Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Carte Info

Carte Info

Ratings: (0)|Views: 148 |Likes:
Published by szabo_anna89

More info:

Published by: szabo_anna89 on Jun 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/02/2013

pdf

text

original

 
 
SISTEME INFORMAŢIONALE ŞIAPLICAŢII INFORMATICE ÎNADMINISTRAREA AFACERILOR
1
 
Capitolul 1
SISTEME INFORMAŢIONALE ŞI MEDIUL DE AFACERIOportunităţi şi cerinţe în mediul actual de afaceri
 În societatea contemporană se produc mutaţii semnificativedeterminate, în mare parte, de noile cerinţe ale erei digitale.Astfel, pentru domeniul economic se introduce modeluleconomiei digitale, care, în esenţă, se bazează pe o alviziune asupra pieţei, tranzacţiilor, calităţii produselor şi/sauserviciilor, impunând o mai mare conectivitate a companiilor ceevoluează în mediul competiţional on-line.Ca urmare, aceste condiţii noi au determinat şi orestructurare a strategiilor adoptate de companii, astfel încâtacestea să poată să răspundă provocărilor induse de economiaelectronică. Responsabilitatea aderării la noile modeleeconomice prin implementarea tehnologiilor din domeniulinformaţiei şi comunicaţiei revine factorilor decizionali. Rolul şifuncţiile conducerii se amplifică depăşind domeniul coordonăriişi armonizării activiţilor desşurate în cadrul unităţiiorganizatorice.
Strategii şi programe la nivelul Uniunii Europene
La nivel european principalele implicii ale trecerii lasocietatea informaţională se înregistrează la nivelmacroeconomic, microeconomic şi individual. Principalele etapeparcurse în dezvoltarea societăţii informaţionale sunt: iniţiativaeEurope 2002, iniativa eEurope 2005, : iniativa i2010.Iniţiativa europeai2010 promovează o economie digitadeschisă şi competitivă, punând accentul pe rolul tehnologieiinformaţiei şi comunicaţiei, ca motor al incluziunii sociale şi alcalităţii vieţii. Se încurajează dezvoltarea economiei digitale prininstrumente variate şi se promovează creşterea eficienţei prinutilizarea largă a noilor tehnologii ale comunicaţiei şi informaţiei(TIC).
2
 
Măsuri legislative cerute de utilizarea mediului Internet în activităţile domeniului economic
La nivelul Uniunii Europene, există o serie de directive şidecizii cu privire la acest domeniu :
Directiva 31/2000 EC 
cuprivire la comerţul electronic,
Directiva 93/1999 EC 
cu privire lasemnătura electronică,
Decizia 1720/1999 EC 
cu privire laasigurarea interoperabilităţii şi schimburilor de date la niveluladministraţiilor (IDA -
Interchange of Data between Administrations
),
Decizia 1719/1999 EC 
referitoare la proiectede interes comun pentru realizarea unor reţele transnaţionalecare asigure comunicarea şi schimburile de date întreadministraţii publice,
Decizia 276/1999 EC 
referitoare la planulde acţiune pentru combaterea acţiunilor ilegale şi dăunătoareasupra reţelelor globale,
Directiva 58/2002 EC 
referitoare laprotecţia persoanelor cu privire la preluarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date etc.Pe lângă directivele şi deciziile europene, ţara noastră aadoptat şi o serie de reglementări de mare importanţă pentruasigurarea cadrului legal de desşurare a tranzaiiloelectronice, dintre care se menţionează: Legea nr. 455/2001,Legea nr. 365/2002, Legea nr. 291/2002, Legea nr. 676/2002,Legea nr. 677/2002, Legea nr. 161/2003, Ordonanţa de urgenţănr. 34/2006, Legea nr. 37/2006 pentru aprobarea Ordonanţei deurgenţă nr. 34/2006, Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentruaprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei deurgenţă nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţiepublică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi acontractelor de concesiune de servicii.
Cerinţe la nivel managerial
Nivelurile ierarhiei manageriale pot fi evidenţiate pot fievidenţiate pe mai multe planuri:
nivel strategic
nivel tactic
nivel operaţional.
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->