Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
MODELI SOCIJALNE ZASTITE

MODELI SOCIJALNE ZASTITE

Ratings:
(0)
|Views: 1,145|Likes:
Published by _mEDINa__

More info:

Published by: _mEDINa__ on Jun 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/31/2013

pdf

text

original

 
MODELI SOCIJALNE ZASTITE - I PARCIJALASOCIJALNA POLITIKA I SIROMASTVO U POSTTOTALITARNOJ EVROPI1.Odnos izmedju socijalne politike i siromastvaRazlozi rasta siromastva i povecanja nejednakosti u bivsim socijalistickim zemljama:a)Transformacija koja je dovela do ekonomskog raspada, nezaposlenosti i inflacije
b)
Rastuca nesposobnost sistema socijalne sigurnosti i drugih novcanih transfera, cija jeuloga da zastite i sacuvaju porodice i pojedince od osiromasenja.
Jedan od glavnih, ali ne i jedini cilj socijalne politike na Zapadu, kao i u srednjoj i istocnoj Evropi, je dase smanji ili eliminise siromastvo. Logika vecine industrijalizovanih zemalja je da se siromastvo mozeizbjeci razvojem posebnih vrsta socijalne politike. U socijalnoj politici vecine industrijskih zemalja uovom vijeku dominiralo je misljenje da je siromastvo strukturalne prirode i uzorokovano okolnostimakoje pojedinac ne moze da kontrolise. Siromastvo je povezano sa nesposobnoscu pojedinaca da seizdrzavaju kroz placeni rad.
2.Sta je socijalna politika?
Marklund: Socijalna politika, u uobicajenom znacenju, ukljucuje novcana davanja i usluge koje pojedincuobezbjedjuju zastitu od gubitka prihoda, kao i besplatne usluge za sve gradjane. Ona ukljucuje kakopolitiku drzave, tako i kolektivne ili privatne politike izvan drzavne strukture, ali samo dotle dok sunedrzavni oblici socijalne politike dio legalnog i institucionalizovanog formalnog sistema.Uloga drzave je presudna: bilo da je ona ta koja obezbjedjuje zastitu ili samo stvara pravne okvire zadruge cinioce socijalne zastite.Specificnost sadrzaja socijalne politike moze se odrediti na vise nacina, ali je samo nekoliko njenihfunkcija zajednickih za skoro sve industrijske zemlje:
-
Novcana davanja pojedincima i domacinstvima obezbjeduju se u vidu starosne penzije-Osiguranja za slucaj bolesti-Osiguranja za slucaj nezaposlenosti-Zastite od povreda na radu-Invalidskih dodataka-Socijalne pomoci-Povlastica u stanovanju i djecijeg dodatkaSirok krug besplatnih ili znacajno subvencioniranih usluga je takodjer ukljucivan u programe javnesocijalne zastite. Najznacajnije su bolnicke usluge, pogodnosti u zastiti starih i djece i povlastice uzastiti invalida. Politika trzista radne snage i obrazovanja bila je ukljucena u socijalnu politiku u nekimslucajevima.
1
 
MODELI SOCIJALNE ZASTITE - I PARCIJALA3.Modeli socijalne zastite
Richard Titmuss je ucinio jedan od najznacajnijih pokusaja da se opisu razlike izmedju zemalja upogledu njihove socijalne politike, sto je objavljeno poslije njegove smrti 1973. godine. On razlikuje triglavna oblika socijalne politike u kapitalistickim zemljama:a)Rezidualni model zastite,b)Industrijski model zasnovan na doprinosima i ucinku ic)Redistributivni institucionalizovani model.
REZIDUALNI MODEL
: politicki naziv za ovaj model je KONZERVATIVNI, dok je analiticki naziovPATERNALISTICKI. U glavne cinoce ovog modela ubrajaju se porodica i privatno osiguranje.Pokrivenost je rezidualna. Prava se sticu na osnovu prosjecnih prihoda, a finansijsku odgovornost snosidrzava. Nivo komepenzacije je nizak, a odnosi na trzistu radne snage baziraju se na najamnini. Cilj ovogmodela je jednakost u siromastvu, i ciljana zastita.Konzervativni, paternalisticki, rezidualni model br.1, motivisan je zeljom da se javni fonodovi koristesto efikasnije, usmjeravajuci socijalnu zastitu prema clanovima drustva koji su u najvecoj nevolji inesposobni da se staraju o sebi. Obicni radnici i cinovnici su sposobni da organizuju sopstvenu socijalnupolitiku unutar porodice ili putem privatnog osiguranja i stednje.
INDUSTRIJSKI MODEL ZASNOVAN NA DOPRINOSIMA I UCINKU
: politicki naziv mu jeLIBERALNI, a analiticki KORPORATIVNI. Glavni cinioci u ovom modelu su poslodavci, a pokrivenost jemjesovita. Prava se sticu na osnovu zaposlenja, a finansijsku odgovornost snose poslodavci i drzava.Nivo kompenzacije je dvojni, a odnosi na trzistu radne snage baziraju se na odvajanju radnika odneradnika. Cilj ovog modela je gubitak prihoda, i zastita prihoda.Shvatanje jednakosti u liberalnom, korporativnom industrijskom modelu zasnovanom na doprinosu iucinku je potpuno drugacije. Na socijalnu politiku se gleda kao na sredstvo da se radnicima garantujestabilan standard zivota. Jednakost se tice podjele rizika poremecaja u tokovima prihoda. Socijalnapolitika u ovom modelu slicna je privatnom osiguranju u njegovim statistickim principima, ali je irazlicita, posto je kolektivna i obicno obavezna, sto preko drzavnog zakonodavstva obavezuje partnerena trzistu rada da se usaglase oko politike.
REDISTRIBUTIVNI INSTITUCIONALIZOVANI MODEL
: politicki naziv mu je SOCIJALISTICKI,a analiticki naziv mu je ETATISTICKI. Glavni cinoc ovog modela je drzava. Pokrivenost mu je opsta, aosnov za sticanje prava se odnosi na gradjanski status. Finansijsku odgovornost snosi drzava, nivokompenzacije je visok. Odnos na trzistu radne snage bazira se na dekomodifikaciji. Cilj ovog modela jepreraspodjela prihoda.U insitucionalno redistributivnom modelu jednakost je stvar promjene raspodjele dohotka prije negonjegovog ocuvanjai. Ovaj model ukljucuje ukupnu populaciju jer je osnov za sticanje prava gradjanskistatus (drzavljanstvo). Eksploatacija radnika moze biti ogranicena buduci da drzava odredjujeznacajne dijelove zivotnih uslova prije putem demokratskih odluka negoi preko trzista. Esping-Andersen je nazvao ovaj mehanizam
DEKOMODIFIKACIJOM.
2
 
MODELI SOCIJALNE ZASTITE - I PARCIJALA
Socijalna politika svih pet nordijskih zemalja zasnovana je na jakim institucionalnim strukturama.Dominira opsezna i skupa drzavna politika u kojoj su glavni nosioci zasitite nacionalne, regionalne ililokalne vlasti. Korporativne strukture zastite posebno su jake u Njemackoj. Elementi institucionalnoredistributivnog modela postoje, uglavnom, u organizaciji socijalne pomoci zasnovane na materijalnomcenzusu i sistemu zastite djece i porodica. U principu, ovaj mjesoviti tip zastite, sa strogim naglaskomna korporativnom industrijskom modelu zasnovan je na doprinosu i ucinku, primjenuje se u brojnimdrugim evropskim zemljama, kao sto su Austrija, Holandija i Belgija.Francuska se moze posmatrati kao druga varijacija srednjoevropskog mjesovitog modela i korporativnei institucionalne zastite. VB ima jacu institucionalno-redistributivnu osnovu. Gradjanski status jeodlucujuci u skoro citavom sistemu socijalne sigurnosti, kao i u zastitnim uslugama koje obezbjedjujuNacionalne zdrastvene sluzbe. Tako je britanski mjesoviti sistem zastite spoj rezidualnih iinstitucionalnih redistributivnih elemenata.
4.Socijalna politika na srednjoj i istocnoj evropi iz zapadno-evropske perspektive
Zbog cinjenice da su u Poljskoj pojedine firme imale znacajnu ulogu u stvaranju blagostanja i da susocijalni i stambeni fondovi bili nezavisni, pojavila su se razmisljanja da bi poljska socijalna politikamogla biti bliza korporativnom industrijskom nego institucionalnom modelu. Ovo snazno naglasavanjeznacaja rada i zaposlenosti ima historijske korjene u strukturi socijalne politike srednje Evrope,bliske njemackom modelu.Socijalna politika Cehoslovacke bila je dobro razvijena prije II S.R., i bliska industrijskom modeluzasnovanom na doprinosu. Ponovo je historijski razvijana paralelno sa njemackim korporativnimmodelom. Poslije 1949.,godine socijalna politika ostaje ogranicena na industrijsku radnicku klasu. Postopristup nije bio univerzalan, privatnici i zemljoradnici su bili iskljuceni iz zastite. Socijalistickeideologije rada postepeno su pojacavale razlike izmedju raznih grupa stanovnistva, mada suzemljoradnici i drugi segmenti izvan industrijske radne snage mogli da dobrovoljno pristupe javnomsistemu zastite.Kada je rijec od Madjarskoj, Ferge i Szalai ukazuju da su postojali snazni elementi industrijskogmodela, zasnovanog na doprinosu i ucinku, koji izviru iz historijske tradicije bliske njemackomkorporativnom modelu. Szalai i Orosz dokazuju da je denacionalizacija madjarske socijalne politikezapocela vise godina prije kolapsa komunistickog sistema. Denacionalizacija je predstavljala ranipokusaj decentralizacije socijalne politike i podrske vecim razlikama u sistemu zastite.Socijalna politika Demokratske Republike Njemacke se zasnivala na industrijskom doprinosu i bila jeorganizovana u okviru pojedinih firmi.U Sovjetskom Savezu, kao i u vecini drugih komunistickih zemalja, sindikati su igrali znacajnu ulogu uupravljanju socijalnom politikom za radnike. Sindikati nisu obezbjedjivali samo odmaralista i aktivnostiu slobodnom vremenu, vec su bili direktno ukljuceni u upravljanje zdrastvenim klinikama i pruzanjedjecije zastite.
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->