Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Betonarme_2_Temeller

Betonarme_2_Temeller

Ratings:
(0)
|Views: 187|Likes:
Published by Birol Kale

More info:

Published by: Birol Kale on Jun 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/05/2015

pdf

text

original

 
Prof. Dr. Ahmet TOPÇU, Betonarme II, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2010,http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu
236
Temeller yapının en alt katındaki kolon veya perdelerin yükünü(normalkuvvet, moment, v.s.) yer yüzeyine (zemine) aktarırlar. Di
ğ
er bir deyi
ş
le,temeller yapının ayaklarıdır.Kolon veya perdeler zemine do
ğ
rudan oturtulamazlar. Betonarme kolonundayanımızeminin dayanımına göre çok daha yüksektir (100~200 kat).Kolon kesitleri kendi yüklerini güvenle ta
ş
ıyacak
ş
ekilde seçilir. Ancak, bukesitler dayanımıçok küçük olan zemine do
ğ
rudan oturtulduklatakdirdezeminde, zemin dayanımının çok üstünde olan gerilmeler olu
ş
ur ve kolonzemini zımbalayarak saplanır. Zemindeki gerilmeyi dü
ş
ürebilmek için,kolonların alt ucu ile zemin arasına kesit alanıkolonun kesitinden çok dahabüyük olan plak, kiri
ş
gibi betonarme elemanlar (temel) yapılır.Temelin tek amacızeminde olu
ş
an gerilmeyi zeminin ta
ş
ıyabilece
ğ
i düzeye
ş
ürmek de
ğ
ildir. Di
ğ
er önemli bir amaçda kolon veya perdenin altındakizeminde olu
ş
acak çökmeyi (oturma) sınırlıbir düzeyde tutmak ve üstyapının farkoturmalarından zarar görmesini de önlemektir. Tümkolonların aynımiktarda oturmaüst yapıya zarar vermezken, farklıoturmalar çok tehlikeli olabilirler.Üst yapıtipi ne olursa olsun (betonarme, yı
ğ
ma, çelik, ah
ş
ap), temel daimabetonarme yapılır. Çünküdi
ğ
er tüm malzemeler (çelik, ah
ş
ap gibi) dayanımve zemin
ş
artlarına dayanıklılık açısından uygun de
ğ
ildir.
TEMELLER
Pisakulesi
İ
TALYA.
İ
n
ş
a süresi: 1173-1370
Farklıoturma sonucu hasarlıve yan yatan yapılar
 
Prof. Dr. Ahmet TOPÇU, Betonarme II, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2010,http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu
237
Temel tipleri
1.Duvar altemeli2.Tekil temel3.Birle
ş
ik temel4.rekli temela) Bir do
ğ
rultuda sürekli temelb)
İ
ki do
ğ
rultuda sürekli temel5. Radyetemela) Kiri
ş
siz radyeb) Kiri
ş
li radye6. Kazıktemel7. Kesontemel
   Y   ü  z  e  y  s  e    l   t  e  m  e    l    l  e  r   D  e  r   i  n   t  e  m  e    l    l  e  r
ş
ük maliyetYüksek maliyetSa
ğ
lam zeminÇürük zemin
 
Prof. Dr. Ahmet TOPÇU, Betonarme II, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2010,http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu
238
Üst yapıdan  gelen yük 
Perspektif görünü
ş
Tekil temel
 plan kesitler 
Perspektif görünü
ş
Plan
Duvar altıtemeli
Kolon Temel pabucu Bağ kirişi 
Bir-iki katlıbasit
ğ
ma yapıların temelduvarlarının altına geni
ş
betonarme kiri
ş
yapılarak olu
ş
turulur. Geni
ş
li
ğ
i 50-70cm, yüksekli
ğ
i 30-40 cm civarındadır.Kolonlarının altına kolon kesitinden çok daha büyük bir betonarme
pabuç
yapılarak olu
ş
turulur. Depremkuvvetini aktarmaiçin pabuçlar
ba
ğ
kiri
ş
i
veya kalınlı
ğ
ıen az 15 cm olan
ş
eme ile birbirine ba
ğ
lanır. Pabuçgeni
ş
li
ğ
i; kolon kuvvetinden zeminde olu
ş
an gerilme zeminin emniyetle ta
ş
ıyabilece
ğ
i gerilmeden küçük kalacak
ş
ekilde seçilir. Pabuçboyutlarıen az 100x100 cmxcm, kalınlı
ğ
ıen az 25 cm dir, uygulamada 30-40 cm civarındaolur. Tekil temel; yüksekli
ğ
i az fakat uzun hangar tipi yapılarda ve çok sa
ğ
lam (kaya) zemin üzerindeki normalyapılarda kullanılır. Apartman tipi yüksek yapılar için uygun bir temel de
ğ
ildir. Farkoturma riski çok yüksektir.
Kolon Temel pabucu Bağ kirişi 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
TESLARAZEN liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->