Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
2Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
İslami Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

İslami Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Ratings: (0)|Views: 1,433|Likes:
Published by Mustafa Güven
Mustafa Necati Bursalı

İSLÂMÎ RÜYA TABİRLERİ ANSİKLOPEDİSİ

RÜYA HAKKINDA HADİSLER
Ebû Hüreyre (r.a.) rivayet ederler. Resûl-i Ekrem (s.a.v.) buyurdular ki:

- Nübüvvetten sonra baki kalacak ancak mübeşşirattır." Sahabiler sordular: - Mübeşşirat nedir, ey Allah'ın Resulü? Buyurdular ki: "- Salih rüyadır," Ebû Saîd el-Hudrî (r.a.)'den: Nebiyy-i Zîşan efendimiz buyurdular: "- Sizden biriniz hoşuna gidecek bir rüya görürse bu rüya Allah’tandır. Onun için Allah Teâlâ'ya hamd etsin ve onu söylesin
Mustafa Necati Bursalı

İSLÂMÎ RÜYA TABİRLERİ ANSİKLOPEDİSİ

RÜYA HAKKINDA HADİSLER
Ebû Hüreyre (r.a.) rivayet ederler. Resûl-i Ekrem (s.a.v.) buyurdular ki:

- Nübüvvetten sonra baki kalacak ancak mübeşşirattır." Sahabiler sordular: - Mübeşşirat nedir, ey Allah'ın Resulü? Buyurdular ki: "- Salih rüyadır," Ebû Saîd el-Hudrî (r.a.)'den: Nebiyy-i Zîşan efendimiz buyurdular: "- Sizden biriniz hoşuna gidecek bir rüya görürse bu rüya Allah’tandır. Onun için Allah Teâlâ'ya hamd etsin ve onu söylesin

More info:

Published by: Mustafa Güven on Jun 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

08/05/2011

pdf

text

original

 
 
Mustafa Necati Bursal
ı
 
 
 
 
İ
SLÂMÎ RÜYA TAB
İ
RLER
İ
ANS
İ
KLOPED
İ
S
İ
 
RÜYA HAKKINDA HAD
İ
SLER
Ebû Hüreyre (r.a.) rivayet ederler. Resûl-i Ekrem (s.a.v.) buyurdular ki:
- Nübüvvetten sonra baki kalacak ancak mübe
şş
iratt
ı
r."
Sahabiler sordular:- Mübe
şş
irat nedir, ey Allah'
ı
n Resulü?Buyurdular ki:
"- Salih rüyad
ı
r,"
Ebû Saîd el-Hudrî (r.a.)'den: Nebiyy-i Zî 
ş
an efendimiz buyurdular:
"- Sizden biriniz ho
ş
una gidecek bir rüya görürse bu rüya Allah’tand
ı
r. Onuniçin Allah Teâlâ'ya hamd etsin ve onu söylesin,"
Yine Kâinat
ı
n Nuru ve Allah'
ı
n Sevgilisi buyuruyorlar:
"- Beni rüyada gören kimse, uyan
ı
k iken de görecektir veya görmü
ş
gibidir. Zira
ş
eytan benim suretime giremez,"
Müslim'in di
ğ
er bir rivayetinde Allah'
ı
n Aziz Peygamberinin
ş
öyle dedi
ğ
i nakledilir:
"- Sizden hanginiz en do
ğ
ru sözlü ise onun rüyas
ı
da en do
ğ
rudur,"
 
O halde rüyalar 
ı
m
ı
z
ı
n gerçekle
ş
mesini istiyorsak, do
ğ
ru sözlü olmal
ı
y
ı
z. Günahtan,haramdan, yalan ve g
ı
ybetten ve yüce dinimizin men etti
ğ
i
ş
eylerden uzakdurmal
ı
y
ı
z. Ki
ş
i salih olursa, rüyas
ı
da salih olur. Ki
ş
i Rabbi kerimine kulluk eder,Rabbini severse, Rabbi de onu ilâhî müjdelerle r 
ı
z
ı
kland
ı
ı
r.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->