Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
04. Grička Vještica - Suparnica Marije Terezije

04. Grička Vještica - Suparnica Marije Terezije

Ratings: (0)|Views: 1,499 |Likes:
Published by astrini6

More info:

Published by: astrini6 on Jun 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/01/2013

pdf

text

original

 
Sabrana djela Marije Juriæ ZagorkeGRIÈKA VJEŠTICA Svezak 4.Suparnica Marije Terezije, prvi dioUrednica Miroslava Vuèiæ  Marija Juriæ ZagorkaGRIÈKA VJEŠTICA Suparnica Marije Terezije Prvi dio(c) ŠKOLSKA KNJIGA, d.d.i NAKLADA MARIJA JURIÆ ZAGORKA, d.o.o.Zagreb, 2004. Nijedan dio ove knjige ne smije se umnožavati, fotokopirati ni na bilo kojinaèin reproducirati bez pismenog dopuštenja oba nakladnika.fc školska knjiga mjzZagreb, 2004.BIJELI ORAO Noænim nebom plaze crni oblaci. Pokatkad se munjeviti bljesak oklizne zidinamakraljevskog dvorca u Schonbrunnu. U prvim katovima je tamno. Široka galerija ihodnici su pusti. U kraljièinim odajama još su budni. Svijeæe u srebrnim svijeænjacima rasvjetljuju budoar. Kraljica je odjevena u zeleni staromodniogrtaè obiène plemiæke gospode. Kapa podvezana pod bradom svojim širokim naboranim rubom sakriva joj pola lica.- Velièanstvo! - šapæe grofica Fuchs prestrašeno gledajuæi kraljicu. - Nemojte! Odustanite! Sve bi se moglo izvrgnuti u veliku sablazan.- Ne prigovarajte! Idemo!Grofica pokorno spusti glavu, uzme svijeænjak i tiho otvori vrata. Obje žene prolaze predsobljem, šuljaju se hodnikom i silaze uskim stepenicama naserpentine.U malom koridoru prizemlja s dvorišne strane stoji muškarac zaogrnut plaštem. Uruci drži klobuk.
 
..., 5 MARIJA JURIC ZAGORKA SUPARNICA MARIJE TEREZIJE-Grofe, stavite klobuk na glavu - šapne mu kraljica. - Nikoèijaš ne treba da vas prepozna.On posluša. Grofica ostane u koridoru, a kraljica izaðe s muškarcem.U gustoj aleji perivoja ispod krošnja spuštenih do zemlje izaðe pred njih malenèovjek u ogrtaèu dvoranina. Kraljica stane. Pratilac pode k njemu.-Tko je?- Ja, Taruka.Kraljica se približi.- Koga ovdje èekate, Taruka?- Vaše velièanstvo.- Netko vam je rekao da æu ja...- Slutio sam po današnjim rijeèima vašeg velièanstva i molim vas - ostanite.- Smjesta se vratite u dvor! - zapovjedi vladarica kratko,odluèno se okrene i pode alejom. Tu je èekala obièna plemiæ ka koèija sa èetiri konja. Kraljica ude. Pratitac sjedne njojnasuprot. Kola krenuše.- Stoje to, Koch? Kako je Taruka saznao za moju nakanu?Zar ni šef mojeg tajnog kabineta nema snage da saèuva tajnusvoje kraljice?- Velièanstvo najbolje zna da mi smije povjeriti i svoj život,a ne samo svoje tajne. Taruka je stvar razabrao po rijeèima vašeg velièanstva, kombinirao i - pogodio.- Sve mi se èini da ste se vi s njim sporazumjeli kako bistesprijeèili ovaj moj korak?- Vaše mi velièanstvo èini krivo.- Drago mije ako sam se prevarila. Ali, koèija vozi prepo-lagano.Sef kraljièina tajnog kabineta naredi koèijašu da brže potjera konje.- I-Konji su dobri - reèe koèijaš - ali sam uzeo samo èetiri.Ljudima je poznato da se dvorske dame voze šestoropregom, pa sam htio ukloniti svaku sumnju da u ovoj koèiji sjedi tko-god s dvora.Kraljica se zavuèe u kut koèije i kimne daje sporazumna.Èitavim putem nije progovorila ni rijeèi.Stigli su u Beè zajedno s olujom. Pustim snenim gradom juri koèija, zaokreæeulicama i zaustavi se pred jednokatnom kuæom koju okružuje gusto drveæe. Na proèelju visi mala svjetiljka. Pod njom je natpis "Hotel k bijelom orlu".Koch izaðe. Iz tmine skoèi iza stabla èovjek u pandurskoj odori. Grof ga tihoupita:- Jesu li oboje tu?- Jesu, vaša milosti.- Pazite, barune, da vam s ceste ne bi tkogod smetao. Koèija neka èeka na uglu vrta - tamo, malo podalje od hotela.-Slušam, vaša milosti! Njegova pojava nestane u tmini.Grof pozvoni na veži. Izaðe vratar.- Je li pripremljena soba za madame Keller? - upita grof
 
 vratara.- Jest - odgovori ovaj.Grof se vrati, pomogne kraljici da side i prilièno glasno da je vratar mogaoèuti:-Madame Keller, vaša je soba spremna, izvolite! Ne odgovorivši, kraljica ude u hotel i uspne se stubama u prvi kat. Pred njom jesvijetlio vratar i otvorio jedna mala vrata. Mala, dobro ureðena hotelska prostorija. Za obiènog plemiæa znaèila bi udobnost, za kraljicu - pustoš. Aliona nije gledala oko sebe. Kad se vratar udaljio, Koch zatvori vrata. Vladaricaskine ogrtaè i kapu i ostane u haljini obiène plemiæke dame. Na stolu su gorjeledvije svijeæe. Kraljica sjedne u kožni naslonjaè. Koch se diskretno povuèe izastola i ostane stojeæi. MARIJA JURIC ZAGORKA SUPARNICA MARIJE TEREZIJE- Dakle, oni su tu? - upita ona tiho.- Da, velièanstvo, u sobama preko hodnika. Vratar mi reèeda su naruèili veèeru i otada više nikoga nisu zvali.Šuteæi, gledala je kraljica u vrata, a onda ustane. Njezino lice posulo je tamnorumenilo.- Molim vaše velièanstvo da još jednom promisli u kakvu æe situaciju baciti sebe i njegovo velièanstvo cara kad ga zate-èe s njom...- Situaciju æu ionako vidjeti. Èemu da je dozivam svojim  maštanjem.- Fatalni susret moglo bi èuti osoblje.- Bit æe uvjereno daje madame Keller zatekla svog muža sljubavnicom, a to neæe nimalo škoditi ugledu madame Keller.Otvorite, ja æu stajati u hodniku u tami. Neæu progovoriti nirijeèi.- Zašto onda sve to?- Da imam svjedoka.- Nije li dostatno, vaše velièanstvo, ako vam kažem da jenjegovo velièanstvo doista tu?- Ne. On æe priseæi da nije istina. Hoæu da se sama uvjerim.Grof Koch pode k vratima i otvori ih. Kraljica prijeðe preko praga. Pred njom jestajao muškarac zamotan u ogrtaè. Ona se povuèe u sobu, a on hitro ude za njom iu tren oka zatvori vrata.- Taruka! - bijesno æe kraljica. - Usuðujete se gaziti mojezapovjedi! Dovezli ste se za mnom...- Polažem pred noge vašeg velièanstva svoje tijelo da gauèini lešinom, ali dok sam živ, neæu dopustiti da vaše velièanstvo poèini èin koji æe zavidnici iskoristiti da najveæoj ženi,najmudrijoj kraljici pomraèe sjaj njezina ugleda. Dvadesetosam godina bdio sam nad vašim velièanstvom, ali nikad nisam bio potrebniji nego ovog èasa.Lice malog gospodina, išarano naborima, blijedilo je, a njegove sitne oèi mirnosu èekale na osudu.Šuteæi, kraljica je pogledala kroz prozor. Bljeskale su munje i pljuštala kiša.- Što hoæete, Taruka, od mene? - upita.- Da se svladate i vratite u dvor.Bljesak osvijetli sobu. Onda udari grom i strese èitavu kuæu.- I ja imam svojih oluja - reèe kraljica - kao i priroda.Ona se raspojasa i ne svladava se.

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
bicagrub liked this
Celi Heeb liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->