Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Benim Kütüphanem - Teknik Rapor 2006

Benim Kütüphanem - Teknik Rapor 2006

Ratings: (0)|Views: 376|Likes:
TOG bünyesinde yürütülen "Benim Kütüphanem" projesinin 2006 yılında hazırlanmış teknik raporudur.
TOG bünyesinde yürütülen "Benim Kütüphanem" projesinin 2006 yılında hazırlanmış teknik raporudur.

More info:

Published by: Toplum Gönüllüleri Vakfı on Jun 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2012

pdf

text

original

 
1
Benim Kütüphanem Projesi Teknik Raporu
-2006
Proje Adı:
 
Benim Kütüphanem
 
Proje Destekçi
leri
:
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
 
Deutsche Bank A.Ş.
GarantiBank International N.V.FinansInvest
Fortis Bank A.Ş.
 ING Bank N.V.
İşbank GmbH
 JPMorgan Chase Bank N.A.Western UnionDemir Halk Bank Netherlands N.V.
Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.Ş
 American Express Bank Ltd.Horizon Investment S.A.
Projeyi Yürüten:
 
Toplum Gönüllüleri Vakfı
 
Proje Başlangıç Tarihi:
01.01.2006
Proje Bitiş Tarihi:
31.12.2010
Raporlanan Tarih Aralığı:
01.01.2006-31.12.2006
2006 Yılı
nda Proje Uygulama Yerleri
Ankara, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Gaziantep, Malatya, Manisa, Sakarya,Samsun, Şanlıurfa
 
Proje Amacı
 
Türkiye’de 5 yıl içinde 50 il halk kütüphanesinin yeniden düzenlenmesi,canlandırılması, kullanıcılara yenilenen hizmetlerin duyurulması
ve
atıl durumdaolan kütüphanelerin yerelin ihtiyaçları doğrultusunda canlandırılmasına katkıda
bulunmak
. (Bir yıl içinde
 
10 İl Halk Kütüphanesinde)
 
Proje Uygulayıcıları
 
Proje illerinde okuyan
Toplum Gönüllüsü üniversite öğrencileri
 
Hedef Kitle
Proje yapılan illerde yaşayan potansiyel kütüp
hane kulla
nıcısı çocuk, genç veyetişkinler.
 
Proje Hedefleri
İl Halk Kütüphanelerinin kaynak bakımından zengin ve sevilen birer araştırma vebuluşma merkezi olarak hizmet vermesine katkıda bulunmak
.
Projeden Beklenen Sonuçlar
 
İl Halk Kütüphanelerini
, mevcut ve potansiyel
kullanıcılarının
 
ihtiyaçları
na cevapveren ve bulundu
kları yerelin kültür, sanat ekinliklerine ev sahipliği yapan bir
merkez haline getirerek,
kütüphanelerin işlevini artırmak
.
 
2
A)
 
Proje’nin İlk Yılında Seçilen Kütüphanelere dair Genel Bilgiler
 
Ad
ı
 
Gönüllü
Pers
Şube
 Kitap
 –
 2005AralKitap-2006AralGezici
Kütüp
 Internet
Söyleşi
 
SalonuSergiSalonu
Diğer Hizmetler 
 
Üye
2005Aral
Üye
2006Aral
 Ankara Yenimahalle
İlçe Halk Kütüphanesi
 13 23 3 28773 24522* Var, aktif Var Var Var Otomasyona
geçilmiş
837 625*
Antalya Tekeli İl HalkKütüphanesi
 24 30 2 62000 63101 Var, aktif Var aktif Var Var 
Satranç bölümü ve
Kafeterya 418 2339
Aydın İl HalkKütüphanesi
 20 8 2 36495 37683 Yok Var aktif Var Yok
Günlük 2 gazetealınıyor 
1746 2008
Diyarbakır İl Halk
K
ütüphanesi
 20 10 2 33330 55310 Var, aktif Var aktif Var Yok
El yazması eserler 
mevcut onlar dijital
ortama aktarılıyor 
7230 3810*
Gaziantep İl HalkKütüphanesi
 15 11 14 32457 51377 Pasif Var aktif Var Var 
Çok sayıda eski yazı
basma eserler var 2500 3650
Malatya İl HalkKütüphanesi
 17 12 1 35477 37474 Yok Var aktif Var Yok
Kütüphaneneni
etkinlik salonunda
tiyatro çalışmaları
var 3510 3533
Manisa Kitapsarayı
 25 10 4 39816 43619 Var, pasif Var aktif Var Yok
El yazması eserler 
mevcut onlar dijitalortama akt
arılıyor 
1833 1196*Samsun
Gazi İl
Halk
Kütüphanesi
 13 11 3 56601 57242 Yok Var aktif Yok Yok
Kütüphane yoğunolarak ders çalışmaamaçlı kullanılıyor 
2822 1435*
Sakarya İl HalkKütüphanesi
 30 7 11 32677 32232* Var, pasif Var aktif Var YokEtkinlik salonl
arı aktif olarak kullanılıyor 
9786 2653*
Şanlıurfa İl HalkKütüphanesi
 20 7 12 31259 31009* Var, pasif Var aktif Var Yok
Etkinlik salonları
aktif olarak
kullanılıyor 
1196 3859
*
Tüm rakamlar il halk kütüphanelerinin raporlamış olduğu resmi rakamlardır.
 
2006 Aralıkraporlamasında kitap sayısında azalma gözlemlenmesinin nedeni,
 
özellikle kütüphanelerin yıllıkkitap ayıklaması
ve kaybolan kitaplar
ın demirbaş defterinden düşülmesidir.
 
 
3
B)
Proje’de Yapılan Çalışmalar
 1-
 
Ankara Yenimahalle İlçe Halk Kütüphanes
i
Kütüphane ile ilgili
 
Gözlemler
:
Kütüphanenin
 
fiziksel yapısında (yeni tadilat yapılacak bölümler dışında) bir sorungözükmüyor.
 
İyi bir bina donanımı mevcut. 3 katlı bir kütüphane. Kütüphanede 28 bin
kitap bulunuyor, kapasitesi 100 bin. Ankara ve Hacett
epe Üniversitesi gönüllüleriçalışıyor. Gezici kütüphane var. Kütüphane’nin çevresinde 7 tane okul var. 3. katta 1000
m2
lik alan atıl durumda. Bu alan fuaye, sergi salonu ve söyleşi salonu olarakhazırlanıyor. Çok ziyaret alan bir kütüphane ama özellikle
 
çocuk bölümünde kaynakyetersizliği var.
 
Uygulanan Çalışmalar:
 
 
Ankara Yenimahalle
İlçe
 
Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirile
n Benim
Kütüphanem Projesi’nde çalışacak gönüllüler belirlendi
ve k
ütüphane’deyapılacak çalışmalar üzerine düzenli toplantılar yapıldı.
 
Kütüphane’de
Nisan
2006’da çocuklara yönelik bir film gösterimi yapıldı. (ÖlüOzanlar Derneği)
 
 
Kütüphane kullanıcılarının ihtiyaçlarını belirlemek üzere anket çalışması Nisan
 
Mayıs 2006 Tarihinde Yenimahalle çevresinde uygulandı. Bu ankete ilişkin
 
deneyimler ele alınarak proje kapsamındaki tüm kütüphanelerde uygulanmaküzere izleme değerlendirme çalışmaları kapsamında genel bir anket hazırlandıve uygulandı. İzleme ve değerlendirme çalışmaları ile ilgili genel rapor 28
 
Şubat 2006 tarihinde tamamlanarak proje bağışçılarına iletilecektir.
(Ek-1
İzleme ve Değerlendirme Formu
)
 
Ankara Üniversitesi Kampüsü’nde gönüllülerin açtıkları standda 8 adet kitaptoplandı.
 
 
10 Mayıs 2006 tarihinde kütüphanenin Internet bölümü oluşturulması içinDijitürk tarafından bağışlanan bilgisayarlardan 10 tanesi kütüphaneyeulaştırıldı.
 
Benim Kütüphanem Projesi için sekiz ayrı logo tasarlandı, gönüllülerinintercihleri doğrultusunda 29 Mayıs 2006 tarihinde Benim Kütüphanem proje
logosu belirlendi.
 
Yeni Mahalle İlçe Halk Kütüphanesinde 30 Mayıs 2006 tarihinde televizyonprogramcısı
-
sunucu İkbal Gürpınar’ın katıldığı söyleşi gerçekleştirildi
.
Söyleşiyeİlköğretim okularından ve Yenimahalle sakinlerinden 250 kişi katıldı.
 
 
10 Haziran 2006 tarihinde Yenim
ahalle İlçe Halk Kütüpha
nes
inde Kütüphaneşenliği ve Digitürk
 
tarafından bağış
lanan 1
0 bilgisayardan oluşan İnternetHizmet Birimi’nin açılışı yapıldı. Yerelden sağlanan 1000 kitap bağışıkütüphaneye teslim edildi.
 
Proje bütçesinden kütüphaneler için satın alınan 5adet satranç takımı teslim edildi. Şenliğe
yazar
Bilgin Adalı ve Yaşar Bod
ur
katıldı. Şenliğe katılan çocuklar konuk yazarlar ile çeşitli etkinlikler yaptıl
ar.
Şenlikte çocuklar için ayrıca resim atölyesi çalışması
 
yapıldı
.
 
İş Bankası Kültür Yayıncılık,
 
Yapı Kredi Yayınları, Bulut Yayınları, PMPYayıncılık, Pusula
Y
ayıncılık
 
tarafından bağışlanan
422 adet kitap ile birlikteproje
kapsamında satın alınan
224
adet çocuk
 
ve ilk gençlik
 
kitabı
 
kütüphanekoleksiyonuna katıldı.
 
Toplam 1646 kitap kütüphaneye ulaştırılmış oldu.
 
Pusula Yayıncılık tarafından sağlanan 2650 adet CD
 
kütüphaneye ulaştırıldı.
PMP Yay
ıncılık tarafından bağışlanan Film Artı, DVD Artı ve Çocuk Artı isimlisüreli yayınlar, Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın yayını olan TOGSES
ile birlikte
kütüphaneler
e periyodik
olarak ulaştırıldı.
 
 
Projenin ilk dönemi için hedeflenen
Benim Kütüphanem Projesine destek sağlayacakkurum ve kişilerle görüşmeler yapıldı, İlçe kaymakamı, İlçe Kültür Müdürü,
 
İlçe MilliEğitim Müdürü ve yerel yönetimlerle görüş
meler
gerçekleştiri
ldi.
 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
research3337559 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->