Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
34Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kajian Tentang Masalah Penggunaan Dan Penguasaan Bahasa Inggeris Dikalangan Pelajar Tingkatan 5 Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Muda Musa 2..

Kajian Tentang Masalah Penggunaan Dan Penguasaan Bahasa Inggeris Dikalangan Pelajar Tingkatan 5 Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Muda Musa 2..

Ratings:
(0)
|Views: 5,941|Likes:
Published by Ai Shah

More info:

Published by: Ai Shah on Jun 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2014

pdf

text

original

 
KAJIAN TENTANG FAKTOR PELAJAR MELAYU TINGKATAN 5SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN RAJA MUDA MUSATIDAK MENGUASAI BAHASA INGGERIS.
Oleh:
Noor Fatiha Binti Jailani(921213105882)Siti Aishah Binti Satar(920401106044)
Tingkatan 6 Al Waqidi / Ibnu KhaldunSesi 2010-2011Guru Pembimbing
Pn Norsuhaida Binti Ismail.
 
KAJIAN TENTANG FAKTOR PELAJAR MELAYU TINGKATAN 5
2011
PENGHARGAAN
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Selawat dansalam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW dan salam kesejahteraan kepada parasahabat dan para tabi`in sekalian.Bersyukur ke hadrat ilahi kerana dengan keizinanNya penyelidikan kami dapat di jayakandengan sempurna. Setinggi-tinggi penghargaan kepada Puan Pengetua Sekolah MenengahKebangsaan Raja Muda Musa iaitu Puan Hajah Norsalwati binti Hassan yang membenarkankami menjalankan penyelidikan ini. Sekalung penghargaan juga kepada Puan Norsuhaida bintiIsmail selaku guru pembimbing, Ketua Panitia bahasa Inggeris iaitu Puan
 
Siti Thalha bintiSheikh Abu Bakar kerana telah memberi tunjuk ajar dan maklumat sepanjang kajian inidijalankan.Terima kasih juga kami ucapkan kepada ibu bapa kami yang telah memberi bantuan dari segikewangan,responden yang terlibat dan rakan-rakan yang telah membantu secara langsungmahupun tidak langsung. Setinggi-tinggi jutaan terima kasih kami ucapkan.
ABSTRAK 
Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengenal pasti faktor-faktor pelajar Melayu tingkatan 5Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Muda Musa tidak menguasai mata pelajaran bahasa Inggeris.Kajian ini melibatkan 30 orang responden yang terdiri daripada pelajar lelaki dan perempuan Melayutingkatan 5 Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Muda Musa, Bestari Jaya. Kajian ini dijalankan secaradeskriptif dan ditafsir secara kuantitatif. Pengkaji memperoleh maklumat melalui pengedaran borang soalselidik kepada responden yang dipilih secara rawak dan analisa markah peperiksaan. Soal selidik inidibahagikan kepada 2 bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B. Bahagian A adalah berkaitan denganlatar belakang responden. Manakala bahagian B pula melibatkan beberapa soalan yang memerlukanresponden memberikan tindak balas agar dapat membantu penyelidikan ini. Berdasarkan markahpeperiksaan pelajar pula, didapati responden merupakan pelajar yang mendapat markah hanya 05
2
 
KAJIAN TENTANG FAKTOR PELAJAR MELAYU TINGKATAN 5
2011
hingga 40 dalam peperiksaan yang diperoleh melalui Puan Siti Thalha binti Sheikh Abu Bakar iaitu KetuaPanitia mata pelajaran bahasa Inggeris tingkatan 5 SMK Raja Muda Musa. Berdasarkan analisis dapatankajian, terdapat beberapa faktor mengapa pelajar Melayu tingkatan 5, Sekolah Menengah KebangsaanRaja Muda Musa tidak menguasai mata pelajaran bahasa Inggeris seperti faktor sosio budaya,persekitaran, keluarga, rakan sebaya dan diri sendiri. Dengan adanya kajian ini, diharapkan semua pihakyang terbabit dapat memainkan peranan masing-masing bagi mengatasi perkara ini.
PENDAHULUAN
Penubuhan sekolah Inggeris adalah berteraskan falsafah untuk memperkembangkan agamaKristian dan menyebarkan ideologi penjajah Inggeris. Sekolah yang pertama ialah di Penang FreeSchool, Pulau Pinang (1816). Sekolah Inggeris terbahagi dua jenis, iaitu sekolah Free School yangmendapat bantuan daripada kerajaan . Jenis kedua ialah sekolah Inggeris separa bantuan yangditubuhkan serta dibiayai oleh persatuan mubaligh Kristian dengan mendapat bantuan kewangandaripada kerajaan. Hala tuju pendidikan Inggeris pada masa ini adalah untuk melatih tenaga kerja sepertikerani dan juruteknik bagi jabatan-jabatan kerajaan. Walau bagaimanapun, dalam memenuhi permintaangolongan bangsawan Melayu, pihak Inggeris yang bercorak Grammar School di England. Pihak Inggerismemperkenalkan Special Malay Class pada tahun 1930an bagi memberi implikasi besar dalam hala tujupendidikan masyarakat Melayu kerana menyedarkan orang Melayu dari golongan bawahan untuk turutsama mendapatkan pendidikan Inggeris. ( Dewan Bahasa dan Pustaka 1993)Menurut Sufean Hussin (1993) pada keseluruhannya, pendidikan di zaman penjajahan Inggerisdi ialah bersifat bebas atau laissez-faire kerana terdapat lima jenis jenis pendidikan yang telahdiwujudkan tidak mempunyai keseragaman, iaitu Inggeris, Melayu, Cina, Tamil dan agama Islam. Setiap jenis sekolah itu mempunyai falsafah dan hala tuju pengajaran dan kurikulum yang berbeza. Akibatkewujudan sistem ini yang kurang mempunyai sistem kawalan peringkat pusat telah menyebabkankonsep integrasi atau perpaduan kaum sukar dilaksanakan. Sistem pendidikan pada masa pemerintahanInggeris telah menimbulkan situasi yang rumit dalam sistem pendidikan sekarang dari segi keseragamandan pencapaian hasrat integrasi nasioanal.Walau bagaimanapun, kerajaan sedang mengkaji untuk mempercepatkan pelaksanaan dasar baru bagi memartabatkan Bahasa Melayu dan memperkukuhkan Bahasa Inggeris (MBMMBI) bagi muridtahun satu mulai 2011 berbanding cadangan asal pada 2012. Timbalan Perdana Menteri, Tan SriMuhyiddin Yassin, bagaimanapun berkata pelaksanaan lebih awal MBMMBI bagi menggantikanPengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) bergantung kepada
3

Activity (34)

You've already reviewed this. Edit your review.
shykin2000 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Noorsyahierah Zaini Syiera liked this
Evelina Pantau liked this
Rahimah Ahmad Zainuddin liked this
Maximillian J Benjamin liked this
lesya liked this
Syahadat Mohd liked this
Syahadat Mohd liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->