Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Campaign Against Torture

Campaign Against Torture

Ratings: (0)|Views: 160 |Likes:
Published by Jerbert_M_Brio_1073

More info:

Published by: Jerbert_M_Brio_1073 on Jun 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/07/2011

pdf

text

original

 
 
 
 
“ All humanity is created in the image of GOD. TORTUREis a profound violation of this principle”.
 
 
ANTI - TORTURE
9
Alamin natin an gating mga karapatan sa illalimng batas. Tayo aymay karapatang malaman ang mga bagay-bagay sa ating lipunanat may kalayaang magpahayag ng sariling pananaw o damdamin.Huwag nating hayaang tayo ay gapiin ng takot at pagsasamantalang mga hindi makatarungan na opisyal n gating lipunan. Magka-roon ng malawakang edukasyon at pagpapakalat ng kaalamanhinggil sa pangyayari na pagpapahirap sa mga walang kalaban-laban nating kapwa mamamayan. Pag-oorganisa at pagpapakilossa mamamayan sa mga pamayanan tungo sa pagdedepensa at pag-papatampok ng karapatang pantao. Pagbubuo ng mga ugnayan atpakikipagtulungan sa mga NGOs. Pagpaplano at pag-oorganisa ngmga gawaing kampanya at pagkilos laban sa makahayop na pag-gamit ng dahas at labis na pagpapahirap sa mga taong wala na-mang sapat na batayan.
Legal Aid Center for Human Rights 
Legal Aid Center of Human Rights (LACHR)Legal Aid Center of Human Rights (LACHR)Legal Aid Center of Human Rights (LACHR)Legal Aid Center of Human Rights (LACHR)
isa coalition of non-profit of non-government andpeople’s organization that works with children inarmed conflicts and the formation of human rightsadvocates especially in the legal arena.
VISION:VISION:VISION:VISION:
LACHR envisions a favorable legislative policy of all children and just society where all marginalizedand vulnerable children are treated equally and es-pecially the universal respect for human rights.
MISSION:MISSION:MISSION:MISSION:
LACHR mission is to promote and protect the hu-man rights. To raise public awareness on theprevalence of torture in the Philippines and to sup-port filling and lobbying of the Anti-torture Bill tothe Senate of the Philippines and House of Repre-sentative.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->