Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Capitolul 9 gnatologie

Capitolul 9 gnatologie

Ratings: (0)|Views: 820 |Likes:
Published by ciuriusea

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: ciuriusea on Jun 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/14/2013

pdf

text

original

 
9
EXAMENUL CLINICAL DISFUNCŢIILOR SISTEMULUI STOMATOGNAT
9.
1. GENERALITĂŢI
Poate părea paradoxal că în era calculatorului şi a investigaţiilor ultramoderne, ne întoarcem lasingura metodă ce-i stătea la îndemână şi pe care a fundamentat-o, punând medicina pe baze raţionale,ştiinţifice în urmă cu câteva sute de ani, „părintele medicinii”, Hipocrat. Este vorba de
metodaobservaţiei,
cel mai de seamă fapt înscris în bilanţul pozitiv al şcolii din Kos. Moştenirea importantăse referă la meşteşugul cunoaşterii bolilor prin observarea minuţioasă a semnelor şi simptomelor,inclusiv a stării generale a bolnavului, adică
inspecţia, palparea, percuţia şi ascultaţia.
Deci, unexamen clinic bine făcut, complet, corect, reprezintă piatra de temelie a actului medical.
„Menirea medicului, spunea Hipocrat, este să cunoască cele întâmplate, să considere cele prezente şi să prevadă cele ce vor fi
(adică anamneză, starea prezentă şi prognosticul).Examenul clinic atent, complet şi corect constituie aşadar primul act medical pe care gnatologultrebuie să-l execute ori de câte ori bolnavul se prezintă în cabinetul de specialitate pentru diversetulburări disfuncţionale la nivelul sistemului stomatognat.Examenul clinic are drept scop culegerea datelor necesare precizării unui diagnostic corect şistabilirea indicaţiilor de tratament prin alegerea terapiei individualizate în raport cu forma clinică adisfuncţiei. Metoda observaţiei va însoţi astfel actul medical pe tot parcursul său.De la primul contact cu medicul şi pe toată perioada examenului clinic şi a tratamentului, pacientul trebuie să găsească o atmosferă de bunăvoinţă şi comprehensiune, la care concură ordinea şicalmul, atitudinea binevoitoare a personalului auxiliar, dar mai ales blândeţea, autoritatea şicompetenţa medicului curant.Pe toată perioada examenului, pacientul este supus unei observaţii atente privind reactivitatea psihică, comportamentul, gestica, mimica, fonaţia, toate acestea oferind date preţioase în vedereastabilirii cadrului psihic general în care evoluează boala.Viaţa contemporană, din ce în ce mai stresantă, mai trepidantă, aduce medicul în contact cu un pacient a cărui stare psihică este extrem de complexă. Orice fiinţă umană implică o serie de conflicteinterioare, latente, de ordin social, familial, sexual, a căror energie conflictuală aşteaptă prilej derevărsare. Cea mai eficientă psihoterapie este aceea de cunoaştere şi îndepărtare a conflictului dirijândsau anulând energia conflictuală.Pentru bolnavul cu disfuncţie a sistemului stomatognat tulburarea localizată în această sferă poate avea semnificaţii deosebite. Disfuncţia stomatognatică poate constitui un punct de plecare alunui dezechilibru psiho-afectiv, dar poate fi şi un efect al muri astfel de dezechilibru.Poate mai mult decât altor specialişti, gnatologului îi sunt necesare cunoştinţe de psihologie şi psiho-patologie, conjugate cu un ascuţit spirit de observaţie şi capacitate de analiză pentru depistareacelor mai fine semne clinice.
 
 Nu trebuie uitat că deseori pacienţii fac asociaţii de idei sur prinzătoare, proiecţia practicianuluiîn conştiinţa lor putând avea cele mai diferite semnificaţii. Este ceea ce psihologii denumesc„transferul personalităţii”. Astfel, medicul poate fi identificat în imaginea bolnavului cu fratele, sora, părintele, iubitul sau o altă persoană care l-a dominat fizic sau afectiv.Din această cauză atitudinea medicului trebuie să fie apropiată, manifestând o familiaritatereţinu, o sobrietate cea, utând apropierea de bolnav, dar a deşi limitele profesionalităţii. „Un bolnav are nevoie de blândeţe, îi place să fie sprijinit de cineva, cum e şi firesc”(Albert Camus,
Ciuma
).Fără a intra în toate amănuntele unui examen clinic de rutină, prezentăm în continuare schemafoii de observaţie pe care o utilizăm în cadrul Cabinetului de Gnatologie al Clinicii de Protetică dinIaşi.
9.
2. DATELE PERSONALE
În cadrul datelor personale se stabileşte identitatea pacientului, domiciliul, vârsta, sexul, profesia, condiţiile de viaţă şi muncă.
Profesia
poate sugera unele corelaţii între caracteristicile disfuncţiei şi activitatea prestată,disfuncţiile declanşându-se cu mai mare uşurinţă la bolnavii ce efectuează munci grele, care necesităcontracţia a numeroase mase musculare.Se vor nota, de asemenea, activităţile care necesită o atenţie şi o încordare maximă, cum ar fi:mecanici de locomotivă, aviatori.În unele cazuri este necesar ca medicul să insiste asupra unor detalii ale activităţii desfăşurate înlegătură cu poziţia de lucru, postura, anumite obiceiuri. Mediul, atmosfera stresantă a locului demuncă, precum şi stressul familial, vor fi reţinute pentru stabilirea corectă a diagnosticului etiologic.Pentru anumite profesii intoxicaţiile profesionale pot declanşa disfuncţii stomatognatice alături de altesimptome (industria chimică, minerit etc.).Este interesant de notat faptul că adresabilitatea pacienţilor cu sindrom disfuncţional trebuiecorelată cu nivelul de cultură medicală a acestora şi trebuie avută în vedere adaptarea individului îndecursul evoluţiei disfuncţiei stomatognatice cu stabilirea unui nou nivel al homeostaziei sistemice.În ceea ce priveşte vârsta, o serie de studii epidemiologice au realizat corelaţii între diferitelegrupe de vârstă şi incidenţa sindromului disfuncţional.Astfel la tineri (20-24 ani) s-a găsit un procent de 76% de afectare (Solberg şi col., 1979), fără odiferenţă privind distribuţia femei / bărbaţi.La populaţia adultă studiile au indicat procente relativ crescute (dar diferite având în vedere şimetodologia de examen nestandardizată utilizată). Se citează In literatură procente de 88% - Helkimo,1974; 74% - Agerberg şi Osterberg, 1974; 97% - Burlui 1999. Raportul dintre femei şi bărbaţi estefoarte diferit ajungând până la 8/1 (Agerberg, 1975; Rugh, 1975). Prevalenţa crescută la femei faţă de bărbaţi s-ar putea datora diferenţei în nivelele nocicepţiei. a perceperii şi experienţei durerii dar şimodificărilor fiziologice hormonale (mai ales corelate cu menopauza).O dată cu înaintarea în vârstă, prevalenta disfuncţiilor creşte datorită modificărilor morfologice,funcţionale, neurologice, biochimice, corelate cu procesul de îmbătrânire.
9.
3. EXAMENUL SUBIECTIV
Motivele prezentării sunt diverse, în funcţie de forma clinică a disfuncţiei stomatognatice, de preponderenţa unor anumite simptome. Bolnavii se pot prezenta pentru tulburări subiective articulare,musculare, dento-parodontale, tulburări ale principalelor funcţii etc. Sunt numeroase cazurile în caresimptome importante sunt trecute cu vederea, neobservate, în timp ce altele sunt prezentate exagerat,în funcţie de semnificaţia lor pentru bolnav.
 
Bolnavul va fi incitat să expună evoluţia maladiei, tratamentele efectuate, eficacitatea lor. Cuaceastă ocazie, medicul examinator va putea să stabilească atitudinea bolnavului faţă de boală, faţă demedicii anteriori, încrederea în eficacitatea terapiei. Se va căuta agentul traumatic declanşator iniţial.O incursiune în
antecedentele bolnavului
şi insistenţa asupra maladiilor altor organe, sunt înmăsură să stabilească
factorii generali endogeni favorizanţi
ai disfuncţiilor stomatognatice. Se vainsista asupra bolilor endocrine, metabolice, neurologice, oftalmologice, O.R.L., psihice, pe care bolnavul le poate aminti în anamneză, alături de alte maladii care îi afectează starea generală. Unexamen al posturii, mersului, este obligatoriu pentru diagnosticul disfuncţiilor musculare.
9.
4. EXAMENUL OBIECTIV
În cadrul examenului local al sistemului stomatognat, se va examina, conform algoritmului, prininvestigare clinică extraorală (facială şi a regiunilor învecinate) şi examinare intraorală. Nu vomaminti toate etapele de examinare, ci ne vom referi la examinarea principalelor aspecte morfologice şifuncţionale ale sistemului stomatognat: examinarea articulaţiilor temporo-mandibulare, a muşchilor mobilizatori şi orofaciali, poziţiile fundamentale ale mandibulei, dinamicii mandibulare, examenularcadelor dentare, al ocluziei, parodonţiului.
9.
4.1. Examenul articulaţiei temporo-mandibulare
Se practică un examen obiectiv al articulaţiei temporo-mandibulare prin inspecţie, palpare şiauscultaţie. Se examinează static şi dinamic regiunile pretragiene, ambele articulaţii temporo-mandibulare, mai întâi separat, apoi concomitent, pentru comparaţie. Se va înregistra orice deformaţiestatică sau dinamică a regiunilor pretragiene uni- sau bilaterală, atât în repaus mandibular, cât şi înocluzie şi mişcare. Palparea se face în
 
două moduri: prin aplicarea degetelor întinse pretragian (fig.9.1.) şi prin introducerea indexului în conductul auditiv extern şi aplicarea policelui pretragian (fig.9.2.).
Fig. 9.1. Palparea ATMFig. 9.2. – Palparea ATM în CAE
Deoarece fiecare mod de palpare surprinde manifestări articulare diferite, se va palpa obligatoriu prin ambele metode (cu ajutorul primei metode nu se surprinde cu exactitate poziţia finală, retrudată acondilului, în timp ce a doua metodă nu surprinde excursia condiliană maximă). În timpul examenuluiarticular, se va comanda bolnavului executarea de mişcări de închidere, deschidere, lateralitate, protruzie cu o frecvenţă care să nu fie obositoare şi cu o viteză care să permită observaţia atentă.Excursiile condiliene trebuie să fie simetrice, sinergice, de amplitudine egală, pe o traiectorie uşor înclinată dinapoi înainte şi de sus în jos. Deseori ele se execută dificil sau deloc din cauza durerilor, a blocajelor articulare.

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ioana Alexandra liked this
Alynutza Geanina liked this
Nu Vreau liked this
Emilia Gemanaru liked this
Alynutza Geanina liked this
Eliza Lihu liked this
Alynutza Geanina liked this
Dan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->