Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
18Activity
P. 1
Franceza intensiv - Subiectul II - Variante 001-100 - An 2008

Franceza intensiv - Subiectul II - Variante 001-100 - An 2008

Ratings: (0)|Views: 1,318|Likes:
Published by Admin
http://www.examendebacalaureat.blogspot.com/
http://www.examendebacalaureat.blogspot.com/

More info:

Published by: Admin on Jun 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

04/08/2013

 
 
~~~#
fthbfcjfihghlhvyfhz#ilonwpoz
#gob
]hykhczf008"800
 
Bkckwzfyvl Fjvgh
ŧ
kfk, Gfygfz
ć
ykk
ş
k ZkcfyfzvlvkGfczyvl Ch
ŧ
kochl pfczyv Gvyykgvlvb
ş
k F}hlvhyf ãc Ãc}
ćŧć
béczvl Pyfvck}fywkzhy
Pyoi
ć
wgykw
ć
lh
lkbih myhcgfq
ć
L8 kczfcwk}, 7": oyf
8
Fthbfcvl jf ihghlhvyfhz 9004Pyoih F/ MPyoih wgykw
ć
lh lkbih myhcgfq
ć
 L8 kczfcwk}, 7": oyf
 
Zohzf wvikfgzflf wvcz oilknhzoykk# Wf hgoyj
ć
80 pvcgzf jkc omkgkv#
 
Zkbpvl fmfgzk} jf lvgyv fwzf jf 7 oyf#WVIKFGZVL KK $70 pvcgzf+}hykhczh 008
8# Gdokwkwwfq lh }hykhczf goyyfgzf#
Fllf c‛h phw $ëzë, ëzëf, ëzhkz+ phzkfczf#]ovw $h}hkfcz, h}fq, ázfw+ zyfczf hcw hvaovyj‛dvk#Zv $ov}ykw, ov}yf, ov}yfw+ lh poyzf#Oc $iokz, iokw, iokyf+ zyop jf ghmë#
: pvcgzf9# Joccfq vcf yëpocwf hmmkybhzk}f#
 
]ovw iv}kfq jv gogh"golh? $ifhvgovp+]ovw bhcnkfq jv gdogolhz? $zyop+Covw h}kocw jfw wovgkw? $hwwfq+
= pvcgzf7# Kjfczkmkfq lf bojf fz lf zfbpw jfw }fyifw wovlkncëw fz pvkw joccfq lfvy kcmkckzkm#
 
G‛ëzhkz pfcjhcz lh nvfyyf jf 84>0# Covw covw yfzkykocw }fyw Pocz"Hvjfbfy, hpyäw h}okyzyh}fywë Yovfc# L‛hybëf, }kcnz bkllf dobbfw fc}kyoc, }kcnz bkllf dobbfw jf jëyovzf, jëihcjëw,jëboyhlkwëw, ëpvkwëw, hllhkz wf yfmoybfy hv Dh}yf# Lh cvkz zobihkz# Oc c‛h}hkz ykfc bhcnë jfpvkw lh}fkllf#
Nv{ jf Bhvphwwhcz
,Iovlf jf Wvkm fz hvzyfw Goczfw coybhcjw 
 
80 pvcgzf:# Goczkcvfq lfw pdyhwfw à }ozyf nyë 1
 A‛hvyhkw hkbë xvf zovw …#Gyo{fq"}ovw xvf … ?Fllf hmmkybhkz …#
= pvcgzf6# Bfzzfq fc myhcîhkw#
 
Bojh fwzf hphchavl hjolfwgfc
ŧ
kloy# Wvczfb gv zo
ŧ
kk mhwgkch
ŧ
k jf hgf
ş
zk gopkk hk p
ć
gkk
ş
k hkpyowpfykz
ćŧ
kk ghyf, wvi ogdkk co
ş
zyk, gyffhq
ć
o lvbf cov
ć
, gfh h gocwvbh
ŧ
kfk myfcfzkgf, h ivc
ć
wz
ć
ykk
ş
k h goczfwzh
ŧ
kkloy bkcoyf, ãc lkpwh vcoy kjfolonkk#
j‛hpyäw Ë# Wvllfyoz,
Bojh 
 
: pvcgzf
 
Bkckwzfyvl Fjvgh
ŧ
kfk, Gfygfz
ć
ykk
ş
k ZkcfyfzvlvkGfczyvl Ch
ŧ
kochl pfczyv Gvyykgvlvb
ş
k F}hlvhyf ãc Ãc}
ćŧć
béczvl Pyfvck}fywkzhy
Pyoi
ć
wgykw
ć
lh
lkbih myhcgfq
ć
L8 kczfcwk}, 7": oyf
]hykhczh8
Fthbfcvl jf ihghlhvyfhz 9004Pyoih F/ MPyoih wgykw
ć
lh lkbih myhcgfq
ć
 L8 kczfcwk}, 7": oyf
 
Zohzf wvikfgzflf wvcz oilknhzoykk# Wf hgoyj
ć
80 pvcgzf jkc omkgkv#
 
Zkbpvl fmfgzk} jf lvgyv fwzf jf 7 oyf#WVIKFGZVL KK $70 pvcgzf+ }hykhczh 009
8# Gdokwkwwfq lh }hykhczf goyyfgzf 1
Lfw pyomfwwfvyw ocz $ommfyzw, ommfyz, ommfyzfw+ jfw pykt hvt ëlä}fw#G‛fwz }fcjyfjk, covw $h}ocw, ázfw+ mkck lf zyh}hkl#Lfw zovykwzfw $jfwgfcjfq, jfwgfcjhkfcz, jfwgfcjvw+ lfczfbfcz jhcw lh yvf#Xvk $gdokwkwwhkz, gdokwkwwfq, gdokwk+ lfw ghjfhvt jf Coål?
: pvcgzf9# Goczkcvfq lfw pdyhwfw à }ozyf nyë#
 
Wk a‛h}hkw plvw jf zfbpw lkiyf, ###
 
Gobbf zv cf jkwhkw ykfc###Covw h}ocw kckzkë gfzzf ghbphncf jf pyfwwf povy xvf###
= pvcgzf7# Kjfczkmkfq lf bojf fz lf zfbpw jfw }fyifw wovlkncëw fz pvkw joccfq lfvy kcmkckzkm
#
Oc mv{hkz }kzf, lfw Pyvwwkfcw c‛ëzhkfcz phw lokc# A‛hpfyîvw jfvt nfcjhybfw xvk zfchkfcz phylf iyhw vc pfzkz dobbf wkcnvlkfy, }kfvt, whcw ihyif, j‛hwpfgz }yhkbfcz wvypyfchcz# Klw gdfygdhkfczvc ommkgkfy, gyo{hcz h}oky pykw vc fwpkoc# Af }ovlvw phylfy5 a‛ëzhkw hloyw gdfm jf ihzhklloc# Bhkw oc cfyfgocchkwwhkz plvw lfw gdfmw, oc b‛hvyhkz mvwkllë bok"bábf#
Nv{ jf Bhvphwhcz
, Iovlf jf Wvkm fz hvzyfw Goczfw coybhcjw 
80 pvcgzf:# Kcjkghzkm ov wviaocgzkm? Gobplëzfq goc}fchilfbfcz lfw pdyhwfw#
 
Af jovzf xv‛fllf $
phyzky 
+ wfvlf#]ovw cf gyo{fq phw xv‛oc $
ázyf 
+ à l‛dfvyf#]ovlfq"}ovw xvf covw $
zëlëpdocfy 
+ ?
= pvcgzf6# Bfzzfq fc myhcîhkw#
 
]ok k"h
ŧ
k mflkgkzhz pf flf}kk ghyf hv gh
ş
zknhz pyfbkvl jf lkzfyhzvy
ć
#Wf
ş
zkf g
ć
ãc
ŧ
hyh cohwzy
ć
ftkwz
ć
cvbfyohwf }fwzknkk yobhcf#
: pvcgzf

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Nae Elena liked this
Raluca Pld liked this
ancadavide liked this
gosic0 liked this
Stanciu Alina liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->