Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Verena Kast - A személyiség születése

Verena Kast - A személyiség születése

Ratings: (0)|Views: 989 |Likes:
Published by Lucifugue

More info:

Published by: Lucifugue on Jun 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2013

pdf

text

original

 
.
*4'
=
!a
!::
;.:':
.
*'
_
d
Á\L-iLn
N
'c,
#\
w
ffi
\fu
é#
ffiB
w
Y*4"#
@
N
fF-
\gJ
kg,
wG.J
\ffiJ
ffi
*$
f--'
ffi
\#
#
M
tu
ffi
ffi
k
,)
J
*f
l-7r
&
F*
F
ii'l-:*
-q'
?*
rffitrnr'tlil
:
I
*.1-,iql.Fp'
,ilfir,
cEr!!!i'
il]=;=
Í|
{
l
"
Ir..-l-".
--:l,
;l--,:-.r,1
:
i!'
'r
I
i.\
ir:'i1(''1
.r.
c
.
iliilii.ill
',
ci-riilgrr:lk
a
-:zirrrlr-ieJ
li*r.ell
*
Sz,liljle
li
rli;gliiri
l.i-.]
\
'lzcre
tet
'
Ilog'i-.lt"r
''j'erl9!:
*
.\liJrt
l:*z'lrtlil
:l
i*l-ii
i
;\'{{é11
r
*
;:l'í:
*
ir
ir'..i|'r..l
'
 
''t'{r"r
r
*
t:li:
*
Kicsik:.rjl
'll]g\
r-,]il.rri<]*
k1árez,liv*l};ii:*;:
lx*{l,tnlt:ll:r
tuit:rl*nr"
*r:rit
r,L:**'j
rjrlj*l*r:s
qg
!ir:i
-)
ll::;}zgrls
drrtl
*
'1
r*r};lrr
í:t
 
A
tilrcl
ítírs
Ilr
pj:itrI
sztllg;i
lti
li ilttll1
s:
VclcrLr lilrst: Vrtcr-'fÓclrtcr
l\4trttc| SOlrr.rc,
Wt'gc zttt cigc'tlt'tl
lclcrrtit:it
etls
V':ltcr-
rrnrl
Mut(crkotrtplcxcll,
Iilt'trz
Vclllg,
l()1)
t
Frlrrlít
tr:
MuranyiIlealrix
,r,l
2.
kiadás(oby
Dietcr
Breitsohl
ÁG
Literarische Agentur,
Znrich, L994
Illusztráci
o
1998Barka Fercnc
Hungarian
translation
o
1998
Murányi BeatrixISSN
0865 0705Magyarkiadás
o
1998,2006
Park
K
nyvkiad
'BudapestSzerkesztette:Révy
KatalinMííszaki
szerkeszt
:
Mez
Zsuzsa
Nyomtatta
és
kotijtte
a
Kaposvári
NyomdaKft._26096)Felel
s
vezet
:
Pogány
Zokán
igazgat1
Pszichol
giai
kisszotár
a.llttl.t;l\
lilr'fi tuclattalanjábana
n
iség, a
lelki.ség
sképe.*ttltttttrZ:
A
rr
tlrdattalanjában
a
ríilélekkép,
elismerés,
dons'
11'|'
'l.r.Ill.li.\(1l],
értelem
sképe'
dlll
Illltl;ig(i:
A
tr-rclattalanban
é]o
n
i-anyai
tulajdonságokat,anyai
l'
|,r
r'.'r'ttllit'itiltat
egyesítc1
kép.
<t
r
ltr'll1ltls:Őskép; szenti
enclszer,
amely
a
lelki
átélésten-
.|,
:I
lrr,I
rZt'lck
é.s
szinrb
lurrrok
n-regjelenítével.
r:ttlrrlttttllcxus:
Az
énkomplexus
Szben
a
tudat
tartalma,
.sz-
l,,rr
.r
lr.lltilelc.
Annyira
tudatosSzámonlra
egypszichikai
elem,
illl!
lIl|\'ilX,l)
kapcsolatba
keriil
az
énkornplexussal.
Az
énkomp-
l',,rt,ll,tlt
t1.szlcl|tik
a
tudat és
a
tudattalan
kozotti
ellentéteket
és
l,
..
rilt,,r,1it'ltet.
|tlr
lt|ll;is:
Mindenki
nrá.st
l
megkürlonbozteto
oníili
tiJnk
fo-
Ii
,llll'll|
):'
ltl(lxta.nazonosg,azonosság,
onttrdat[osságJ
is
szi-
lt.,llilll,lh(:lll
lrll<alrrrazhatesetenként.)
ltltllr'lrlrl:icl<i:lektani
érlel
dési
és
változásifblyamat.
Ezt
ne_
',
ll,
;llllll('8val
.sításnak
vagya személy
kiteljeseclésének.
hrrrrt1llt'xrls:llgynrássalkapcsolatban
áll
tudatos
és
r-rclattalan
'
!l.'-1'.'r.11';;1,|i,
érzésekcsoportia,
arnelyhatást
gyakorol
a
viselke_
.1"r,
l*
t
r
tr
l l'rr
liilrllr:
A
lelmet
elfed
,
a
lelemmel
szenrbe.sze
gezod
,
l,
rrr11'itt|1'r)Z()ltítt1
gátlástalan
viselkedés,amelyet
fe.szultsége
hitel-
r,l,tlll
t;ilg1'r'r'sz.ls:
A
lektani nyelvezet
,,tárgyon''
aztétÍi,ami
felé
a
t,
llr'lr
r'l;
vli1,iylrl<
irányulnak:
am|re
az
alany
^z
osztonkielégulés
,
i,l,'lr
t'I
rt't
r vligyil<.
l)szichoanalitikus
írásokl_lan
najdnem
minden
;,-,:,:'','''lizt'ttt
'lytjelent.
A
tárgyve.sztés
valanrilyen
j
tárgy elvesZ-
t
t}llt||h('7.t'l(lisi
szely:
Igen
intenzív,
er
s
hatásr-l
szelyi.ség,
,l.
l
lrlll.rl
;r
t'.st:lel<vésekre'

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
boogeymanjoe liked this
Európai Idő liked this
Andersen333 liked this
Maier Szidonia liked this
Dávid Kata liked this
Daniel Tompos liked this
Maier Szidonia liked this
Andrea Tarczali liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->