Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KonzervativEgyetemiRopirat

KonzervativEgyetemiRopirat

Ratings: (0)|Views: 37|Likes:
Published by Gyorgy Fabri

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Gyorgy Fabri on Jun 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/09/2011

pdf

text

original

 
 1
Konzervatív röpirat a magyar egyetem ügyében
 
A magyar egyetem ügye vesztésre áll 2011 tavaszán: nemzeti küldetését teljesíteni nem képes, a fejlett világtólés régiós versenytársainktól is leszakadó, provinciális maradék
-
intézménnyé válhat, amelyben a kiválóság ésminőség a rendszer ellenében kiküzdhető jelenség csupán. Ide vezet az elindult és előrejelzett, sok tízmilliárdosforráskivonás, valamint a hetvenes évek zárt világát felidéző felsőoktatási szemlélet térnyerése. Mindezt apolitikában és médiában elterjesztett téves vélekedések alapozták meg. A belőlük körvonalazódó nézetrendszer szemben áll azzal a nemzeti identitásképpel, amit a konzervatív jobboldal formált nemzetstratégiává a trianoniországvesztés után, amikor a magyarság felemelkedése érdekében a tudásérték elsődlegességére építkezett. Azegyetemi elit felelőssége ebben a helyzetben, hogy képviselje az értékelvű magyar tudományos
-egyetemi
hagyományokat, a nemzetközi látóteret, a társadalom és gazdaság tudásközpontú jövőképét. Ehhez hitelességet
 
azzal nyerhet, ha belső konfliktusokat is vállalva képes a középszerűséget és hatékonytalanságot fenntartófelsőoktatási viszonyokkal szemben fellépni.
 
I. A tények világa
 
1.
 
 2.
 
 3.
 
 4.
 
 5.
 
 6.
 
 7.
 
 8.
 
 9.
 
 10 .
II. Az értékek világa
 
 
 2
Felsőoktatási törvényalkotás indult 2010 nyarán Magyarországon, az első nekibuzdulások alapján gyorseredmény ígéretével. Az első koncepciók megfogalmazása a széleskörű ellenszenvet kivívott korábbi,
szocialista-
szabaddemokrata felsőoktatáspolitika időszaka utáni szakmai reményekhez képest kisséegyenetlennek tűnt ugyan, azonban mindez még értelmezhető volt a felsőoktatási viták erőterében. Idén tavaszraazonban, minden különösebb előzmény (kormányprogram stb.) nélkül, méltánytalan vélemények gyengítettékmeg a felsőoktatás társadalmi pozícióit. Ez méginkább baljóslatú hangsúlyt adott a gazdaságpolitikaikényszermegoldások keretében tervezett drámai mértékű forráskivonásnak. Hiszen törvények, költségvetésidöntések jönnek
-
mennek, vannak jobb és rosszabb idők. Ha azonban a hamis állítások rögzülnek a tudásértékéről, a magyar nemzeti azonosságtudat és nemzetközi pozicionálás fordulna a lecsúszó, alávetett né
pek
pályáját kijelölő irányba. Az egyetem polgárságának ezért az a dolga, hogy visszavezesse a felsőoktatásiközbeszédet a tények világába, bemutasa a valós adatokat és összefüggéseket a legveszélyesebb félreértésekés tévhitek, rágalmazások cáfolataként, támogassa a szakpolitikát az ellenérdekű államigazgatási és gazdasági
csoportokkal szemben.
Természetesen bőven van mit átalakítani az egyetem világán belül, annak érdekében, hogy érvényesüljön aminőség, a felelősség, a hatékonyság elve. Többféle koncepció szolgálhatja ezt, de jelen írásnak nem céljailyesmi kifejtése. Inkább azokat a téves vagy félrevezető tételeket veszi sorra, amelyek megalapozták afelsőoktatásra káros törekvéseket. Az állítólagos munkaerőpiaci visszajelzések misztifikálása, a diplomás
ok
számának csökkentése, az intézményhálózat ötletszerű csonkolása, az autonómia szűkítése, a tandíjmentességálságos értelmezése, az euroatlanti felsőoktatási tér követelményeinek gyengítése, a kutatóegyetemi programokgyengítése, a hallgatók kiszorítása a döntéshozatalból –
 
ezek mind éppen a minőség, a felelősség és ahatékonyság rombolását okoznák.
 
I. A tények világa
 1.
 
 A munkaerőpiaci mítosznak alárendelt felsőoktatás hatékonytalan és gazdaságpolitikai tévút.
 
A leggyakoribb kritikák akörül forognak, hogy a felsőfokú képzés állítólagosan nem felel meg a munkaerőpiaciigényeinek, sem tartalmában, sem szakmai szerkezetében. Ezt a valóságos munkaerőpiac másképpen tudja: adiplomások álláskeresési ideje a gazdasági válság időszakában is csak néhány hónap, magyarországifoglalkoztatottságuk és bérelőnyük pedig változatlanul kiemelkedő.
 
 
 3
Munkanélküliségi arány az OECD országokban, iskolai végzettsé
g szerint (1997-2008)
   S   l  o  v  a   k   R  e  p  u   b   l   i  c   C  z  e  c   h   R  e  p  u   b   l   i  c   H  u  n  g  a  r  y   G  e  r  m  a  n  y   P  o   l  a  n   d   B  e   l  g   i  u  m   U  n   i   t  e   d   S   t  a   t  e  s   E   U   1   9   á   t   l  a  g   S  p  a   i  n   E  s   t  o  n   i  a   I  s  r  a  e   l   F  r  a  n  c  e   O   E   C   D   á   t   l  a  g   I  r  e   l  a  n   d   C  a  n  a   d  a   F   i  n   l  a  n   d   A  u  s   t  r   i  a   S  w   i   t  z  e  r   l  a  n   d   U  n   i   t  e   d   K   i  n  g   d  o  m   S  w  e   d  e  n   I   t  a   l  y   A  u  s   t  r  a   l   i  a   S   l  o  v  e  n   i  a   L  u  x  e  m   b  o  u  r  g   N  o  r  w  a  y   T  u  r   k  e  y   N  e   t   h  e  r   l  a  n   d  s   P  o  r   t  u  g  a   l   B  r  a  z   i   l   N  e  w   Z  e  a   l  a  n   d   D  e  n  m  a  r   k   G  r  e  e  c  e   K  o  r  e  a   C   h   i   l  e   M  e  x   i  c  o
02468101214161820
Középszintű végzettség alatt
Középfokú végzettség
Felsőoktatás
 
* Szlovákiában kiugróan magas, 36%
-
os a középfok alatti végzettségűek munkanélkülisége!
 
OECD Ed 
ucation at Glance 2010 alapján
 
A gazdasági igények fétis
-
szerű emlegetése nem vet számot azzal, vajon melyik munkaerőpiaci szempontotkellene érvényesíteni: az alacsony hozzáadott értéket tartalmazó vállalkozásokét, vagy a multinacionális high
-
tech cégekét, vagy a társadalmi
-
gazdasági innovációkat hordozó kisvállalkozásokét? És valóban tudja ma egymagyar vállalkozó, illetve gazdasági döntéshozó öt
-
hét évre előre (hiszen a felsőoktatási átfutási idő legalábbennyi), hogy milyen számban milyen végzettségű diplomásra lesz szüksége?
 
Ehelyett az elsajátítandó készségek középtávú előrejelzése valamint a kreativitást, alkalmazkodó
-
képességet ésfolyamatos önfejlesztést megalapozó, klasszikus tudásanyagra támaszkodó képzés magas színvonalánakmegkövetelése volna szükséges. Éppen ez az, ami a felsőoktatást megkülönbözteti a szakiskoláktól és vállalatitanfolyamoktól, s éppen ez az, aminek révén nem a betanított munkások kiszolgáltatott állama leszünk, hanem asaját tudásbázisból erőt nyerő, önálló stratégiára képes ország.
 
2.
 
 A távlatos gazdasági 
társadalmi célok és az ismeretszerzési igények között dinamikus egyensúly működik, nem pedig közvetlen megrendelés.
 
A diplomaszerkezet állítólagosan eltorzultságát sokan panaszolják s valóban, szembeötlő, hogy például atermészettudományos tanári pálya iránt jóval kevesebben érdeklődnek, mint amit indokoltnak tartunk. Azonbanönmagában már az is kérdéses, hogy vajon valóban a felsőoktatás a megfelelő adminisztratív beavatkozási pontaz esetleges anomáliák tompítására, hiszen a továbbtanulók érdeklődése alapvetően az ezen kívüli tényezőktől(életpálya
-
kilátások, közvélemény, fiatalok személyes preferenciái, közoktatási hatások) függ.
 
Természetesen nem feleltethető meg közvetlenül a képzettség és a munkaerőpiaci pálya –
 
ez csupán a
 
szocialista tervgazdaságok kényszerképzete volt. A versenyképes vállalkozások, nemzetgazdaságok éppen arrólismerszenek meg, hogy tág teret adnak a megszerzett tudás továbbfejlesztésének, újszerű alkalmazásának.Vajon az értékteremtő munka mellett hitet tevő felsőoktatás
-
kritikusok sikeres gazdasági
-
társadalmi karrierjüketpontosan azon a területen futották be, amelyen iskolai végzettségüket szerezték? A megalapozott szakmai

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->