Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Programme Famille, École, Communauté, Réussir Ensemble (FECRE)

Programme Famille, École, Communauté, Réussir Ensemble (FECRE)

Ratings:
(0)
|Views: 2,550|Likes:
Le programme Famille, École, Communauté, Réussir Ensemble (FECRE) est un programme d’intervention visant à mettre sur pied des communautés éducatives. Le programme intervient selon une approche écosystémique. Cinq systèmes sont ciblés : l’enfant, la famille, la classe, l’école et la communauté. Ainsi, on vise la mobilisation de tous les acteurs pour créer une synergie et promouvoir la réussite scolaire des enfants de milieux défavorisés.
Le programme Famille, École, Communauté, Réussir Ensemble (FECRE) est un programme d’intervention visant à mettre sur pied des communautés éducatives. Le programme intervient selon une approche écosystémique. Cinq systèmes sont ciblés : l’enfant, la famille, la classe, l’école et la communauté. Ainsi, on vise la mobilisation de tous les acteurs pour créer une synergie et promouvoir la réussite scolaire des enfants de milieux défavorisés.

More info:

Published by: CTREQ école-famille-communauté on Jun 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/16/2013

pdf

 
Pyonyhbbf Mhbkllf, Ëgolf, Gobbvchvzë,Yëvwwky Fcwfbilf $MFGYF+
8+Ghnoykf 1
Pyonyhbbf nloihl
9+Pyoibf jf jëphyz 1
Lh yëvwwkzf wgolhkyf jhcw lfw bklkfvt jëmh}oykwëw pyëwfczf jfw jëmkw plvw nyhcjw xvf jhcwj‛hvzyfw bklkfvt# Oc { gocwzhzf vc mhkilf zhvt jf jkplobhzkoc fz vc ck}fhv ëlf}ë jfjëgyogdhnf wgolhkyf# Lfw phyfczw wf wfczfcz plvw wov}fcz jëbvckw fz ocz plvw jfjkmmkgvlzë à goczykivfy hv wvggäw jf lfvy fcmhcz# Lfw fcwfknchczw wocz wvygdhynëw phy lfwcobiyfvwfw jkmmkgvlzëw xvozkjkfccfw#
Wfloc lfw gdfygdfvyw, l‛kczfy}fczkoc hvpyäw jf lh mhbkllf jf l‛ëlä}f jf bábf xvf lhboiklkwhzkoc jfw jkmmëyfczw hgzfvyw pyëwfczw jhcw l‛fc}kyoccfbfcz jfw afvcfw wocz jfwëlëbfczw kcjkwpfcwhilfw hmkc jf yëjvkyf lfw ëghyzw ftkwzhczw fczyf lfw jkmmëyfczw bklkfvt#
L‛kczfy}fczkoc pyë}fczk}f pfybfz ënhlfbfcz jf mh}oykwfy, à locn zfybf, lh yëvwwkzfwgolhkyf jf zovw lfw fcmhczw fz j‛hvnbfczfy lfw zhvt jf jkplobhzkoc jhcw lfw bklkfvtjëmh}oykwëw#
7+Oiafgzkmw 1
Boiklkwfy zovw lfw hgzfvyw jf lh gobbvchvzë povy gyëfy vcf w{cfynkf jhcw lf ivz jfpyobov}oky lh yëvwwkzf wgolhkyf jfw fcmhczw jf bklkfvt jëmh}oykwëw#
Jë}floppfy lfw dhiklfzëw jf lfgzvyf fz j‛ëgykzvyf jfw fcmhczw#
Fcnhnfy lfw phyfczw jhcw l‛ëjvghzkoc jf lfvyw fcmhczw#
]hloykwfy lfw xvhlkzëw fz lfw gobpëzfcgfw jfw fcwfknchczw#
Hvnbfczfy lfw wfy}kgfw ommfyzw à l‛ëgolf, fc jfdoyw jfw dfvyfw jf glhwwf#
:+Bklkfv jf yëhlkwhzkoc 1
Ëgolfw pykbhkyfw fc bklkfv jëmh}oykwë
Mhbkllfw
6+Glkfczälf }kwëf 1
Lfw Gobbkwwkocw wgolhkyfw phyzkgkphczfw
Lfw mhbkllfw fz lfvyw fcmhczw énëw jf 9 à 89 hcw
Lfw ëzhilkwwfbfczw j‛fcwfkncfbfcz pykbhkyf
Lfw phyzfchkyfw bkckwzëykflw, kcwzkzvzkoccflw fz gobbvchvzhkyfw
Gfzzf mkgdf fwz zkyëf jv wkzf ^fi wvk}hcz 1 dzzp1//ykyf#gzyfx#xg#gh/#Phnf 8 wvy 6
 
=+Bozw gw 1
Mhbkllf ëgolf gobbvchvzë yëvwwky fcwfbilf, MFGYF, gofvyëhgzkoc, phyzfchykhz ëgolf"mhbkllf"gobbvchvzë, pyonyhbbf nloihl, BFLW, kczfy}fczkoc, bklkfvt jëmh}oykwëw,gobbvchvzëw ëjvghzk}fw, boiklkwhzkoc, gocgfyzhzkoc, yëvwwkzf wgolhkyf
>+ Jfwgykpzkoc 1
Lf pyonyhbbf
Mhbkllf, Ëgolf, Gobbvchvzë, Yëvwwky Fcwfbilf
$MFGYF+ fwz vcpyonyhbbf j‛kczfy}fczkoc }kwhcz à bfzzyf wvy pkfj jfw gobbvchvzëw ëjvghzk}fw $ëgolf,mhbkllf fz gobbvchvzë+ povy mh}oykwfy lh yëvwwkzf wgolhkyf fc bklkfv jëmh}oykwë#
Gf pyonyhbbf h vcf wzyvgzvyf oynhckwhzkoccfllf kczënyhzk}f, j{chbkxvf fz kczfyhgzk}f,phyzfchykhlf wovw lh yfwpocwhiklkjv BFLW# L‛hppyogdf j‛kczfy}fczkoc fwzbvlzkjkwgkplkchkyf, nloihlf fz gocgfyzëf# Gkcx w{wzäbfw j‛kczfy}fczkoc wocz gkilëw 1l‛fcmhcz, lh mhbkllf, lh glhwwf, l‛ëgolf fz lh gobbvchvzë jf mhîoc à mh}oykwfy vcfë}olvzkoc kczënyëf jfw pyhzkxvfw#
Jfw ëgdhcnfw yënvlkfyw wocz cëgfwwhkyfw povy nhyjfy lh w{cfynkf fczyf lfw ëxvkpfw loghlfwjf pyoafz fz vcf jkmmvwkoc jfw wh}oky"mhkyf# Jfw yhppoyzw pfybfzzfcz vc wvk}k gocwzhcz,vcf ë}hlvhzkoc gocwzyvgzk}f fz jfw hjhpzhzkocw wk gflh fwz cëgfwwhkyf#
4+Ëzhpfw jf yëhlkwhzkoc 1
Lfw ëzhpfw jf yëhlkwhzkoc }ocz }hykfy fc mocgzkoc jfw ifwokcw jv bklkfv fz jfw hgzk}kzëwxvk wfyocz bkwfw fc plhgf#
;+Hgzk}kzëw/Kczfy}fczkocw 1
Pyhzkxvfw bkwhcz wvy l‛hbëlkoyhzkoc jf lh gobbvckghzkoc fczyf lf pfywoccfl wgolhkyf fzlfw phyfczw 1
o
Wollkgkzhzkoc jfw gobpëzfcgfw phyfczhlfw jhcw lf goczftzf wgolhkyf ov phyhwgolhkyfphy l‛kczënyhzkoc jfw phyfczw hvt pyoafzw j‛hppyfczkwwhnf
o
Hjhpzhzkoc jv ck}fhv jf lhcnvf loyw jf gobbvckghzkocw ëgykzfw
Bkwf à pyomkz jfw yfwwovygfw gobbvchvzhkyfw jhcw l‛vck}fyw wgolhkyf 1
o
Hvnbfczhzkoc jf l‛hggfwwkiklkzë jfw jk}fywfw yfwwovygfw jf l‛ëgolf hvt mhbkllfw, phyftfbplf lh ikilkozdäxvf
o
Yëwfhvzhnf jfw phyfczw povy hvnbfczfy lh phyzkgkphzkoc à lh plhckmkghzkoc fz à lhzfcvf jfw hgzk}kzëw
Gfzzf mkgdf fwz zkyëf jv wkzf ^fi wvk}hcz 1 dzzp1//ykyf#gzyfx#xg#gh/#Phnf 9 wvy 6
 
80+Yfwwovygfw cëgfwwhkyfw 1
Yfwwovygfw dvbhkcfw $bkwfw fc plhgf loyw jf l‛ftpëykbfczhzkoc jv pyoafz+1
o
Gobkj‛oykfczhzkoc fz jf wvk}k kczfybkckwzëykfl $gobpowë jf yfpyëwfczhczw jfjk}fyw bkckwzäyfw fz jfw gobbkwwkocw wgolhkyfw phyzkgkphczfw, jf l‛ëxvkpfj‛ë}hlvhzkoc jv pyonyhbbf, jv yfpyëwfczhcz jfw phyfczw fz jv yfwpocwhilf jf lhnfwzkoc jv pyonyhbbf+
o
Gobkzë jf wovzkfc hv pyonyhbbf $gobpowë jf bfbiyfw jf lh Jkyfgzkoc jf lhmoybhzkoc nëcëyhlf jfw hjvlzfw, jf lh Jkyfgzkoc jf lh yfgdfygdf, jfw wzhzkwzkxvfw fzjfw kcjkghzfvyw fz jf lh Jkyfgzkoc jf l‛hjhpzhzkoc wgolhkyf fz jfw wfy}kgfwgobplëbfczhkyfw hkcwk xvf jv yfwpocwhilf jf lh nfwzkoc jv pyonyhbbf+
o
Ëxvkpfw loghlfw jf pyoafz $moybëfw jf yfpyëwfczhczw jfw ëgolfw gkilëfw, jf bfbiyfwjfw gobbkwwkocw wgolhkyfw phyzkgkphczfw, jf phyfczw jfw zfyykzokyfw jfw ëgolfwphyzkgkphczfw, jf yfpyëwfczhczw jfw oynhckwbfw gobbvchvzhkyfw, kcwzkzvzkoccflw,gvlzvyflw fz bvckgkphvt wfloc lfw zfyykzokyfw+
o
Hnfcz jf jë}floppfbfcz
o
Yfwpocwhilf jf lh nfwzkoc jv pyonyhbbf
Yfwwovygfw mkchcgkäyfw
88+Yúlfw jfw phyzkgkphczw 1
Lf gobkzë j‛oykfczhzkoc fz jf wvk}k kczfybkckwzëykfl 1
o
goczykivf hvt oykfczhzkocw wzyhzënkxvfw fz mhgklkzf lf bhkczkfc jfw lkncfw jkyfgzykgfwjv pyonyhbbf5
o
ë}hlvf fz yfgobbhcjf lfw powwkiklkzëw jf mkchcgfbfcz jhcw lf ghjyf jv phyzfchykhz5
o
wovzkfcz lfw ëxvkpfw loghlfw jf pyoafz#
Lf gobkzë jf wovzkfc hv pyonyhbbf 1
o
goczykivf à lh gooyjkchzkoc jv pyonyhbbf fz hvt yfgdfygdfw pfyzkcfczfw5
o
ëlhioyf fz bfz fc hpplkghzkoc lf ghjyf j‛ë}hlvhzkoc jv pyonyhbbf5
o
hwwvyf l‛ë}hlvhzkoc jv pyonyhbbf fz zyhcwbfz lfw yëwvlzhzw hvt jkmmëyfczfwjkyfgzkocw jv BFLW#
Lfw ëxvkpfw loghlfw jf pyoafz1
o
jyfwwfcz lf poyzyhkz jv bklkfv fz ëlhioyfcz lf pyoafz fz lfw plhcw j‛hgzkoc loghvt5
o
nhyhczkwwfcz lfvy yëhlkwhzkoc fz wovzkfccfcz l‛kczënyhzkoc jfw pyhzkxvfw hv wfkc jfwoynhckwbfw phyzfchkyfw5
o
goczykivfcz à lh plhckmkghzkoc jëzhkllëf jfw hgzk}kzëw jv pyoafz, jfw plhcw j‛hgzkoc fzjfw jkmmëyfczw yhppoyzw $kcglvhcz gflvk jf l‛ë}hlvhzkoc+5
o
jëzfybkcfcz lfw kczfy}fczkocw, lfw ovzklw fz lfw pyonyhbbfw pfyzkcfczw povy lhyëhlkwhzkoc jv pyoafz fz jfw plhcw j‛hgzkoc loghvt#
L‛hnfcz jf jë}floppfbfcz 1
o
pyëphyf fz hckbf lfw yëvckocw jf l‛ëxvkpf loghlf jf pyoafz5
o
phyzkgkpf à l‛ëlhioyhzkoc jv pyoafz fz jfw plhcw j‛hgzkoc loghvt fz gollhioyf à lfvyyëhlkwhzkoc5
o
ftëgvzf lfw bhcjhzw pyë}vw phy l‛ëxvkpf loghlf jf pyoafz5
o
wovzkfcz lf phyzfchykhz hv wfkc jf l‛ëxvkpf loghlf jf pyoafz fz jhcw lh yëhlkwhzkoc jfwplhcw j‛hgzkoc#
Gfzzf mkgdf fwz zkyëf jv wkzf ^fi wvk}hcz 1 dzzp1//ykyf#gzyfx#xg#gh/#Phnf 7 wvy 6

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->