Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bab 10 Perkongsian

Bab 10 Perkongsian

Ratings:
(0)
|Views: 828|Likes:
Published by Alicia

More info:

Published by: Alicia on Jun 09, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/10/2015

pdf

text

original

 
Prinsip Perakaunan Tingkatan 5
Bab 10 Perkongsian
1
 10.1 Penubuhan Perkongsian
 Ciri-ciri Perniagaan PerkongsianCiri-Ciri Perkongsian Milikan TunggalBilangan Pemilik Dimiliki 2-20 orang pekongsi(2-50 org pekongsi untuk perkhidmatanprofesional)Seorang pemilik sahajaModal Disumbangkan oleh para pekongsi Disumbangkan oleh pemiliksendiriLiabiliti Tidak terhad Tidak terhadAkta Penubuhannya tertakluk pada Akta Perkongsian1961-Pengurusan danPentadbiranDasar ditetapkan oleh semua pekongsi. Diurusoleh pekongsi aktif.Pemilik sendiri yang menetapkandasar dan mengurus perniagaanUntung/ Rugi Dibahagikan antara pekongsi mengikurPerjanjian Perkongsian atau Akta Perkongsian1961 jika perjanjian tidak dibuatDinikmati/ditanggung oleh pemiliksendiriHayat Perniagaan Perkongsian boleh dibubarkan sekiranya salahseorang pekongsi diisytiharkan muflis,meninggal dunia atau dengan persetujuanbersama daripada semua rakan kongsiMungkin tidak berterusan jikapemilik meninggal dunia ataupemilik membuat keputusanuntuk tidak mahu meneruskanperniagaanPengenaan Cukai Cukai pendapatan perseorangan Cukai pendapatan perseoranganPengenalan Akta Perkongsian 1961Antara peruntukan yang terkandung dalam akta:-
 
Untung rugi dibahagikan sama rata (tanpa mengambil kira jumlah modal yang disumbang)-
 
Faedah 8% setahun dibayar atas pinjaman daripada pekongsi-
 
Pekongsi tidak dibayar gaji-
 
Faedah tidak dikenakan atas ambilan pekongsi-
 
Setiap pekongsi berhak menjalankan pengurusan perkongsian-
 
Semua buku akaun perkongsian mesti disimpan di tempat perniagaan dan setiap pekongsi berhakmemeriksanya.Ikatan Perjanjian PerkongsianPerkara-perkara yang mesti dinyatakan:-
 
Nama perniagaan dan nama-nama pekongsi-
 
Bentuk perniagaan dan alamat perniagaan-
 
Jumlah modal yang disumbangkan oleh setiap pekongsi-
 
Nisbah pembahagian untung rugi antara pekongsi-
 
Kuasa dan tanggungjawab setiap pekongsi-
 
Cara penyimpanan akaun-
 
Gaji yang dibayar kepada pekongsi aktif -
 
Jumlah ambilan yang dibenarkan dan kadar faedah yang dikenakan-
 
Kadar faedah atas modal-
 
Faedah atas pinjaman daripada pekongsi kepada perkongsian
 
Prin
s
ip P
e
rakaunan Tingkatan
5
 
B
  
b10
¡  ¢£¤  
on
¥  
si
  
n
2
 
K
es
an k
e
¦   
a
s
ukan rakan kong
s
i baru
M
e
ngubah k
e
§  
udukan a
se
t dan liabilitiA
se
t dan liabiliti p
e
rlu dinilai
se
¨   
ula
Ikatan P
e
r
 j
an
 j
ian P
e
rkong
s
ian p
e
rlu dibuat
se
¨   
ula
Hak dan tanggung
 j
awab p
e
kong
s
idip
e
runtukkan
se
¦   
ula
 
10
© 
2E
¤  
uiti
¡  ¢  
mili
¤  
d
  
l
  
m
¡  ¢£  
ni
  ¥    
n
 Kompon
e
n Ekuiti P
e
milik(i)
 
Akaun Modal  akaun
y
ang m
e
nun
 j
ukkan k
e
dudukan modal
y
ang di
s
umbangkan ol
e
h p
e
kong
s
i
-
 
Ka
e
dah Modal T
e
tap
o
 
Han
y
a Akaun Modal
y
ang digunakan untuk m
e
r
e
kodkan modal
y
angdi
s
umbangkan ol
e
hp
e
kong
s
i, t
e
rma
s
uk
 j
ika p
e
kong
s
i m
e
mbawa ma
s
uk modal tambahan.
o
 
Ambilan dan k
e
untungan/k
e
rugian p
e
kong
s
i tidak dir
e
kodkan (dir
e
kodkan k
e
dalam Akaun
Se
ma
s
a)
o
 
J
umlah dalam Akaun Modal p
e
kong
s
i tidak b
e
rubah.Akaun Modal P
e
kong
s
i
20X0
RM
20X0
RMDi
s
3
1
 
B
aki h/b xx
J
an
1
 
B
ank xxxx xx
20X1
 
J
an
1
 
B
aki b/b xxAkaun
Se
ma
s
a P
e
kong
s
i
20X0
RM
20X0
RMDi
s
3
1
Ambilan xx Di
s
3
1
Kong
s
i Untung xx
B
aki h/b xxxx xx
20X1
 
J
an
1
 
B
aki b/b xx
 
Prinsip Perakaunan Tingkatan 5
Bab 10 Perkongsian
3
 
-
 
Kaedah Modal Berubah
o
 
Semua item yang berkaitan dengan pekongsi (modal yang disumbangkan, bahagian untungatau rugi, ambilan) akan dicatatkan dalam Akaun Modal.Akaun Modal Pekongsi20
  
0 RM 20
  
0 RMDis
3
1 Ambilan xx Jan 1 Bank xxBaki h/b xx Dis
3
1 Kongsi Untung xxxx xx20
  
1Jan 1 Baki b/b xx(ii)
 
Akaun Semasa
 
akuan yang menunjukkan tuntuan perkongsian terhadap pekongsi atau tuntutanpekongsi terhadap perkongsian.-
 
Bahagian debit: tuntutan perkongsian terhadap pekongsi-
 
Bahagian kredit: tuntutan pekongsi terhadap perkongsianAkaun Semasa Pekongsi20
  
0 RM 20
  
0 RMDis
3
1 Ambilan xx Dis
3
1 Faedah atas modal xxFaedah atas ambilan xx Gaji (jika belum dibayar) xxKongsi Rugi xxFaedah atas pinjaman (jikabelum dibayar) xxBaki h/b xx Bonus (jika belum dibayar) xxKongsi Untung xxxx xx20
  
1Jan 1 Baki b/b xxPengiraan dan PerekodanFaedah atas Modal:
(catatan: kredit akaun semasa, debit akaun faedah atas modal)
 Faedah atas Ambilan:
(catatan: debit akaun semasa)
 Faedah atas Pinjaman:
(catatan: kredit buku tunai, kredit akaun semasa, debit akaun faedah atas pinjaman,debit akaun untung rugi))
 Gaji/Elaun/Bonus Pekongsi:
(catatan: kredit buku tunai/akaun tunai/akaun bank, Debit akaun gaji pekongsi,kredit akaun semasa bagi yang terakru)
 Kongsi Untung/Kongsi Rugi:
(catatan: kongsi untung kredit akaun semasa, kongsi rugi debit akaun semasa)
 
 
Faedah atas modal = Modal x Kadar Faedah x TempohFaedah atas Ambilan = Jumlah Ambilan x Kadar Faedah x TempohFaedah atas Pinjaman = Jumlah Pinjaman x Kadar Faedah x Tempoh

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
NadhiraHasmadi liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Alvin Keong liked this
Sue Ellina liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->