Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tobak

Tobak

Ratings: (0)|Views: 22|Likes:
Published by Hjärt- Lungfonden
Tobaksrökning är sammantaget den enskilt största riskfaktorn för sjukdomar i lungor, hjärta och kärl. Genom att ändra vår livsstil kan vi må bättre och leva längre. Vi bör motionera mer, stressa mindre, äta bättre och låta bli att röka.

Tobaksrökning är sammantaget den enskilt största riskfaktorn för sjukdomar i lungor, hjärta och kärl. Genom att ändra vår livsstil kan vi må bättre och leva längre. Vi bör motionera mer, stressa mindre, äta bättre och låta bli att röka.

More info:

Published by: Hjärt- Lungfonden on Jun 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/07/2011

pdf

text

original

 
Tobak 
En temaskrift om tobak och hur man slutar röka
 
Denna temaskrift är en del av Hjärt-Lungfondensarbete med att sprida information om hjärt- ochlungsjukdomar. Den är möjlig tack vare gåvor frånprivatpersoner och företag.Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mottuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegrahjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfondensamlar in och fördelar pengar till forskning samtinformerar om hjärt- och lungsjukdom. Fondenhar inga statliga bidrag utan är helt beroende avgåvor från privatpersoner och företag.Hjärt-Lungfonden är Sveriges största och vikti-gaste finansiär av den oberoende hjärt- och lung-forskningen. Trots att fonden årligen delar ut cirka150 miljoner kronor kan den bara tillgodosecirka 13 procent av de sökta medlen. En avfondens uppgifter är därför att samla in merpengar. Ett 90-konto är givarens garanti för attpengarna går till ändamålet. SFI (Stiftelsen förInsamlingskontroll) kontrollerar regelbundet allaorganisationer med 90-konto. Hjärt-Lungfondenprioriterar klinisk forskning för att de medicinskaresultaten snabbt ska komma till praktisk använd-ning inom sjukvården.ISBN 978-91-976632-9-8Box 5413, 114 84 StockholmBesöksadress: Biblioteksgatan 29Tel 08-566 24 200, Fax 08-566 24 229www.hjart-lungfonden.seinsamlingskonton: pg 90 91 92-7, bg 909-1927organisationsnummer 802006-0763
 
 
Hjärt-Lungfonden
TOBAK
3
Innehåll
4
Lungorna och blodet 
6
Tobak 
12
Kärlen
17
Lungorna
22
Snus
24
Att sluta
33
Forskning
Tobaksrökning är sammantaget
den enskilt största riskaktorn ör sjukdomar i lungor, hjärtaoch kärl. Genom att ändra vår livsstil kan vi måbättre och leva längre. Vi bör motionera mer,stressa mindre, äta bättre och låta bli att röka. Av alla livsstilsaktorer är rökstopp det som snabbast ger resultat. Det känns självklart viktigt ör Hjärt-Lungonden att ge ut en temaskrit med aktuellinormation om alla de sjukdomsrisker som kankopplas till tobaksrökning och samtidigt visa allaördelar som nns med att sluta röka. Din rökningkan du själv påverka. Den som lyckas sluta har fer-aldigt örbättrat örutsättningarna ör att leva ett längre och riskare liv.Politiska insatser som rökörbud på restaurangerhar visat att det nns ett brett stöd ör ett rökritt samhälle. Rökria arbetsmiljöer har hjälpt mångaatt sluta röka. Statistiken visar att det totala antalet rökare har minskat under en lång öljd av år mendet nns oroande tecken på att minskningen av-stannat. Kampen mot rökningen måste alltså ort-sätta och det kan krävas fer och tuare politiskaåtgärder ör att å fer att mpa och ör att å ännufer att aldrig börja röka.Forskningen är viktig och visar vägar till att slutaröka och snusa samt att behandla alla de sjukdomarsom kan kopplas till tobaken. Du kan själv hjälpatill att öka kunskapen. Stöd orskningen, ring indin gåva på teleon 0200-88 24 00.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->