Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Uvod u Novu Medicinu

Uvod u Novu Medicinu

Ratings: (0)|Views: 293|Likes:
Published by sirius5

More info:

Published by: sirius5 on Jun 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/10/2014

pdf

text

original

 
Oktavno ustrojstvo muzikei igra fotona kao univerzalni život
U ovom svojevrsnom uvodu pre uvoda, poštovani
č
itao
č
e, pokuša
ć
uda nagovestim sadržaj knjige koju si upravo otvorio. Do podataka sam došaotokom više od
č
etrdeset godina nau
č
nog rada. Što bi narod rekao, dugogkoliko i jedan ljudski vek. Sve to vreme sam utrošio, nadam se ne uzalud, nasakupljanje deli
ć
a, segmenata, istine o životu, bez obzira na to da li ih pozitivna nauka svrstava u medicinu, biologiju, fiziku, hemiju, ili pak filozofiju, teologiju ili umetnost. Cogito, ergo sum!
1
Oduvek sam smatrao da samo takav, danas bi rekli interdisciplinarni pristup, donosi spoznaju o mudrosti življenja. Teme koje obra
đ
ujem u ovomdelu izdvojio sam ponajviše zbog neosporno mogu
ć
e nau
č
ne i kreativneširine delovanja, ali i njihove neprolazne aktuelnosti i brojnih tabua imistifikacija koje izazivaju u nau
č
nim i nenau
č
nim krugovima. Spoj ve
č
itihzagonetki života duše i tela, kao razrešenje uslova o
č
uvanja zdravlja, želimda podelim sa Tobom i kodiram ih u klju
č
ne re
č
i: poreklo bolesti,mehanizam transformacije i komponovanja, stvaranje HI-virusa uorganizmu, oktavna muzika univerzalnog života, ples fotona, božanska
č
estica.Sa jasnom sveš
ć
u da samo pominjanje nekih od njih, ili svih zbirno,kod nekoga može da pobudi želju za sklapanjem korica, igram na sve ili
1
 
ništa. Možda doti
č
ni nema istinskih afiniteta prema ovim temama. Zašto dane. To je ljudski. Ipak, igram na tankoj žici
č
ovekove uro
đ
ene radoznalosti.Bez razmišljanja. Znam šta nudim i ne sumnjam u izazove interesovanja.Ali, kako sam i sam tek samo
č
ovek, kao autora bi me obradovala svaka primedba, kritika, diskusija u vezi ovde izre
č
enog, kao znak (da li?)ispravnog usmerenja i trošenja kreativne nau
č
ne snage.
 Najve
ć 
i je poreme
ć 
aj duha verovati da su stvari onakve kakve bismo želeli da budu
 Luj Paster 
Ponekad imam utisak da se udaljavamo od života. Mašta nas vu
č
e nasve strane. Retko u istom pravcu, a poslovi
č
no na dijametralno suprotnekrajeve. Ali, nije strašno to što nam radi mašta. Strašno je što nas "za nosvuku"
č
injenice. Mašta spašava. Predvi
đ
a i otkriva istinu. Oslanjanjeisklju
č
ivo na
č
injenice, te konkubine duha vidljive okom, zavodi i odvodime
đ
' hiljade velova. Iz odaja mašte se lako pronalazi izlaz. Jedna slikaustupa mesto drugoj ili se preobražava u novu. I ma koliko jereti
č
ki ineinteligentno (makar prema trenutnim merilima) delovalo, opredeljenje zaverovanje u sopstvenu intuiciju i fleksibilnost koja iz nje ishodi, u kona
č
nomrazrešenju uvek više nude od krutog oslanjanja na
č
injenice i pridržavanja za"dokazane" istine, i iz njih proisteklih znanja. Da nije toga, gde bi NikolaTesla "video" svoje obrtno magnetno polje? U šta je verovao Galileo Galilejkada je povikao – ipak se okre
ć
e! Treba li podse
ć
ati da se kao "disident"katoli
č
kog dominikanskog reda oslanjao isklju
č
ivo na "prirodnu svetlostljudskog uma". Dobro, to može i tako da se nazove…
2
 
Može li, me
đ
utim, da pomogne i da se skine veo sa tajne porekla bolesti, kada je i u mnogo jednostavnijim, da ne kažem prizemnijim,životnim situacijama nemo
ć
na? U najobi
č
nijem sudskom procesu se naosnovu materijalnih dokaza i svedo
č
enja neko može proglasiti krivim, a dazapravo uopšte nije kriv! Loš raspored zvezda ili nešto drugo, svejedno je.Samo se ishod ra
č
una. A možda je re
č
o "kupovini" ili "iskupljivanju", kakomu drago, jer svako može da "kupi" i bude "kupljen".
Č
ak do besmislenosti.
Č
ovek priznaje zlo
č
in zbog koga
ć
e biti pogubljen da bi sopstvenom žrtvom"kupio" život vlastitoj deci. Bez obzira da li
ć
emo ovo nazvati nesuvislim ili budalastim, na hiljade ovakvih primera ve
ć
postoji i postoja
ć
e.Dux atque imperator vitae mortalium animus est!
2
Ili, što bi DuškoRadovi
ć
rekao: "Nasmešite se, sa mnogo dobrote i malo, malo gor 
č
ine.Oprostite životu i svetu što nisu savršeni." Na sudski proces, u kome presuda još uvek nije izre
č
ena, podse
ć
a i uvremenu davno zagubljeno poglavlje istorije medicine – sukob nau
č
nihstavova, blaže re
č
eno akademska rasprava, slavnog Luja Pastera
3
i njegovogsavremenika Antoana Bešama
4
, profesora biohemije i dekana medicinskogfakulteta u Lilu. Bešamu se kasnije priklju
č
io Ginter Enderlajn, a Pasterovojstrani (nakon žestokih nau
č
nih rasprava povremeno za
č
injenih
č
ak i li
č
nomnetrpeljivoš
ć
u) Robert Koh
5
.O
č
emu je re
č
? Uvaženi Bešam i Enderlajn su zastupali tezu da svaka bolest poti
č
e iznutra. Glavni postulat ovog stanovišta podrazumeva prisustvo pra
ć
elija (soraba, nemanodija) u organizmu doma
ć
ina i njihovu sposobnost preobražavanja u razli
č
ite oblike i, shodno tome, iniciranje i podsticanje patogenih procesa u organizmu pod dejstvom razli
č
itih spoljnih uticaja.Zna
č
i, stvaranje odre
đ
enih uslova pod kojima dobro
ć
udni, vredni i korisni"radnici" najednom "polude", to jest po
č
nu da se menjaju i pretvaraju u
3

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Nikolovski Zoran liked this
zelnid4 liked this
sirius5 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->