Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Socijalni Rad Sa Djecom Sa Posebnim Potrebama

Socijalni Rad Sa Djecom Sa Posebnim Potrebama

Ratings:
(0)
|Views: 1,144|Likes:
Published by _mEDINa__

More info:

Published by: _mEDINa__ on Jun 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/09/2014

pdf

text

original

 
SOCIJALNI RAD SA DJECOM SA POSEBNIM POTREBAMA
1
PREDAVANJE 28.02.2011.
INVALIDNOST I UZROCI INVALIDNOSTI
Dvije kategorije osoba sa invaliditetom:
1.
 
Osobe kod kojih je invalidnost uzrokovana fizickim nedostatcima i ostecenjima uz ocuvanumentalnu sposobnost2.
 
Osobe sa mentalnim oboljenjima i intelektualnim smetnjama, odnosno nedovoljnom mentalnomrazvijenoscu
Uzroci invalidnosti su: 
1.
 
Urodjena (kongenitalna) nesposobnost, gdje spadaju intelektualne teskoce (mentalnaretardacija), tjelesna ostecenja i neorganska ostecenja.2.
 
Invalidnost koja je uzrokovana zaraznim oboljenjima: djecija paraliza, lepra..3.
 
Nezarazna oboljenja4.
 
Dusevni poremecaji5.
 
Hronicni alkoholizam i narkomanija6.
 
Povrede koje mogu biti profesionalne, saobracajne nesrece, ostale povrede7.
 
Neuhranjenost8.
 
OstaloProcjenjuje se da u ukupnoj populaciji na osobe sa intelektualnim teskocama otpada oko 8%, a natjelesna ostecenja isto toliko, kao i na dusevne poremecaje, na hronicni alkoholizam i narkomaniju.Svim kategorijama potrebna je dusevna briga i pomoc, posebno lijecenje i rehabilitacija sa ciljem stovece razvijenosti preostale sposobnosti kako bi se ukljucili u najvecoj mjeri u razvijenost ostalezajednice.
Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom usvojena je 2006, a BIH je konvencijuratifikovala u decembru 2009.Definicija invalidnosti po SZO (1980):
Definicija se sastoji iz 3 dijela i obuhvata segmente: ostecenje, invalidnost i hendikep.
Ostecenje
je svaki gubitak ili abnormalnost psiholoske, fizioloske ili anatomske strukture ili funkcijeljudskog organizma.
Invalidnost
 je ogranicenje ili nedostatak sposobnosti izazvanih ostecenjem, za obavljanje razlicitihaktivnosti na nacin ili do nivoa koji se smatra normalnim za neko ljudsko bice.
Hendikep
je teskoca ili nedostatak mogucnosti usljed ostecenja ili invalidnosti koje pojedinac ima uobavljanju pojedinosti koje su normalne za njegovu dob i sociokulturnu sredinu u kojoj zivi.
Razlika izmedju invalidnosti i hendikepa:
-
 
Invalidnost je bioloska, a hendikep socijalna kategorija,-
 
Invalidnost ne mora biti hendikep, npr., ukoliko se u odredjenoj sredini prema osobi sainvaliditetom ne formira odbojan stigmatizirajuci stav, odnosno ukoliko je ona ukljucena uzajednicu
 
SOCIJALNI RAD SA DJECOM SA POSEBNIM POTREBAMA
2
Definicija invalidnosti uslovljena je i razlicitim pristupima naucnih disciplina, tako ce npr.,medicinskenauke u srediste staviti uzrok nastanka invalidnosti.Definicije u socioloskim naukama polaze od nivoa socijalne adaptacije, pedagoske nauke odsposobnosti za obrazovanje.Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom vec u preambuli u tacki E definise invalidnost kaorazvojni proces nastao kao rezultat djelovanja osoba sa invaliditetom i prepreka koje proizilaze izstajalista njihove okoline, te iz prepreka koje postoje u okolini, a koje sprecavaju njihovo potpuno idjelotvorno ucesce u drustvu ravnopravno sa drugim clanovima u drustvu.
Prema konvenciji UN osobe sa invaliditetom obuhvataju :
Pojam obuhvata osobe koje imaju dugotrajna fizicka, mentalna, intelektualna ili senzorna ostecenjakoja u interakciji sa razlicitim barijerama mogu otezati puno i efektivno ucesce ovih osoba udrustvu, na osnovu jednakosti sa drugim clanovima drustva (cl.1.Konvencije)
 
SOCIJALNI RAD SA DJECOM SA POSEBNIM POTREBAMA
3
PREDAVANJE 07.03.2011
KLASIFIKACIJA OSOBA SA INVALIDITETOM U ODNOSU NA MOGUCNOST KRETANJA:1.
 
Pokretne osobe sa invaliditetom ( osobe koje koriste razna ortopedska pomagala, osobe saostecenjem vida, osobe sa ostecenjem sluha )2.
 
Polupokretne osobe koje se mogu kretati uz dodatak razlicitih pomagala: stake, stap,tronozac..3.
 
Nepokretne osobe sa invalidskim kolicima koja se krecu pomoc kotaca ili na elektronskipogonSocijalno pravna klasifikacija osoba sa invaliditetom podrazumijeva podjelu ovih osoba premaostvarivanju razlicitih prava koja su zaknom utvrdjena i koje drustvo priznaje:1.
 
Ratni vojni invalidi2.
 
Civilne zrtve rata3.
 
Neratni invalidi
Aktuelno zakonodavstvo FbiH priznaje tri kategorije osoba sa invaliditetom:
1.
 
Ratni vojni invalidi koji pravo na invalidnost ostvaruju sa 20% invalidnosti2.
 
Civilne zrtve rata koje pravo na invalidnost ostvaruju sa 60% invalidnosti3.
 
Neratni
civilni invalidi koji pravo na invalidnost ostvaruju sa 90% invaliditeta
Zakon o osnovama socijalne zastite, zastite civilnih zrtava rata i zastite porodice sa djecom uclanu 14 utvrdjuje sljedece kategorije osoba sa invaliditetom:
1.
 
Slijepe i slabovidne osobe2.
 
Gluhe i nagluhe osobe3.
 
Osobe sa poremecajima u govoru i glasu4.
 
Osobe sa tjelesnim ostecenjima i trajnim smetnjama u fizickom razvoju5.
 
Osobe sa smetnjama u psihickom razvoju (lahkog, umjerenog, tezeg i teskog stepena)6.
 
Osoba sa kombinovanim smetnjama visestruko ometene u razvoju.
Na nivou EU predlozena je sljedeca klasifikacija kategorija invalidnosti:
1.
 
Senzorna ostecenja :- vid ( slijepi i slabovidni )- sluh ( gluhi i nagluhi )2.
 
Teskoce u ucenju
intelektualne smetnje (mentalna retardacija)3.
 
Tjelesna-fizicka invalidnost4.
 
Autizam5.
 
Kombinovane smetnje
MKV10 (Medjunarodna klasifikacija bolesti) razlikuje cetiri kategorije djeteta sa intelektualnimteskocama:
1.
 
Lahke , IQ=50-69 , razvojna dob djeteta 7-12 godina2.
 
Umjerene , IQ=35-49, razvojna dob djeteta od 4-7 godina3.
 
Teze, IQ=23-34, razvojna dob 2-4 godine4.
 
Teske intelektualne teskoce , IQ ispod 10, razvojna dob ispod 2 godine.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
Luckylunatic liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Amina Trako liked this
Vesna Stanisic liked this
Miladinka Simic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->