Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
isg sınav soruları

isg sınav soruları

Ratings: (0)|Views: 2,244 |Likes:
Published by Abdullah Aközel

More info:

Published by: Abdullah Aközel on Jun 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2013

pdf

text

original

 
"Alt İşverenlik Yönetmeliği"ne göre aşağıdakilerden hangisi muvazaalı işlemdir?a. Daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işverenlik ilişkisinin kurulması b. İşyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin asıl işin bir bölümündeuzmanlık gerektirmeyen işlerin alt işverene verilmesic. Hepsid. Asıl işveren işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak hakları kısıtlanmak suretiyleçalıştırılmaya devam ettirilmesi"İş Sağlığı Profesyonelleri İçin Uluslararası Etik Kurallar" aşağıdaki hangi kuruluş tarafındanhazırlanmıştır?a. ILO b. ICOHc. WHOd. OHSA"İş Sağlığı Profesyonelleri İçin Uluslararası Etik Kurallar" aşağıdaki hangi kuruluş tarafındanhazırlanmıştır?a. OHSA b. ILOc. WHOd. ICOH"İşletme Belgesi" hangi kanuna göre verilir?a. Borçlar Kanunu b. İş Kanunuc. Umumi Hıfzıssıhha Kanunud. Sosyal Sigortalar Kanunu"Yangın Yönetmeliği"ne göre kurulması gereken ekipler arasında aşağıdakilerden hangisiyoktur?a. Koruma b. Kaçırmac. Kurtarmad. İlk YardımAcil çıkış kapıları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?a. Aşağı açılmalı b. Dışarı açılmalıc. İçeri açılmalıd. Yukarı açılmalıAfet olarak değerlendirilen olaylar ile dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasıt ve çeşitlisebeplerle meydana getirilen olayların yol açtığı hâller aşağıdakilerden hangisidir?.a. Acil durum b. Kaza
 
c. İş Kazasıd. Doğal afetAlevlenir madde tanımı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?a. Parlama noktası 25 °C - 36 °C arasında olan sıvı haldeki maddeler  b. Parlama noktası 58 °C - 63 °C arasında olan sıvı haldeki maddeler c. Parlama noktası 39 °C - 45 °C arasında olan sıvı haldeki maddeler d. Parlama noktası 21 °C - 55 °C arasında olan sıvı haldeki maddelerdir Alt işverenlik sözleşmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?a. Noter onaylı olmalıdır. b. Sözlü yapılmalıdır.c. Yazılı yapılmalıdır.d. Şahitler huzurunda olmalıdır.Alt işverenlik sözleşmesinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir?a. İşyerinde yürütülen asıl işin ne olduğu b. Taraflarca öngörülmüş ise işin başlama ve bitiş tarihleric. Alt işverenin TC kimlik numarasıd. Alt işverene verilen işin ne olduğuAşağıdaki cümlelerden hangisi bakım onarım sistemlerinde alınması gereken tedbirler açısından eksik olan bir işlemdir?a. Tamir bakım işinin planlı yapılması, beklenmedik arızalar için de plan yapılması b. İzin veren makamların gerekli tedbirleri alıp izin vermesic. Gerekli yerlerden sözlü izin alınmasıd. Bakım onarım ekibinin işe başlamadan önce gerekli tedbirleri almasıAşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?a. Gömlekli veya çift cidarlı veya kapalı kaplarda ısı veya kaynak işleri yapılmadanönce, bunlar iyice havalandırılacak ve kaynak işlerinin yapıldığı sürece devamlı olarak  bol oksijen verilecektir. b. Kuyu veya diğer yer altı tesislerinde yapılacak bakım ve onarım işlerinde; tecrübeli bir veya birden fazla gözlemci görevlendirilecektir.c. Kuyu veya diğer yer altı tesislerinde yapılacak bakım ve onarım işlerinde; tecrübeli veusta işçiler çalıştırılacaktır.d. Basınçlı kazanlar ve kaplar, basınç altında iken onarılmayacaktır.Aşağıdaki işyerlerinden hangisinde, işveren iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurmakla yükümlüdeğildir?a. Altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı b. Tarım ve ormandan sayılanc. Sanayiden sayıland. Devamlı olarak en az elli işçi çalıştırılan
 
Aşağıdakilerden hangisi "iş hastalıkları işyeri ortamında incelenir" ilkesini getirmiştir ve işçisağlığının kurucusu olarak bilinir?a. Agricola b. Nicander c. Ramazzinid. ParaselsusAşağıdakilerden hangisi acil çıkış kapısı olarak kullanılmamalıdır?a. Metal kapı b. Menteşeli kapıc. Raylı kapıd. Ahşap kapıAşağıdakilerden hangisi doğrudur?a. Teknik nezaretçi en az 25 günde bir ocağın işçi çalıştırılan yerlerini denetlemek zorundadır. b. Teknik nezaretçi en az 15 günde bir ocağın işçi çalıştırılan yerlerini denetlemek zorundadır.c. Teknik nezaretçi en az 4 haftada bir ocağın işçi çalıştırılan yerlerini denetlemek zorundadır.d. Teknik nezaretçi en az 20 günde bir ocağın işçi çalıştırılan yerlerini denetlemek zorundadır.Aşağıdakilerden hangisi el aletleri ile çalışırken herhangi bir iş kazasına neden olmamak içinuyulması gereken kurallardan biridir?a. Yapılan işe göre en doğru el aletini kullanmak  b. El aletine fazla basınç uygulamak c. El aletini malzemeye uygun bir tempoda kullanmamak d. Aynı işleri yapmak için birkaç farklı el aleti kullanmak Aşağıdakilerden hangisi el aletlerini güvenli bir şekilde kullanmak için ağaçtan olansaplarının sahip olması gereken özelliklerden biridir?a. Budaklı ve ince saplı b. Kaliteli ve düzgün yontulmuşc. Gelişi güzel biçim ve büyüklükted. Saçaklı ve keskin yüzeyli1Aşağıdakilerden hangisi emredici işaret temel niteliklerinden biridir?a. Daire biçiminde, mavi zemin üzerine beyaz piktogram b. Daire biçiminde, beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonalçizgic. Dikdörtgen veya kare biçiminde, yeşil zemin üzerine beyaz piktogramd. Üçgen şeklinde, sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeveAşağıdakilerden hangisi etik kavramı için doğrudur?a. Kültürel değerler ve ideallerle ilgili doğruları ve yanlışları; bunlara uygun olarak nasıl

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
S_ARIK liked this
muratsahin_d liked this
Tuba Miroğlu liked this
Bahar Erarslan liked this
scribd01010101 liked this
gokayan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->