desnu nogu i ustati – Možda samtrebao pomaknuti kantu za sme
ć
e Brisanje koljena bio je to dobar u stranu halavah, istucano sezamovo sjeme,u zamrziva
č
u ve
ć
cijeli tjedanPodi
ć
i ruke i vratiti ih naramena – Ru
č
nici i pi
đ
ama Povuci unazad i pritisni Trebao bihsu rublje koje visi na konopcu u hodniku imati sobu u potkrovlju ili ogromnidnevni boravakSpustiti trup i držati vrapca za rep Spekulanti posjedima pokupovali suTe papirnate kutije s vre
ć
icama za špeceraj sve kvadratne stope na Manhattanu,zakr 
č
ile su zatvorena vrata najprije IndijancimaOkrenuti se k sjeveru Trebao bih objesiti Ukrštene ruke trebao bih napisatisve one lonce koji stoje na štednjaku pismo Times-u i re
ć
i imda su neeti
č
niDržim li svijet pravilno? OnaHopijeva slika na zidu predstavlja Opusti ruke dolje koljenakišu i munju ispružena pitam sekakva mi je jetra, O.K. valjdaOpet se okrenuti nadesno – Kroz vrata, Gospoderadna soba mi je metež od Ve
č
eras, prestao sam pušiti prošlogaslika i pisama na koje nisam odgovorio tjedna. Pitam se ho
ć
e libaciti H-bombu? Vjerojatno ne.Bok na lijevo – Hvala Bogu Arthur Rimbaud megleda iznad sudopera Manhattan u pono
ć
, 5. rujna 1984.Jednostruka udica – glasovir je u sobi, noSteven i Maria
ć
e se napokon odseliti u
Prijevod s engleskog • Dragica Drenovac 
 svoj vlastiti stan idu
ć
eg tjedna! Njegove hla
č
e još su tu i Julius je u svom krevetu.Ova kretnja je suprotna onoj svetoga Franjeu Bellinijevoj Ekstazi – meni suruke doljeBolje da se koncentriram na ono što radimna težinu u trbuhu, pokret kukovimaNe, to je bila jednostruka udica – ona prega
č
avisi na sjevernom zidu ve
ć
cijele godineNisam je nijednom upotrijebio
 
Dragi Taichievci!
 
Dok prezelena priroda polako navla
č
i svoj ogrta
č
jesenjeg žutila, mi po
č
injemo nicati i ponovno osvajati nove spoznaje ufilozofiji Tai Chi-a.
Pozdravljamo «stare»
č
lanove, a novima želimo dobrodošlicu. Polako, u svom miru, prepustit
ć
emo sevježbanju, imat
ć
emo povjerenje u Tai Chi i prihvatiti ono što nam nudi. Sve polako, bez gr
č
a. Nešto što
ć
e upo
č
etku izgledati teško, postat
ć
e nam blisko i ostvarljivo. Strah, najgoru emociju što postoji, zaboravit
ć
emo. Tako opušteni po
č
et
ć
emo shva
ć
ati srž onoga
č
emu stremimo.OOKKRREENNIISSEEKKVVJJEERRUU OOPPUUŠŠEENNOO,,PPRREEPPUUŠŠEENNOO,, SSVVAARRAA 
ĆĆ
EEMMOO PPLLEESSUUNNUUAARRNNJJEEGGMMIIRRAA..AALLLLEENNGGIINNSSBBEERRGG UUVVOODD VVIIJJEESSII KKIINNAA22..DDIIOO ŠŠKKOOLLAAAAIICCHHII--AA 
KKaakkoorraazzvvii j jaattiiggiippkkuuiiooppuušštteennuuuunnuuttrraaššnn j juueenneerrggii j juu
 AALLEERRNNAAIIVVAA 
ZZrrnnccaammuuddrroossttii 
ZZAASSVVAAKKUUBBOOLLEESS...... 
DDiivvll j jiikkeesstteenn
 EEMMAABBRROOJJAA::AAOOPPRREEHHRRAANNEE ZZNNAAEELLII......AAbbhhiiddhhaammaabbuuddiissttii
čč
kkaappssiihhoollooggii j jaa IINNDDIIJJAAPPUUOOPPIISS AAOOSSEEKKSSUUAALLNNOOSSII VVJJEE
ČČ
NNIILLJJUUDDIIEE..BBAACCHH AAIICCHHIIRRJJEE
ČČ
NNIIKK CCHHIIEENNEERRGGIIJJAAVVOODDEEIISSIIJJEENNEE KKAARRAAEEAAEERROOBBIICC 
RReekkrreeaaccii j jaauuzzzzaabbaavvuu 
ŠŠOOGGOOVVOORREE 
ČČ
LLAANNOOVVII PPOOEEZZIIJJAA NNAAŠŠIIZZBBOORRAAOOPPRRIIRROODDNNOOGGDDIISSAANNJJAA SSEEMMIINNAARRUUUUMMAAGGUU22000022.. 
ZZaahhaall j juu j jeemmoossiimmeennttuuzzii j jaassttiimmaa,,aammaakkoo j jii 
čč
iittaattee 
 p ž ž  j  j 
č  č  
 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
jotakade liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->