Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Puterea Credintei Ortodoxe- Viata Si Minunile Sf.ierarh Spiridon

Puterea Credintei Ortodoxe- Viata Si Minunile Sf.ierarh Spiridon

Ratings: (0)|Views: 157|Likes:
Published by ElianaCorina

More info:

Published by: ElianaCorina on Jun 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/18/2013

pdf

text

original

 
1
 ÎNTRU SLAVA SFINTEI
Ş
I CELEI DE O FIIN
ŢĂ
, DE VIA
ŢĂ
 F
Ă
C
Ă
TOAREI
Ş
I NEDESP
Ă
R
Ţ
ITEI TREIMI
 
PUTEREA CREDIN
Ţ
EI ORTODOXEVIA
Ţ
A
Ş
I MINUNILESFÂNTULUI IERARH SPIRIDON
TIP
Ă
RIT
Ă
CU BINECUVÎNTAREAÎNALT PREA SFIN
Ţ
ITULUI
PIMEN
 
ARHIEPISCOP AL SUCEVEI
Ş
I R
Ă
D
Ă
U
Ţ
ILORConsilier editorial: Preot Mihai Valic
ă
 Catedrala SFÂNTA TREIMEVATRA - DORNEI
EDITURA PANAGHIA
 
 
2
SIMBOLUL CREDIN
Ţ
EICREZUL
SIMBOLUL CREDIN
Ţ
EI sau CREZUL este o SFÂNT
Ă
 
ş
i limpedem
ă
rturisire de credin
ţă
cre
ş
tin
ă
ortodox
ă
. CREZUL are 12 articole.
1. Cred într-unul Dumnezeu, Tat 
ă
l Atot 
ţ 
iitorul, F 
ă
ă
torul cerului 
ş
i al p 
ă
mântului, v 
ă
zutelor tuturor 
ş
i nev 
ă
zutelor.2.
Ş 
i într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,Unul N 
ă
scut, care din Tat 
ă
l s-a n 
ă
scut mai înainte de to 
ţ 
i vecii; Lumin 
ă
din Lumin 
ă
, Dumnezeu adev 
ă
rat din Dumnezeu adev 
ă
rat, n 
ă
scut, nu f 
ă
cut, Cel de o fiin 
ţă
cu Tat 
ă
l, prin care toate s-au f 
ă
cut; 3. Care pentru noi oamenii 
ş
i pentru a noastr 
ă
mântuire,S-a pogorât din ceruri 
ş
i S-a întrupat de la Duhul Sfânt 
ş
i din Maria Fecioara 
ş
i s-a f 
ă
cut om; 4.
Ş 
i S-a r 
ă
stignit pentru noi în zilele lui Pon 
ţ 
iu Pilat 
ş
i
ă
timit 
ş
i S-a îngropat; 5.
Ş 
i a înviat a treia zi dup 
ă
Scripturi; 6.
Ş 
i s-a în 
ă
ţ 
at la ceruri 
ş
ş
ade de-a dreapta Tat 
ă
lui; 7.
Ş 
i iar 
ăş
i va s 
ă
vie cu slava s 
ă
judece viii 
ş
i mor 
ţ 
ii,a 
ă
rui împ 
ă
ăţ 
ie nu va avea sfâr 
ş
it.8.
Ş 
i întru Duhul Sfânt, Domnul de via 
ţă
ă
ă
torul, care din Tat 
ă
l purcede, Cel ce împreun 
ă
cu Tat 
ă
ş
i cu Fiul este închinat 
ş
i sl 
ă
vit, Care a gr 
ă
it prin prooroci.9. Întru una, sfânt 
ă
, soborniceasc 
ă
 
ş
i apostoleasc 
ă
 Biseric 
ă
.10. M 
ă
rturisesc un Botez întru iertarea p 
ă
catelor.11. A
ş
tept învierea mor 
ţ 
ilor.12.
Ş 
i via 
ţ 
a veacului ce va s 
ă
fie. Amin.
Nimeni dintre oameni
ş
i nici un popor nu poate tr
ă
i pe p
ă
mânt, f
ă
r
ă
 credin
ţă
în Dumnezeu. Chiar dac
ă
unii
ş
i-au pierdut credin
ţ
a, ei cred totu
ş
i înceva: cum ar fi filozofia, arta, muzica, c
ă
rora le atribuie un adev
ă
rat cult, înlocul cinstirii lui Dumnezeu. Ace
ş
tia sunt fie atei, fie idolatri
ş
i nu au nici osperan
ţă
de mântuire, dac
ă
nu se leap
ă
d
ă
de idolii lor
ş
i nu se întorc laadev
ă
ratul Dumnezeu.Fericit este cre
ş
tinul care adoarme rostind CREZUL. Mintea lui se înal
ţă
laDumnezeu, Puterile Îngere
ş
ti îl acoper
ă
ca pe o fiin
ţă
binecunoscut
ă
, iardiavolii se îndep
ă
rteaz
ă
ru
ş
ina
ţ
i.
 
3
CAPITOLUL I
 "Este un Domn, O CREDIN
ŢĂ
, un Botez. Un Dumnezeu
ş
i Tat
ă
l tu-turor, care este peste toate
ş
i prin toate
ş
i întru to
ţ
i." (Efeseni 4, 5-6).
1.1. CE ESTE ADEV
Ă
RATA CREDIN
ŢĂ
?
 Cuvântul "CRED", este de origine latin
ă
 
ş
i înseamn
ă
"A PRIMI, AM
Ă
RTURISI,
ş
i a înf
ă
ptui, ceea ce înva
ţă
BISERICA despre Dumnezeu.Când spunem cuvântul "CRED", sufletul se înal
ţă
cu Harul DuhuluiSfânt la Dumnezeu, care este plinitorul credin
ţ
ei.În LUMEA CREAT
Ă
, au darul de a crede:I) ÎNGERII, care CRED, dar
ş
i v
ă
d ceea ce CRED. CREDIN
Ţ
AÎNGERILOR, nu este virtute,deoarece ei nu fac nici un efort pentru a CREDEc
ă
ci ei îl v
ă
d pe Dumnezeu, pentru c
ă
au darul vederii lui Dumnezeu.Dintre PUTERILE ÎNGERE
Ş
TI, Sfin
ţ
ii Arhangheli, au darul de a înmul
ţ
i
ş
i spori CREDIN
Ţ
A CEA ADEV
Ă
RAT
Ă
(ORTODOX
Ă
) între oamenipe p
ă
mânt, luminând înaintea lor, cu ÎNV
ĂŢĂ
TURA SFINTEI EVANGHELII.II) DIAVOLII, care CRED ÎN DUMNEZEU
ş
i SE CUTREMUR
Ă
"(Iacob 2, 19). Diavolii nu-L v
ă
d pe Dumnezeu,
ş
i fac întotdeauna r
ă
ul,CREDIN
Ţ
A DIAVOLILOR în Dumnezeu, este Crea
ţ
ional
ă
,
ş
i este pervertit
ă
  în a-L urî pe Dumnezeu. În ei, s-a înve
ş
nicit r
ă
ul, iar aceast
ă
ur
ă
este sprepierzarea lor.Când oamenii r
ă
t
ă
ci
ţ
i de la ADEV
Ă
RATA CREDIN
ŢĂ
, vorbescdespre CREDIN
Ţ
A ORTODOX
Ă
cu ur
ă
, s
ă
 
ş
ti
ţ
i c
ă
ei sunt sub influen
ţ
aDiavolilor.III) Cre
ş
tinii Ortodoxi, care prin SFÂNTUL BOTEZ (Galateni 3. 17)CRED ÎN DUMNEZEU, dar nu-L pot vedea cu ochii trupe
ş
ti ci numai cu ochiisuflete
ş
ti (Matei 5, 6).ADEV
Ă
RATA CREDIN
ŢĂ
, este un DAR DUMNEZEIESC (Rom. 12,3; Efes. 2, 8; Filip 1, 29, 2) înso
ţ
it de efortul omului de a-L cunoa
ş
te peDumnezeu
ş
i de a se asem
ă
na cu Dumnezeu prin sfin
ţ
enie, care se ob
ţ
ineprin practicarea virtu
ţ
ilor (împlinirea Poruncilor Dumnezeie
ş
ti).Cre
ş
tinul care CREDE în Dumnezeu
ş
i împline
ş
te PORUNCILEDUMNEZEIE
Ş
TI, va mo
ş
teni RAIUL
ş
i se va îndulci ve
ş
nic de SLAVA LUIDUMNEZEU.Exist
ă
un SINGUR DUMNEZEU
ş
i o SINGUR
Ă
CREDIN
ŢĂ
ADEV
Ă
-RAT
Ă
- CREDIN
Ţ
A ORTODOX
Ă
(Efeseni 4, 5). Celelalte credin
ţ
e suntdeviate
ş
i r
ă
t
ă
cite, sau de
ţ
in frânturi de adev
ă
r, insuficient mântuirii.CREDIN
Ţ
A ADEV
Ă
RAT
Ă
- ORTODOX
Ă
, este O PUTERE DUMNE-ZEIASC
Ă
(1 Corinteni 2, 5)
ş
i O VIRTUTE CRE
Ş
TIN
Ă
, care înt
ă
re
ş
te toatevirtu
ţ
ile
ş
i puterile sufletului. Pentru noi cre
ş
tinii ortodoxi, CREDIN
Ţ
A, este un

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->