Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Felsefe_Cocugu_Sayi_1

Felsefe_Cocugu_Sayi_1

Ratings: (0)|Views: 602|Likes:
Published by felsefecocugu
Istanbul Universitesi Felsefe Ogrencileri Tarafindan Cikarilan Mevsimlik Ogrenci Dergisi
Istanbul Universitesi Felsefe Ogrencileri Tarafindan Cikarilan Mevsimlik Ogrenci Dergisi

More info:

Published by: felsefecocugu on Jun 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2012

 
Merhaba, ben Felsefe Çocuğu!!!
İstanbul Üniversitesi Felsee Bölümü’nden arka-daşlarla bir elsee öğrencileri hareketi başlatmakararı aldık. Dergi tabanında büyütmeye çalışaca-ğımız bir hareket olacak bu.Öncelikle, bunun bir öğrenci dergisi olacağınınaltını çizerek çok kasmayacağımızı ve “elsee ya-pıyoruz lann biz!” tribine girmeyeceğimizi belirt-meliyim. abii ki böyle bir samimiyet yaratmayaçalışırken elseenin ciddi ve zor bir yolculuk oldu-ğunu da unutmayacağız.Harekete geçmemiz için aşmamız gereken ilk so-run birkaç elseeci biraraya geldip derginin neolduğunu ve nasıl olacağını tartışmaktan dergiyiçıkaramamak saçmalığı oldu.Birşeyleri tartışmanın geliştirici olduğu kadar bit-meyen bir süreç de olduğunu elbette elsee öğren-cileri olarak biliyoruz. Fakat tartışan insanlarınbireysel ve toplumsal yaşayışlarına dair karşılıklıetkileşimler yaratmaması, yaratsa bile bu etkile-şimleri düşünceden-eyleme uzanan bir yola sıçrat-maması, okuduğu kitaplar (yediği serumlar) kadarnees alan, bir bitkisel hayat entellektüelliği yara-tacaktır. Bizler, kendimizi ve elseeyi mümkünolduğunca bu durumdan sakınmaya çalışacağız.Felseenin, katılığından ve soğuk havasından kur-tarılıp; samimi, hayata dair, pratik bir hale getiril-mesi gerektiğini düşünüyoruz. Böylesine bir çabaiçinse biz elsee öğrencilerini bürokrasinin yanlışişleyişine mahkum olmuş akademilere göre dahauygun görüyoruz.
Nasıl mı yapacağız bunu?
Birşeyleri değiştirmek için belirgin tek bir yolunolduğunu düşünmüyoruz. ıpkı açık denizlerdeyol alıyormuşçasına pusulamız bize yol gösterecek,akat biz rüzgarın bizi sarsmasına izin vereceğiz.Dümdüz yol almak, insan için en büyük robotlaş-ma ve itaatkarlık belirtisi. Pusulayı aklımıza, rüz-garı da yaşamın ta kendisine benzeteceğiz burada ve gözleyerek, gözlemlediklerimizin üzerine düşü-nerek devam edeceğiz.***
Bütün insanlar doğal olarak yükselmek isterler.
Yükseğinde olan herşeye doğru uyanan hayranlı-ğında görüyoruz bunu. Sahne şovlarına, dağlara,güneşe, yıldızlara, gökyüzüne... Yükselmek isti-yor insan ve bunu toprağı ve toprağın üzerindekiherşeyi kullanmaya çalışarak yapıyor. oprağınüzerinde bir aşk, bir isyan, bir inanç, bir inançsız-lık büyütüyor ve onunla birlikte yükseliyor. Bilim,bunu daha iyi teleskoplar ve yeryüzünden derinboşluklara sıçrayan uzay mekikleri üreterek de-niyor. Filozoar ise bunu elseeleriyle denedileryıllar boyunca. Biz ise muhtemelen yaşamımızboyunca bir uzay mekiğine binip yükselemeye-ceğiz. Özellikle bilim, tamamen paranın himaye-sine alınmışken ve ürkiye’nin bilimsizliği sürüpgiderken. İşte tam da bu yüzden ilozoarın veelseelerinin oldukça samimi olduğunu düşü-nüyoruz. Çünkü elsee, herkes için hayatlarınıniçinde hazır bekliyor. Elbette endüstriyel ve mo-dern çağın getirdiği rezil ve mahkum hayatları-mız yüzünden, elseeyi ve kendimizi keşetmek oldukça zor. Ama bu büyük düşünce sistemleri ve koca elsee tarihi, herkes için hazır bekleyen“yükselişin merdivenleri” gibi. Doğayla birlikteumutlarını da tüketiyorken insanlık, açmaya ça-lışmalı artık merdivenlere giden bütün yolları.
Peki, bizi bu merdivenlere ulaştırmayan, modernzamanların önümüze koyduğu engel nedir?
Eğitim, gelişim, sanayileşme, şehirleşme, ekmek kavgası diyerek modern yaşam bizi topraktanayırdı. Binaların içine, okul koridorlarına mah-kum etti ve hala bizleri koca koca binalarla, gök-delenlerle, alışveriş ve ticaret merkezleriyle, biryükselişin olabileceğine inandırıyor.
Bu yüzden diyoruz ki;
Felsee, artık sokağa inmeli! Halkın arasına karış-malı, kantinlerde bekleşmeli, istasyonlarda dolaş-malı, hayatlarımıza bulaşmalı, herkese ulaşmalı.Biz Felsee Çocukları olarak, bunu başardıkça:
Felsefeyle tanışan ve özgürleşen İnsan,
Sokaklara ayak basacak;Yükselmek için,oprağa basıyormuşcasınaKöşe başlarında vakit geçirecek;Hayatın akışını hissetmek içinaşa oturacak;Bir dağ başında oturuyormuşçasınaFilozoara sarılacak;Onların şaşırmayı ve hayranlıklarını hiç kaybet-memiş çocuklar olduğunu bilerek Ve elbette insan, hak ettiği gibiYükselmeyi arzulayan bir Felsee Çocuğu’na dö-nüşecek Küçüldükçe büyüyen...
Bizler bu hareketi İstanbul Üniversitesi koridorla-rından başlatmaya koyulduk. Haydi hep birliktebirer Felsefe Çocuğu olmaya! 
 
 O L  T  A Y A T  A K I   L  A N L  A R
S.4 :
 
DOĞA FELSEFESİ YA DA SAĞDUYUYU PARÇALAMAK 
 
Safa AldemirS.7 :
 
“İYİ” İYİ BİRŞEY Mİ? 
 
Safa AldemirS.10 :
 
UTANGAÇ MATERYALİZM 
 
Zafer GündüzS.13 :
 
KİERKEGAARD’DA UMUTSUZLUK VE KAYGI 
Özden ÖzkayaS.16 :
 
DEVLETİN TANIMI 
Vladimir Soloviev / Çev. Asat Andaşev S.20 :
 
...RAĞMEN DÜRÜSTLÜK 
Nimet AdıgüzelS.22 :
 
QUEEN, BRECHT VE YOKSUL BİR OPERA
Özge Paksoy S.23 :
 
DÜŞÜNCELERE TUTUNMAK 
Zeynel Günbek S.24 :
 
EZBERE YAŞAYANLAR
 
Nermi UygurS.27 :
 
 ALLAH’A, OROSPU ÇOCUKLARINA VE EZİLENLERE
 
Kadir BalS.29 :
SU VE AY 
Özge Paksoy S.30 :
 
 AÇ SUFİ 
 
Halim BekarS.31 :
 
 MEMLEKET MANZARALARI 
 
Halim BekarS.33 :
KARANLIĞA BİR MUM YAK! 
Büşra DoğanS.33 :
EBE
Mine TaburcuS.34 :
BİYOLOJİK EVRİM KURAMI 
Arda TelliS.38 :
BİYOMİMETİK; DOĞA ÖĞRETMEYE DEVAM EDİYOR! 
Hüseyin Demirağ S.41 :
 MODERN ZAMAN DELİKANLISI ALİ HAYDAR
Sercan AkmanS.42 :
 MİZAH YAZISI 
Turabi Sadık İkramS.44 :
TÜRKLERDE FELSEFE VE FELSEFECİ OLMAK 
Tuncay TurnaS.45 :
DUVAR
Duygu Kutlay S.46 :
İLK HAREKET 
Yazan: Zeynel Günbek / Çizen: Hamdi Akçay S.48 :
SOKAKTAN GELEN...
felsefe çocuğu 
KAPAK TASARIM ve İLLÜSTRASYON 
: Hamdi Akçay 
 
Sırtımızı yalnız gönül brlğ ederek yarattığımız, hem brktrlmesnde hemtüketlmesnde ortaklaştığımız enerjmze yaslıyoruz. Bu yüzden enva çeşt ayrıntıarasında boğulmaktan elç olmaktansa hareketn ster stemez getreceğ düzenesığınmayı, mkroskopla çalışarak kılı kırk yarmaktansa üstüne salıvereceğmz ener- jnn onu atomlarına ayıracağına nanmayı, güvenmey daha doğru buluyoruz. Blyor-uz k hareket -ve bu anlamda eser de- nanç, güven ve enerj ster ve kend düzenn,perspektn, hukukunu ve erdemn doğurur. Bnaenaleyh, çalışmamıza omuz veren-lern kaygılarını, beklentlern ve anlayışlarını brleştrmekten -k belk de böylelkleayrıştırmaktan, kırpmaktan- kırtasye problemlerne, yce belrl tutumlu hedeer or-taya koymaktan alev alev parlayan ahlak, deolojk sınırlar çzmeye kadar br nce "şcabı"nın belk hakkını veremedk, belk üzernde duramadık, belk de üzernde durmak stemedk. Bu lk sayımızda çoğumuz da lk dea br yazı yayımlayarak elmz taşın altınakoyduk. Ne megalomanca br özgüven patlamasıyla ne de ezk br utangaçlıkla çıktık karşınıza; yazılanın okunmak çn olduğunu blen, eşre- mahlukata yaraşır eleştrynmet sayan bzlern yaratma, gtgde daha çok yaratma ve böylece daha "dolgun" olarak  varolma stemdr, stemnn ürünüdür bu. Felseeye, derunumuza yer etmş o çrkntanrıçaya, ve yaratıma, uumuzu kaplamış o nurlu mâşuka saygılarla, sevglerle.
Baskıya Hazırlanırken,
rtbat: felsefecocugu@hotmal.com

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->