Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
3Activity

Table Of Contents

1.1.3 Phân biệt các loại mạng
1.1.4 Mạng toàn cầu Internet:
1.1.5 Mô hình OSI (Open Systems Interconnect)
1.1.5.1 Các giao thức trong mô hình OSI
1.1.5.2 Các chức năng chủ yếu của các tầng của mô hình OSI
1.1.5.3 Luồng dữ liệu trong OSI
1.1.6 Một số bộ giao thức kết nối mạng
1.1.6.1 TCP/IP
1.1.6.2 NetBEUI
1.1.6.3 IPX/SPX
1.1.6.4 DECnet
1.2 Bộ giao thức TCP/IP
1.2.1 Tổng quan về bộ giao thức TCP/IP
1.2.2 Một số giao thức cơ bản trong bộ giao thức TCP/IP
1.2.2.1 Giao thức liên mạng IP (Internet Protocol):
1.2.2.2 Giao thức UDP (User Datagram Protocol)
1.2.2.3 Giao thức TCP (Transmission Control Protocol)
1.3 Giới thiệu một số các dịch vụ cơ bản trên mạng
1.3.1 Dịch vụ truy nhập từ xa Telnet
1.3.2 Dịch vụ truyền tệp (FTP)
1.3.3 Dịch vụ Gopher
1.3.4 Dịch vụ WAIS
1.3.5 Dịch vụ World Wide Web
1.3.6 Dịch vụ thư điện tử (E-Mail)
1.4 Tóm tắt chương 1
2 Chương II - Mạng LAN và thiết kế mạng LAN
2.1 Kiến thức cơ bản về LAN
2.1.1 Cấu trúc tôpô của mạng
2.1.1.1 Mạng dạng hình sao (Star topology)
2.1.1.2 Mạng hình tuyến (Bus Topology)
2.1.1.3 Mạng dạng vòng (Ring Topology)
2.1.1.4 Mạng dạng kết hợp
2.1.2 Các phương thức truy nhập đường truyền
2.1.2.2 Giao thức truyền thẻ bài (Token passing)
2.1.2.3 Giao thức FDDI
2.1.3 Các loại đường truyền và các chuẩn của chúng
2.1.4 Hệ thống cáp mạng dùng cho LAN
2.1.4.1 Cáp xoắn
2.1.4.2 Cáp đồng trục
2.1.4.3 Cáp sợi quang (Fiber - Optic Cable)
2.1.4.4 Hệ thống cáp có cấu trúc theo chuẩn TIA/EIA 568
2.1.4.5 Các yêu cầu cho một hệ thống cáp
2.1.5 Các thiết bị dùng để kết nối LAN
2.1.5.1 Bộ lặp tín hiệu (Repeater)
2.1.5.2 Bộ tập trung (Hub)
2.1.5.3 Cầu (Bridge)
2.1.5.4 Bộ chuyển mạch (Switch)
2.1.5.5 Bộ định tuyến(Router)
2.1.5.6 Bộ chuyển mạch có định tuyến (Layer 3 switch)
2.1.6 Các hệ điều hành mạng
2.2 Công nghệ Ethernet
2.2.1 Giới thiệu chung về Ethernet
2.2.2 Các đặc tính chung của Ethernet
2.2.2.1 Cấu trúc khung tin Ethernet
2.2.2.2 Cấu trúc địa chỉ Ethernet
2.2.2.3 Các loại khung Ethernet
2.2.2.4 Hoạt động của Ethernet
2.2.3 Các loại mạng Ethernet
2.3 Các kỹ thuật chuyển mạch trong LAN
2.3.1 Phân đoạn mạng trong LAN
2.3.1.1 Mục đích của phân đoạn mạng
2.3.1.2 Phân đoạn mạng bằng Repeater
2.3.1.3 Phân đoạn mạng bằng cầu nối
2.3.1.4 Phân đoạn mạng bằng router
2.3.1.5 Phân đoạn mạng bằng bộ chuyển mạch
2.3.2 Các chế độ chuyển mạch trong LAN
2.3.2.1 Chuyển mạch lưu-và-chuyển ( store- and- forward switching )
2.3.2.2 Chuyển mạch ngay (cut-through switching)
2.3.3 Mạng LAN ảo (VLAN)
2.3.3.1 Tạo mạng LAN ảo với một bộ chuyển mạch
2.4.1.1 Mô hình phân cấp (Hierarchical models)
2.4.1.2 Mô hình an ninh-an toàn(Secure models)
2.4.2 Các yêu cầu thiết kế
2.4.3 Các bước thiết kế
2.5 Một số mạng LAN mẫu
2.5.1 Xây dựng mạng LAN quy mô một toà nhà
2.5.1.1 Hệ thống mạng bao gồm:
2.5.1.2 Phân tích yêu cầu:
2.5.1.3 Thiết kế hệ thống
2.5.2 Xây dựng hệ thống tường lửa kết nối mạng với Internet
2.6 Tóm tắt chương 2
3 Chương III – Mạng WAN và thiết kế mạng WAN
3.1 Các kiến thức cơ bản về WAN
3.1.1 Khái niệm về WAN
3.1.1.1 Mạng WAN là gì ?
3.1.1.2 Các lợi ích và chi phí khi kết nối WAN
3.1.1.3 Những điểm cần chú ý khi thiết kế WAN
3.1.2 Một số công nghệ kết nối cơ bản dùng cho WAN
3.1.2.1 Mạng chuyển mạch (Circuit Swiching Network)
3.1.2.2 Mạng chuyển gói (Packet Switching Network)
3.1.2.3 Kết nối WAN dùng VPN
3.1.3 Giao thức kết nối WAN cơ bản trong mạng TCP/IP
3.1.3.1 Giao thức PPP
3.1.4 Các thiết bị dùng cho kết nối WAN
3.1.4.1 Router (Bộ định tuyến)
3.1.4.2 Chuyển mạch WAN
3.1.4.4 Modem
3.1.4.5 CSU/DSU
3.1.4.6 ISDN terminal Adaptor
3.1.5 Đánh giá và so sánh một số công nghệ dùng cho kết nối WAN
3.2 Thiết kế mạng WAN
3.2.1 Các mô hình WAN
3.2.1.1 Mô hình phân cấp
3.2.1.2 Các mô hình tôpô
3.2.2 Các mô hình an ninh mạng
3.2.2.1 An ninh-an toàn mạng là gì ?
3.2.2.2 Xây dựng mô hình an ninh-an toàn khi kết nối WAN
3.2.2.3 Một số công cụ triển khai mô hình an toàn-an ninh
3.2.2.4 Bảo mật thông tin trên mạng
3.3 Phân tích một số mạng WAN mẫu
3.4 Tóm tắt chương 3
4 Kết luận
5 Tài liệu tham khảo
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Thietke Lan Wan 5893

Thietke Lan Wan 5893

Ratings: (0)|Views: 5,198|Likes:
Published by toantoan_91

More info:

Published by: toantoan_91 on Jun 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/19/2011

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 5 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 9 to 76 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 80 to 115 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 119 to 123 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 127 to 164 are not shown in this preview.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ku Kun liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->