Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
39454027 Teori Pembelajaran Kepelbagaian Kecerdasan Howard Gardner

39454027 Teori Pembelajaran Kepelbagaian Kecerdasan Howard Gardner

Ratings:
(0)
|Views: 271|Likes:
Published by Sudirman Saad

More info:

Published by: Sudirman Saad on Jun 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2014

pdf

text

original

 
1
eor emeaaran epeagaan ecerasan
eor epeagaan ecerasan mua perenaan oe r.Howard Gardner (1983) menerusi bukunya yang bertajuk
Frames of Mind 
. Idea beliau ke atas tingkah lakupembelajaran manusia telah mencetuskan satu revolusi bagi jenis bilik darjah merentasi dunia berdasarkan cara dimana beliau mencabar pendapat yang menyatakan kecerdasan telah ditetapkan (Checkly1997). TeoriKepelbagaian Kecerdasan Gardner menarik para pendidik untuk mula memikirkan tentang kecerdasan sebagai satuset bagi kebanyakan kemahiran dan kebolehan yang berbeza yang menolong seseorang individu pelajar memahami, menyelidik dan memberi reaksi kepada banyak jenis kandungan bagi tujuan menyelesaikan masalahatau untuk membuat sesuatu yang dinilai dalam satu atau banyak perkembangan kecerdasan manusia (Checkly 1997). Dr. Gardner mencadangkan bahawa setiap orang memiliki lapan kecerdasan yang pelbagai iaitu cara dimana individu memberi reaksi dalam cara yang berbeza terhadap jenis kandungan yang berbeza. Ringkasan bagilapan Kepelbagaian Kecerdasan adalah seperti berikut :
Kinestatik
 Kebolehan untuk menggunakan satu badan, atau anggota bagi satu badan, untukmenyelesaikan masalah, mencipta sesuatu, atau meletakkan ke atas satupenghasilan.
Interpersonal
 Keupayaan untuk memahami, berkomunikasi dan berhubung dengan orang dankumpulan lain.
Intrapersonal
 Kebolehan untuk memahami diri sendiri dan berhubung dengan satu persekitaranterdekat.
Logikal
/
Matematikal
 Keupayaan untuk memanipulasikan nombor atau memahami perhubungan sebab danakibat sesuatu sistem.
Muzikal
/
Lirik
 Keupayaan untuk berfikir dalam istilah muzik, mendengar dan mengenali corak,membezakan antara bunyi-bunyian dan mencipta muzik.
Semulajadi
 Keupayaan untuk membezakan antara benda-benda hidup dan berhubung denganpersekitaran semulajadinya
Verbal
/
Linguistik
Keupayaan untuk menggunakan bahasa, secara lisan dan bertulis secara berkesan
Visual
/
Spatial
Keupayaan untuk berfikir berkaitan dengan gambar, imej, bentuk dan corakMenurut Dr. Gardner, seseorang individu tidak seharusnya mempunyai kekuatan yang sama dalam setiap bahagianatau gabungan kecerdasan yang sama taranya. Seseorang individu boleh memajukan setiap kecerdasan, walaupunhipotesis menunjukkan kebanyakannya akan lebih bersedia untuk maju dalam satu bahagian berbanding denganbahagian yang lain.Pengajaran dan pembelajaran bagi sistem pengurusan pangkalan data dengan menggunakan perisian MS Access sesuai menggunakan kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal,kecerdasan logikal/matematikal, kecerdasan verbal/linguistik dan kecerdasan visual/spatial. Penggunaan komputer semasa mempelajari MS Access telah mengaplikasikan kecerdasan kinestatik tubuh melalui penggunaan papankekunci dan tetikus. Contohnya pelajar yang pernah menggunakan tetikus untuk klik pada butang tanda panahtunggal pada kotak dialog Report Wizard bagi memindahkan nama medan yang dipilih satu demi satu untukdipaparkan dalam borang menggunakan Form Wizard akan boleh mengingat butang tersebut lebih baik berbanding jika guru memberitahu bentuk butang yang berkenaan. Aktiviti yang dijalankan secara berkumpulan dalam membangunkan pangkalan data secara tidak langsungmenggunakan kecerdasan interpersonal dalam berbincang tentang struktur jadual. Pelajar yang mempunyaikecerdasan interpersonal biasanya menonjol untuk memimpin kumpulan dalam menjana idea semasaperbincangan. Penilaian kendiri berkenaan dengan tahap pencapaian pengetahuan dan kemahiran menggunakanMS Access melibatkan kemahiran intrapersonel. Pelajar dikehendaki membahagikan tugas membangunkansistempengurusan pangkalan data secara seimbang, bukannya mengharapkan seorang ahli yang telah mahir.Kecerdasan logikal/matematikal merupakan kecerdasan yang paling banyak diterapkan dalam membangunkansistem pengurusan pangkalan data. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa untuk mencipta sesuatu kuirimemerlukan kepada kefahaman tentang logik apabila memilih kriteria-kriteria bagi medan jadual yang terlibat.Perisian MS Access itu sendiri menjadi berkuasa kerana keupayaannya dalam menghasilkan kuiri. Sesipersembahan sistem pengurusan pangkalan data yang telah dibangunkan pula merupakan medan pelajar menggunakan kecerdasan verbal/linguistik. Dalam sesi ini pelajar dari setiap kumpulan akan menyampaikanpenerangan berkenaan dengan pangkalan data yang telah dibangunkan kepada rakan sekelas.
PEMIKIRAN LAHIR
--Pemikiran lahir yang dimaksudkan di sini ialah pemikiran otak manusia. Ia banyak tertumpukepada perkembangan fizikal otak manusia dan pembinaan minda di peringkat awal kanak-kanak mulai daripadapembentukannya dalam rahim sehingga kepada umurnya enam tahun. Perkembangan awal tentang pemikiransangat penting kerana dari situlah manusia boleh melihat, mendengar, merasa, bertutur dan bergerak lalu boleh
 
2
 
memaam eupannya.Pemikiran lahir ialah suatu corak pemikiran yang semulajadi yang menggunakan elemen fizikal dalam dirimanusia sebagai asas untuk mentelesaikan sesuatu masalah. Terutamanya menggunakan Hemisfera otak kanandan hemisfera otak kiri yang ternyata banyak memberi hasil yang baik dalam menyelesaikan masalah.Malah jika didalami secara lebih terperinci kita akan mendapat beberapa atau banyak kelebihan kerana dalam dirimanusia terdapat minda sedar, minda separa sedar. Melalui pemikiran lahir, jika dimanfaatkan sepenuhnya akandapat menghasilkan satu hasil yang amat menakjubkan. Kita dapat memahami dan menghafaz sesuatu denganmudah di samping dapat melakukan perkara-perkara yang kita sendiri tidak sangka kita boleh lakukan.Contoh yang jelas ialah bagaimana seorang pakar pemikiran dalam satu jenis pemikiran yang berkaiatan denganpemikiran lahir berjaya memandu kereta dengan matanya ditutup melalui jalan-jalan di Kuala Lumpur baru-baru ini.Secara amnya, manusia terdiri daripada empat unsur iaiatu jasmani, rohani, intelek dan emosi. Kajian baratmembahagikannya kepada tiga unsur iaitu cognitive, affective dan psycmotor. Oleh itu untuk perkenbanganmenyeluruh, manusia memerlukan banyak perkara yang oleh memberi kesan kepada emua unsur -unsur itu sepertimakanan untuk jasad, kasih sayang untuk jiwa dan rangsangan untuk pemikiran dan seumpamanya.
KEUPAYAAN OTAK MANUSIA
---Otak secara fizikalnya ialah organ yang terdapat di bahagian kepala. Ia terdiridaripada beberapa bahagian iaitu cerebral cortex, corpus callosum, cerebellum, thalamus, hypoyhalamus, pons,medulla dan spinal cord. Semuanya memepunyai fungsi tersendiri.Dilihat dari segi bukan fizikal, otak ialah alat yang membolehkan manusia berfikir. Maka dari situ otak bolehdibahagikan kepada dua hemisfera mengikut fungsi ini:
1. Hemisfera otak kanan (HOKA)
 Hemisfera otak kanan mengawal bahagian kiri anggota badan. Ia memproses maklumat yang bercorak intutif,kreatif dan kesenian. Ia mengawal perasaan dan persepsi visual. Ia melihat secara keseluruhandan bukan satupersatu. Contoh yang paling jelas orang-orang yang dikuasai oleh HOKA ialah pelukis, penari pengukir danpemuzik.
2. Hemisfera otak kiri (HOKI)
 Hemisfera otak kiri pula mengawal bahagian kanan anggota badan. Ia berfikir tentang hal-hal yang bercorakanalitik. Ia bertanggungjawab terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan bahasa, angka, fakta danpenyelesaian masalah. Contoh paling jelas orang-orang yang dikuasai oleh HOKI ialah ahli sains, ahli matematik,pemain catur, pakar geografi dan dan sebagainya.Banyak tanda yang menunjukkan atau yang dapat membezakan sama ada seseorang itu menggunakanHOKA atau HOKI. Menurut pakar pemikiran kebanyakan orang menggunakan otak kanan akan sentiasa meletakkantangan kanannya di atas tangan kiri manakala orang yang sentiasa meletakkan tangan kiri di atas tangan kananialah orang yang menggunakan HOKA. Apabila membincangkan soal pemikiran lahir kita tidak boleh lari dari mengungkapkan nama-nama tokoh terkenaldalam bidang pemikiran Lahir kerana kita sentiasa merujuk kepada kajian-kajian yang mereka lakukan seperti Roger Sperry, Paul Mclean, Robert Ornstein, Ned Hermann.Otak mempunyai empat keupayaan yang besar iaitu:1. Keupayaan Meningkatkan Pancaindera.2. Keupayaan Menggunakan Maklumat Dan Stimuli.3. Keupayaan Menggunakan Pengalaman.4. Keupayaan Menggunakan Daya Intuit dan Wawasan.Hal ini perlu dimaklumi kerana telah banyak kajian yang menghuraikan kepelbagaian ini dan kekuatan luar biasa otak dalam pelbagai bidang terutamanya hafalan. Oleh kerana otak boleh melakukan apa sahajamaka hasilakhir daripada pemikiran itu ialah cetusan pelbagai idea.. Walau sehebat mana pun ia akan tetap tunduk kepadapengaruh luaran yang terdapat di sekitarnya berdasarkan fungsi panca indera yang ada iaitu´-a) Daya Penglihatan Melalui Mata.b) Daya Pendengaran Melalui Telinga.c) Daya Sentuhan Melalui Kulit.d) Daya Hiduan Melalui Hidung.e) Daya Rasaan Melalui Lidah.Semua deria rasa memainkan peranan penting dalam proses berfikir kerana ia melalui deria-deria tersebutisyarat atau maklumat akan disampaikan kepada otak untuk tindakan selanjutnya. Otak yang mendapat rangsangandaripada deria tersebut akan melakukan proses-proses yang sepatutnya. Dari sini timbulah kenyataan bahawa otakitu sukar dimusnahkan tetapi mudah dipengaruhi oleh alam sekitar sekeliling dan pancaindera.
 
3
 
esmpuannya poens yang aa paa pemran ar ernyaa ama esar an searusnya manaaansebaik mungkin agar perkembangan minda akan berkembang secara sihat dan cemerlang. Rangsangan perlusentiasa diberikan kepada pemikiran corak ini kerana ia amat sensitif terhadap rangsangan. Bagaimana pun tekananyang terlalu tinggi tidak harus dibebankan ke atas pemikiran jenis ini kerana ia mungkin menjejaskan prospekpemikiran seseorang atas dasar bahawa pemikiran corak ini amat cemerlang. Melalui teknik pernafsan alfa , betadan beberapa lagi teknik yang mengunakan sepenuhnya pemikiran lahir nyata ia amat berkesan dalam membentuksatu formula yang hebat untuk manusia meneruskan kehidupan. Ramai yang masih lagi belum mengetahuisepenuhnya tentang getaran-getaran dalam otak yang boleh dimanfaatkan dan boleh dijadikan batu lompatan untukmanusia melakukan yang lebih baik dalam kehidupan mereka.
PERHUBUNGAN PEMIKIRAN LAHIR DENGAN MATEMATIK
---Secara amnya manusia yang dikuasai oleh HOKIberfikir secara analitik seperti ahli matematik. Mereka ini akan cuba sedaya upaya mereka akan menyelesaikanmasalah yang berkaitan dengan angka. Dalam melatih kanak-kanak agar mahir dalam bidang matematik sebuahorganisasi yang dikenali sebagi Institut Pembangunan Keluarga dan Kanak-kanak (NURY) telah menjalankan usahadengan tujuan melahirkan kanak-kanak pintar yang pada masa nanti boleh menjadi tenaga penting dalampembangunan negara. NURY menggunakan lima prinsip dalam membangunkan potensi otak kanak-kanak iaitu:1. Prinsip NURY 1 : Potensi anak2. Prinsip NURY 2 : Pengasasan awal anak3. Prinsip NURY 3 : Ibu bapa dan institusi rumah4. Prinsip NURY 4 : Hubungan simbiotik5. Prinsip NURY 5 : Adat resam keluarga dan masyarakat.Untuk melaksanakan lima prinsip ini, NURY telah mengataur program-program pembangunan manusia sepertiberikut:1. Program bacaan2. Program cetusan intelek3. Program matematik dan kuantiti4. Program muzik5. Program kreatif 6. Program makanan dan pemakanan7. Program pertuturan dan bahasa8. Program manipulasi9. Program pembangunan jasmani10. Program kesihatanDalam program matematik dan kuantiti NURY telah mengatur beberapa aktiviti sebagai menguji kepintaran otakkanak-kanak tentang matematik. Pada permulaanya kanak-kanak ini diajar mengenal angka dalam matematik. Apabila kanak-kanak tersebut telah mengenali angka-angka tersebut, mereka pula diajar cara-cara mengira dalammatematik. Mereka akan diajar dengan menggunakan jari, batu, sempuodan sebagainya. Aktiviti ini mengajar mereka menggunakan alatan terbabit dalam pengiraan matematik dengan cepat dan pantas tanpamengambil masayang lama.Dalam program ini juga, kanak-kanak dilatih dengan menggunakan angka agar mereka biasa dengannya.Mereka ini juga akan menyebut angka-angka yang diapaparkan oleh guru mereka dalam usaha untuk mengingatkanmereka dengan angka-angka matematik. Aktivit pembelajaran yang di buat oleh NURY ini amat berfaedah sekalikerana dapat membantu kanak-kanak memahirkan diri dalam ilmu matematik. Program -program yang dijalankanoleh NURY ini amatlah sesuai dengan konsep atau teori yang dikemukakan oleh Howard Gardner tentang 'the 7intelligence' iaitu 7 kebijaksanaan manusia. Tujuh kebijaksanaan yang diajukan oleh beliau ialah:1.Kebijaksanaan logik-matematik2. Kemahiran berbahasa3. Kebolehan muzik4. Kemahiran menguasai ruang5. Kebijaksanaan gerak badan6. Kebijaksanaan hubungan antara manusia7. Kebolehan dalam diriDalam kebijaksanaan logik-matematik seseorang itu berkebolehan dalam kuantitati yang berdasarkan faktadan sains. Kemahiran ini terdapat pada golongan ahli-ahli sains, ahli matematik dan ilmu logik. Mereka ini terdiridaripada peguam, jurutera, penyiasat, polis dan pengesan. Ahli matematik akan cuba menyelesaikan masalahmelibatkan matematik atau cuba memperkenalkan teknik-teknik baru dalam menyelesaikan masalah matematik.Kebijaksanaan yang dimilikinya akan cuba digunakan sepenuhnya dalam membantu mereka yang mengalamimasalah dalam matematik. Ahli -ahli matematik ini akan memperkenalkan teori-teori dan produk baru merekakepada umum dalam usaha membantu pelajar-pelajar dalam pembelajaran matematik. Mereka ini akan

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
suriani053587 liked this
Noor Zurianey liked this
Eng Kok Leong liked this
Eng Kok Leong liked this
Rin Shah liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->