Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
01-TAGALOG - Strategies for Spiritual Harvest

01-TAGALOG - Strategies for Spiritual Harvest

Ratings: (0)|Views: 333 |Likes:
Published by Nessie

More info:

Published by: Nessie on Jun 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2013

pdf

text

original

 
 
01
Strategies For Spiritual Harvest 
 
TAGALOG LESSONS COMPILED FROM HARVESTIME
 
2 |
Page Compiled by Ate Nessie from Harvestime
 
2
StratehiyaPara sa Pag-aaning Espirituwal
HARVESTIME INTERNATIONAL INSTITUTE
Ang kursong ito ay bahagi ng
Harvestime International Institute,
isang programang inihandaupang mabigyang kakayahan ang mga mananampalataya tungo sa mabisang pag-aaningespirituwal.Ang batayang paksa ng pagsasanay na ito ay ituro ang mga itinuro ni Jesus, kung paanong angmga mangingisda, kolektor ng buwis at iba pa, ay binago Niya at naging mga mabubungangCristiano at ang mga ito ay naghatid ng ebanghelyo sa kanilang daigdig na may kapahayagan ngkapangyarihan.Ang manwal na ito ay isang kurso na kabilang sa ilang mga
modules
ng kurikulum nagumagabay sa mga mananampalataya mula sa paglalarawan sa isip, tungo sa pagsasagawa,pagpaparami, at pagsasangkot upang maabot ang ebanghelisasyon.Para sa dagdag na impormasyon tungkol sa mga dagdag na mga kurso, sumulat sa:
© Harvestime International Institute
 
3 |
Page Compiled by Ate Nessie from Harvestime
 
3
NILALAMAN
Paano Gamitin ang Manwal na ito 3Mga Mungkahi Para Sa Sama-samang Pag-aaral 4Pambungad 5Mga Layunin ng Kurso 6
UNANG BAHAGI: PAGLALARAWAN SA ISIP
1. Ang Pagsilang ng Isang Pangitain 72. Ang Pangitain 173. Namamasdan Niya ang Mga Bansa 27
IKALAWANG BAHAGI: KONSEPTWALISASYON
4. Ang Sanglibutan sa Salita ng Diyos 34
IKATLONG BAHAGI: NILALAYON
5. Kinakalawang na Karit, Bukiring Walang Laman 436. Mga Estratehiya sa Pag-aaning Espirituwal
 – 
Unang Bahagi 637. Mga Estratehiya sa Pag-aaning Espirituwal
 – 
Ikalawang Bahagi 758. Pag-aani Sa Pamamagitan ng Kapahayagan 84
IKA-APAT NA BAHAGI: INAASAHAN
9. Pagsira Ng Pamatok 10010. Pagpalain Ang Mga Bansa 11611. Ang Pangitain Ay Naging Katunayan 123Mga Sagot sa Pangsariling Pagsusulit 131

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->