Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hjärtrytmrubbningar

Hjärtrytmrubbningar

Ratings: (0)|Views: 398|Likes:
Published by Hjärt- Lungfonden
Hjärtrytmrubbningar, eller arytmi, är det samlade namnet för en mängd tillstånd som har det gemensamt att hjärtat inte följer normal rytm. Rubbningar i hjärtats elektriska impulsbildning kan få hjärtat att slå för fort, för långsamt eller oregelbundet. När hjärtat slår för fort kallas det takykardi. Slår hjärtat för långsamt kallas det bradykardi.
Hjärtrytmrubbningar, eller arytmi, är det samlade namnet för en mängd tillstånd som har det gemensamt att hjärtat inte följer normal rytm. Rubbningar i hjärtats elektriska impulsbildning kan få hjärtat att slå för fort, för långsamt eller oregelbundet. När hjärtat slår för fort kallas det takykardi. Slår hjärtat för långsamt kallas det bradykardi.

More info:

Published by: Hjärt- Lungfonden on Jun 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/07/2011

pdf

text

original

 
Hjärtrytmrubbningar
En temaskrift om flimmer, fladder och andra rubbningar 
 
Den här temaskriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida infor-mation om hjärt- och lungsjukdomar. Denär möjlig att ta fram tack vare gåvor frånprivatpersoner och företag.Hjärt-Lungfonden bildades 1904 ikampen mot tuberkulos (tbc). I dag ärfondens mål att besegra hjärt- och lung-sjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlarin och fördelar pengar till forskning samtinformerar om sjukdomar. Fonden haringa statliga bidrag utan är helt beroendeav gåvor från privatpersoner och företag.Hjärt-Lungfonden är Sveriges störstaoch viktigaste finansiär av den oberoendehjärt- och lungforskningen. Trots attHjärt-Lungfonden årligen delar ut cirka160 miljoner kronor kan fonden bara till-godose cirka 13 procent av de söktamedlen. En av fondens uppgifter är därföratt samla in mer pengar.Ett 90-konto är givarens garanti föratt pengarna går till ändamålet. SFI (Stif-telsen för Insamlingskontroll) kontrol-lerar regelbundet alla organisationer med90-konto. Hjärt-Lungfonden prioriterarklinisk forskning för att de medicinskaresultaten snabbt ska komma till praktisk användning inom sjukvården.ISBN 978-91-976632-2-9Box 5413, 114 84 StockholmBesöksadress: Biblioteksgatan 29Tel 08-566 24 200, Fax 08-566 24 229
www.hjart-lungfonden.se
Insamlingskonton:pg 90 91 92-7, bg 909-1927Organisationsnummer 802006-0763
 
3Hjärt-Lungfonden
HJÄRTRYTMRUBBNINGAR
Hjärtrytmrubbningar, 
eller arytmier, är det sam-lade namnet ör en mängd tillstånd som har det gemensamt att hjärtat inte öljer normal rytm. Att hjärtat plötsligt slår ett extraslag är inget ovanligt.Det är ota helt oarligt och en hjärtrytmrubbningi dess enklaste orm. Men rubbningar i hjärtatsrytm kan också ge så svåra symptom att hela livs-hållningen örändras och kan i värsta all leda tillhjärtstopp och död.Förmaksfimmer är den hjärtrytmrubbning somdrabbar allra fest. Mellan 150 000 och 180 000svenskar lider av örmaksfimmer. Risken ör ör-maksfimmer ökar med åldern och drabbar ungeär6 procent av alla som är 60 år eller äldre. Andratyper av rubbningar i hjärtats sinusrytm drabbardem som är unga och ör övrigt riska medan vissahjärtrytmrubbningar är medödda.Forskningens ramsteg har gjort det möjligt att i dag lindra och även bota vissa hjärtrytmrubb-ningar. Genom det senaste årtiondets utvecklingav ny teknik har det blivit möjligt att bota allt fer,men metoderna är ännu örenade med risker ochinte exakta. Många måste genomgå ett eller feraingrepp innan behandlingen ger resultat. Målet äratt hitta nya säkra metoder ör diagnos och behand-ling som, utan att utsätta patienterna ör risker, kananvändas både örebyggande och ör att behandlastora grupper. För att lyckas med detta behövs enökad kunskap kring vilka bakomliggande meka-nismer som styr och gör att vissa drabbas men inteandra.Hjärt-Lungonden vill att fer hjärtan ska klappalängre och i rätt takt. Därör stöder vi den orskningsom kan leda till ökad kunskap kring hjärtsjukdo-mar. Du kan bidra till en bättre ramtid ör mångahjärtan genom att stödja orskningen med ett bi-drag på insamlingskonto pg 90 91 92-7.
Innehåll
4
Hjärtat och blodomloppet 
6
Hjärtrytmrubbningar
16
Utredning
22
Behandling
31
Forskning

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->