Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Domingo de Primavera - Prueba de Castings

Domingo de Primavera - Prueba de Castings

Ratings: (0)|Views: 69 |Likes:
Published by Francisco David

More info:

Published by: Francisco David on Jun 07, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/07/2013

 
PYF]KWK×C JF GHWZKCN
Goc vch
hczflhgk÷c jf zyfw wfbhchw
hpyotkbhjhbfczf hczfw jf low jâhw jf lhgoc}oghzoykh jf ghwzkcnw, yfhlkqhyfbow lhw wknvkfczfw nfwzkocfw phyh mh}oyfgfy fl ëtkzo jfcvfwzyh wflfggk÷c1"
 
Pvilkghgk÷c jf lh goc}oghzoykh fc cvfwzyhw jkmfyfczfw yfjfw wogkhlfw $Mhgfiooe,Z~kzzfy, Z~fcz{, Ilonw+#"
 
Hcvcgkow fc pènkchw ~fi jf kczfyëw nyhzvkzhw1
o
 
Iolwhw jf zyhihao jf gkcf { z}
o
 
Yfjfw wogkhlfw jf èbikzo pñilkgo"
 
Hcvcgko { powzfykoy yfgonkjh jf G] fc fl Gfczyo Hcjhlvq jf Zfhzyo#"
 
Pyo"gyfhy Mklbw zhbikëc wf dhyè jf vch ihwf jf jhzow jf powkilfw ghcjkjhzow hzyh}ëw ~~~#xvkfcz}#fw # wf zyhzh jf vch ~fi jf kczfyëw phyh lh gocwvlzh jf G] jf hgzoyfw#Vch }fq zyhcwgvyykjhw fwzhw zyfw wfbhchw, pyogfjfyfbow h lhw pyvfihw jf gèbhyh jf lowghcjkjhzow1 zhczo low goc}oghjow poy cvfwzyh pyojvgzoyh gobo low llfnhjow h zyh}ëw jflow jkmfyfczfw hcvcgkow#Lhw pyvfihw jf ghwzkcnw jvyhyèc gvhzyo jâhw# Low zyfw pykbfyow fwzhyèc jfjkghjow hl}kwkochjo { powzfykoy pyf"wflfggk÷c jf low powkilfw pfywochafw# Fl gvhyzo { ñlzkbo jâh wfdhyèc lhw ñlzkbhw pyvfihw goc low ghcjkjhzow mkchlkwzhw { wf pyogfjfyè h lh wflfggk÷c mkchljf low hgzoyfw#
 
 GHWZKCNW
PYVFIHW JF GÈBHYH
o
 
Pfywochaf jf
Hcwflbo
8#
 
Pyfwfczhgk÷c jfl ghcjkjhzo# Ikonyhmâh iyf}f, kczfyëw { bozk}hgk÷c poy flpyo{fgzo#9#
 
Lfgzvyhw jfl nvk÷c1"
 
Vch pykbfyh lfgzvyh fc lh xvf pojhbow }fy lh phyzf bèw hbhilf {wkbpèzkgh jfl pfywochaf#"
 
Vch wfnvcjh lfgzvyh xvf cow bvfwzyf fl lhjo owgvyo { zykwzf jfHcwflbo#7#
 
Boc÷lono kbpyo}kwhjo1Dh{ vch fwgfch fc fl xvf wf }f lh kbhnfc $wkc wockjo+ jf Hcwflbogoczècjolfw vch dkwzoykh h low ckøow#
¿Xvë dkwzoykh flfnkyâhw phyh goczhy h zvw ckfzow? Kbhnkch xvf fwzèc hxvâ {gvëczhwflh#
o
 
Pfywochaf jf
Gocwvflo
8#
 
Pyfwfczhgk÷c jf lh ghcjkjhzh# Ikonyhmâh iyf}f, kczfyëw { bozk}hgk÷c poy flpyo{fgzo#9#
 
Lfgzvyh jf nvk÷c#
7#
 
Kbpyo}kwhgk÷c1 Kbhnkch xvf fwzèw fc vc yfwzhvyhczf goc zvw dkaow#
¿G÷bo lfwyfnhøhyâhw wk fbpfqhyhc h poyzhywf bhl?
o
 
Pfywochaf jf
Yojykno
 
8#
 
Pyfwfczhgk÷c jfl ghcjkjhzo# Ikonyhmâh iyf}f, kczfyëw { bozk}hgk÷c poy flpyo{fgzo#9#
 
Lfgzvyh jf nvk÷c#
o
 
Pfywochaf jf
Phgo
8#
 
Pyfwfczhgk÷c jfl ghcjkjhzo# Ikonyhmâh iyf}f, kczfyëw { bozk}hgk÷c poy flpyo{fgzo#
 
9#
 
Lfgzvyh jf nvk÷c#
o
 
Pfywochaf jf
Phvlh
8#
 
Pyfwfczhgk÷c jf lh ghcjkjhzh# Ikonyhmâh iyf}f, kczfyëw { bozk}hgk÷c poy flpyo{fgzo#9#
 
Lfgzvyh jf nvk÷c#
o
 
Pfywochaf jf
Whyh $ckfzh+
8#
 
Pyfwfczhgk÷c jf lh ghcjkjhzh#9#
 
Kbpyo}kwhgkocfw jf wkzvhgkocfw co pyf}kwzhw fc fl nvk÷c#Pyvfihw jf fbogkocfw $hlfnyâh, woypyfwh, pyfogvphgk÷c, zykwzfqh, yhikh###+
o
 
Pfywochaf jf
Kwbhfl
8#
 
Pyfwfczhgk÷c jfl ghcjkjhzo#9#
 
Kbpyo}kwhgkocfw jf wkzvhgkocfw co pyf}kwzhw fc fl nvk÷c#Pyvfihw jf fbogkocfw $hlfnyâh, woypyfwh, pyfogvphgk÷c, zykwzfqh, yhikh###+
o
 
Pfywochaf jf
Bhcvfl
8#
 
Pyfwfczhgk÷c jfl ghcjkjhzo#9#
 
Kbpyo}kwhgkocfw jf wkzvhgkocfw co pyf}kwzhw fc fl nvk÷c#Pyvfihw jf fbogkocfw $hlfnyâh, woypyfwh, pyfogvphgk÷c, zykwzfqh, yhikh###+
o
 
Pfywochaf jf lh
Hvtklkhy
8#
 
Pyfwfczhgk÷c jf lh ghcjkjhzh# Ikonyhmâh iyf}f, kczfyëw { bozk}hgk÷c poy flpyo{fgzo#9#
 
Lfgzvyh jf nvk÷c17#
 
Kbpyo}kwhgk÷c1 jhy h lh ghcjkjhzh vch wkzvhgk÷c mkgzkgkh fc lh xvf wf pvfjhc}fy wvw jozfw g÷bkghw#

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->