Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
pidato bahasa jawa

pidato bahasa jawa

Ratings: (0)|Views: 4,531|Likes:
Published by Aak Kawulz

More info:

Published by: Aak Kawulz on Jun 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2013

pdf

text

original

 
PENGETAN DINTEN KARTINIBapak Kepala sekolah ingkang kinurmatan.Bapak, Ibu Guru ingkang satuhu luhuring budi.Para kanca, siswa-siswi ingkang kula tresnani.Sumangga langkung rumiyin sami ngaturaken syukur dhu-mateng Gusti Mahakwasaingkang kepareng paring rahmat lan hidayahipun. Kita sadaya taksih saged kempalmanunggal kanthi tentrem, bagas, waras, kebak ing kabagyan salebetipun pahargyan pengetan dinten Kartini samang-ke punika.Pangetan dinten Kartini wigatos sanget tumrap kula panjenengan sadaya. R.A. Kartini pindhanipun sekar ingkang tansah mbabar angambar ganda arum ing bangsa Indonesia.Panjenenganipun punika pangarsa tumrap wanita ingkang karyanipun mligi kanggemajengipun wanita wiwit duk rikala bangsa Indonesia taksih dipuncengkerem dening bangsa penjajah.Labuh lebetipun R.A. Kartini saestu luhur sanget tumrap kaum wanita. Langkung-langkung ing wekdal sapunika ingkang taksih kedah meres penggalih kangge majengipun bangsa. Panyengkuyungipun para wanita boten saged dipunremehaken, malah keparalangkung bobotipun tumrap pembangunan majengipun bangsa punika.Pancen sampun dipundokrataken para wanita saha limrah nggadahi raos ingkangkalangkung alus. Sanadyan makaten geget ing manah tansah makantar pindha waja ngudikautaman. Sadaya punika inggih awit saking pangaribawanipun lelabetanipun Ibu Kartiniingkang sampun tumanem ngrembaka ing mahanipun wanita Indonesia.Sampun cetha ing panggesangipun bangsa kathah wanita ingkang saged kiprah kadi dene para priya ing babagan warna-warni. Ingkang makaten punika saestu saged damelmongkoging manah.Kanti makaten punika sumangga kadang-kadang putri sami saged nglajengakengegayuhan tuwin lelabetanipun Ibu Kartini ingkang luhur punika. Ingkang boten kengingdipunlirwakaken inggih punika tansah ngudi jatidhirinipun putri Indonesia. PutriIndonesia ingkang prasaja, mrantasi sadhengah karya.Semanten saha makaten atur kula. Mugi sami kepareng maringi pangapunten tumrapsadaya kekirangan lan kelepatan kula.
 
PIDATO HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN RIهت اك ربو ل ةمحو يع  س.ُد َح ْو َ  َز َح ْَْ  َز َح ْَْ  َز ََو َ ُد َن ْج ُ ز ّعَأَو َ ُد َ ْعَ ر َص َ َو َ ُد َعْ و ق َد َ َ ْذ ِ ّو َ .ُد َح ْو َ ة ِ َ ر  ُ ْاب ِ ان َم َ َ ْَ ْذ ِ ّ لِِد ُم ْ َ ْَ دب ا أ ُد َش ْ ُ  َ ِت َ  ْ َو َ ه ِب ِ ا َ ْَو َ ه ِ ِَ ى َعَو َ .ُد َ ْب َ  َ ِ َ َ د ٍم ّ َ ُ ا َ د ِي  َ ى َعَ  ُ َس ّو َ ُ  َص ّو َ. Poro Bapak, Poro Ibu sederek-sederek, sebangsa lan setanah air, ingkang kulo hormati !Langkung rumien monggo kulo lan panjenengan sedoyo samiho nglahiraken raos pujisyukur dateng ngarsanipun Alloh SWT, ingkang sampun paring Rohmat, Taufik sohoHidayah dateng kulo lan panjenengan sedoyo, sehinggo wonten ing majelis puniko,dalam rangka memeriahkan Peringatan dinten ulang tahun Proklamasi KemerdekaanRepublik Indonesia ingkang kaping 49 mugi-mugi kerawuhan kulo lan panjenenganmeniko dipun catat dening Alloh SWT. Minongko dados amal soleh kulo lan panjenengan Amin.Ingkang kaping kalih mugio tambahipun Rohmat lan salam bahagia Alloh tetep dipunlimpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW, soho poro ahli keluargalan sahabatipun.Kaping tigonipun kulo matur nuwun dateng sederek pembagi acara ingkang sampun paring wekdal dateng kito kangge mengisi wontenipun acara meniko mugi-mugi wekdalmeniko saget kulo ginaaken ingkang sak sahe-sahenipun.Poro rawuh ingkang kulo hormati !Alloh SWT sampun paring nikmat dateng poro kawulonipun meniko sampun katahsanget, sehinggo ngantos mboten saget kito itung. Dawuhipun Alloh wonten Al-Qur’anاَ  ْص ُ ْت ُ َ لِ ة َم َغ ْ ِ ود  ُت َ  ْِ و َ Ingkang artosipun :“Lan lamun siro ngitung marang nikmate Alloh, mongko siro ora biso ngitung“Poro Rawuh ! Dene termasuk salah setunggalipun nikmatipun Alloh ingkang ageng dipun parengaken kito bongso Indonesia, Inggih meniko nikmat kemerdekaan ingkang dipun proklamiraken tanggal 17 Agustus 1945, ngantos dinten meniko kito peringati.Poro Rawuh ingkang kulo hormati !Menawi kito ngemut-ngemut sejarah Bangsa Indonesia sakderengipun merdeka, meniko
 
 pinten-pinten tahun dipun jajah dening bangsa Asing. Inggih meniko dipun jajah deningBelanda lan Jepang ngantos pinten-pinten tahun Rakyat Indonesia hidup dibawahcengkraman kaum penjajah. Rakyat Indonesia mboten anggadahi kebebasan, bahkanselalu di tindas lan dipun aniayaya dening bangsa asing. Sehinggo berkat sifat RohmanRohim Alloh SWT, lan ugi kanti semangat perjuanganipun Poro Pahlawan lan poroPejuang Bangsa Indonesia ingkang giat lan gigih, berani, pantang mundur, para Pejuangkito saget ngalahaken poro kaum penjajah sehinggo tepat tanggal 17 Agustus 1945,Bangsa Indonesia memproklamasikan dinten Kemerdekaan Republik Indonesia.Poro Rawuh Ingkang kulo hormati !Pramilo kito kedah bersyukur dateng Alloh SWT ingkang sampun pareng nikmat Rupikemerdekaan meniko. Supados Negri kito Indonesia tansah dipun paringi berkah deningAlloh. Dipun paringi aman, damai, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo,adil makmur penuh ampunan, lan Ridho Alloh.Kranten Alloh sampun berjanji wonten Al-Qur’an surat Ibrahim ayat 7د ٌ ْد ِ َ َ ىب ِ ذ َعَ  ّإِ  ْت ُر ْف َك َ  ْئ ِ َو َ  ْ ُ ّ د َ ْ ِ ءََ  ْت ُ ر ْ َش َ  ْئ ِ َ Ingkang Artosipun :“Demi yekti lamun podo gelem syukur siro kabeh marang nikmat-Ku, mangko Ingsunnambahi nikmat maring siro kabeh. Lan yekti lamu siro kufur maring nikmat-Ku,mangko saktemene sikso-Ku iku banget …….”Poro rawuh ingkang kulo hormati !Kejawi sangking meniko, kito ugi kedah matur nuwun dumateng poro pahlawan lan poro pejuang ingkang sampun jerih payah, rela ngorbananek jiwa rogo, harta benda kanggemerebut Kemerdekaan Meniko, pramilo wonten ing kesempatan sahe niki monggosejenak kito panjataken doa mugi sedoyo para pahlawan lan poro pejuang ingkangsampun sukses merebut kemrdekaan Negeri Republik Indonesia, meniko selalu dipun bales dening Alloh, dipun trami jasa-jasanipun, lan dipun dadosna amal sholehipun,ingkang berjuang wonten akhirat dipun paringi berkat soho kejembaran wontenngersanipun Alloh SWT. Amin-amin yaa Rabbal alamin.Poro Rawuh ingkang kulo hormat !Sak meniko kito termasuk generasi penerus pewaris kemerdekaan Pramilo kito

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tutik Handayani liked this
Irfan Di Sajalah liked this
Yoyok liked this
integral_net liked this
integral_net liked this
Reza Abdillah liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->