Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hoa Hoc Nguyen Trung Ngan Hung Yen

Hoa Hoc Nguyen Trung Ngan Hung Yen

Ratings:
(0)
|Views: 84|Likes:
Published by shaky3112

More info:

Published by: shaky3112 on Jun 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/06/2011

pdf

text

original

 
SỞ GD & ĐT HƯNG YÊNTRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG NGẠNTổ Hoá - Sinh - ThểNhóm Hoá
THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2010 - 2011MÔN: HOÁ HỌC KHỐI A + B (Lần 2)
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề.
Mã đề: 173
 Họ, tên thí sinh:..........................................................................Số báo danh:...............................................................................Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố:
H = 1; He = 4; Li = 7; Be = 9; C = 12; N=14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe= 56; Ni = 59; Cu = 64;Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Sr = 88; Ag = 108; Sn = 119; Cs = 133; Ba=137; Pb = 207.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu từ câu 1 đến câu 40)Câu 1:
Cho dung dịch X gồm 0,09 mol Na
+
; 0,05 mol Ca
2+
; 0,08 mol Cl
-
; 0,1 mol HCO
3-
; 0,01 mol NO
3-
. Đểloại bỏ hết ion Ca
2+
trong X cần dùng 1 lượng vừa đủ dung dịch chứa a gam Ca(OH)
2
. Giá trị của a là:
A.
2,96
B.
4,44
C.
7,4
D.
3,7
Câu 2:
Cho các chất sau: CH
3
COOH (1), C
2
H
5
OH (2), C
2
H
6
(3), C
2
H
5
Cl (4). Thứ tự các chất tăng dần nhiệt độsôi là:
A.
4, 3, 2, 1
B.
3, 4, 2, 1
C.
1, 2, 3, 4
D.
4, 3, 1, 2
Câu 3:
Cho khí H
2
S tác dụng với các chất: dung dịch NaOH, khí clo, nước clo, dung dịch KMnO
4
/H
+
, khí oxidư đun nóng, dung dịch FeCl
3
, dung dịch ZnCl
2
. Số trường hợp xảy ra phản ứng và số trường hợp trong đó lưuhuỳnh bị oxi hóa lên S
+6
là:
A.
7 - 2
B.
6 - 3
C.
6 -1
D.
6 -2
Câu 4:
Cần hòa tan bao nhiêu gam P
2
O
5
vào 500gam dung dịch H
3
PO
4
15% để thu được dung dịch H
3
PO
4
30%?
A.
73,1 gam
B.
69,44 gam
C.
107,14 gam
D.
58,26 gam
Câu 5:
Nung 8,42g hỗn hợp X gồm Al, Mg, Fe trong oxi sau một thời gian thu được 11,62g hỗn hợp Y. Hòatan hoàn toàn Y trong dung dịch HNO
3
dư thu được 1,344 lít NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Số molHNO
3
phản ứng là:
A.
0,56 mol
B.
0,64 mol
C.
0,48 mol
D.
0,72 mol
Câu 6:
Cho các chất: FeS, Cu
2
S, FeSO
4
, H
2
S, Ag, Fe, KMnO
4
, Na
2
SO
3
, Fe(OH)
2
. Số chất có thể phản ứng vớiH
2
SO
4
đặc nóng tạo ra SO
2
là:
A.
9
B.
8
C.
6
D.
7
Câu 7:
Lấy dung dịch axit có pH = 5 và dung dịch bazơ có pH = 9 theo tỉ lệ nào để thu được dung dịch có pH =8?
 A.
 
911
=
axit bazo
. 
B.
 
119
=
axit bazo
.
C.
V
 bazơ 
= V
ax
.
D.
Không xác định được.
Câu 8:
Dãy các chất nào sau đây đều
không 
làm đổi màu quỳ tím:
A.
Axit glutamic, valin, alanin
B.
Axit glutamic, lysin, glyxin
C.
Alanin, lysin, phenyl amin
D.
Anilin, glyxin, valin
Câu 9:
Este X có CTPT C
5
H
8
O
2
khi tác dụng với NaOH tạo ra 2 sản phẩm đều có khả năng tham gia phản ứngtráng gương. Số chất X thỏa mãn điều kiện trên là:
A.
2
B.
1
C.
3
D.
4
Câu 10:
Thêm từ từ 70ml dung dịch H
2
SO
4
1M vào 100ml dung dịch Na
2
CO
3
1M thu được dung dịch Y. ChoBa(OH)
2
dư vào dung dịch Y thì khối lượng kết tủa thu được là:
A.
22,22g
B.
11,82g
C.
28,13g
D.
16,31g
Câu 11:
Chất nào sau đây có khả năng tạo ra 4 loại dẫn xuất mono brom?
A.
m-đimetylbenzen
B.
o-đimetylbenzen
C.
 p-đimetylbenzen
D.
Etylbenzen
Câu 12:
Hòa tan a mol Fe trong dung dịch H
2
SO
4
thu được 12,32 lít SO
2
(đktc) là sản phẩm khử duy nhất vàdung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 75,2 gam muối khan. Giá trị của a là:
A.
0,4
B.
0,6
C.
0,3
D.
0,5
Câu 13:
Cho cân bằng:
223
2(í)+O(í)2(í)
SOkhkhSOkh
  
 
H < 0. Để cân bằng trên chuyển dịch sang phảithì phải:
A.
Giảm áp suất, giảm nhiệt độ
B.
Tăng áp suất, tăng nhiệt độ
C.
Giảm áp suất, tăng nhiệt độ
D.
Tăng áp suất, giảm nhiệt độ
Câu 14:
X là hỗn hợ p 2 hiđrocacbon mạch hở, cùng dãy đồng đẳng. Để đốt cháy hết 2,8 gam X cần 6,72 lít O
2
(đktc). Hấ p thụ toàn bộsản phẩm cháy vào nước vôi trong dư được m gam kết tủa. Giá trịm là Đthi gm 04 trang Mã đ1731
 
A.
30 gam.
B.
20 gam. 
C.
25 gam.
D.
15 gam.
Câu 15:
Cho các chất sau: Al, ZnO, CH
3
COONH
4
, KHSO
4
, H
2
 NCH
2
COOH, H
2
 NCH
2
COONa, KHCO
3
,Pb(OH)
2
, ClH
3
 NCH
2
COOH, HOOCCH
2
CH(NH
2
)COOH. Số chất có tính lưỡng tính là:
A.
7
B.
6
C.
8
D.
5
Câu 16:
Cho các chất: CH
3
CH
2
OH, C
2
H
6
, CH
3
OH, CH
3
CHO, C
6
H
12
O
6
, C
4
H
10
, C
2
H
5
Cl. Số chất có thể điều chếtrực tiếp ra axit axetic (bằng 1 phản ứng) là:
A.
2
B.
3
C.
4
D.
5
Câu 17:
Hợp chất thơm X có công thức phân tử C
6
H
8
 N
2
O
3
. Cho 28,08 gam X tác dụng với 200 ml dung dịchKOH 2M sau phản ứng thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:
A.
21,5 gam
B.
38,8 gam
C.
30,5 gam
D.
18,1 gam
Câu 18:
Hòa tan Fe
3
O
4
trong lượng dư dung dịch H
2
SO
4
loãng được dung dịch X. Hỏi dung dịch X tác dụngđược với bao nhiêu chất trong số các chất sau: Cu, NaOH, Br 
2
, AgNO
3
, KMnO
4
, MgSO
4
, Mg(NO
3
)
2
, Al?
A.
5
B.
6
C.
7
D.
4
Câu 19:
Hợp chất A
1
có CTPT C
3
H
6
O
2
thoả mãn sơ đồA
1
 
dd NaOH
 
A
2
 
2 4
dd H SO
 
A
3
 
3 3
dd AgNO / NH
 
A
4
Công thức cấu tạo của A
1
là:
A.
HCOO
CH
2
CH
3
. 
B.
CH
3
CO
CH
2
OH.
C.
CH
3
CH
2
COOH.
D.
HO
CH
2
CH
2
CHO.
Câu 20:
Dãy nào sau đây gồm các kim loại đều có thể điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện:
A.
Zn, Mg, Ag
B.
Ba, Fe, Cu
C.
Al, Cu, Ag
D.
Cr, Fe, Cu
Câu 21:
Môt
 
α 
- aminoaxit no X chỉ chứa 1 nhóm -NH
2
và 1 nhóm -COOH. Cho 3,56 gam X tác dụng vừa đủvới H
2
SO
4
tạo ra 5,52 gam muối. Tên gọi của X là:
A.
Alanin
B.
Valin
C.
Lysin
D.
Glyxin
Câu 22:
Oxi hóa hoàn toàn m gam một ancol đơn chức X bằng CuO thì thu được hỗn hợp khí và hơi có tỷ khốiso với H
2
bằng 19. Sau phản ứng người ta nhận thấy khối lượng chất rắn giảm 4,8 g. Giá trị của m là:
A.
15 g
B.
1,8 g
C.
12 g
D.
18 g
Câu 23:
Phát biểu nào sau đây
không
đúng?
A.
Đám cháy magie có thể được dập tắt bằng cát khô.
B.
Phốt pho trắng có cấu trúc mạng tinh thể phân tử
C.
Trong phòng thí nghiệm, N
2
được điều chế bằng cách đun nóng dung dịch NH
4
 NO
2
bão hoà.
D.
CF
2
Cl
2
bị cấm sử dụng do khi thải ra khí quyển thì phá hủy tầng ozon.
Câu 24:
Chỉ dùng 1 hóa chất để phân biệt các chất sau: lòng trắng trứng, dung dịch glucozơ, dung dịchglixerol, dung dịch metanal, etanol. Hóa chất đó là:
A.
Cu(OH)
2
/OH
-
.
B.
KMnO
4
C.
HNO
3
đặc
D.
HCl
Câu 25:
C
6
H
12
khi tác dụng với dung dịch HBr chỉ tạo ra 1 sản phẩm monobrom duy nhất. Số công thức cấu tạocủa C
6
H
12
thỏa mãn điều kiện trên là:
A.
4
B.
2
C.
3
D.
1
Câu 26:
Cho 27,48 gam axit picric vào bình kín dung tích 20 lít rồi nung nóng ở nhiệt độ cao để phản ứng xảyra hoàn toàn thu được hỗn hợp khí gồm CO
2
, CO, N
2
và H
2
. Giữ bình ở 1223
0
C thì áp suất của bình là P atm.Giá trị của P là:
A.
7,724 atm
B.
6,624 atm
C.
8,32 atm
D.
5,21 atm
Câu 27:
Oxi hoá 25,6 gam CH
3
OH (có xúc tác) thu được hỗn hợp sản phẩm X. Chia X thành hai phần bằngnhau Phần 1 tác dụng với AgNO
3
dư trong NH
3
đun nóng thu được m gam Ag. Phần 2 tác dụng vừa đủ với100ml dung dịch KOH 1M. Hiệu suất quá trình oxi hoá CH
3
OH là 75%. Giá trị của m là
A.
64,8.
B.
32,4.
C.
129,6.
D.
108.
Câu 28:
Khi thủy phân một octapetit X mạch hở, có công thức cấu tạo là Gly-Phe-Tyr-Lys-Gly-Phe-Tyr-Alathì thu được bao nhiêu tripeptit có chứa Gly?
A.
4.
B.
3.
C.
5.
D.
6.
Câu 29:
Cho bột Fe vào dung dịch NaNO
3
và H
2
SO
4
. Đến phản ứng hoàn thu được dung dịch A, hỗn hợp khí Xgồm NO và H
2
có và chất rắn không tan. Biết dung dịch A không chứa muối amoni. Trong dung dịch A chứacác muối:
A.
FeSO
4
, Fe(NO
3
)
2
, Na
2
SO
4
, NaNO
3
.
B.
FeSO
4
, Fe
2
(SO
4
)
3
, NaNO
3
, Na
2
SO
4
.
C.
FeSO
4
, Na
2
SO
4
.
D.
FeSO
4
, Fe(NO
3
)
2
, Na
2
SO
4
.
Câu 30:
Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp hai este đơn chức no, mạch hở cần 3,976 lít oxi (đktc) thuđược 6,38 gam CO
2
. Cho lượng este này tác dụng vừa đủ với KOH thu được hỗn hợp hai ancol kế tiếp và 3,92gam muối của một axit hữu cơ. Công thức của hai chất hữu cơ trong hỗn hợp đầu là:Đthi gm 04 trang Mã đ1732
 
A.
HCOOC
3
H
7
và HCOOC
2
H
5
B.
CH
3
COOCH
3
và CH
3
COOC
2
H
5
C.
C
2
H
5
COOC
2
H
5
và C
2
H
5
COOCH
3
D.
CH
3
COOC
2
H
5
và CH
3
COOC
3
H
7
Câu 31:
Người ta có thể điều chế cao su Buna từ Xenlulozơ theo sơ đồ sau:Xenlulozơ 
     
%
3 5
glucozơ 
     
%
8 0
C
2
H
5
OH
     
%
6 0
Buta-1,3-đien
        
%)100(
TH 
Cao su BunaKhối lượng xenlulozơ cần để sản xuất 1 tấn cao su Buna là
A.
25,625 tấn.
B.
37,875 tấn.
C.
5,806 tấn.
D.
17,857 tấn.
Câu 32:
Các khí thải công nghiệp và của các động cơ ô tô, xe máy...là nguyên nhân chủ yếu gây ra mưa axit. Những thành phần hóa học chủ yếu trong các khí thải trực tiếp gây ra mưa axit là:
A.
SO
2
, CO, NO.
B.
SO
2
, CO, NO
2
.
C.
 NO, NO
2
, SO
2
.
D.
 NO
2
, CO
2
, CO.
Câu 33:
Cho 240 ml dung dịch KOH 1,5M vào V lít dung dịch AlCl
3
aM thu được 7,8 gam kết tủa. Nếu cho100 ml dung dịch KOH 1,5M vào V lít dung dịch AlCl
3
aM thì số gam kết tủa thu được là:
A.
5,85 gam
B.
3,9 gam
C.
2,6 gam
D.
7,8 gam
Câu 34:
Cho 8,04 gam hỗn hợp hơi gồm CH
3
CHO và C
2
H
2
tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO
3
/NH
3
thuđược 55,2 gam kết tủa. Cho kết tủa này vào dung dịch HCl dư, sau khi kết thúc phản ứng còn lại m gam chấtkhông tan. Giá trị của m là:
A.
41,69 gam
B.
55,2 gam
C.
61,78 gam
D.
21,6 gam
Câu 35:
Xà phòng hóa 265,2 kg chất béo có chỉ số axit bằng 7 cần 56,84 kg dung dịch NaOH 15%. Khối lượngglixerol thu được là (giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn và chỉ số axit là số mg KOH dùng để trung hòa hếtlượng axit tự do có trong 1 gam chất béo):
A.
5,98 kg
B.
4,62 kg
C.
5,52 kg
D.
4,6 kg
Câu 36:
các phản ứng sau: (1): poli(vinylclorua) +Cl
2
 
   
0
(2) Cao su thiên nhiên + HCl
  
0
(3). Cao su BuNa – S + Br 
2
 
   
0
 (4) poli(vinylaxetat) + H
2
O
      
0
OH 
(5) Amilozơ + H
2
O
     
+
0
 H 
Phản ứng giữ nguyên mạch polime là
A.
(1), (2),(5)
B.
(1), (2), (3)
C.
(1), (2), (3), (4)
D.
(1),(2),(3),(4),(5)
Câu 37:
Ion M
2+
có cấu hình e: [Ar]3d
8
. Vị trí của M trong bảng tuần hoàn là:
A.
Chu kỳ 4, nhóm VIIIB
B.
Chu kỳ 3, nhóm VIIIA
C.
Chu kỳ 3, nhóm VIIIB
D.
Chu kỳ 4, nhóm VIIIA
Câu 38:
Trong quá trình sản xuất axit sunfuric để hấp thụ SO
3
người ta dùng :
A.
H
2
SO
4
đặc hoặc H
2
O
B.
H
2
SO
4
loãng
C.
H
2
O
D.
H
2
SO
4
đặc
Câu 39:
Cho m gam Fe vào dung dịch chứa đồng thời H
2
SO
4
và HNO
3
thu được dung dịch X và 4,48 lít
 
 NO(duynhất). Thêm tiếp H
2
SO
4
vào X thì lại thu được thêm 1,792 lít khí NO duy nhất nữa và dung dịch Y. Dung dịch Y hoàtan vừa hết 8,32 gam Cu không có khí bay ra (các khí đo ở đktc). Khối lượng của Fe đã cho vào là:
A.
16,24 g.
B.
9,6 g.
C.
11,2 g.
D.
16,8 g.
Câu 40:
Điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp 2 muối CuSO
4
và NaCl bằng điện cực trơ, có màng ngăngđến khi nước bị điện phân ở cả 2 điện cực thì ngừng điện phân. Dung dịch sau điện phân hoàn tan vừa đủ 1,6gam CuO và ở anot của bình điện phân có 448 ml khí bay ra (đktc). Giá trị của m là
A.
7,14 gam
B.
4,95 gam
C.
3,875 gam
D.
5,97 gam
II. PHẦN RIÊNG [10 câu]
Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)
A.Theo chương trình Chuẩn
(10 câu, từ câu 41 đến câu 50)
u 41:
Cho các chất sau: C
2
H
5
OH, C
6
H
5
OH, C
6
H
5
 NH
2
, dung dịch C
6
H
5
ONa, dung dịch NaOH, dung dịchCH
3
COOH, dung dịch HCl. Cho từng cặp chất tác dụng với nhau có xúc tác, số cặp chất có phản ứng xảy ra là
A.
12
B.
8
C.
9
D.
10
Câu 42:
Từ butan, chất vô cơ và điều kiện phản ứng có đủ. Số phương trình phản ứng tối thiểu để điều chếglixerol là:
A.
5.
B.
4.
C.
7.
D.
6.
Câu 43:
Có dung dịch X gồm (KI và một ít hồ tinh bột). Cho lần lượt từng chất sau: O
3
, Cl
2
, H
2
O
2
, FeCl
3
,AgNO
3
tác dụng với dung dịch X. Số chất làm dung dịch X chuyển sang màu xanh là
A.
4 chất
B.
5 chất
C.
3 chất
D.
2 chất
Câu 44:
Hòa tan hoàn toàn 3,76 gam hỗn hợp: S, FeS, FeS
2
trong HNO
3
đặc dư được 10,752 lít NO
2
(ở 27,3
0
Cvà 1,1 atm) là sản phẩm khử duy nhất và dung dịch X. Cho dung dịch Ba(OH)
2
dư vào X, lọc kết tủa nung đếnkhối lượng không đổi thì khối lượng chất rắn thu được là:
A.
17,545 gam 
B.
18,355 gam
C.
15,145 gam
D.
2,4 gamĐthi gm 04 trang Mã đ1733

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->