Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SO XAY DUNG PHU YEN

SO XAY DUNG PHU YEN

Ratings:
(0)
|Views: 102|Likes:
Published by cuongxd03

More info:

Published by: cuongxd03 on Jun 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/06/2011

pdf

text

original

 
MỤC LỤC
MĐUTrang2ICƠ SXÂY DNG ĐÁN31Căn cpháp lý32Thực trạng nông thôn tỉnh Phú Yên và so sánh với bộ Tiêu chíQuốc gia về nông thôn mới (số liệu thống kế đến năm 2009
(1)
)3IINGUYÊN TC, MC TIÊU LP QUI HoCH41Nguyên tc lp qui hoch:42Mc tiêu qui hoch và thc hin qui hoch4IIINI DUNG VÀ KHOCH LP QUI HOCH41Ni dung qui hoch42Yêu cu qui hoch53Kế hoch thc hin64Tư vn lp qui hoch và thm đnh, phê duyt6IVKHÁI TOÁN VN THC HIN71Chi phí lp qui hoch mng lưi đim dân cư nông thôn72Chi phí lp qui hoch chi tiết trung tâm xã8VGII PHÁP THC HIN9VITCHC THC HIN10PHỤ LỤC
1 |ĐỀ ÁN QUI HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN
 
MỞ ĐẦU:Từ đầu năm 2010, Chính phủ đã chỉ đạo tập trung triển khai chương trìnhmục tiêu Quốc gia và phát động cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thônmới theo bộ Tiêu chí Quốc gia; Ngày 04/6/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số800/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thônmới giai đoạn 2010-2020;Về qui hoạch xây dựng, ngày 02/02/2010, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định số 193/QĐ-TTg Phê duyệt chương trình rà soát qui hoạchnông thôn mới với mục tiêu đến năm 2011 cơ bản phủ kín qui hoạch nông thôntrên cả nước. Theo Chương trình đã được phê duyệt này, trong năm 2010, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng , các Bộ, ngành có liên quantriển khai ngay việc tổ chức điều tra, khảo sát thực trạng nông thôn mới đếntừng xã, huyện và phạm vi của tỉnh, thành phố, đánh giá mức độ đạt được so vớitừng tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới, trên cơ sở đó xây dựngchương trình nông thôn mới của địa phương mình đến năm 2020 để triển khaithực hiện.Đồng thời, cơ bản hoàn thành việc rà soát, bổ sung, xây dựng qui hoạchnông thôn, bao gồm: qui hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triểnsản xuất, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; qui hoạch phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội, môi trường và các khu dân cư nông thôn.Ở tỉnh Phú Yên hiện nay, trong tổng số 93 xã
(1)
, chưa có xã nào đạt đủ 19Tiêu chí nông thôn mới; phần lớn chưa được lập qui hoạch (qui hoạch kinh tế xãhội, qui hoạch xây dựng,…), kết cấu hạ tầng kĩ thuật, hạ tầng xã hội nhiều xãcòn yếu kém dẫn đến đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn còn ở mức thấp.Vậy, để xây dựng nông thôn mới nhằm đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí Quốcgia về nông thôn mới; vấn đề quan tâm hàng đầu trong các kế hoạch thực hiện làviệc qui hoạch xây dựng nông thôn phải đi trước 1 bước. Theo chỉ đạo của Thủtướng Chính phủ đã nêu tại các Quyết định trên là đến năm 2011 sẽ cơ bản phủkín qui hoạch xây dựng nông thôn trên cả nước. Như vậy, việc lập đề án quihoạch xây dựng này là hết sức cần thiết, cấp bách và phải thực hiện ngay nhằmđịnh hướng cho việc lập kế hoạch, chương trình đầu tư xây dựng khu vực nôngthôn của Tỉnh trong thời gian đến.
2 |ĐỀ ÁN QUI HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN
 
I. CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN1. Căn cứ pháp lý:- Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 02/02/2010 của Thủ tướng Chính phủPhê duyệt chương trình rà soát qui hoạch nông thôn mới;- Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủPhê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giaiđoạn 2010-2020;- Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới;- Thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009 của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện Bộ Tiêu chí Quốc gia vềnông thôn mới.- Thông tư số 32/TT-BXD ngày 10/9/2009 của Bộ Xây dựng Ban hànhQui chuẩn qui hoạch xây dựng nông thôn;- Thông tư số 31/TT-BXD ngày 10/9/2009 của Bộ Xây dựng Ban hànhTiêu chuẩn qui hoạch xây dựng nông thôn;- Thông tư 21/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng Qui định việc lập, thẩmđịnh, phê duyệt và quản lý qui hoạch xây dựng nông thôn.- Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, huyện; qui hoạchsử dụng đất hoặc các chương trình, các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội củađịa phương làm căn cứ lập qui hoạch xây dựng nông thôn.2. Thực trạng nông thôn tỉnh Phú Yên và so sánh với bộ Tiêu chí Quốc giavề nông thôn mới (số liệu thống kế đến năm 2009
(2)
): Xem phụ lục số 01
3 |ĐỀ ÁN QUI HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->