Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
agometeorologia

agometeorologia

Ratings:
(0)
|Views: 398|Likes:
Published by DreadP

More info:

Published by: DreadP on Jun 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2013

pdf

text

original

 
f)_~~
ALl,
~lcU..
4
A2
~ed~.
V
r
drAA~~~~.~
Termeszetvedelmi
~
--
szakismeretek
LoksaGabor
,
AGROMETEOROL,OGIA
 
Bevezetd
"A.
termeszettelfoglalkoz,oemberaz
id:oJarolssalcbred.cs
azzal
fcJ<szik"
szoktakmondani,esval6ban.akithivatasa,munklija,kedvtelesevalamilyenmedonatermeszethezkotittllavegzenddtevekenysegirantitiszteletentiszrabavallazadotttevekenysegesatermeszetifolyamatokkozottmeglevfkapcsolatrendszeralapvet601taval.Vegeredrnenybenvalamennyi
tevekenysegunk
kozvetlennlvagykozvetvekapcsolodik,vagy
ugy
is
fogalrnazhatunk,hogyfuggaz
id6jarastol
es
eghajlatt6lvagylegalabbisjelentosenbefolyasolja,Kulonosenigazezazokraa
tevekeny
egi
korokre,
amelyekamezo-eserdogazdalkodassalatermeszetvedelernmelkapcsolatosak.Mindegyikesetbenkomyezenink
olyan
szegmenseirclvansz6(h
gy-
esvizrajz,taJaj,
novenyallomany,
erdok,vedett
noveny.-
esallatfajek,stb.)
amelyekkozvetlenul
kitenek
alevegdfizikai
anapotv.altozasainak,
amelyekalakuiasafejl.6dese,
do
szervezetek
esetebenprodaktivlasafiiggvenyeaz
l(fojaras
alakulasanak.
Fontos
tehat
bogy
a.
kozotttik
meglev6kspcsolatrendszereketminelalaposabbanfeltarjukesfelhasznaljuk,
ugyanis
esakennekbirtokabanlehet
sikeres
atermeszeteroforrasaihasznalata
es
ertekelvedelme.Jelenjegyzetlinkbenszambavessztikameteorologia,mintaleye0flZilci.jaalapj,ait,majdtargyaljukazegha"latala"ait,
kUlonos
tekintettelafelszfnkozelilevego
sajatossgal,
a.mikroklimat,_vegezetulpedig
attekintj,Uk
arnezcgazdasag
~dHjar.assal
eseghajlattalossze
gg'o
kerdesei;
az.a
rometeorol6giat
Jegyzetunk
zaro
fejezetebenszot
ejittink
azegbajlatvaUozasprobleniekorerol
IS.
Azacelunk,hogyaIevegofizikaifolyamatai,azeghajlatalakulasatazagrometeoro16giaspecialiskerdeseitekintetebenrendszerezettismereteketbiztosftsunkatermeszet,-eskomyezetvedelemteruletentevekenykedokszamaraakulonbozo
kutat6,
tervezo,beruhazoes
operativ
munkaksikeres
elvegzesehez,
Napjainkban
egyre
surgetobbigenyatermeszetikomyezetvedelmeszintentartasa,javitasa,akwanboz6
elohelyek
rekonstrukcioja,atenneszemekazemberitevekenysegekkelvaloharmonikuskapcsolatakiaJiakit3sa
es
fenntartasa.Bzenfeladatokmegoldasakorislepten-nyomontalalkozunkmeteorolegiaikerdesekkel,
ezert
biszunkabban,bogyalevego
folyamatainak
megismertetesevelaszerteagazokomyezet,-estermeszetvedelmitevekenysegikartsegiljillc,esarnunkahoz
szuksegesszemlelet
szelesftesehez
jarulunkhozza.
3
 
1.Ameteorologiaalapjai
1.1.Amdeorologia
jdcn.tosege
1.1.1.Ameteoroldgiatargya
A
meteoro16gia
a
Fold
szferaivalfoglalkozo
foldtudomanyokegyike,amely
a
Fold
legkorenekfizikaiallapotavalesabenne.zaj16fizikai
folyamatokkalfoglalkozik.
AIegkorjelensegei
es
azok
mas
fOidi
szferillal
valekapcsolataiminelmelyebbmegismereseaeelannake.rde~eben,
bogy
a
legkor
atlapotaesannak
ValtOz3sa
mityenm6don
aU
kapcsolatbanaz
tHo
eselettelenkornyezetteltovabba,
bogy
amindennapieletfurkestevekenysegunkmegfelelofolytatasarniatthosszabb-revidebbidoszakravonatkoz6an
dore
tudjukjelezni
annakalakulasat;
Ameteorologiaharom
alapveto
fogalommaldolgozik.Azido,
idoj.aras,
eghajlatmeghatarozasokegymas
reszei.
nevezetesenaz
idoegy
adotthelyenalegkor
pillanatnyi
fizikaiallapota,ezenallapotok
nehany
napes,hetesvagy
honapos
sorozata,alegkorfizikaiallapotanakaltozasaaz
idojaras
vegfilazeghajlatpedigaz
idojarasok
osszessege,egyadott
fdldr.ajzihelyidojanisi
rendszere20~30eveseteben.
Mindharom
fogalomrendkivij,josszetett,
megismeresttksoran
vizsgalnikeU
mindig
azegyutresen
hatotenyezoket
kUlon-kiU.on
is,
amelyd;:etosszefogla~6neven
idojlar8si
vagy
legkonelemeknekneveznnk.Ezekakovetkezok:anapsugarzasaIevegfhomerseklete,alegnyomas,aIevegomozgasa,a
legnedvessegafelhozet,acsapadek,alegktirfeny-eshangtunemenyei,
Ameteorologiakutataseselorejelzesalapjatah:gkorfizikaiallapotat
ttikrOZQ
meresekadatai,eredrnenyeialkoqak,amelyeketa
meres
celjanak
megfeleloen
meghatarozottideigesidokozonkentkellvegezni
ugy
hogyazokegymasalosszevethetoeklegyenek.Eztmindenorszagbanameteorologiai
szolgalatokvegzik.
Arendszereseszlelesekesmegfigyelesekeredmenyeitorszagosan,tovabbanagyobbregiokszerint,majdvilagmeretekbengyfijtikossze,igyaz
egesz
Foldrevonatkozoanameresteehaikaegyre-
b6vtilo
lehetosegei
felhasznaJasavalrendelkezunk
meteor:ologiaiinformaciekkal,
amelyekmeghawoz6medonsegftikeletnnket,
tevekenysegeinkszerteagazokoret.
1.1.2.Ameteorol6gia/eiosz/asa
rf----.....-:.
--=>
---r
Ameteorol6giafeloszthatoIlegkortan,
eghajlattan
esaikabnazottmeteorologiara.A
egkOrtan
foglalkozik
a'l4erala~eleuse-gel
Zl
ai
kai
a1
dimunikus-meteoroi'ia
.gor.
emiaiosszetetelevel(Ievego
emta,
alegk:orfizikai~allapotanak
kiilonboz·o
hosszUsagiiidoszakokra
vonatkozevaltozasansk
eliu:ejdzesevel(DOO
nosztika),arnaas
legklirfizikaiaUapomval
(aero16gia),
aIegkor
elektromosjelensegeivel
(lege
ektromos-
sagtan)
valamint
a
I.egkorben
eszleetc)
fen.·-
eshan.elensegekkel.
.Az
eg
ajlattan
foglalkozik
31taJanos
alapjelensegekkel
(altalanos
eghajlattan)egyes
~rajzi-
eruletektajeyseekorszagokeghajlatisajatossagaival(leiroegaJattan),iiletolegazeghajlatonbelulatala'kozelilegter,leistersegek,pl.novenyallomanysajatossagaival
(mikroklimato16gia)..
Az
alkalmazottmeteorologia
letet
azeletmindenterilletenmegnyilvanulo
meteoro16giai
informaci6esismeretekigenye
indokolja,
A
o.zUti
kozlee·esbenesszaIlitasban-az-
-
tvonalakra,
at
legtkozeee.ena
egi
urvonalakesreuloterekvoaatkozasaan
1
oJarasi
prognoziso&avansziikseg
(kozleke'(lesl
,es
repm1Si
me
rol,.·.l\zell),
szervezeteklete
es
allapota,azemberegeszsge,valamintaz
orvosigy6gyito
munka.
soran
szamos
ponton
van
5

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Skorin Karan Antonella liked this
Reni Szalontai liked this
Zsuzsanna Arany liked this
Belloni Tamara liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->