Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Donatı Yerleşimi

Donatı Yerleşimi

Ratings: (0)|Views: 1,137 |Likes:
Published by Birol Kale
Donatı yerleşimi hakkında genel bilgi
Donatı yerleşimi hakkında genel bilgi

More info:

Published by: Birol Kale on Jun 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2012

pdf

text

original

 
 1
  

!
 
 2
"#$%&'$'$($(&)($*(+,
Betonarme ta
ıyıcı sistem elemanın herhangi bir kesintindeki donatının, i
levini yerinegetirebilmesi veya öngörülen çekme veya basınç gerilmesini güvenle ta
ıyabilmesi için,donatının o kesitteki betona yeterince kenetlenmi
(ankraj) olması gerekmektedir.Kenetlenme kriteri olarak donatının, gerekli olan kesit bölgesinden ba
layarak en az‘kenetlenme boyu’ (aderans boyu) kadar uzunlu
u alınır. Ba
ka bir deyi
le, donatınınbetona kuvvet alacak biçimde kenetlenmesi, donatının gereksiz olan bölgedekesilmeden bir miktar yada aderans boyu kadar uzatılması gerekmektedir (
ekil 1).
ekil 1: Donatı aderans boyuGerekli kenetlenme boyu, kesitteki donatının betonlama sırasındaki konumunaba
lantısıdır. TS500 donatı çubuklarını Konum I ve Konum II olarak ikiye ayırmakta,Konum II ’yle betonlama sırasındaki e
imi yatayla 45º– 90º arasında olanlar ile daha aze
ilimli veya yatay olup da betonlama sırasında kesitin alt yarısında veya kesitin serbestüst yüzünden 300 mm’den daha uzakta bulunan çubukları tanımlamakta, Konum I ’leise bunların dı
ında kalan di
er bütün çubukları dahil etmektedir (
ekil 2).

ekil 2: Konum II ’de Bulunan Donatı Çubukları
($(&)($*(-.)(.,
a)
 
Düz kenetlenme (nervürlü donatıda)b)
 
Kanca ile kenetlenme (düz veya nervürlü donatıda)c)
 
Fiyong ile kenetlenme (her tip donatıda)d)
 
Kaynaklı enine çubuklarla kenetlenme (hasır çeliklerde)e)
 
Mekanik kenetlenme

b
 

P
 
(
b
)
Kenetlenme Boyu
: Sıyrılmaolmaksızın donatının akmasını veyadonatının i
levini yerine getirmesinisa
layacak en küçük gömülme boyu.
h
α
=45
o
-90
o
 
α
45
o
-90
o
 
α
 
c
α
<45
o
;c
d/2
h
h
60 cm.
h
h>60 cm.
c
c=30 cm.
 
 3
""(/*(#$%&'+'$'$($(&)($*(+,
 a) Düz Kenetlenme
Kenetlenme, donatının gereksinme duyulmayan noktadan düz olarak
b
kadaruzatılması ile sa
lanabilir. Temel kenetlenme olarak tanımlanan bu boy, Konum II ’debulunan nervürlü çubuklar için Denklem 1’ de verilmi
tir.
φ φ 
2012.0
    
=
 fctd  fyd 
b
(1)
 
Düz yüzeyli çubuklarda düz kenetlenmeye TS 500’de izin verilmemektedir.
 
Konum I’e giren donatıların kenetlenme boyları (1) denkleminden elde edilenboyun 1,4 ile çarpılmasıyla bulunur.
b
(Konum I) =
b
(Konum II) . 1,4
(2)
 
 
Donatı çapı, 32 mm<
φ
40 mm ise hesaplanan kenetlenme boyu
    
φ 
132100ileçarpılarak artırılır.
32 mm<
φφφφ
40 mm
 
bb
    
=
φ 
132100
 
(3)
 
Kesitteki donatı, hesaplanan gerekli donatıdan fazla ise, hesaplanan kenetlenmeboyları (Asgerekli/Asmevcut) katsayısı ile çarpılarak azaltılabilir. Ancak buazaltma ile bulunan kenetlenme boyu (1) denkleminden hesaplanan boyunyarısından ve 20
φ
’den az olamaz. ABYYHY’de tanımlanan süneklik düzeyiyüksek çerçeve elemanlarında ve perdelerin kritik yükseklikleri boyunca buazaltma yapılamaz.
    
    
=
<
2
bbb
 Asmevcut  Asgerekli Asmevcut  Asgerekli
(4)
 
Beton örtüsünün donatı çapından az oldu
u veya sıradaki donatı çubuklarıarasındaki net uzaklı
ın donatı çapının 1,5 katından küçük oldu
u durumlarda,(1) formülü ile hesaplanan kenetlenme boyları 1,2 ile çarpılarak artırılır.(5)
( )
φ 
20
 d
 
2,1.
bb
=
<
φ 
 

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Erkan Savas liked this
nokia21122 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->