Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Solutii de Administrare a Depozitelor de Arhiva

Solutii de Administrare a Depozitelor de Arhiva

Ratings: (0)|Views: 421 |Likes:
Published by pitacu

More info:

Categories:Types, Research
Published by: pitacu on Jun 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/19/2013

pdf

text

original

 
Solutiideadministrareadepozitelordearhiva
I.
PRELUCRAREADOCUMENTELORDEARHIVAPRINEFECTUAREAOPERATIUNILORARHIVISTICEPrelucrareadocumentelordearhivaconstainefectuareatuturoroperatiunilorspecifice,careaucaobiectivprincipaldelimitareafondurilor?iapartilorlorstructurale,creareafiecaruifondarhivisticinparte,ordonarea(gruparea)docurnsntelorsiconstituirealorindosare/unitatiarhivistice,inventariereasiintocmireainstrumentelorobligatoriideevidentaindeplinaconcordantaculegislatiaarhivisticainvigoare,normeletehnicedelucru,regulamentelesimetodologiilecareasiguraaplicareaprevederilorlegaleinpractica.Inacestscop,STEFADINACOMSERVSRLefectueazaurmatoareleoperatiuni:A.Fondarea,ceeacereprezintadelimitareafondurilor5istabilireaapartenenteidocumentelorlafondularhivistic;B.OrdonareasigrupareadocumentelorpotrivitproblemelorsitermenelordepastrareprevazuteinNomenclatoruldocumentelordearhiva;C.Constituireadosarelor/unitatilorarhivistice;D.Verificarea,certificareasilegareadosarelor;E.Inventariereadocumentelorpetermeneledepastrareprevazutede'.Nomenclatoruldocumentelordearhiva;F.Selectionareadocumentelor;G.EfectuareaoperatiunilorarhivisticeladocumenteleneconstituitepebazadeNomenclator;H.Acordareaconsultanteidespecialitate5ielaborareaNomenclatoruluidocumentelordearhiva;
I.
ElaborareainstrumentelorobJig)atoriideevidenta(inventaruldegestiune,reqlstrudedepozit,ghidultopografic,etc.);
J.
Folosireadocumentelorinscopuripractice.Inaintedea
fi
supuseprocesuluideprelucrarearhivistica,insuccesiuneaoperatiunHorspecifice,documentelesuntpreluateintemeiulunuiproces-verbaldepredare-primire.Inraportdesituatiasistarealorfizica,documentelesuntsupuseactiuniidedesprafuire5idezinsectie,iarincazurispeciale,maicuseamaladocumentelevechi,sefacepropunereapentruafireconditionate,saurestaurate.
4
Str.Baicuhli
nr,
82,IntrareaELPROF-prinStr.SergentCuleaNicolae,CorpC,Etaj2,Codpostal021784,Sector2,BucurestiRiC.:J4C.V1069511995CUI:R90S8944TeUFax:+400212522880Web:www;stefadina.roE-mail:office@stefadina.ro
 
Solutiideadministrareadepozitelordearhiva
A.Fondarea/delirnitareafondurilorsistabilireaaparteneteilafondularhivistic.
Indelimitareafondurilorsistabilireaapartenenteidocumentelorlafondularhivistic,vor
fi
avuteinvedereurmatoareleprincipii:a)emitentulsestabilestedupaelementeledinantet,continutuldocumentului,legendastampilei,rezolutii,semnaturi,etc.Respectiveledocumenteconstituiefondularhivisticalcreatorului.b)documenteleinaintateunelinstitutiisaupersoanefizice,inclusivanexelesiactelecanexate,faapartedinfondularhivisticaldestinatarului.ApartenentalorsestabHestepebazaadreseidestinatarului,acontinutuluiactelor,alegendeistarnplleldeinregistrare,arezolutiil'orsisemnaturilor.c)publicatiilepreluateimpreunacudocumentele,dacanufacpartedinunitatilearhivisticeconstituite,sepredaulabibliotecadocumentara,iarlisteleacestoraseanexeazalainventarulfondului.
B.Ordonarea/grupareadocumentelorpotrivitproblemelorsitermenelordepastrareprevazuteinNomenclatorulArhivistic.
Principalelecriterlideordonareadocumentelorconfirmatedepracticaarhivisticasunturmatoarele:a)cronologic-structural,apllcatincazulfondurilorprovenitedelacreatoricu
0
structuraorganizatoricamalcomplexa(dlrectiigenerale,directii,servicii,oficii,birouri,etc.)sicareausuportatdiversetransformaride-alungulactivitatiilor.Inasemeneasltuatli,ordonaresevarealizapeani,iarincadrulcompartimentelor,peprobleme.b)structural-cronologic.recornandatincazulfondurilorcreatedeinstitutiicaresi-aupastrat,deregula,structuraorganizatorica,oriausuferit
mid
modificarialeschernei,Ordonareadocumentelorsevafacepecompartimente,incadrulacestorapeani,iarincadrulanilorpeprobleme.c)cronologicpeprobleme.vorfiordonatedocumenteleprovenitedelacreatoricenuauavutcornpartimentesaudacanusepoatedefinicarorstructuriauapartinutactele.d)alfabetic,criteriuldeordonareutilizatincazuldosarelordepersonal,cazierelor,dosarelordeoorespondentaeudiversiclienti.Indiferentdecriteriulcevafiaplicatinpractica,laordonarea5igrupareadocumenteior,unroldefinitoriuvoraveaproblemelesitermeneledepastrareprevazuteinNomenclatorulArhlvistlc,
5
Sir,Baiculuinr,82,lntrarea
ELPROF-
prinStr.SergentCuleaNicolae,CorpC,Etaj
2,
Codpostal
021784,
Seclor
2,
BucurestiKC,:
J40/10695/1996
CUI:
R9058944Tel/Fax:+400212522880Web:
w.vw.stefadina,ro
E-mail:
office@stefadina,ro
 
---
Solutfdeadministrareadepozitelordearhiva
I.n
cadrulsistematizariisepreiaudocumentelepebazadeprocesverbaldepredare
prlmire,
Oacaestenecesar,documentelesedesprafuiesc,si5eaplicadezinsectie,dupacaz.Apoiseordoneazapedirectiisiservicii,iarincadrulfiecaruiserviciu,seordoneazacronoloqic,peani.DacaexistadejaunNomenclatorArhivisticalBeneficiaruluiseincadreazadocumenteledupaacestinstrumentarhivistic.
c.
Constituireadosarelor/unitatilorarhivistice.
Unitatilearhivistice/dosareleseconstituiepotrivitproblemelorsiterrnenelordepastrareprevazuteinNomenclatoruldocumentelordearhiva.
Str.Baiculuinr.82,lntrareaELPROF=prfnStr.SergentCuleaNicolae,CorpC,Etaj2,Codpostal021784,Sector2,BucurestiRC.:
J40f10695f1996
CUI:R9058944Tel/Fax:+400212522880Web:www.stefadina.roE-n1l,il:office@slefadina.ro

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 thousand reads
1 hundred reads
Miu Alexandru liked this
Dan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->