Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Resurse Naturale Si Planificare Teritoriala

Resurse Naturale Si Planificare Teritoriala

Ratings: (0)|Views: 1,876|Likes:
Published by Madalina Gradinaru

More info:

Published by: Madalina Gradinaru on Jun 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2013

pdf

text

original

 
 __________________________Suport de curs
Resursele naturale şi planificarea teritorială
 _________________________ 
UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCAFACULTATEA DE GEOGRAFIECATEDRA DE GEOGRAFIE REGIONALĂ
Specializarea PLANIFICARE TERITORIALĂ
 Anul I
Lect. univ. dr.
VIOREL GLIGOR 
RESURSELE NATURALEŞIPLANIFICAREA TERITORIALĂ
 SUPORT DE CURS
 
-
LUJNAPOCA
2011
1
 
 __________________________Suport de curs
Resursele naturale şi planificarea teritorială
 _________________________ 
C U P R I N S
1. RESURSELE NATURALE ŞI PLANIFICAREA TERITORIULUI
 
..................................... 3
1.
1. Abordări conceptuale .................................................................................................
3
1.2. Clasificarea resurselor naturale ................................................................
4
2. RESURSELE NATURALE – FACTOR DINAMIC AL DEZVOLTARII REGIONALE..............6
2.1. Evaluarea şi gestionarea integrată a resurselor .........................................................
6
2.2. Resursele naturale, mediul înconjurător şi creşterea economică................................
9
2.3. Alternative actuale în dezvoltarea durabilă ..............................................................
10
3. ENERGIA SOLARĂ ŞI EOLIANĂ. RESURSELE ATMOSFERICE ................................ 12
3.1. Energia solară şi eoliană: istoric şi caracteristici ......................................................
12
3.2. Conversia energiei solare în alte forme de energie ...................................................
14
 
3.3. Energia eoliană ........................................................................................................
17
4. FONDUL LITOSTRUCTURAL ŞI IMPLICAŢIILE GEOECONOMICE .............................19
4.1. Resursele crustale – particularităţi geoeconomice ....................................................
19
4.2. Dimensiunea funcţională a reliefului în planificarea teritoriului ................................
21
4.3. Evaluarea componentei dinamice a reliefului ..........................................................
22
5.
EVALUAREA RESURSELOR HIDRICE ÎN CONTEXTUL PLANIFICĂRII TERITORIULUI
............ 24
5.1. Resursele hidrice – conţinut şi semnificaţie ...............................................................
24 
5.2.
 
Rolul apei în viaţa omului şi în economie .
................................................................ 26
5.3. Utilizarea materiilor prime chimice şi organice din mări şi oceane ..........................
30
6.
FONDUL BIOPEDOSFERIC ŞI SEMNIFICAŢIA COMPLEXĂ A MĂSURILOR ECOPROTECTIVE
... 32
6.1. Managementul forestier şi valorificarea resurselosilvice ...........................................
32
 
6.2. Principalele tipuri de pădure din România ................................................................
36
6.3. Măsuri de remediere şi direcţii de acţiune destinate reducerii impactului antropicasupra componentei edafice ...........................................................................................
39
6.4. Măsuri de îmbunătăţire a stării resurselor forestiere ................................................
40
7.
 
DISFUNCŢIONALITĂŢI ŞI RISCURI ENVIRONMENTALE INDUSE PRIN ACTIVITĂŢIANTROPICE DE VALORIFICARE A RESURSELOR NATURALE ................................ 42
7.1. Impactul ambiental al activităţilor de exploatare şi valorificare a substanţelor minerale ..........................................................................................................................
42
7.2. Reamenajarea zonelor afectate de industria minieră ...............................................
47
7.3. Reconstrucţia ecologică a zonelor afectate de activităţile miniere ..........................
49
8.
GESTIONAREA RESURSELOR NATURALE ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE
....... 51
8.1. Direcţii de dezvoltare strategică şi acţiuni de reconversie teritorială.......................
51
8.2. Tipuri de planificare strategică .................................................................................
52
8.3. Necesitatea protecţiei peisajelor şi a geodiversităţii ................................................
53
 
Bibliografie selectivă .........................................................................................
59
2
 
 __________________________Suport de curs
Resursele naturale şi planificarea teritorială
 _________________________ 
1. RESURSELE NATURALE ŞI PLANIFICAREA TERITORIULUI
1.1. Abordări conceptuale
 Noţiunea de
resurse
şi
condiţii naturale
Rolul resurselor naturale
în dezvoltarea economică a impus o largă dezbatere a problemelor privind depistarea şi valorificarea lor corespunzător intereselor fiecărui stat.
Preocupări pentru definirea conceptului de resurse naturale, asociate interesului devalorificare eficientă.
Cuvântul
„resurse”
 
fr.
ressources)
a avut iniţial înţelesul de moduri sau căi, deieşire din situaţii dificile, dar, treptat, a căpătat sensul de mijloace de existentă.
Unii autori (
 N. F. Leontiev
, 1965 ş.a.) subliniază necesitatea de a se deosebi
,,resursele naturale”
de
,,condiţiile naturale” ;
 prima categorie ar include numaiacele substanţe şi energii ale naturii care pot fi atrase în procesul de producţie pe oanumită treaptă a dezvoltării societăţii, în timp ce prin condiţii naturale trebuie să seînţeleagă întreaga lume materială luată în raport cu societatea umană.
Alţii atribuie termenului de resurse naturale o accepţiune mult mai largă .EX. -
 Emm. Lavasseu
 
- prin ,,resurse naturale” trebuie să se înţelea
„întreaganatură care este utivieţii omului”;
-
 D. L. Arman
-
termenul include
 ,,elementele naturii care se folosesc îneconomie şi care constituie mijloacele de existenţă ale societăţii omenti:învelul de sol, lumea vegeta, animalele, zăcămintele de substanţeminerale utile, apa (pentru alimentarea populaţiei, pentru irigaţii, industrie,energie, transport), condiţiile climatice favorabile (căldura, umezeala provenită din precipitaţii), energia vântului etc." 
;
-
 
 B.Varon
-
include în sfera noţiunii de resurse naturale, atât
,,produselenaturale”
(adică acele forme ale materiei utilizate direct de om-în starenaturală sau prelucrate - (aerul, apa potabilă, unele forme biologice, diversesubstanţe
naturale ş.a.), cât şi
„patrimoniul natural”
(respectiv, acele forme careasigură indirect existenta omului şi dezvoltarea societăţii (
 solurile, apelecontinentale şi oceanice utilizate pentru transport, irigaţii, producerea energiei, gazele din atmosfera şi chiar acele combinări ale formelor materiei alcătuind ceeace se numeşte ,,fond turistic natural", care ofeomului largi posibilităţi deamenajare în scopul recreerii şi realizării unor beneficii
).
Aceeaşi accepţiune largă este atribuită conceptului de resurse naturale şi în documenteleO.N.U., care includ în sfera acestei noţiuni şi acele elemente ale mediului natural numite,mai frecvent, ,,condiţii naturale", cum ar fi cele climatice şi de relief, care favorizează viaţaşi activitatea omului sau care furnizează amplasamentele pentru construirea imobilelor, acăilor de comunicaţie terestre etc.
Resursele
 
naturale
- concentrări naturale de substanţe solide, lichide sau gazoase aflate îninteriorul sau deasupra scoarţei terestre în forme care permit extracţia actuală sau pe cea potenţial realizabilă în viitor.
Rezervele
constituie - acea parte a resurselor identificate (descoperite şi cuantificate) dincare o substanţă utilă omului poate fi extrasă în condiţii economice şi legale.
- RESURSE NATURAL
reprezintă mijloacele de existentă oferite omului de mediulînconjurător, adică acele forme şi combinaţii ale materiei existente în natură care pot fi utilesocietăţii omeneşti într-una din etapele evoluţiei sale.
 Se observă 
caracterul dinamic al noţiunii 
- îşi schimbă 
conţinutul în raport:
de necesităţile societăţii (diferite de la o etapă de dezvoltare la alta);
după gradul de cunoaştere a naturii (dependent de nivelul dezvoltării ştiinţei);
după posibilităţile tehnice de a le atrage în procesul de producţie.
3

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Catalin Cata liked this
Mioara Mihu liked this
Nat Frunza liked this
Iana Golban liked this
glioti17 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->