Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
33Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Aplikasi Teori Pembelajaran Dalam Bilik Darjah

Aplikasi Teori Pembelajaran Dalam Bilik Darjah

Ratings:
(0)
|Views: 1,755|Likes:
Published by La Eila

More info:

Published by: La Eila on Jun 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2013

pdf

text

original

 
Aplikasi Teori Pembelajaran Dalam Bilik Darjah.
Pada asasnya, teori-teori pembelajaran masa kini boleh diklasifikasikan kepada4 mazhab yang utama iaitu behavouris, kognitif, sosial dan humanis. Keempat-empatteori ini mempunyai konsep yang berbeza dari segi pendekatannya. Menurut teorikognitif Piaget, implikasi pembelajaran disusun seperti berikut:Isi pelajaran hendaklah disusun mengikut peringkat perkembangan kanak-kanak‡Konkrit kepada abstrak‡Senang kepada susah‡Praktikal ‡Pengalaman ‡Visual ‡Audio‡Kinestetik‡Pembelajaran adalah perubahan bentuk tingkah laku‡Pembelajaran adalah kompleksBerdasarkan kenyataan di atas, seorang guru sekolah rendah perlulahmenumpukan perhatian terhadap perkembangan kanak-kanak dalam peringkat operasikonkrit dan memahami kebolehan mereka dalam aktiviti pembelajaran di peringkatsekolah rendah. Ini kerana murid-murid sekolah rendah hanya boleh memahami konseppembelajaran yang berasaskan pengalaman konkrit.Oleh itu alat bantu mengajar memainkan peranan yang penting untukmenyampaikan konsep pelajaran dengan berkesan. Murid-murid suka menjalankanaktiviti pembelajaran dengan menggunakan alat bantu mengajar. Oleh itu, kaedah kerjapraktik merupakan kaedah yang sesuai digunakan supaya mendorong muridmelibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran.Pengajaran dan pembelajaran hendaklah dimulakan dengan memperkenalkankonsep-konsep yang mudah agar murid mempunyai tahap capaian minda yang benar-benar bersedia untuk belajar. Ketika murid telah bersedia untuk belajar dan menerokaisesuatu tajuk, maka guru menstrukturkan pembelajaran kepada tahap yang sederhana
 
sukar kepada yang sukar. Namun begitu, guru mestilah memastikan murid diberikanbimbingan yang sewajarnya agar objektif tercapai.Semua konsep pelajaran baru harus diperkenalkan melalui paparan video, audiovisual dan sebagainya. Langsungnya di sini, murid-murid dapat menghayati konsepyang hendak disampaikan dan dasar pemikiran murid juga dapat dibuka dengan luasberbanding hanya mendengar sesuatu perkara dan hanya berasaskan pengetahuanyang amat terkongkong.Di dalam bilik darjah, guru haruslah menyediakan bahan pembelajaran yangdapat memotivasikan murid agar kesediaan murid untuk belajar dapat diwujudkan.Selain menggunakan medium seperti hadiah dan sebagainya untuk memberikangalakkan, namun penggunaan bahan yang dapat memberikan rangsangan muridbelajar secara aktif juga amat perlu dititik-beratkan. Membangkitkan semangat ingintahu murid dan mewujudkan suasana hampir sebenar satu-satu situasi dalampembelajaran juga amat membantu. Proses ini menyebabkan murid mempunyaiperasaan seronok dengan tajuk yang dipelajari dan pembelajaran akan berjalan denganberkesan.Namun di dalam sesebuah bilik darjah, adakalanya terdapat murid yang lemahdan pasif dengan aktiviti. Oleh itu, pelajaran yang hendak diajar perlu disusun iaitupenyampaian pengajaran selangkah demi selangkah mengikut urutan yang sesuai.Tahap kecekapan minda pelajar ini, perlu diasah dan diasuh agar dapat mengikutpelajaran seperti murid-murid yang aktif lain. Membimbing murid menyelesaikanmasalah dengan teknik menyoal yang kreatif atau lebih tepat lagi menggunakan alatmultimedia serta menggunakan contoh-contoh khusus yang berkaitan untukmembimbing murid dupaya menggunakan celik akal mereka, demi mendapatkankesimpulan atau generalisasi.Keperluan asas, keperluan keselamatan, kasih sayang dan penghargaan kendirimanusia hendaklah dipenuhi sebelum manusia bersedia menceburi diri dalam hirarkikesempurnaan kendiri, maklumat dan estetik. Ini bermakna, keberkesanan aktivitipengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah bergantung kepada setakat mana
 
keperluan-keperluan murid dapat dipenuhi. Oleh itu, untuk mencapai objektif pelajaran,guru harus mempertimbangkan langkah-langkah yang disarankan seperti berikut:1. Pastikan keperluan asas murid telah dipenuhi.2. Jadikan suasana bilik darjah kondusif dengan menjalankan aktivitipengajaran-pembelajaran agar mereka merasa seronok, gembira,harmonis dan selamat melibatkan diri dalamnya.3. Bersifat penyayang untuk memenuhi kepeluan kasih sayang.4. Memupuk nilai penghargaan kendiri di kalangan pelajar serta memberikanmotivasi dan peneguhan yang sesuai supaya mereka berusahabersugguh-sungguh dalam aktiviti pengajaran-pembelajaran.5. Merancang aktiviti pengajaran mengikut kebolehan pelajar dengan tujuanmeningkatkan keyakinan mereka, dan seterusnya meningkatkan peluangmemenuhi keperluan penyuburan mereka, iaitu kesempurnaan kendiri,memperoleh ilmu pengetahuan, menikmati dan menghasilkan karya atauciptaan estetik yang bermutu tinggi.6. Memupuk nilai motivasi diri melalui bimbingan supaya pelajar memahamidiri, menerima diri, melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti sosial, danseterusnya menentukan arah hidup dan masa depan sendiri yangtertinggi.Selain itu, penerapan ilmu berasaskan teori konstruktivisme sesuai bagi muridyang telah mempunyai tahap kematangan dan kemahiran berfikir. Di mana , pedagogiyang digunakan ialah pemusatan murid dengan menyediakan peluang-peluang untukmurid dapat membina pengetahuan dan membentuk kemahiran yang mana merekadapat menghubungkaitkan pengalaman lampau mereka dengan kegunaan masa

Activity (33)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Aiyu Nadia Aidill liked this
jdolphin1007 liked this
Nora Hashim liked this
zaimankb liked this
luffy liked this
Kanisah Anis liked this
Asanizan Tasim liked this
Nurul Nisa Muhammad liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->