Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Healing & Transformation with DNA Activation

Healing & Transformation with DNA Activation

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 217 |Likes:
The following edited interview with Sol Luckman was conducted by Michael Barrett and Rhonda Myers April 14, 2011, on Followers of the Way Radio.
The following edited interview with Sol Luckman was conducted by Michael Barrett and Rhonda Myers April 14, 2011, on Followers of the Way Radio.

More info:

Published by: Crow Rising Transformational Media on Jun 08, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/01/2013

pdf

 
Bhai]htint`jti Phur DNJSbjri tbi Jdvinturi!]j`nt`nfsW`dihsShk Kucoajn's]hstirhus
Shk Kucoajn `s j prhk`g`cv`sujk jrt`st jnd cr`t`cjkky jcckj`aidjutbhr hg g`ct`hn jnd nhng`ct`hn.B`s nuairhus lhhos `nckudi tbi`ntirnjt`hnjk listsikk`nf CHNSC@HYSBIJK@NF5 LHHO HNI HN TBI\IFINIT@CS AITBHD jnd tbiniwky rikijsid ]HTINT@JTI PHY\DNJ5 J ]\JCT@CJK FY@DI THBIJK@NF & T\JNSGH\AJT@HNV@TB TBI \IFINIT@CS AITBHD.Ghr `nghrajt`hn hn tbi ‛rivhkut`hnjrybijk`nf sc`inci‑ (NIRYS) hg tbi\ifinit`cs Aitbhd, cbico hutwww.]bhin`x\ifinit`cs.hrf.Shk `s jksh jutbhr hg tbi LIF@NNI\‐SKYOI Sir`is hg sir`hcha`c nhviks tbjtb`kjr`husky ghrifrhund tbi rhki hg `ajf`njt`hn `n crijt`nf hur `nd`v`dujkjnd chkkict`vi rijk`ty.Cbjrjctir`zid ly \ijdir W`iws js j‛ahdirn-djy JK@CI @NVHNDI\KJND‑ jnd ly Jpix\iv`iws js j ‛a`nd-lind`nf ehurniytbrhufb tbi a`nd hg tbi ukt`ajti`chnhckjst,‑ LIF@NNI\‐S KYOI `sjksh, js k`tirjturi prhgisshr N`jajV`kk`jas bjs wr`ttin, j ‛sp`r`tujk ehurniy tbjt yhu dh nht wjnt th putdhwn.‑Kuoi‐s s`fnjturi hlsiss`hns w`tb sikg,six, sjt`ri jnd skjpdjsb b`fbk`fbt jsir`hus, jnd k`gi-cbjnf`nf, ph`nt5CHNSC@HYSNISS C\IJTIS. Tbiph`nt `s tbiri `s j ph`nt th k`v`nf `n tbi`ajf`njt`hn—ghr hnky tbrhufb `t cjn wiri`nvint hur hursikvis jnd hur whrkd.Sbjri `tyhur wjyhn]hstirhus- Crijtiyhur hwns`ti, lkhfhr frhupghr grii ¿
 
Bijk`nf & Trjnsghrajt`hn w`tb DNJJct`vjt`hn (@ntirv`iw Trjnscr`pt)
Shk Kucoajn
 
_Tbi ghkkhw`nf id`tid `ntirv`iw w`tb Shk Kucoajn wjs chnductid ly A`cbjik Ljrritt jnd \bhndj Ayirs Jpr`k :4,<=::, hn Ghkkhwirs hg tbi Vjy \jd`h. Tbi gukk `ntirv`iw cjn li k`stinid th biri.Q
A`cbjik5
 @t‐s frijt th bjvi yhu biri, Shk. @ tb`no yhu bijrd j l`t hg hur chnvirsjt`hn`n`t`jkky, sh yhu bijrd j k`ttki l`t hg wbiri \bhndj jnd @ jri `n hur viry ljs`cundirstjnd`nf hg wbjt‐s fh`nf hn w`tb hur DNJ jnd bhw `t jggicts hur k`vis jnd cjn lishaitb`nf wi cjn jctujkky trjnsghra.
Shk5
 Jlshkutiky. Dh yhu fuys ivir wjtcb TW8 @t siias tbjt wi‐ri j a`nhr`ty, tbipihpki wbh dh wjtcb `t, lut `g @‐a wjtcb`nf sphrts, sh hgtin @ bijr, ‛Tbjt‐s `n b`s DNJ,tbjt dr`vi th tbi ljsoit!‑ DNJ `s licha`nf j o`nd hg zi`tfi`st, j cukturjk aiai. DNJ `sivirywbiri. Tb`s bjs cbjnfid hvir eust tbi kjst giw yijrs, `n kjrfi aijsuri tbjnos thpihpki k`oi Lruci K`pthn hut tbiri, lijt`nf tbi drua ghr tbi `aphrtjnci hg DNJ `n hurk`vis. Sh `t‐s frijt tbjt yhu wiri w`kk`nf th ghcus hn tb`s suleict `n tbi sbhw.
A`cbjik5
 Cbjnf`nf hur DNJ cirtj`nky `s j oiy pjrt hg ay undirstjnd`nf hg wbjtbjppins wbin wi fh tbrhufb niw cyckis hg inirfy, hr jfis. Shait`ais pihpki cjkkwbjt wi‐ri fh`nf `nth j d`ggirint jfi, hr cycki hg crijt`hn. Vi jctujkky bjvi tbiphtint`jk th v`lrjti, th ahvi jt j b`fbir griquincy, jnd hur lhd`is jksh w`kk li ahv`nf`nth tb`s b`fbir griquincy. Jnd w`tb tbjt, wi lichai ahri chapkix, ahri crijt`vijnd ahri `n tuni w`tb jkk tbjt `s, ahri `ntirchnnictid. ]jrt hg hur ehl `s th jkkhw hurDNJ th li trjnsghraid js wi fh tbrhufb tb`s rj`s`nf hg hur chnsc`husniss.
Shk5
 @ tb`no tbiri `s jn jkkhwjnci hg tbi trjnsghrajt`hn th tjoi pkjci, jnd tbiri jrijksh tb`nfs wi cjn dh th gjc`k`tjti tb`s prhciss `n j ahri prhjct`vi wjy. @ wjs bijr`nfyhu `n tbi `ntrhduct`hn tjko j k`ttki l`t jlhut Lruci K`pthn jnd wjs whndir`nf `g wia`fbt tjoi j ahaint hr twh biri jt tbi lif`nn`nf th jkkhw ai th gkisb hut ay ahdikhg DNJ jnd chntixtujk`zi K`pthn w`tb`n tbjt.
A`cbjik5
 Tbjt shunds frijt.
Shk5
 @‐a fh`nf th lh`k tb`s dhwn js succ`nctky js phss`lki. @n ay niw lhho,]HTINT@JTI PHY\ DNJ, @ bjvi j sict`hn tbjt‐s divhtid th f`v`nf ljcofrhund th aywhro `n DNJ jct`vjt`hn. @t‐s cjkkid tbi \ifinit`cs Aitbhd. ]htint`jt`hn `s tbi g`rstjct`vjt`hn hg ghur pr`nc`pjk jct`vjt`hns. @ spind j fhhd l`t hg tbi lhho kjy`nf hut jchnciptujk, sc`int`g`c jnd pb`khshpb`cjk ahdik ghr tb`s whro. Bjv`nf tjufbt tbi\ifinit`cs Aitbhd hvir tbi yijrs th vjr`hus gjc`k`tjthrs, `t bjs liin viry bikpguk th usiDr. Kjrry Dhssiy‐s tbrii-pjrt ahdik js jn ivhkut`hnjry ahdik th ixpkj`n tbi ivhkut`hn
4 EYN<=::
Bijk`nf & Trjnsghrajt`hn w`tb DNJ Jct`vjt`hn (@ntirv`iw Trj...bttp5//crhwr`s`nf.phstirhus.cha/bijk`nf-trjnsghrajt`hn-w`tb-dn...: hg 07/2/:: ::59< JA
 
Sbjri tbi Jdvinturi hg jn `ajf`njryk`git`ai ly v`s`t`nfwww.Lif`nnirsKuoi.cha.@n Shk's ixpriss`hn`st`c pj`nt`nfs, bi `schaa`ttid th ixpkhr`nf jnd dip`ct`nfinirfy—spic`g`cjkky, tbjt infrhss`nfsp`rjk hg un`virsjk crijt`vi inirfy tbjt`s chnsc`husniss. B`s v`s`hn hg tbiwhrkd `s diipky sbjajn`c, js j pkjcinht wbhkky shk`d, lut `nghraid ly jo`nit`c v`lrjncy tbjt `s gundjaintjkky`ntikk`fint.B`s `ntint`hn `s ghr v`iwirs th sii tb`sun`virsi hg inirfy `n b`s pj`nt`nfs—jshleicts chnd`t`hn spjci w`tb tbi`r issinci, jnd v`ci virsj, jnd tbihuts`di chngkjtis w`tb tbi `ns`dilicjusi Jkk @s Hni.W`iw Shk‐s pj`nt`nfs jnd kijrn ahrijlhut b`s whro jtwww.Crhw\`s`nf.cha.
Sulscr`li ly iaj`k ¿
Fit tbi kjtist updjtis `n yhur iaj`klhx juthajt`cjkky.
Sulscr`li v`j \SS
S`tis @ K`oi
]bhin`x Cintir ghr \ifinit`csDNJ AhntbkyLif`nnir's KuoiCrhw \`s`nf Trjnsghrajt`hnjk Aid`jCrhw \`s`nf hn PhuTuliShk's Jrt Fjkkiry
Sijrcb
hg aid`c`ni jnd jksh tbi ivhkut`hn hg tbi sc`inci hg DNJ. Dhssiy wrhti j lhho ijrk`ir`n tbi kjst dicjdi cjkkid \I@NWINT@NF AID@C@NI5 LIPHND A@ND-LHDP TH J NIVI\J HG BIJK@NF. @n tbi sult`tki, `ntirist`nfky, bi suffists tbjt tbiri `s shaitb`nfliyhnd a`nd-lhdy, wb`cb ghr b`a `s
nhnkhcjk 
 aid`c`ni. @t `s nht yhur tbhufbt prhciss?`t `s wbjt f`vis r`si th yhur tbhufbt prhciss tbjt `s tbi ukt`ajti fhjk hg aid`c`ni—thwhro `n tbjt rijka. Dhssiy wjs jlki th chntixtujk`zi tbi ivhkut`hn hg aid`c`ni `nthtbrii irjs. Irj @ wjs jkkhpjtb`c aid`c`ni, lhdy-ljsid aid`c`ni. @t trijts tbi lhdy js jajcb`ni. Js @ wr`ti `n ]HTINT@JTI PHY\ DNJ, tbiri `s nhtb`nf wrhnf w`tb tb`s wjyhg khho`nf jt tbi lhdy—ixcipt tbjt `t `s `nchapkiti. Jt tb`s stjfi `n t`ai, wi whukdnht wjnt j cjrpintir hr ikictr`c`jn try`nf th pirghra iairfincy lrj`n surfiry hn us.Tbiri `s j pkjci ghr undirstjnd`nf tbi lhdy‐s l`hcbia`cjk aicbjn`sas. @n]HTINT@JTI PHY\ DNJ, @ s`tujti
finit`cs 
 js tbi Irj @ sc`inci hg DNJ. @n htbirwhrds, finit`cs chrrisphnds th wbjt Dhssiy cjkks Irj @, hr lhdy-ljsid, aid`c`ni.Fh`nf liyhnd Irj @, wi intir Irj @@. Ghr Dhssiy tb`s `s
a`nd-lhdy 
 aid`c`ni. @t `sljsid hn j s`a`kjr k`ni hg tb`no`nf th wbjt Nhrajn W`ncint ]ijki jrt`cukjtid `n b`svjr`hus ajtir`jks5 tbjt wi cjn hpirjti grha tbi phwir hg phs`t`vi tb`no`nf th cbjnfihur rijk`ty. Tbi jspict hg DNJ sc`inci tbjt chrrisphnds th Irj @@ jnd tbi a`nd-lhdychnnict`hn `s
ip`finit`cs 
. Tbjt `s tbi sc`inci tbjt Lruci K`pthn puts ghrwjrd. @t `sahstky j ‛cbjnfi yhur tbhufbts jnd cbjnfi yhur rijk`ty‑ wjy hg khho`nf jt DNJ.Tbiri‐s nhtb`nf wrhnf jnd j kht tbjt‐s r`fbt w`tb tb`s jpprhjcb th whro`nf w`tb DNJ.Lut js Dhssiy, wbh wjs j cjrd`hkhf`st jnd licjai j listsikk`nf jutbhr, `nt`ajtis,tbiri `s j tb`rd kivik tbjt `s liyhnd a`nd-lhdy5 tbi nhnkhcjk kivik. Vi a`fbt ivin sjy`t‐s j kivik hg whro`nf w`tb sp`r`t. Jnd `t `s Irj @@@. @ divikhpid j ahdik th cbjrjctir`ziIrj @@@ js nht finit`c, nht ip`finit`c, lut
aitj-finit`c 
, aijn`nf liyhnd finit`cs.Tbi aitj-finit`c `s tbi aitjpbys`cjk rijka tbjt f`vis r`si th tbi pbys`cjk rijka. Sh `nhtbir whrds, liyhnd hur pbys`cjk lhd`is, jnd liyhnd hur `nd`v`dujk a`nds, wb`cb jriIrj @ jnd Irj @@, k`is Irj @@@, wb`cb `s tbi inirfy lkuipr`nt, tbi chnsc`husnisslkuipr`nt, tbjt f`vis r`si th hur lhd`is jnd hur `nd`v`dujk a`nds. Tbi jrij hg Irj @@@bijk`nf `s wbiri @‐vi cbhsin th ghcus, whro`nf jt tbi sp`r`tujk kivik w`tb spic`g`cticbn`quis us`nf shund th jct`vjti phtint`jks tbjt k`i dhrajnt `n hur sp`r`tujk lkuipr`nt,tbjt `n turn bjvi tbi jl`k`ty th bijk jnd trjnsghra hur lhdy, a`nd, jnd sp`r`t. @ bhpitbjt‐s rikjt`viky ckijr ghr shaihni eust bijr`nf `t tbi g`rst t`ai.
A`cbjik5
 Vikk, `t‐s whro`nf ghr ai, Shk, jnd `t‐s cirtj`nky viry aucb `n k`ni w`tb tb`ssbhw. Hur lhd`is jri `n tbi pbys`cjk rijka, lut wbjt‐s ajo`nf up hur ixpir`inci `snht pbys`cjk. \ijkky, tbi hutir `s issint`jkky tbi hutput hg wbjt‐s fh`nf hn `n tbi `nnir.Sh wbin wi wjnt th cbjnfi jnytb`nf hn tbi hutir, jnd wi oiip try`nf th cbjnfitbisi tb`nfs grha tbi hutir, wi dhn‐t cbjnfi jnytb`nf jt jkk. Vi crijti j niw prhlkialicjusi yhu cjn‐t cbjnfi tbi ahv`i scriin `g yhu bjvin‐t cbjnfid tbi g`kastr`p.Issint`jkky, wi‐ri hn tbi ahv`i scriin, jnd `n rijk`ty hur chnsc`husniss `s tbi g`kastr`p.
Shk5
 Pijb, @ k`oi tbi gjct tbjt yhu rigirinci Nih jnd tbi AJT\@R `n yhur ajtir`jks. @jctujkky wr`ti jlhut tbjt `n ]HTINT@JTI PHY\ DNJ. B`s ehurniy `s j ehurniy hg chnsc`husniss. @t‐s j ehurniy hg wbjt @ cjkk
chnsc`hus pirshnjk ajstiry 
. @t‐s wbiri bikijrns ahri jnd ahri tbjt bi `s tbi crijthr hg b`s ixpir`inci. Jnd bi dhis tb`s
ixpir`int`jkky 
. Tbi g`rst AJT\@R ahv`i `s lijut`gukky thkd, syalhk`c tjki hg chnsc`husniss frhwtb jnd cbjnf`nf tbi hutir rijk`ty tbrhufb tbjt chnsc`husnissfrhwtb.
A`cbjik5
 Jlshkutiky.
Shk5
 Biri‐s jn `ssui, tbhufb. Phu inchuntir tb`s j kht `n tbi Niw Sc`inci, Nhit`c jndNiw Jfi chaaun`t`is. Vi stjrtid hut w`tb jkkhpjtb`c aid`c`ni, Irj @. Tb`s wjs jt tbiviry djwn hg Cjrtis`jn tb`no`nf. Vi‐ri tjko`nf :6tb Cintury biri. Ghr j khnf t`ai, witr`id th undirstjnd tbi lhdy jnd `ts l`hcbia`cjk aicbjn`sas. Tbin, giik`nf tbjt tbiri
Bijk`nf & Trjnsghrajt`hn w`tb DNJ Jct`vjt`hn (@ntirv`iw Trj...bttp5//crhwr`s`nf.phstirhus.cha/bijk`nf-trjnsghrajt`hn-w`tb-dn...< hg 07/2/:: ::59< JA
 
Jrcb`vi
<=:: (33)<=:= (<:)
wjs ahri th tbi p`cturi, Griud cjai jkhnf, w`tb b`s vjr`hus ghkkhwirs sucb js Eunf,jnd rijk`zid tbjt tbiri wjs j bufi, ajss`vi chnsc`husniss jspict th hur ixpir`inci hg rijk`ty. Biri, wbin @ sjy chnsc`husniss, @ aijn, ly jnd kjrfi,
`nd`v`dujk 
chnsc`husniss—hur k`ttki a`nds, tbi ifh`c a`nd, jnd bhw tbjt jggicts hur ixpir`incihg rijk`ty. Nhw, wbjt bjs bjppinid w`tb shai hg tbi sc`inci chaaun`ty, jnd tbinliin put hut `n tbi aj`nstrija, `s tbi cukt`vjt`hn hg tb`s `dij tbjt eust ly cbjnf`nf hurtbhufbts, wi cbjnfi hur rijk`ty. Tbjt‐s rijkky wrhnf. Vbjt wi bjvi th jctujkky fit `nth`s j cbjnfi jt tbi
lik`ig 
 jnd
giik`nf 
 kivik. J kht hg Friff Lrjdin‐s whro `s jlhut tb`s,jnd ay whro `s viry aucb jlhut tb`s. Phu dhn‐t cbjnfi tbi lik`ig jnd tbi giik`nf eustly bjv`nf tbi tbhufbt prhciss th dh sh. Tbiri jri spic`g`c aitbhdhkhf`is hni cjn usith tjp `nth tbi Irj @@@ phtint`jk ghr sp`r`tujk trjnsghrajt`hn, wb`cb tbin cjn cbjnfi tbilhdy jnd tbi a`nd. Sh, `g wi try th usi jn Irj @@ ticbn`qui th fh th tbi Irj @@@ kivik,wi hgtin gjkk sbhrt `n hur fhjks hg bijk`nf, trjnsghrajt`hn, hr ajn`gistjt`hn. Jnhtbirwjy hg khho`nf jt tb`s `s tbjt Irj @ `s tbi dhaj`n hg
ajttir 
. Tbi Irj @@ sc`inci hg ip`finit`cs, wb`cb `s a`nd-lhdy aid`c`ni, `s chncirnid w`tb tbi dhaj`n hg
k`fbt 
. Vitjko jlhut ‛khvi jnd k`fbt.Tbjt‐s fhhd stugg. Lut `t bjs k`a`tjt`hns `g `t‐s prhcissidtbrhufb tbi ifh`c a`nd, `n tiras hg cbjnf`nf tbi whrkd, licjusi liyhnd Irjs @ jnd @@`s Irj @@@, aitj-finit`cs. @t `s tbi nhnkhcjk dhaj`n hg
shund 
. @t `s tbrhufb shund tbjtwi trjnsghra hur rijk`ty. Jnd wi dh sh, hn tbi `nd`v`dujk kivik, ly us`nf shund thtrjnsghra hur DNJ. DNJ `s k`oi j chnsc`husniss jntinnj. Vi usi shund biri `n tbik`fbt dhaj`n, tb`s s`di hg tbi d`v`di. DNJ `s j chnnicthr ph`nt litwiin tbi shunddhaj`n jnd tbi k`fbt dhaj`n. Biri, wi jri `n tbi k`fbt dhaj`n, wi‐ri `n tbi bhkhfrjpb,`n tbi Ajtr`x, eust k`oi Nih, jnd wi cjn usi shunds th jcciss hur phtint`jks tbjt jribikd `n hur lkuipr`nt hvir `n tbi shund dhaj`n. Jkk hg tb`s inirfy trjviks ljco jndghrtb tbrhufb hur DNJ, tbi frijt jntinnj, jnd `t trjnsghras DNJ js `t chais ljco tbrhufb hn tbi rilhund.
\bhndj5
 @t shunds th ai, tbin, k`oi shund `s jn `aphrtjnt pjrt hg ‛phtint`jt`nf‑ yhurDNJ. Phu‐ri sjy`nf `t‐s nht eust jlhut bhw hur tbhufbts crijti hur rijk`ty, lut wi bjvith jctujkky fit th tbi giik`nf kivik th crijti cbjnfi.
Shk5
 Tbjt‐s wbjt Friff Lrjdin `s sjy`nf hvir jnd hvir. @n shai sinsi, wi aust giikwbjt wi aintjkky wjnt ghr tbjt ixpir`inci th chai jlhut. Jnd shund `s tbi frijttrjnsa`ttir hg giik`nf. Tb`no jlhut aus`c. @ cbjkkinfi jnyhni th tb`no hg j ahrichns`stintky v`jlki wjy ghr finirjt`nf `ntinsi iaht`hn tbjn aus`c. Jnd `t `s tbrhufbixpir`inc`nf tbjt iaht`hn, fh`nf ljco th Lrjdin‐s whro, tbjt wi cbjnfi hur rijk`ty. @t`s nht eust ly tb`no`nf `t. Tb`no`nf `t a`fbt sit tbi stjfi ghr us th tbin fh hn jnd bjvitbi giik`nf—aijn`nf wi cjn fit ckijr jlhut wbjt wi wjnt hr wbjt wi dhn‐t wjnt.Lut wbjt jctujkky lr`nfs tbjt `nth li`nf `s tbi shund currint, tbi iaht`hnjk currint.Vbin @ bijr tbi pbrjsi ‛khvi jnd k`fbt,‑ @ tb`no tbjt wbjt @‐a jctujkky bijr`nf `n shaiprhghund sinsi—licjusi `n tbi lif`nn`nf wjs tbi Vhrd—`s ‛shund jnd k`fbt.‑ 
\bhndj5
 @ thtjkky k`oi wbjt yhu‐ri sjy`nf licjusi tbi whro tbjt @ dh w`tb pihpki tbjtbikps tbia whro tbrhufb pjst trjuajs `nvhkvis `dint`gy`nf tbi tbhufbt aissjfi, tbilik`ig, jnd tbjt‐s hn tbi aintjk kivik, lut tbin `t dhisn‐t whro hut hg tbi`r systia unt`kwi fit dhwn th tbi giik`nf kivik. Htbirw`si `t stjys w`tb tbia.
Shk5
 Stjy`nf `n tbi aintjk—tbjt‐s wbiri wi jri cukturjkky. Vi‐ri stjrt`nf js j ckjss hg  ‛cukturjk crijt`vis‑ jnd pihpki wbh jri djllk`nf `n Niw Jfi pb`khshpby th fit hur hg tbi puriky ajtir`jk-ljsid jpprhjcb th bijk`nf jnd trjnsghrajt`hn. Lut wi‐ri st`kk viryaucb widfid `n j aintjk ljsi, jktbhufb ajny jri lif`nn`nf th ahvi `nth j giik`nfljsi. @ sii tb`s js j ahvi grha ajttir th k`fbt th shund—hr shaitb`nf tbjt `s
ajyj 
,jn `kkus`hn, `nth k`fbt, wb`cb `s tbi bhkhfrjpb jnd f`vis r`si th tbi `kkus`hn, `nth shund,wb`cb `s … rijk`ty. Vi‐ri ahv`nf thwjrds rijk`ty.
\bhndj5
 @ bjvi j quist`hn ghr yhu, s`nci yhu aint`hnid tbjt shund `s jn `aphrtjnt
Bijk`nf & Trjnsghrajt`hn w`tb DNJ Jct`vjt`hn (@ntirv`iw Trj...bttp5//crhwr`s`nf.phstirhus.cha/bijk`nf-trjnsghrajt`hn-w`tb-dn...3 hg 07/2/:: ::59< JA

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
vanveen1967 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->