Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
66. tema şi viziunea despre lume, reflectate într-o comedie

66. tema şi viziunea despre lume, reflectate într-o comedie

Ratings: (0)|Views: 195 |Likes:
Published by Paul Bear
ema şi viziunea despre lume, reflectate într-o comedie
ema şi viziunea despre lume, reflectate într-o comedie

More info:

Published by: Paul Bear on Jun 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/17/2013

pdf

text

original

 
Reprezentatapescenaîn1884,comedia
Oscrisoarepierduta"deI.L.Caragialeesteatreiadintrecelepatruscrisedeautor,ocapodoperaagenuluidramatic.PrejudecatacriticuluiEugenLovinescudespreefemeritateacomedieidemoravurifatadecomediadecaracternus-adoveditîndreptatitaîntimp,comedia
Oscrisoarepierduta"fiindactualasipentrucamentalitateauneicategoriisocialenudiferapreamultîncontextromânescdelaoepocalaalta.Ambitiile,dorintadeavere,privilegiisauascensiunesocialanutindoardementalitateauneiepoci.G.Calinescusustineacestlucru:
Precumexistacategoriiindividuale,existasitipurisociologice.(...)Situatiilesunteternesiserezolvaînlimbaj."Operaliterara
Oscrisoarepierduta"deI.L.Caragialeesteocomediedemoravuri,încaresuntsatirizateaspectealesocietatiicontemporaneautorului,fiindinspiratadinfarsaelectoraladinanul1883.Comediaesteospecieagenuluidramatic,carestârnesterâsulprinsurprindereaunormoravuri,aunortipuriumanesauaunorsituatiineasteptate,cuunfinalfericit.Personajelecomedieisuntinferioare.Conflictulcomicesterealizatprincontrastuldintreaparentasiesenta.Suntprezenteformelecomicului:umorul,ironiasidiferitetipuridecomic(desituatie,decaracter,delimbajsidenume).Încadrându-seîncategoriacomediilordemoravuri,prinsatirizareaunordefecteomenesti,piesaprezintaaspectedinviatapolitica(luptapentruputereîncontextulalegerilorpentrucamera)sidefamilie(relatiadintreTipatescusiZoe)aunorreprezentanticoruptiaipoliticianismuluiromânesc.Caspecieagenuluidramatic,comediaestedestinatareprezentariiscenice,dovadafiindlistacuPersoaneledelaînceputulpieseisididascaliile,singureleinterventiidirectealeautoruluiînpiesa.Textuldramaticestestructuratînpatruactealcatuitedinscene,fiindconstruitsubformaschimbuluiderepliciintrepersonaje.Titlulpuneînevidentacontrastulcomicdintreaparentasiesenta.Pretinsaluptapentruputerepolticaserealizeaza,defapt,prinluptadeculise,avândcainstrumentalsantajuluipolitic
oscrisoarepierduta"
pretextuldramaticalcomediei.Articolulnehotarâtindicaatâtbanalitateaîntâmplarii,câtsirepetabilitateaei(pierderilesuccesivealeaceleiasiscrisori,amplificateprinrepetareaîntâmplariiînaltcontext,darcuacelasiefect).Fiinddestinatareprezentariiscenice,creatiadramaticaimpuneanumitelimiteînceeaceprivesteamploareatimpuluisiaspatiuluidedesfasurareaactiunii.Actiuneacomedieiesteplasata
încapitalaunuijudetdemunte,înzilelenoastre"adicalasfârsitulsecoluluialXIX-lea,înperioadacampanieielectorale,într-unintervaldetreizile.Intrigapieseipornestedelaoîntâmplarebanala:pierdereauneiscrisoriintime,compromitatoarepentrureprezentantiilocaliaipartiduluiaflatlaputeresigasireaeidecatreadversarulpolitic,careofolosestecaarmadesantaj.Acestfaptridicolstârnesteoagitatienejustificatasiserezolvaprintr-oîmpacaregeneralasineasteptata.Conflictuldramaticprincipalconstaînconfruntareapentruputereapoliticaadouaforteopuse:reprezentantiipartiduluiaflatlaputere(prefectulStefanTipatescu,ZahariaTrahanache,presedintelegrupariilocaleapartiduluisiZoe,sotiaacestuia)sigrupareaindependentaconstituitaînjurulluiNaeCatavencu,ambitiosavocatsiproprietaralziarului
RacnetulCarpatilor".Conflictularelabazacontrastuldintreceeacesuntsiceeacevorsaparapersonajele,întreaparentasiesenta.ConflictulsecundarestereprezentatdegrupulFarfuridi
Brânzovenescu,caresetemedetradareaprefectului.Tensiuneadramaticaestesustinutagradatprinlantuldeevenimentecareconducsprerezolvareaconflictului,înfinalulfericitalpiesei:scrisoarearevineladestinatar,Zoe,iartrimisuldelacentru,AgamitaDandanache,estealesdeputat.Esteutilizatatehnicaamplificariitreptateaconflictului.Oseriedeprocedeecompozitionale(modificarearaporturilordintrepersonaje,rasturnaribrustedesituatie,introducereaunorelementesurpriza,anticipari,amânari),mentintensiuneadramaticalaunnivelridicat,princomplicareasimultiplicareasituatiilorconflictuale.Douapersonajesecundareauunrolaparteînconstructiasubiectuluisiînmentinereatensiuniidramatice.Înfiecareact,înmomenteledemaximatensiune,Cetateanult
 
urmentatintraînscena,avândinterventiiinvoluntare,dardecisiveînderulareaintrigii.Elaparecauninstrumentalhazardului,fiindcelcaregaseste,dinîntâmplare,îndouarânduriscrisoarea,facesa-iparvinamaiîntâiluiCatavencusioduceînfinal"andrisantului",coanaJoitica.Dandanacheesteelementulsurprizaprincareserealizeazadeznodamântul,elrezolvaezitareascriitoruluideadamandatuldedeputat"prostului"Farfuridisau"canaliei"Catavencu.Personajulîntarestesemnificatiapiesei,pringeneralizaresiîngrosareatrasaturilor,candidatultrimisdelacentrufiind"maiprostcaFarfuridisimaicanaliedecâtCatavencu".ScenainitialadinactulI(expozitiunea)prezintapersonajeleStefanTipatescusiPristanda,carecitescziarulluiNaeCatavencusinumarasteagurile.VenirealuiTrahanachecuvesteadetineriiscrisoriideamordecatreadversarulpoliticdeclanseazaconflictuldramaticprincipalsiconstituieintrigacomediei.ConvingereasotuluiînselatcascrisoareaesteoplastografiesitemereaacestuiacaZoearputeaaflade
machiaverlâcul"luiCatavencusuntdeuncomicsavuros.Naivitatea(aparentasaureala)aluiZahariaTrahanachesicalmulsaucontrasteazacuzbuciumulamorezilorTipatescusiZoeTrahanache,careactioneazaimpulsivsicontradictoriupentruasmulgescrisoareasantajistului.ActulIIprezintaînprimascenaoaltanumaratoare,ceaavoturilor,darcuoziînainteaalegerilor.Sedeclanseazaconflictulsecundar,reprezentatdegrupulFarfuridi-Brânzovenescu,caresetemedetradareaprefectului.DacaTipatescuîiceruseluiPristandaarestarealuiCatavencusiperchezitialocuinteipentruagasiscrisoarea,Zoedimpotriva,ordonaeliberarealuisiuzeazademijloaceledeconvingerefemininapentrua-ldeterminapeTipatescusasustinacandidaturaavocatuluidinopozitie,înschimbulscrisorii.Cumprefectulnuacceptacompromisulpolitic,Zoeîipromitesantajistuluisprijinulsau.DepesaprimitadelacentrusolicitaînsaalegereaaltuicandidatpentrucolegiulalII-lea.ÎnactulIII(punctulculminant),actiuneasemutaînsalamareaprimarieiundeaulocdiscursurilecandidatilorFarfuridisiCatavencu,încadrulîntruniriielectorale.Întretimp,TrahanachegasesteopolitafalsificatadeCatavencu,pecareintentionezas-ofoloseascapentrucontra-santaj.Apoianuntaînsedintanumelecandidatuluisustinutdecomitet:AgamitaDandanache.ÎncercarealuiCatavencudeavorbiînpublicdesprescrisoareesueazadincauzascandaluluiiscatînsaladePristanda.Înîncaierare,Catavencupierdepalariacuscrisoarea,gasitapentruadouaoaradeCetateanulturmentat,careoducedestinatarei.ActulIV(deznodamântul)aducerezolvareaconflictuluiintial,pentrucascrisoareaajungelaZoe,iarCatavencusesupuneconditiilorei.Intervineunaltpersonaj,Dandanache,careîntreceprostiasilipsadeonestitateacandidatilorlocali.Populsarealuipoliticaestecauzatadeopovesteasemanatoare:sielgasiseoscrisoarecompromitatoare.EstealesînunanimitatesitotulseîncheiecufestivitateacondusadeCatavencu,undeadversariiseîmpaca.Actiuneapieseiesteconstituitadintr-oseriedeîntâmplaricare,însuccesiunealortemporala,numiscanimicînmodesential,cisederuleazaconcentricînjurulpretextului(pierdereascrisorii).Atmosferadestinsadinfinalrefacestareainitialaapersonajelor,faraniciomodificareastatutuluiinitial(dinainteapierderiiscrisorii).Personajeleactioneazastereotip,simplist,canistemarionetelipsitedeprofunzimesufleteasca,faraaevoluapeparcursulactiunii,faraasuferitransformaripsihologice(personajeplate).Personajeledincomediiautrasaturicareînlesnescîncadrarealortipologica.Caragialeesteconsideratcelmaimarecreatordetipuridinliteraturaromâna.Eleapartinviziuniiclasicepentrucaseîncadreazaîntr-otipologiecomica,avândodominantadecaractersiunrepertoriufixdetrasaturi.PompiliuConstantinescuprecizeazaînstudiul
ComediileluiCaragiale"nouaclasetipologice,dintrecareurmatoarelesuntidentificatesiîn
Oscrisoarepierduta":tipulîncornoratului(Trahanache),tipulprimuluiamorezsialdonjuanului(Tipatescu),tipulcocheteisialadulterinei(Zoe),tipulpoliticsialdemagogului(Tipatescu,Catavencu,Farfuridi,Brânzovenescu,Trahanache,Dandanache),tipulcetateanului(CetateanulTurmentat),tipulfunctionarului(Pristanda),tipulconfidentului(Pristanda,Tipatescu,Brânzovenescu),tipulraisonneurului(Pristanda).Principalulmoddeexpunereestedialogul,princarepersonajeleîsidezvaluieintentiile,sentimentele,opiniile.Prindialogseprezintaevolutiaactiuniidrama

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->