Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Anas Alam Faizli, Master of Proj Mgmt: Assignment Change Management, EMOM5103

Anas Alam Faizli, Master of Proj Mgmt: Assignment Change Management, EMOM5103

Ratings: (0)|Views: 43|Likes:
Published by Anas Alam Faizli

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Anas Alam Faizli on Jun 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/22/2012

pdf

text

original

 
Dwwblokjo} Tzjw}biow JKIK:407 Gndolj Kdodljkjo}Kdr 6040 Mv Mdsbm Lin ]jj ]jgeW}zmjo} Odkj8 Dodw Dadk Cdbxab W}zmjo} BM Oi/ GLW 007>:04<Gjo}jv ic Lvdmzd}j W}zmbjw KPK Bo}dej8 Hdozdvr 6002
KDR WJKJW]JV 6040GNDOLJ KDODLJKJO] ‗ JKIK:407DWWBLOKJO] .:0*"AJG]ZVJVMV MDSBM LIN ]JJ ]JGEW]ZMJO]DODW FBO DADK CDBXAB
 
 
Dwwblokjo} Tzjw}biow JKIK:407 Gndolj Kdodljkjo}Kdr 6040 Mv Mdsbm Lin ]jj ]jgeW}zmjo} Odkj8 Dodw Dadk Cdbxab W}zmjo} BM Oi/ GLW 007>:04<Gjo}jv ic Lvdmzd}j W}zmbjw KPK Bo}dej8 Hdozdvr 6002
DWWBLOKJO] .:0*"BOW]VZG]BIOW8 DOW\JV DAA TZJW]BIOW BO PDV] D DOM PDV] F/
PDV] D
Tzjw}bio 4Cvik kdodljv‒w pjvwpjg}bsj! j~padbo }nj od}zvj ic ivldobxd}bioda gndolj/ Abw} CIZV.=" gndoljw dom fvbjcar j~padbo jdgn ic }nj gndoljw/
 Njvdgab}zw tzi}jm }nd} gndolj bw }nj ioar giow}do}/ Ni| gdo nj fj |viol9 Gndolj bw mjcbojmdw }i da}jv5 }i kdej mbccjvjo}5 }i gdzwj }i pdww cvik ioj w}d}j }i doi}njv5 }i gndolj }njpiwb}bio! gndvdg}jv iv dppjdvdogj ic d }nbol5 }i gndolj }nj gizo}jodogj/ Gndolj bo d pvigjwwbw do ifwjvsjm mbccjvjogj bo civk! tzdab}r! iv w}d}j isjv }bkj bo do ivldobxd}bioda jo}b}r! wzgndw do bombsbmzda‒w hif! d |ive lvizp! w}vd}jlr! d pvimzg}! iv }nj isjvdaa ivldobxd}bio .Sdo mjSjo # Piiaj! 422:"/Ivldobxd}bioda gndoljw dvj pdvdkizo} }i }nj abcjaboj ic do ivldobxd}bio5 b} bw d pvigjww fr|nbgn ivldobxd}bio kisjw cvik }njbv pvjwjo} w}d}j }i d mjwbvjm w}d}j }i dgnbjsj jccjg}bsjojww/Wblobcbgdo} ivldobxd}bioda gndolj iggzvw! civ j~dkpaj! |njo do ivldobxd}bio gndoljw b}wisjvdaa w}vd}jlr civ wzggjww! dmmw iv vjkisjw d kdhiv wjg}bio iv pvdg}bgj! dom)iv |do}w }igndolj }nj sjvr od}zvj fr |nbgn b} ipjvd}jw/ B} dawi iggzvw |njo do ivldobxd}bio jsiasjw}nvizln sdvbizw abcj grgajw! hzw} abej pjipaj kzw} wzggjwwczaar jsiasj }nvizln abcj grgajw/Civ ivldobxd}biow }i mjsjaip! }njr ic}jo kzw} zomjvli wblobcbgdo} gndolj d} sdvbizw pibo}w bo}njbv mjsjaipkjo}/ ]nd},w |nr }nj }ipbg ic ivldobxd}bioda gndolj dom mjsjaipkjo} ndwfjgikj |bmjwpvjdm bo gikkzobgd}biow dfiz} fzwbojww! ivldobxd}biow! ajdmjvwnbp domkdodljkjo}/Kdodljvw gio}bozdaar kdej jcciv}w }i dggikpabwn wzggjwwcza dom wblobcbgdo} gndolj dw b} bwbonjvjo} bo }njbv hifw/ Wikj dvj sjvr liim d} }nbw jcciv}! |nbaj i}njvw gio}bozdaar w}vzllaj domcdba/ ]nd},w ic}jo }nj mbccjvjogj fj}|jjo pjipaj |ni }nvbsj bo }njbv viajw dom }niwj }nd} lj}wnz}}ajm dvizom cvik hif }i hif! za}bkd}jar wj}}abol bo}i d viaj |njvj }njr,vj cvzw}vd}jm dombojccjg}bsj/
 
Dwwblokjo} Tzjw}biow JKIK:407 Gndolj Kdodljkjo}Kdr 6040 Mv Mdsbm Lin ]jj ]jgeW}zmjo} Odkj8 Dodw Dadk Cdbxab W}zmjo} BM Oi/ GLW 007>:04<Gjo}jv ic Lvdmzd}j W}zmbjw KPK Bo}dej8 Hdozdvr 6002
Hino Ndrjw .6040" wzlljw}jm }nd} }njvj dvj }nvjj kdbo gd}jlivbjw ic ivldobxd}biow }nd} kdroi} j~pjvbjogj pjvbimw ic mbwgio}bozjm gndolj84/
 
Wjac ivldobxbol dom gio}bozizwar gndolbol ajdvobol ivldobxd}biow dw bmjo}bcbjm frFvi|o dom Jbwjondvm}/ Bo}ja! \da+Kdv}! 7K! Nj|aj}}+Pdgedvm! Kbgviwic} dvj liimj~dkpajw ic gikpdobjw }nd} ndsj }nj dfbab}r }i gndolj vdpbmar dom gio}bozizwar/ Dwgndoljw ndsj fjgikj do jsjvrmdr }nbol! }njwj gikpdobjw }zvo b} bo}i d ndfb} dom }nzwgndoljw dvj kdmj jdwr/6/
 
Gikpdobjw ipjvd}bol bo obgnj kdvej}w iv wai|+kisbol wjg}ivw |njvj }njr ndsj rj} }ijogizo}jv }nj vjtzbvjkjo} ic gndolj/ ]njwj gikpdobjw dvj rj} }i jogizo}jv }nj ebomic josbviokjo}da gndolj vjtzbvj }njk }i }vdowcivk }njbv mjjp w}vzg}zvjw/ Dw }njr cjja}njvj bw oi ojjm civ d gndolj }nbw gikpdobjw |baa cdgj vjwbw}do} |njo }vrbol }ibkpajkjo} gndoljw/7/
 
Ivldobxd}biow }nd} bw dfaj }i gio}bozj czog}biobol |b}niz} }vdowcivkbol }njkwjasjwfjgdzwj }njr ndsj wzccbgbjo} „cd}‒ }i dfwivf }nj bojccbgbjogbjw dwwigbd}jm |b}nkbwdablokjo}/ ]nbw ivldobxd}biow ndsj fbl pvicb}w dom piwwjww d sjvr w}viol kdvej}pvjwjogj dom }nbw ivldobxd}bio gdooi} cjja }njbv bojccbgbjogbjw }nzw nbomjv }njbv dfbab}r}i wjowj }nd} }njr dvj bo ojjm ic d gndolj/Ni|jsjv! fjwbmj }njwj j~gjp}biow! kiw} ivldobxd}biow j~pjvbjogj gndolj dw d pd}}jvo ic dpzog}zd}jm jtzbabfvbzk/ Ljvwbge .4224" ndw w}zmbjm gndolj kimjaw bo mbccjvjo} mikdbow domndw wzlljw}jm }nd} }nj pdvdmblk ndw }nj ciaai|bol gikpiojo}w8 „vjad}bsjar aiol pjvbimw ic w}dfbab}r .jtzbabfvbzk"! pzog}zd}jm fr gikpdg} pjvbimw ic tzdab}d}bsj! kj}dkivpnbg gndolj.vjsiaz}bio"/ ]nj jwwjogj ic }nbw pzog}zd}jm jtzbabfvbzk pdvdmblk bw }nd} wrw}jkw jsiasjm}nvizln }nj da}jvod}bio ic pjvbimw ic jtzbabfvbzk/ Dgdmjkbgbdow abej Pj}}blvjk .42><" dom]zwnkdo j} da .42>3" ndw wzppiv}jm }nj pzog}zd}jm jtzbabfvbzk pdvdmblk/Jsjvr ivldobxd}bio ndw }njbv mbccjvjo} pd}}jvo |nbgn |j gdo gd}jlivbxj bo}i wjsjvda mbccjvjo}gndolj }rpjw/ Odmajv dom ]zwnkdo .422:" kdej }nj pibo} }nd} bogvjkjo}da gndoljw gdo dawifj advlj gndoljw dom kdr oi} ojgjwwdvbar fj wkdaa/ ]njwj dvj bo vjcjvjogj }i }nj vjwizvgjwvjtzbvjm dom ojjmjm dom }nj bkpdg} }i }nj pjipaj bosiasjm/ ]nbw gdo fj mjcbojm dwbogvjkjo}da gndolj/ Dggivmbol }i }nj pzog}zd}jm jtzbabfvbzk pdvdmblk! bogvjkjo}da gndoljndppjow |njo }nj bomzw}vr bw bo }nj jtzbabfvbzk dom cigzw }i mi }nbolw fj}}jv }nvizln d

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->