Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Criterii Evaluare Wiki

Criterii Evaluare Wiki

Ratings: (0)|Views: 40|Likes:
Published by a2005p
Electronic publication- wiki
Electronic publication- wiki

More info:

Published by: a2005p on Jun 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2011

pdf

text

original

 
 
1
Criterii de evaluare site
1
 
Instructions : Autoevaluare wikiCategoria: gimnaziuElectronic Publications
Criteriul 4 3 2 1
1. Scopul
Wiki-ul are un scop clar.Toate p
ă
ţ
ilecomponente, paginile, auo succesiune logic
ă
 
ş
isus
ţ
in tema aleas
ă
.Wiki-ul are o tem
ă
.Fiecare parte a site-uluid
ă
o informa
ţ
ieimportant
ă
despre temaaleas
ă
.Site are o tem
ă
.Majoritatea p
ă
ţ
ilor componente ale lui prezint
ă
informa
ţ
iiimportante asupra temeiabordate, asuprasubiectului spus aten
ţ
iei;unele dintre ele suntinafara temei abordate.Site-ul nu are un scop bine precizat, este ocolec
ţ
ie de informa
ţ
ii f 
ă
ă
 leg
ă
turi între ele.
2. Informa
ţ
ii
 
ş
tiin
ţ
ifice
Wiki-ul are un con
ţ
inut
ş
tiin
ţ
ific important, încorela
ţ
ie cu scopul propus. Informa
ţ
iile suntcomplete, echilibrate
ş
icorecte, relevante pentrutema propus
ă
.Wiki-ul are informa
ţ
ii
ş
tiin
ţ
ifice adecvate.Con
ţ
inutul este relevant
ş
i destul de detailat.Wiki-ul are câteva lacuneîn informa
ţ
ia
ş
tiin
ţ
ific
ă
.Con
ţ
ine câteva gre
ş
eli
ş
tiin
ţ
ificeWiki-ul are foarte pu
ţ
ineinforma
ţ
ii
ş
tiin
ţ
ificelegate de tema aleas
ă
 
3. Interpret
ă
ri,conexiuni
 Folosim cercetareanoastr 
ă
pentru a face predic
ţ
ii semnificative
ş
is
ă
realiz
ă
m concluziioriginale despre subiect.Realiz
ă
m leg
ă
turiinterdisciplinare
ş
iaplica
ţ
ii practice aletemei, concluziiinteresante, originale.Am eviden
ţ
iat aplica
ţ
ii practice
ş
i s-au realizatleg
ă
turi cu alte teme /subiecte.Exist
ă
câteva concluziidespre tem
ă
, f 
ă
ă
a fiargumentate, justificatesau demonstrate. Nu sunt prezentateconcluzii despre tema propus
ă
. Se repet
ă
 informa
ţ
iile din sursele bibliografice prezentate
4.
 
Bibliografie,Surse, Copyright
 Informa
ţ
iile sunt ob
ţ
inutedin surse variate,credibile care suntidentificate u
ş
or pe site.Se
ţ
ine cont de legeadreptului de autor pentrutoate con
ţ
inuturile preluate
ş
i pentruresursele media.Informa
ţ
iile prezentatesunt din surse credibile.Cititorii pot g
ă
si sursainforma
ţ
iilor prezentate.Informa
ţ
iile sunt ob
ţ
inutedoar din câteva surse,
ş
iunele dintre ele nu poatefi credibile. Cititorii nu pot spune întotdeaunaunde am g
ă
sitinforma
ţ
iile. Nu se
ţ
inecont de legea dreptului deautor pentru toatecon
ţ
inuturile de pe site.Informa
ţ
iile sunt ob
ţ
inutedin surse care nu suntintotdeauna credibile.Rareori este amintit
ă
 sursa informa
ţ
iilor. Nueste urm
ă
rit
ă
legeadreptului de autor pentrutoate con
ţ
inuturile.
5. Multimedia
 Am integrat în modeficient caracteristicimultimedia în wiki-ulnostru. Grafica, sunetul,video
ş
i alte oportunit
ăţ
imultimedia sunt de înalt
ă
 calitate, sus
ţ
in tema
ş
isunt adecvate pentru publicul nostru.Caracteristicilemultimedia, grafic
ă
,sunet
ş
i video suntutilizate în mod eficientîn întreag wiki-ul nostru.Sunt de înalt
ă
calitate
ş
ise refer 
ă
la subiect.Caracteristicilemultimedia, grafic
ă
,sunet
ş
i video suntutilizate în wiki-ul nostrudar unele sunt de slab
ă
 calitate
ş
i nu toate auleg
ă
tur 
ă
cu tema dat
ă
. Nu am folosit multimedia pentru wiki.
 
6. Creativitate
 Pentru sus
ţ
inerea temeisunt incluse ideiimportante, caractersiticimultimedia relevante,aplica
ţ
ii web.2 deosebitecare dau o not
ă
deoriginalitate
ş
i perspective noi deabordare a temei.Apar doar câteva ideioriginale, surprinz
ă
toare,care s
ă
sus
ţ
in
ă
tema .Sunt incluse câteva ideioriginale dar metodautilizat
ă
distrage aten
ţ
ade la punctele cheie. Nu s-au introdus ideioriginale.
1
http://educate.intel.com/en/AssessingProjects/, prelucrare prof. Ana Pu
ş
ca
ş
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->