Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
D-Radni odnosi

D-Radni odnosi

Ratings: (0)|Views: 767|Likes:
Published by Dejana Mlinarević

More info:

Published by: Dejana Mlinarević on Jun 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/02/2013

pdf

text

original

 
RADNI ODNOSI I RADNI ODNOSI UPRAVEA) RADNI ODNOSI
1. Zasnivanje radnog odnosaOdluku o potrebi za novim zaposlenim donosi poslodavac. Najprije se radno mjestopopunjava, ako je to moguće, od radnika koji su višak na drugim radnim mjestima, a akone raspisuje se javni oglas u bar jednom visokotiražnom dnevnom listu.Rok za prijave ne smije biti manji od 8 dana.Prijavljene kandidate ocjenjuje komisija (Odbor za zapošljavanje) i daje prijedlog zazapošljavanju poslodavcu.Konačnu odluku donosi poslodavac.Mora se voditi računa o nacionalnom balansu.Opšti uslovi:
-
18 godina
-
državljanstvo BiH
-
nije pokrenut krivični postupak
-
nema izrečene zatvorske kazne
-
zdravstveno sposobanPosebni uslovi:
-
stručna sprema
-
radno iskustvo
-
strani jezici
-
rad na računaru
2. Zaključivanje ugovora o radu
Ugovor se zaključuje u pisnoj formi između poslodavca i zaposlenog. Ako se uroku od 15dana od početka rada ne zaključi ugovor, smatra se da je radnik primljen na neodređenovrijeme
3. Zapošljavanje maloljetnika
Ugovor o radu može se sklopiti sa osobom koja nije mlađa od 15 godina a koja posjedujeuvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti. Zabranjen je rad maloljetnika u periodu 19 – 07.
4. Probni rad
Ugovorom o radu može se ugovoriti probni rad koji ne može trajati više od 6 (12) mjeseci,a otkazni rok po probnom radu iznosi 15 dana
5. Ugovor o radu na određeno i na neodređeno vrijeme
Na neodređeno vrijeme prima se u radni odnos radnik na radna mjesta gdje postojineprekidna potreba za određenim aktivnostima i poslovima.Na određeno vrijeme može se potpisati ugovor o radu u sljedećim slučajevima:
-
sezonski poslovi
-
zamjena privremeno odsutnog zaposlenog
-
rad na određenom projektu
-
privremeno povećanje obima poslova
-
Radni odnos na određeno vrijeme prestaje sa prestankom važenja ugovora.
6. Sadržaj ugovora oradu
-
naziv i sjedište poslodavca
-
ime i prezime i prebivalište zaposlenog
-
trajanje ugovora o radu
-
datum početka rada
-
mjesto rada
-
kratak opis poslova
-
radno vrijeme
-
plata i dodatci na platu
-
trajanje godišnjeg odmora
-
otkazni rok
-
podaci u vezi sa uslovima rada
 
7. Obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje
Zaposleni je obavezan da se usavršava da bi odgovorio zahtjevima posla, a poslodavac jedužan da obezbjedi obrazovanje za slučaj promjena i uvođenja novog načina rada. Sve seutvrđuje aktom poslodavca
8. Zapošljavanje pripravnika
Pripravnik je lice koje prvi put zasniva radni odnos u zanimanju za koje se školovalo, radistručnog osposobljavanja za samostalan rad.Ugovor o radu sa pripravnikom zaključuje se na određeno virjeme, a najduže na godinudana. Nakon isteka ugovora pripravnik polaže stručni ispit u skladu sa zakonom.
9. Volonterski rad
Volonterski rad je prijem u rad bez zasnivanja radnog odnosa. Volontiranje se računa upripravnički i u radno iskustvo. Traje maksimalno 1 godinu. Ugovor o volontiranju je upisanoj formi.Volonter ima iste uslove kao i zaposleni (odmor, osiguranje i sl.)
10. Radno vrijeme
Puno radno vrijeme zaposlenog je najviše 40 sati sedmično sa mogućnostima skraćenogradnog vremena, nepunog radnog vremena i prekovremkenog rada.
11. Puno, nepuno, skraćeno radno vrijeme i prekovremeni rad
Ugovor o radu može se zaključiti i sa nepunim radnim vremenom. Može se sklopiti višeugovora sa nepunim radnim vremenom ali da zbir sedmičnog radnog vremena ne pređe40 sati.Na radnim mjestima gdje nije moguće zaštititi zaposlenog od štetnih uticaja radnovrijeme se skraćuje srazmjerno štetnom uticaju ali bez uticaja na platu.U slučaju iznenadnog povećanja obima posla poslodavac može zahtjevati prekovremenirad, ali najviše 12 sati sedmično.
12. Preraspodjela radnog vremena
Preraspodjela radnog vremena je moguća ali prosječno radno vrijeme ne može biti dužeod 40 sati sedmično
13. Noćni rad
Rad od 22 – 6, a u poljoprivredi od 22 do 5 smatra se noćnim radom. Ako je radorganizovan u smjenama zaposleni radi noću najvipše jednu sedmicu. Zabranjen je radmaloljetnika u periodu 19 – 07.
14. Pauze, godišnji odmori i odsustva15. Pauze i godišnji odmori
Zaposleni koji radi puno radno vrijeme ima pravo na pauzu u toku radnog vremena i tonajmanje 30 minuta. Pauza se ne računa u radno vrijeme.Zaposleni ima pravo na dnevni odmor između dva uzastopna radna dana 12 satneprekidno.Zaposleni ima prevo na sedmični odmor u trajanju od 24 sata neprekidno.Zaposleni ima pravo na plaćeni godišnji odmor svake godine u trajanju od najmanje 18radnih dana, a maloljetnik na 24 radna dana.Prilikom prvog zaposlenja ili prekida zaposlenja od 8 dana zaposleni stiče pravo nagodišnji odmor poslije 6 mjeseci.Godišnji odmor može se koristiti u dva dijela, ali prvi dio mora biti najmanje 12 radnihdana bez prekida.Godišnji odmor se mora iskoristiti najkasnije do juna naredne godine
16. Odsustvovanje s posla
Zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo uz naknadu plate od 5 radnih dana u slučaju:stupanja u brak, porođaja supruge, teže bolesti i smrti člana uže porodice.
 
Zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo uz naknadu plate od 4 radnih dana radizadovoljavanja vjerskih tradicija.Na zahtjev zaposlenog poslodavac mu može odobriti i neplaćeno odsustvo.
17. Zaštita zaposlenog
Poslodavac je obavezan da najdalje 30 dana od stupanja zaposlenog u rad, upoznazaposlenog sa propisima o radnim odnosima i iz oblasti zaštite na radu.Poslodavac je dužan da osigura uslove za zaštitu na radu kojim se osigurava zaštita životai zdravlja zaposlenog i obuči zaposlenog tako da svojim radom ne dovede sebe i svoj životu opasnost.Zaposleni ima pravo da odbije rad ako mu prijeti opasnost po život ili zdravlje i ako nisupreduzete odgovarajuće mjere i o tome je dužan obavjetiti poslodavca i Upravniinspektorat.
18. Zaštita maloljetnika
Maloljetnik ne može da radi posebno teške fizičke poslove.
19. Zaštita žena i porodiljsko odsustvo
Ženi se ne može narediti da obavlja teške fizičke poslove, radove pod zemljom i radovepod vodom.Poslodavac ne može da odbije da zaposli ženu zbog trudnoće. Žena u tudnoći ili zavrijeme dojenja može da bude raspoređena na drugo radno mjesto.Porodiljsko odsustvo traje 1 godinu, za blizance i treće djete 18 mjeseci neprekidno, aminimalno 42 dana.Žena može da otpočne podođajno odsustvo 45(28) dana prije porođaja, a ako ne imapravo da te dane iskoristi poslije porođaja.Žena sa djetetom do 1 godine ima pravo da radi ½ radnog vremena i u cijelo vrijemedojenja ima pravo na odsustvi 1 (2) put dnevno po 1 sat radi dojenja.
20. Zaštita zaposlenog privremeno ili trajno nesposobnog za rad
Zaposlenom koji je pretrpio povredu na radu ili obolio od profesionalne bolesti ne možeotkazati ugovor o radu.Zaposleni koji je privremeno bio nesposoban za rad zbog povrede ili povrede na radu,bolesti ili profesionalne bolesti, a za kojeg nakon liječenja i oporavka nadlnazdravstvena institucija ili ovlašteni ljekar utvrdi da je sposoban za rad, ima pravo vratitise na poslove na kojima je radio prije nastupanja privremene nesposobnosti za rad ili nadruge odgovarajuće poslove.Ako nadležna zdravstvena institucija ocijeni da kod zaposlenog postoji smanjena radnasposobnost ili direktna opasnost od nastanka invalidnosti, poslodavac mu je dužan upisanom obliku ponuditi druge poslove za koje je zaposleni sposoban.Poslodavac može, samo uz prethodnu saglasnost Upravnog inspektorata, otkazati ugovoro radu zaposlenom kod kojeg postoji smanjena radna sposobnost zbog povrede na radu,invalidnosti ili profesionalne bolesti ili koji je izložen direktnoj opasnosti od nastankainvalidnosti ili profesionalne bolesti.
21. Plate i naknade
Plata je definisana kolektivnim ugovorom o radu. Zavisi od pozicije, složenosti poslova,potrebne stručne spreme, odgovornosti i sl.Dodaci na platu su mogući i to za prekovremeni i noćni rad, rad praznikom i neradnimdanom.Plata se mora isplaćivati periodično i to u periodima od maksimalno 30 dana.Poslodavac je dužan da zaposlenom uz svaku platu da i pisnemi obračun plate.Poslodavac ne može naplatiti svoje potraživanje od zaposlenog uskraćivanjem plate.Zaposleni ima pravo na naknadu plaće za period u kojem ne radi zbog opravdanihslajeva predviđenih zakonom i aktom poslodavca (godnji odmor, privremenanesposobnost za rad zbog bolesti do 30 dana, porodiljsko odsustvo, plaćeno odsustvo isl.).

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Damir Raljević liked this
Damir Rondic liked this
esoxl_lcs liked this
dtomic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->