Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
57Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Probleme actuale de prevenire şi combatere a criminalităţii

Probleme actuale de prevenire şi combatere a criminalităţii

Ratings: (0)|Views: 3,573|Likes:
Published by honeystreet59

More info:

Published by: honeystreet59 on Jun 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2013

pdf

text

original

 
ACADEMIA
Ş
TEFAN CEL MARE” A M.A.I. AL REPUBLICII MOLDOVA
INSTITUTUL DE FORMARE PROFESIONAL
Ă
CONTINU
ĂŞ
I CERCET
Ă
RI
Ş
TIIN
Ţ
IFICE APLICATIVEISSN 1857-0984
Probleme actuale de prevenire
ş
i combatere a criminalit
ăţ
ii
ANUARUL
Ş
TIIN
Ţ
IFIC, Edi
ţ
ia a VI-aChi
ş
in
ă
u 2006
 
CZU [343.9+378.635.5] (478)(082)=135.1=161.1
 Aprobate
 ş
i recomandate spre editare de Senatul Academiei „
 Ş 
tefan cel Mare” a Ministerului  Afacerilor Interne al Republicii MoldovaColegiul de redac
 ţ 
ie
:
Redactor
ş
ef 
:
Constantin Boe
ş
teanu
, rector (comandant) al Academiei „
Ş
tefan celMare” a M.A.I. al R.M., dr.
î
n drept
Redactor coordonator
:
Gheorghe Gladchi
, prorector pentru
ş
tiin
ţă
, dr. hab., conf. univ.
Membri:Valeriu Cu
ş
nir
, dr. hab., prof. univ.
Andrei Gu
ş
tiuc,
dr., conf. univ.
Anatol Cotorcea,
dr., conf. univ.
Vasile Florea,
dr., conf. univ.
Eugen Gu
ţ
an,
dr., conf. univ.
Simion Ro
ş
ca,
dr., conf. univ.
Viorel Berliba,
dr., conf. univ.
Marian Gherman,
dr., conf. univ.
Ş
tefan Belecciu,
dr., conf. univ.
Iurie Larii,
dr., conf. univ.
Veaceslav Ursu,
dr., conf. univ.
Alexandru P
 î 
nzari,
dr., conf. univ.
Veaceslav Grati,
dr.
Nelly Samoil,
dr.
Sergiu Maftea,
dr.
Igor Trofimov
,
Mihai Ciubaciuc
,
Nicolae Pl
ă
cint
ă
Redactor:
Lucia Trofim
Tehnoredactare:
Valentina Zgardan
Coperta:
Rodica Griniuc
Procesare
ş
i machetare computerizat
ă
:
Daniel Pl
ă
cint
ă
Descrierea CIP a Camerei Na
ţ
ionale a C
ă
ţ
ii
Academia „
Ş
tefan cel Mare” a M.A.I
. Anuarul
ş
tiin
ţ
ific al Academiei „
Ş
tefan celMare” a M.A.I. „Probleme actuale de prevenire
ş
i combatere a criminalit
ăţ
ii” / Acad. „
Ş
tefancel Mare” a M.A.I. al Rep. Moldova. Inst. de formare profesional
ă
continu
ă
 
ş
i cercet.
ş
t.aplicative; red.
ş
ef.: Constentin Boe
ş
teanu. – Ed. a VI-a – Ch.: Acad. „
Ş
tefan cel Mare” aM.A.I. al Rep. Moldova, 2006 – 250.Texte : lb.rom., rus
ă
. – Bibliogr. la sf 
â
ş
itul art.ISBN 978-9975-935-93-7100 ex.[343.9+378.635.5](478)(082)=135.1=161.1Articolele au fost recenzateEdi
ţ
ie preg
ă
tit
ă
de Institutul de formare profesional
ă
Continu
ă
 
ş
i cercet
ă
ri
ş
tiin
ţ
ifice aplicative
Responsabilitate pentru con
ţ
inutul
ş
tiin
ţ
ific al articolelor le revine autorilor©
Academia „
Ş
tefan cel Mare”a M.A.I. al Republicii Moldova
ISBN
978-9975-935-93-7
 
Sumar
Dumitru BALTAGA, Alexei GU
Ţ
U
Cauzele apari
ţ
iei coliziunilor 
î
n institu
ţ
ia
ă
spunderii juridice........................7
Ş
tefan BELECCIU, Liliana CREANG
Ă
Controlul constitu
ţ
ionalit
ăţ
ii legilor posterior intr 
ă
rii lor 
î
n vigoare...............18
Corneliu BURBULEA, Ion PL
Ă
M
Ă
DEAL
Ă
Unele aspecte psihologice privind audierea martorului
ş
i a p
ă
ţ
ii v
ă
t
ă
mate...24
Виталий
 
БУТУЗОВ
Некоторые
 
аспекты
 
борьбы
 
с
 
отмыванием
грязных
денежныхсредств
 
на
 
фондовом
 
и
 
финансовом
 
 рынках
 
Украины
..........................31
Victor CEBOTAR 
Actualitatea, importan
ţ
a
ş
i aspectul juridic al asigur 
ă
rii regimuluide arme
ş
i muni
ţ
ii
î
n Republica Moldova de c
ă
tre Poli
ţ
ia OrdinePublic
ă
– probleme
ş
i c
ă
i de solu
ţ
ionare.....................................................36
Sergiu CERNOMORE
Ţ
, Andrei PALADII
Infrac
ţ
iunea de samovolnicie: studiu comparat 
î
ntre legea penal
ă
a Ucrainei
ş
i a Republicii Moldova...............................42
Valentin CHIRI
Ţ
A, Veaceslav SPALATU
Considera
ţ
iuni cu privire la obiectul deliber 
ă
rii la adoptarea sentin
ţ
ei.........46
Uliana DODON
Impactul violen
ţ
ei prezentate de mass-media
î
n activitatea de prevenire
ş
i combatere a criminalit
ăţ
ii...............................54
Ian DOGOTARI
Privire istoric
ă
asupra cooper 
ă
rii poli
ţ
iene
ş
ti interna
ţ
ionale.........................60
Victor FILIP
Temeiurile pentru desfiin
ţ
area hot
ă
â
rii arbitrale.........................................66
Георгий
 
ГЛАДКИЙ
,
Евгений
 
ФЛОРЯ
Понятие
 
мошенничества
 
и
 
смежные
 
психологические
 
категории
.......72
Gheorghe GLADCHI, Ivan GRU
Ş
C
Ă
, Alexandru SPOIAL
Ă
Problema adapt
ă
rii profesionale
î
n Organele Afacerilor Interne................73
Gheorghe GLADCHI, Vitalie S
Î
LI
Evolu
ţ
ia istoric
ă
a reglement
ă
rilor 
ş
i sanc
ţ
ion
ă
rii recidivei..........................95

Activity (57)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Cristina Marcu liked this
Vlad Boscanean liked this
Begu Valentin liked this
Elena Tarcatu liked this
Goian Cipri liked this
Irina Ro liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->