Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
HC_3389_1948_11

HC_3389_1948_11

Ratings:
(0)
|Views: 34|Likes:

More info:

Published by: Barankovics István Alapítvány on Jun 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/23/2012

pdf

text

original

 
II
tol6
ideggyogyaszali
as
biiniigyikerdes
Szokik
adiak
Ill.6TfolYaDl10.5z4m,19<18m4.rcfus5
*
za
ADentokrataNeppartlapja
Holtta-nyilvanitottak,
havisszatemek...
*
8oldallira:1lorlnt
Mit
,,"rhatH"Ia"
t".,"s~i·
,o~ell"t"st61!J
AI(ULTUREGYHAZ
ESAZ
ALLAM
MEGEG·YEZEStNEKFELTETELEIROLBE8ZELTBARANKOVICSISTVANAMEGA]ANLASIVITABAlV
."-megajemlusivitasoranaz
crszag-
gyiilcsben.,
Boraekootcs
Istvanaz
alab-
hibeszedetmondcua
a.z
Egyb6.zCS
aa:
allam
viszonyarol:-AzEgybazesazallamkiclc;ilo
'Vi,sz;onyakuzLilll-.sas3tgunkllakitt.:e.llIDa.-
gas
~ozjava.toow:unnas.
elomozdl,
taaa
.minden
p:i.rt:na.kkQ~ge..Aj6
vJ$,,-ony
pc.ltikat
indok<>l~a
es
c&sz.e:riisege
teJcint,elCbe.u
nincsenck
kC"tsegbenazokscm,
a3ti.J..
6%
Ef,')"bilz
twa!
.as
a
rk6l:bl.n;asag
eieteh"ei
tkIQ.zOU
DleiykillOn.bs6get
Ij
uak.
M.i
-azonban.
.a:kil.
megnlg}"Ull!kgyoz3dve,bogyaz
F..gyhaz
es
ax
Mlam
vaJ6dl
erdekei
ik{"zouhianytalanamegfeld6sC.gsbogylkoztanasiJ~letcnek
!egsQ.
Mrdahb
fllndamentt..uJ:W.tes
eletereje,
nekf<>rr.istitazevangeliwnielete.:.vek·
ben
kolh£:li
fel,
teruWj.,oot.c.sen~
'J¥))itiokai,
bancmegyl}I(\U
erdeket
6s
lelkiismcretbenk.ote!ocJ:6pemncsot
,Os
liilunk.
ahban,
hDID'azEgyM%,
Os
nz
al!ani,,·iSlO1ly.a;rllalktiszlfizasa'l'a
ini-
nyuhilOrdw6seke.t:j6
.egreernise,
gltsiLk.
-A
mesol~szmtpont-jiib61
nr:
el.sojo
je!.nek
trildntjijk,
h..lgy
vigrctliJj.uloLLun·k
azon
11
ZaoKQSWlI.
me.y-
ben
a
megoldast
az
idOrok,v.:i;ntu·k
bhmi
y~'"Y
lllllclyetszUJvs-eges
ci'dcl.:.J5·
d.&iiicMszaktl.:lk.~in1cU[tr'llk.
A
Mr.des
htvatcrosuaplrcndrc
luz~
aa..
t.I
a
mogoJd1i.s
'a
Ikormany.ro.t
Je)eloss'%-C-
nekmrhkveJazIt,llamcrdekevc
n:ril-nLniUatotl,
illctvca
magyar
ka!o'.:iiuUrS
~ht:Th~::ft~i
{~;:I~~:
:;cl!~~!
.-A
mcgoldasnakegycbkCn1kiz:ir6lagezam6dJaIele,me,:;a~toli.kus
vt,
I:~c,._,-ryhazszun~"'e.nteruws7.ctenek
~ppell
ugy.
mini
a
\Ill.QgyUR"
dw.lolikus
ES'yhh
tOrtCl1etilegkialakul!hely-zetenek,a,zftllalfmosmagyarkul-titrflhanbetii\toUki:ma~asI6
s:z.erepe-
ncl:
esa
magyar
Ik3101hltrusol.:.aknra-hi.na.kis,am.clyetnzallameure\'eve.sOnek.hatitrankivU;:nerorekeszlhct._IIIszcrctofunaz
i.
1.
Orstflggyii.
tc.s
esakormfln.,figyelmetnyomale-kosanfelh!vni3rraamegmasHhatal.Iankorulmenyre,rhogy\'nlamelyi1l1am.
(1.:5
a"k'aloli.kusegyluhvis7.0nY[IIl11knemtetkozijogier\'cnyiiesflJland6bb
j('J:egu
aitalanQssmb:'llyoza.sacsaki.skelISzuvcren
fclne.k.
aziI1et.6~namna,k
f.!J
aromaiSzentsz:Cknekmegegye1.cselehel.
akir
konkordalumbnn.Bk;jrTalanunoir-ottV:lgy
11
gyakorl31:'iJlnl!'iZokasjCls·surih·o\'a16nlOdusvh·endi.ben.ak:hadhocmegflllnpoda.sbanottt~tctamcg~yelcs.Ar6maiESyhuz-naklCnycge:Jlt~Ztar~ozik,kaloliku.~.~yelem(>.s
Q_<;
egYlicgclitcrm~leh~tol(']valaszthnlntlar.
31.
nki:h·{'le~u)ny.hogyib{m:nino,k&loldn:us1all<li.lyoz:iscsll'ki.s:lr6.maiSzcnt5zl;,k:I,karal·hoz-z3jarulfLs:b"31j6hclJetre.Mer,aro-maiEgyhtizmindi(t'c.gysegf'svolt
Cs
Gz:
i.o;
'DHl.rod.AzemberitorlenetISzem-pontjib61isikililnle!6jcgyc.hoR"
('.10_
~"..or6",aM·.sHollamf'gailagbn.n
:!
nf'.Jnl':etekes
9.
('<I:jokk<:lrhUjnin
fit·
n~"il6,sr.upranncion6liS_"'agyh:ljobhrtnle!sri·k
!1
s7.6_.
internncio.lInlisk01.1>ssegel.37.
cgC!i7.·
cmberinemrekil~rjerloe'n's(~~CSc.~ahld-Ilnk
t1plIsii!.
.TC7.1l<;flak
n7.
:l.l
11!1I1Il-lilsn,
a.mcllycl
:'l.posLoI1Ii,tmindenkol'-
sfnk
mjndennepehez
C"
llIindennem-tel6heJ!kiildotle,3lC'ge1.~intemac;o-na;e57.iiletes.naojovolt.A,'iTag'kato-likusninnkCm{H~.~e(l7.f'gyhhbanmin-di~elalkl\rlhflla'h!nk(jvele1mcll"m!l.~nd,!.37.~yhfl1.egysCgepediltket-~e,,"ellatmindigtorlenetiten)"
is
volt.ntintbosy
aza
rcs:r:,
amedy
1.%
cgy~esct
klfejczettenuem
tgcnettc,mar
kivUl
is
eset.\rajla.
Mj
kntoliku_~okuemismerun};:
3.
roouajfos,',gl61fUgsct:en,ilgynevezcltneDlzeti"kalo-Iikusegy,hazllkat,nmintnemiSm,eriiJlk
8
lermUsutTendjCbenketl:<ic!I-ny;it.EznaluoknemcsakakillsOegyhaz_fegyelcmn~
es
azc.r.kolcsne.kdolga,hancmnbitlenyegene.kiseh·ala-nt-halallnnresze.Ez:8kalolikusszetn-ponlb61\..altoula-laUank5velelnlcnykifejezcsre
JUI
abban
Q
torteneljLeny..beni5.hogyhaazallam
Cs
akalo-tikll.~egyhuz"islOn)'osz,1b9JyozuSTakcriiJt,
liZ
csak.isazallamesaSzeut·.szc.kk(izo!lkoH,!!mcgii.llnpodll,s.rendszerilJlkonkord:'itum'fs,rmaj.;ihansl.okottmegtorlenni.~1iyelQzouoon
11
konkord:'llummegkot6.sch06sl3dalma.se:ol{lrgyahisokfltigeurelsmh'clcIa.fordulhal.hogykO!l.kordaluOlmegko..Ic.sercahetyzcLYalaho!mi';snemcretimeg,ViSIon!azEgyhaz
~'I
azat,lainviszonyAnttkTcndezeschnlaszlh3-!.albn
(:rd~k_
C7.eq
:1
konkordli.tUtnDlegko!.:'~e,Y:lgSis
QZ
fl1t3:{1l10S.~:r..'l'ha-lyo:r.n.'!eltHI
;6
lehe:segc.solyanpro"';'z6riklL~r'i\egallapodasY3SyIt:13nd6bbjcllegiimodu.,yi·''e.ndinckICtrch~zasa,nmely~esaJ;;arendez:e.srcmegcrcttker-M~'IekC!sz.1billY07-Za,deamclvsziotenalk{lllllo..~
3
.kfudesneknyugvuponlraju!lalu'!ura..Term&iz.elc..sen
:I
targy~lasok,kozvet:enaJanya_nu_ncillShianyii.bo.naltalaban,de~yeb.kentit'igcnsoks:r:or-azilIeloorszagpii"~floki\lara,9_Dlclyne.l{bflrOli(eJf'titrgyalasnlilgyakoT\a.lilngr,s,.1Imcnldonh')jcicl111\.-scgt'.tmagyarltzz:,aaznkorii:mcny.hogyfeltehe'61cgapiispnkikaris.
I
meriIcgalnposnbban
97.
illetoorsz:.a~,·is7.onY:litcsei'erlaSzent«zek:tz:"taj~:-oztaiaSatdonteseihcnmindigolapveliSenmerlege:iessohas('-mszok-lamel16zni,Ma,saadOn!c~;l:7.o[lOOnsoha.sines
l:s
ne.:nislehetm3snak,
ha·
_Unyegeskero~.bogymin6tar..
!:~=~.
~~~/::IIl~t~~gya;l~~s
e.a;r~~:
yiswnyavaljc!61urt'k.Althiszcm.aproble.acina.kpUI;l.tamegerteseLolisigcnmesneesne-I(tu;ok,
e.kik
iigyv&-lik.hogynkerdesICnycgesromelyinehez.segckbenclezOdikki:a.melyek·nekki}\·ctkczlebenigcnsokanhajta..'m06akvoltakazEgyhhY1Sz;ollyanak,Imilltmcgoldand6fcladalnakJCnyegetegyesegyhaziszemclyekakttcilpolili-kaill1ogatnrla.san3!kvita.!hat6liG)'ev6sziikiteni.Nohamaga.miselismcrem.,hORVczekanapipoliLikai
is
S7,em{'"lyivonalkozasok
Q
kCrde.smegoldllslilnemkonnyllellekmeg.jollehetmeg-f~~~a;llt~;~k~\tii~~~~Ol~~e~~~bizcs
at.
hllamviBwnyiinakrende.z:~-setmfg<:e:muzal.'!Zolgiillialjllk
t
haaprob~cruat
!l
s:r:l!nlelyinel'H!zsegek
Cs
anapipolilikaiellentmondasoktiikrc-.
ben.
.!Iremlcljiik,
hane.m
eppen
az.:r.al
ahuvosfeju.U:nycg!fl16h!i.torsa.gg3.lko_telithcliinkakc.rd6smeg{)Jd4sa(cle.haaproblcmfit~vellc-~enkibonljuk
4
51.emcl};
&;
tI.
napipolitikaikootro--KOT.ludoll1i\~ll,
hoe)'
II
magyarverzip.kkOdCh61e!'n7.tminden.ne_k6z:t5.rsas.agigenjelenl~8teDye:r:~i,rnc.lyi
es
nllpipo!ilikaivonatk:ozisI6'1el6keloegyMzIferhakpolLika}rnamegsz:a;bndilva,VQ16banmagana-I.az
I
galartosat
8
kOlLArsast,gelulufl:ha-E4zyhhznakhAT.li.I:amnakmivol'fib61kentesak5zjogikiv6.ltsogokategye--
I
es:i11~ndohplyzclt~:bOlnlirmaz6prO"tr.mlege$enmegszuntetotOf\'enyeinkhl(~ma.nak(oj::jukfel.Vcgtereisn:r:~stagadusa.kent-ert("'met:t~k.Efel·.iUames
31!
Egyhaz.nempediSflZtevea:alapo.ssagalxargyatap'alan3-lisit
Mi
aproblema?
trylui
z
es
egyes
A.ll:uni
Iunkciona-
I
viszonyaalkotjaa
problema
16nycget,riusokvagya:J.amigcsetusokilletveamelynekmegoldaaamenell:lzeset..
8%
:i.I!am
c.
egyes
egyhlhi
szemelyek
legessegckeltorpiitnek.
1945:AzEgyhazesazallamviszonyanak'lijfejezete
-Haanemelyi
Cs
anapipoli-betoscgethizl.osltoltazEgyhli.zbelsa:tikal
vouatkoeasokperavanjdtIelre-eletebe,mertaaurulkodonak
dootololjuk,mogouemegmindig
otttesa
befolyhst
udoua
piispokok
P.Ii
fo-
u
Egybaz
es
aa
iUamvi~zonynnak
parok
ki.neve~e.sere.
Eza
f6kegy.6ge.sz
scr
fii:.;BlS
kerdese,
jeWil
an-
urijog
8
ket
vi!agbAboru
k6zott
oak.bogymagaa
problema
uemcsak
ugyan
-nem
gyakoroltatott.
de
vegte-
mas,
bancmelobb
is
volt,mint
abo-
gesee
is
megnyugtal6m6don
uem
gyana
szemclyi
esanap!politikairendceteteu,A
megszant
aJlamformA.kIsfro
[elensegek
a.
Mnyeget
hatterbe
hoz
tapadtak
azEgyhfiznak,
illetve
szorhottAk.Ta~gyilagosau
a'l.f
kell
bteoayos
CfOTh(IZi-lizenlelyektrtik
·kib.
mcgallapltanunk,hogy
117.
Egyhfizesjogikiv{i1tsagai
i&,
pI.azcextergomta
magyar
allum
ViSZODY8,mint
ma
i
,6rseknckkinilykoron~zAsi
jogaes.
tfU'.sadabniproblema"axujmagyarzastl6surjmc!t6sfiga.cmelyuekko-
allam
megsriiletc.seock
ptttenatabau
vetkezteben
mega
ketvilligha.borukcletkeaett;eelenycgebenaztjeienti,kozoltsemcsen
meg
Iontoeabbtil-hogyegyfelUi
az
uj
Miamibcrendez-lam!
jogi
akeusazesztergorul
ersek
ve-
kedesalapveteenmegvaltoetatta
8.Zo.
It:mcn)'~nekEjlozetesmeghal'galasnkat
aIenyeges
koriHmenyeket,
arne-nelkill.A
fopapok
a
to:n'cllyilozaslyckamagyarO.llamCisakatolikushazaDak,alelke.szked6papsH.gegyesEgyhhviszony;it
amujtban
rneghaUi-tagjaipedig
a
torvcnyhat6sfi.gi
es
a
rozbnttak,mfls[cl51pedtgIcnyegeskozsegionkornuinyzatoknakhivatnl-
vattoeeson
mentlitakatolikus
Egy-
b61
tagja.ivouek.A
f6ldosztas
soran
luiznakkozjogi,gnzdns;'l,gi,poillikaiRZEgyh~zetvcseteue
hutnlmas
egy-
Cfj
t:ll-sadnlmi
stflnsn.
Milrhrizi
blrtoket
es
avalles,
Os
tanulme-
1940-osvaltoznsokszukscgkcpiko·nyialepokll.Jlalkezc!'tf6ldvngyont.vetkexrnecyekeppeu
ujhelyzetkelet-emclycknek
jovedelmc.re
tamaszko-kczcuee
Egyh:izes
3%
{lJ!:unIeuyle-
donaz
egyhaziinH!z:menyekcg~szgcsviszonyriban.
A
rC@icsazujsora,etnelyektermcseetesen
bctotvas,
DlagyarMiamibcrendeeeskozoUiehisal'l'Oltakazegyhn7.ivuetoklegtobb-
e.s
gY:l.korlatikulOnbst!gcketnem
nkn-
jenekclctforw3jara,vagyle,!;-romsorravennl,denaEgybfizhely-al:ibhklils6elt>tkorulmenyeire
i~.
sotzetenekgyokere.!lm~S'·nlto7.6silltaHiuanngyro'dY3gyonhoT.
'1.'011
szabvaa
nemIeszcclseerutlcn
neh.finy
fO
O1OZ-
htvck
pooo.g6giz.5.lAsa
az
EgybAz:
zanut
kiemelCsevelcrzckeltetni.Meg·nnyaglmegsegHeseszempontjab61
A
stuntakiralys{lgi(lllamf(\rma,arnel),-(oldosztu.skovetkeztcbenelvcszett
a
he,;e:r:eresztendonkeresz(ljlaT.
EgY'j
vilagiko~yesurnsigokjelenlas
hlmo-
hazamagaviszony:itSlAbla.Egabhnis,Atonkrementorszfigbanpo-MnDycl
'1."011
6sszekapcsolvaamagyardig
a
hh'ekfilnylegesanyagit:'irno.fokegyu.rijog.nmely
a:t
a1!amsza-gatAsakoranfsemerheiteeJa5zilk.mara.az:Egyhbszempontjab61egy·sCtrnek
Cs
asegft6sz.4ndckno.kmen6-:illahinnemkfvanatosbelenyulAslle-keto
AkozjogikivaItsagokmegszunese
-AziljmB~'ar611amban,amerynyfikkclazegyMZ:lt'uhtateber~tt
az
emebriegyenloseges:r:mejcldom-amit
az
jelentetl,hogyek6:r:jogCki-bOrilotill.ki,nemIchctcttt6bbch:e1ycvAltsagokkovelkeztCbensokszornernakoziogikivaltsagolUlllk,nmelycknektntthallamagatt.6.volaIc.gnehezcbbeltiinescertmi,akiknek
a.
szahadsft£politikaifordulntokt61sern.Milebat
e.s
azegyen\(')se.gel'V11demokrlicia
az
Ii
multhi!haJadoLt.ink.ihbterhes
CJJ
es:r:mcllykcpunk.egyetlcokonnyetsemguU6mintdfszcsmnradvttnvahlAt.fo.gunkejteni,Illcrt8",6'vagyunktuk'eslatjukekOtjogikivflJtdgoltban.meg.gy6z6dve.bogy
:t
k3tjogikh'alt-esbava.nsfrnivsl6nk,h~tnemasUgokmarhosszuid36ta
nero
RZkh'ultsugokatsiraljukhnnemn:r:ohlEgytui,2!s7.8badshgnnakbiztosilCkaia-hamisUilsz:atokat.'amelyekctavoltak,mintnregi.s:r:flzadokban
Ie-
ki\'ftllsa_~kko,'etkeztebenatEgybbhellck,amikorasza.blldsngkivftJrtsagvn,HnlnikenvszerUltesleg£6keppenvolt,hanemolyankolelckek,me-nZ'9kat
at
Egyh:b:l61eltuvozottIcstvc.lyckkel'azEgyhtu:azsillambolvoltremket.akikakOzjogiklvOll..sngok
Cutve.
Az:E~...hhs7.Amarnmostmeg-egyhAza161nemIa.Wikmegazem.
~~~~a_~z
~(~~~k~s~l~ta~~~~I~e!!:ej:n~~
I
~:;~l:r:~~kam~~yn:k
e~1~f'~j:rO~;~{takozjogikiva!(s!i.gokegyblhAnakaIsorban
a7.
clnyomottak,aszegenyek,.mindenkori,,;IagihatalommaJva16IIIpro!ell'irnk,s1.fun:iraj~tthiTdetnilulsagosos.'!zc.<;T.o\·ottsegcbOlsr.Arrnll-Istennekevang6!iumat,annakaz
Is.
zollAz:elmuitcvtizedekbenekivalt·le.nnekj6hfn5t,akiazemberts:r:abad.sfLg-ok~emkarp610lhattflktabbe
eJ6-
nakhegyen16joglinakterem1ette.
AkozhirsasagesazEgyhaz'
ll1~rtegelntnemakarom,mertnemb6-ketlecsegbeo,hanembckeszer1eSbenj:irok,nemmulaszthalomelaZOMnl1k.ijelenteni,ho@ymjOrommeliidvazM.ncnk
3
hh'alalo<:e.!tVhii7.iten\·,.~1\k
,.e..
sz6rolegy.afe1recrteseketfelre4rt.hetetll'niilkikus1.obologesl.lusi.Osduteilromunket~.haJankalva.{tanAki
:tz:
 
Ii
Izooon
II'
Egyhh
hivatalosYCZel6i.nek
olyan
mognyilatkczasn,
amelyalkalrnasmo-
donJuvtatcsau
IS
n
hh'ok
tudomasara
~dna.hogyazcSyh:iz:hivatalcs'-ezetoi
Q
k5zLaTSasagottorvcnycs
:i.
'nmformri,
nak,ak6zlirsasagclndkettorvenyes
6.lIamfOnek.ak6ztalsasal;nakakoz-j08jki"fllWigokatcgyetemtegescn
megs;:ilntcto
lorvenyeit
pcdigk6tcier.o
erejfi61fllliakaralO)Hvanltboknuk
tekinrik,
arnelyeknck
fiszteletbeutar-
tilsaazallampolb{,ri~""edelmes~
vcJej5.roja.
mond·.wunk.bogy
AI:
anyagiveseteseg-nclmerbetctenutncgyobbcsapeseric
vonilazEg}ibbat,
ba
anngyblrtok
&ltahl.no.<;felszamolasaidejencgycdtll
o
mcradt\'01,030megnagybirtokcsnak
ef51dches
es
tcnrrcjutouorszagban.
AkkorazEgyhAznep
unk
szemebena
nipjogalmegsemruisttoIeudeltrmue
hot'rnnykov~h6vit:tvclnaelSJJagy.s~eraporasztsagunknckmindllfamc.ghat6sxcrctete,~eeitokesesegeesorta16ragaszkodasa,amclyma
cia
soveny-
kent
vesz
i
kar"
IlZ
Egyhfuat,
dtlhre
is
gyiil61ctrevalvazudu:tvolnna10-mcgszenvedcynekminden
bo
rzalma-va!
1\
gazdagegyhnzr-a,Tudjuk,hogyazegyhaz
i
f6J,'agyonfciosltasflligeu-Dencmairatjukaongy(Old-csckelymhtekben
sugauoua
az
Egy-vagyontscm.56!
at
ameggyozodc-ha.znakez
<l
rehosaeretetc,deharuiisunk,hogyaeEgy,lHlzmerhctctleniil\'011aszandck,tenymarad'llOgyatabbetnyerflekiekben
e..,
szociais,..egsomertegnemlit6ttk
i
azEl'(ybnz
tuna
i
lumcghitclchen,
miniomcnuyit
k,i.rara.EgyportU8JlkihUlOndas~atvesztett
anyagiakbn
n.Hehosszli.ltn·ufcjczcmkieaaInternet,hogycz
nu:rlcttet
meriinkkeszltcni,
uchcecn.
CUl
tortenl
aGoudvisees
hOT.zajiiru-
terhetunk
ki
azdol
(
retismercs
c!Ql,!asanelkiil,arealaportugalk07_nion-hegyuftitdosdiisDOkademokraciandllssai,hogy.IstenegyCllesentudirni
kh'u:
k.:tkoz"etcouyertcsevolt:lei-giJrbcY'011:l1ukon.1Ikil~azc.gyh~z,
amcly
elottfc1nyHtak-De
ha.
valakim{asUppeo
ihrlle
aYa{.(yon
llr('kcszto
soromp6i
fs
alelki
is,
3nJlakafi.ildva.gyollllllkesazoknak.1ralusslJcicsnlcwjellirullfci,lisanyn-akozjogikivatsli,goknak'":-rI':k6i61,silag
cs
IclkilegamagyarparHsztsiig,mel'yckhezazEgyh,izki.iz\'ctJcnpoli-clsosorhan:17.akatolikm;agrru--prole-
tikai
bcfolyasa
Cs
kiemelkcd6gazda.t:"tri:i.tus-amelyakatolikusokorszUr6ossagihataime.e\"hlaszlhalatlanulhoz-or:"mY{11mc!':szcmcghaJ.d6!>zumbanzatnp,:tdt,az~lkilszOb61hcti1da\"a.l6-tcn~odott
,Ilf~ldtcl~nscg
~saTemcnyt-sagok\·il:i.gli.h61a
tc.nyt,
,hogy
a.z
uj
O.!to:'>z('gcn:'..s('~.mCI)·s'~,;;elben,H;apc-
I
magyar{lilamhlln(lZEgyhazsemIligvanmcrszllnkakO\,dkezmcn:yek..nagrf5lch'agyonJlal,semkozjogiki-
l>cl
issZ(:rnbcnCZIIi,akkoraz(kcllva!tSlliokkalnemrcndelke;::ikt6bb,e..
A.
foldosztasVagyonjogikerdcsek
-At
arJ..3m
egyCb!.:eotkarlcritCsillHclezelt.5~€ctvalillt
QZ
Egyhlizzalszembcn,nlU.elyetnyilvilOm.egaknrcsmcgisfogtart:lOi.
E
knrlcrftesscl
per-
szemC{:'kol"intSCmmeruitkif!Zegy-haMI
i8cII
kozelrOlcrinto('stiszt:iwn-d6vagryoniog1
khdesek
kor(l.NyiIvan
I!rrk
mindegyikeszercpel
majd3
lar-
gyalilsoknapirr:dj6n.
en
3r.onbanmoslellc..kintekf"lsornllisukl61cski>-riilt"';:inI3m-cTleg~16"iikI61.DehogyeUrdesekmilyenMnyegesekle.hetnek.arrapcdak~ppen
fflihoZODl
a.zt
a
ler-rncszelcskihclelmcnyt,hogy
tu
Egy-
hala!csEgyhiizllcpiiOICzmc.nyeitnemlehetncolyansulyoskozlehercclsujtani,amely
vCgsO
soron
Cs
gyakor·ltllilagazEgyhlizszamnraoJyanhey.
ze.t~1
ideznef:lo,amelybenmarHlu-
I
r.6riuuii.vAlneklegala:p"et6bbjogai.nal,;gyakorlasa
I~.E\'aTjuk4!s
veliink
7g)~ttcl~i~j~ent()~b~~~a~=y
h~kfl~s~necgYoJdalu3:kaoflllell'fttlliYo£:td"dl'f~goellh:mem.!izerI6dellSZC'Tlien."dek-brlllthllamj
Cs
:illand-6ohligoklippf'n
I
hizto'sitsn
a-1
Ei;yht.zsz:{tmar:l
It.
szitk-!lcgl'Sn.tl}·,'lgia¥at.Aza]lameueira-nyu16keslSegetolvassuk
kiwbo'
akoriilmcnybol,hog"
II
ko'lsf;;:veles
te-
leJeikuzollszcrepelnek
alii
ncm
he_
e.sUl~letoOSSlCriek,h!Dc!yek
azF.eyh{lz
flnyngiaalalllaszthal
szoIgaljiik,
Semmi
kClscgunk
sj;lC~are'f)I,hogy
GZ
EgyMr.
az
elltcl\'clk.f!zl!lld6t1ir~}.alaso-konmindak6zjoglkh'a!lsAgok,mind
It.
fol(j\'sgyone-rl4:ertklirleritcs
kir-
dc~benhagyomullY.)srcalitascrzek1'01foSbilOnysago'tennie.s8z1ameltlinyossflgolfogjatanusil:mi,anlelynekhian)'atCS!lkrc'recrlOitete.l('zhf!lock!e:r6Ja,Bizon}:osnkvagyuttk:"I.~han
i~,
bogy
azEgyhh
egyene!'it
tiltnkoznek
azellen,
ho!)yak::irterites
HZ
ujbirtokosok
roldtuJ,njdonaterint:sc.
a
tel'meszetjogra,
a
hitrc
e.s
a
erk6csre,vabmintezeknekszoroskonzek"enciiiiravODolkoZlk.Mett
Qt
Egyhhapolilikai,aL.'trsndalmj,ngazdflsitgi
cs
kultur:'ihs(:'ct
o!aklUisara
ax.fuhIOlpoi8arokna.isz.a.badlf:at1tel-ismeri.AgYllkonatireformok.ban$zamla'anerintkelOpontlehetsegesal..··ii!oobozo
vilagnezeliiek
k07.otlis,mint
ezl
pI.
a
kCTI.".5ztony
vilagnezotalapjanall6NcpparlnakQZalamror-
Ul8\'al,
a
foldosztassnl,IlZtillamosfta
saJ~nmu\'cI6<icsdemokwll.....s!iYalkapcsoialos:'tllusfoglaiflsaismeg-,Dlulatla,hogy
Q
n(-pidemokr:'iciiulaknchfmyk6zponti
kerdesel
e:rulitscm.
Avilagnezetiproblema/
le~cg
A~\'~ak~~is~a~~:t~:~~o:rc~
~OT.l~ti
\'onalkozasoop~..."Ulste:kiviil
hatalmnsanmegnlW.,megkellkeres-·nunk
ann:J.ka
m6djfit,hogynz:illnm-buna
·kii!onbOzO
vilagncz<ltekqJ:yrmhmellet!c:hes.~enek.gsminUlosy
1\
lelki·i.'!mer..elis7.abadsaglegsulyosahhserelmcnciklilakeresztenyvi:agllCzeltolocml:ehctncmegtagudnimindazOKOI
II
jo-e"Okal,omclyeketamateriolistavilag-nOzetrnaganakigcnyel,ezertsyakor-latilagninesmilsmodusvivondi,('~<;akoz,hogy
egykl61az4llmn
ruaradjonparlllt[a.!l,IDru;f-elolaz:ilLamlegyf'nlutlat:~bnnnllllnk,hogya
k:ttolikus
F-fyhazcs
nJlahlban
a,kere.'(ztell)'
C8)r-
har-nkne.Dlcsupanliturgikusegyhazak,hanembels6l,~;rmcsz(~tiikn.':Jeslcuye-siiknelfoQ~'aklllh~r-egyh4.znk
j,.,
ame-lye.k
t'.8y
vallA.\igellakcretei
kaze
bencmszorithatak,oUmegnemWrnck.ban~
~zre:Jel1liik.kel
alegtagnbbertc-lembcnvettkultur:iJl::l.kmindenterti-let~rekiaradnak,amennyibenaza
kultunl
embedtevckcnysegetje1cnt.Akrerdesbnll~olilsasoranitteriinkahhoz
a
ponlhoz,
alto]
akes
aprobl&-manakkozpontiidegHerinti.
Egyhazesdemokracia
-Aa
.nemokJailiTollekjntn~.,:\problemaeh-::ilfl,nthalatlanula.lkol6re-
:Ize
azEgyhaznak
a
demokniciahoz.
"~gy
akor
a
nepide.mokrnciAhoz
'·s·o
vi.szonyuI8~,ErrOl
Ii
kcrdcsro'aje-lentosegenekkijat6cSl,iDte.!eggelaka-rok
sz6lni.
Akerdesnemaszavakon,hanem
a
rogalmaklarlalman,sot
els6-
SJ)Tbno.aoSyakor'afiID{'gnyivimunsoll.roralllmeg.UndemoknicWl.n-eztmostapoli1ikai,tars:ldalmi,gazda·silgi:';~mth-el6de,ddemokraciaCsye-tcrne~ertelmcbe.n\'e\'e-egyolyankC)J.ossegieletformalcrHlnk,ernclybell
u
r.gyelloJ06u
esunl,ad
cmbcTek,akikatermeszetjogoltJszlc'ik,esakisJlrokll:!h
3
lorve!lveknckwrlOlnilk
en-.:::(rl~::M'ii'edni.
nmel?e-knckDlcghozn.
fnlAbanvalamikcPl)enrnagukisrent·vettek-,
nkkor
fJ
demokraciall!l.k:lclllcsakelveirc;
hllncm
gyakor!ularaisrimkimlcscndiilrea
lll:
evangeltuD1,
l!:sha"
.oepidt.mokT:iciaienyegetnem
ahban
h\tjllk,hogyG1I!'RszecscbherIeemben"'ellemhcnku1lura,I~hlll
11.
valJii...
i.
mli'·c]8d05si,polilikai,gnzd
!iugi
t5,~
l,{lrslldalOliCI('1amateria
islll
\'llugnclet
ehe.
s;.eerlOt
nmdeztc8sek
AI,
hanem
a
n6pj
dcrnokrlicl::l
tortcndiertclmcl
t!S
jeent'i"{!.gctanegyedikrend"italh.cltallanu]
JOgoss
~sede.kcsfelsznh:lditflsflban,egyenlos6ghezes~mbad..aghozjuUatasa.b.an13tjuk,
ak-
korazEgyhflznaksem.mi
aka
sincsekozossegieletformlina.k~eivi,se8)'3-korlalLelutasilasara.Aztviszo.nl
jt>-
r.ane.'pii~.~igusRRosember,k1a
~eJ·
kiil'ml'rrf;~lllMdsi\goll.ibba1nem
tao
podj.\rinerokiv1nilatja,h08Yaz'Egy-bh
liZ
6vilitgneT.elettUAd6vagya.zzalel!entetesvilBgnezctekreamen!
mondjon,
Nyilv4.n~'aI6kepteteDsigvolnaartkfva.nni,hogy
u:
Egy-'
hHz
hol)"t'selje,a.m:ttfvMnek
wt
eslernondjonannakI,'
"'~deterol,
amit
iguookhiu,
F8lonban
elslL~orh~n,56t,
CSltkJl(,llI
kizar6lag
Avallasszabadsagesakulturegyhazjoga
-AnnakaxigozsitgtY.lkjegybe~l,hogyheJycselmeletnakill
nilles
J6gyakorbt,szerctnt.knyilt:mramutalni
J
egyparolyanfoeIvN'.,amf'JYIl~ktis",le--~etbel1mrLAsllazEgyhAr.
reszl'("ol
el-3lkudh3~'III.anko\'el"elmeny.Ezeketazeh'l'!l;.etrninte8Ymag:l.hnnto.lJl6ritiaz,bogyakatoli,kus~gyhR,zoem('.supanlilUTgikus,hanerpbeJsotermMzt:lesze-rintkul!ur-egyh.f!zis.Ncps~erubhenI\r.oh'fi
c.zazt
jelenti,
ho:,'Y
3.
valllissza-bad~g'jo8anMl
meriil
ki::..zIslen·tisrtelet~lv6gz6sene~jogiil)lHl.Tcrmc-s7.ete~nalegs~oros:lbhcf["tclemben"'ett
"nllns..nabadsag
Mnveglilieztartb-zik,bogyllZEgyhftzi{,'eilirdeli:si,Olc.g-s7.cnteI6.tnnltllsi
as
hels6kormany-z31isroh.ads:'lga,V'alnmjnlhirciYclv!llo.s7.3:oodcrinlkcze..\ijos,1.t.isztclethentnrtns~6.",sar6mai\'il:igegylll1zegy-sC!!:bbOifolyik,hogy
a.
h{\'ek
Cs
apa-pok11r6m.niSzentsllckkcl_'zahndoneskozvetleniil
c.rinlkezhcss~rick.
Deak!llolikusC'f;yh6.zsohnsemIIdl'!)hoz-z:l.jn.rub'lstahboz.,hogyaval13....
t
mip.t-
egy
inlcrn:l'jaka
lemp'omokba
esnvalJasostArsnsagokbaesottved65ri-
z:eU>e
\'e/tyek,
ahogY611
cda
hitlerizr
mwe}-kl!pzeltc.
!gu,
hogyaval!3~szabad~gelsosorban
adje1enti.bogy
&en'kitva!amelyhitmepallhaerl
vagy
k3vete~eerlsemminQJOfChatdnvnemf!rbet.hacs~kal.t\ltalate,r~61·
csi~rv~yekell~Remvet,
Ennyi-
beD
avalLhesakugy~nmag4.nllgy,nkultuszazonbl)Dmarmaga
i$
kpzuS)',mi'vel
A
kultuszkerete\'"8.lamel"vaL18.il!lrervezet
es
III
kultulZ
sza1ad~-gan
6rkodni
is
Q
auamkoteless4re.A\"llUfui
vtszont,mar
pszicholcgiai
Fcgahnannkertclmebcn
is,
ucm
merul
ki
abcls6
eletben
cs
aauttuszoau,ha-
new..:.....lovellazcgeszeruher
i
szcrue-lyis{1S
e"
axIstenvlszonyacskupcso-lata-,azemberegcszgondolun,
akurafeserzclnutevekeuysegerekoz-
pontil~klsugarxik.Miudigmindeniga'Zi
vallasepezcrtvolt
kdzpcuti
je-
lcntosc.gukulnh-alistenyezo,meg-
pedlgakulturanaka
legtagabb,
tehrit
azegeszember!tcvckenysCgkorHfelo1e16
crtelmcben.
-Az
ignzi
vallaskultur-vallas:le-
nyegesecriutnem
kuf
turlagado,hanem
telje.s
mertekbcn
pozitiv~
igenyl
i
akul-
tural,
aauclyneksuga.lloja
es
Icjlesztoje
Jdvanlenni.Azi.~nzivnllasnemme-
nckul
ki:1vih'l.gb61,
hauema
viUqjot
az
isterucdloknakmcgfctctdcnaknr]cIor-
m{llni.Avallrisahnlndasnakkoz-pOI).'li
motor]a,
valosagos
perpetuummobueje,inertU1.t,ami
VUlI,
akcllnekminl:tjiua
akar]nformrilni.A
vallas,
nakeli)kcllsegttcntoahaladtlst.mcg-pedigbelsotermesze!t~nclfog\":t,mert3zaltaJ,hogya
VUIl-1
a
kell
mintlljaraakarjaforDlalni,ll1intcgysielletiIslen.clkaraliin....kmcg\'al6sitasrH
a
vihlgban,osegyenesen:irll16jllvolnafeladnl:i-nnk,
haa
h3Jadas...
al
szcmhehclycz-kednck.
i
Egyhaz,esallam
-Marczekh6lis.kovctkcziJ,;,hogya:k.ultur4,)-hilznemha.gyhatja
lllU*
gl1knl
hi",p,it
a.
l.f'..rrn.C.<;;r.eljog,
a
hit
Os
iu:
erkl)"es
f6Al,'ein.eJ.:kinyil'dll'itasa,azokertelmezese
Os
applikiJas:lte\in-tet,ebt>.n
SeiDl,
A:L
el'\l\olt':s
ma,glWa.a1
!Og~
lalju
a
Icnne,zct;j:>got.
A
katolikllLS
egrh{u
eurt
llJeIll
mondott
le
sahaaker~z~ny\,;i·:.:tgllezetn~knrr6la
jo-
gur6:'
hogy
pI.
6rkod~6kazC'fnberi8zuhads:igjogokon
lS
hog)":'lltnlanosiskolajosiunkctismcrleteserc
tOrckd.
}a.
Ez
az
igenyaz..:m:hanueJll
forg_
lA:jama;:ilxl,nazt.,hotzy3ZE.gyhazheeaYQlkozJha!anapipolitikaooeski-oSaj~tithatja
a
liflam
jog!kf3.ret.EptJ.eJl
eUenkeroleg:a
keresziCny
t.iTsada:Olll-
tudwn:'i.nysrer:intazEgyh:iz4163.ZallaanazOOlIb~ibi.rsu'asokjogirend·j&en
1IK"Ill
cgym{ls
1f616
\<lgy
u!fi.
ha_nemegymasmellerendell
tarsasagok,
amclreke.gymasugyeilbenemnv,1.bkoz-hatn~
A
j:>gitendbc.n3Z
E.."J·haz
Cs
•azaJamegylkeprpoo
to.ke.Jete:s
tana_
s3r;ok,
mert
.saj.a:t
rt':Cad.'li.;1i:k
et.LalA-
sara
onma~ukhanM'\"atottaik.
~e
vo_IOt:JcOWjogu'kat~tDIerede.zlefniok
~k(l!.l,
nemfiiggenek.
~lIIUi'!:t61,
poh.o.~kintoeltd
Krell
Ie.n.niOk3lr.l4,hQgy~a1k
ugyanuokatenme..<;l.c-
tcs
Stml~yelk,'
A!hosy.an
liZ
Uliam
j083
Cs
k:6tele.ss*
allnm.p.:Jlgarai
f&:.n1
ja-lCtON)I
3
lessz€eselbb
crte~lbcn
'-:00-
doskodni
e3
liZ
i11a.:rn.po:Gfa,ro:koat
nikozj6szolga'aruaiNlnyit.1.ni
Cs
ik:ote-lezni,eppe.llugyc]r,-il.athalatlan
j.qga
a7:'EgrJl37Jla.kazCl'lk61csiCshitc~"e-kclkijelenteni,n~cmberiszemelyi-
sl'..g
termcszeljograif(}~ettfukonn.j6smindczekctapplik1i.ini.AYil~onmegnerovoit
ig.n/...i
va:1il:3-v.agyYilfig_
nCl£l,
amcly,1e.m-.mdQt:tvolnaerrOlujoga.r61,aIlliIcrru-bszetes
is,
hi.sl.e.nnzombere.i,;mindisezl
u
r,enyt1~D.la.srz-tottiLk
:I
vall$.<;01'",!kol
Sl...e:rnOOn
S
e
j<l....
giltaikailQliik~lscgyMzID~orolL1
i~.
Megn~~apitolt:t
pl.,
hogyazaI:amn:l,);:ar.emberekf51di
bol,iogu13,s:it
kell.szo1!g.ilnia
akr6z}6
m%,,·nlosil.is..1.
iii.
tal;
de
a
k.ozj6
konkrit
tnrta,'m<inakmegitUapHa..">:lm.ilrnean
a.z
Egyhaz,hrulem
az
allllmhivato:i"ia.Az
eauberi
,s:z.e:mblyis6g
alapvet5
term>6szrctj~ail,mirrokazciether.,a
mege!h~lkhez{,,,
alok-e.:eh'A'ICd-es.hez\'316jogdk,
aZ
Egyhlia:mindigolyanoo.nalkteikintelte,a-m.elyeketnrunaz
al:am
ad..
(If!
biL-tosilanJ
6
'k6tcles.Viszout
e
tertfl1<€-
sret;j,.)gokpozitiv,
b&1e1es
jog;
sz:1M.
lyozasat,WI.Syisbizlosfl1isana,kmi-kenljetazEgyhiz
lZ
aUarnjoga,llaklekintL
Az
ESyhfjz
nero
igcny.j
CS
nemisigcnycUlclimagunak
(Itt
Q
j(l-got,hogykozvetlcolilbeest6ljon
.a
napipolilikat>nesazemlitett~erclck-bcn
is
relldszerint
csak
akkor
szo-
.k.:llt
f-dsz6laln.i,haaze~o:-:.siolI.lap-clv6kcr\·.a.gy
IlZ
alapvcto
telltOO~re!jo-
gdk;).tazAUamnyih,[m;.....16ansti:yo-sanmegserti
'''a.gy
serekrriiketeltu.ri..Eze.rlHelteela,zEgyhaza..zwpe-ri!lJiiZUlust,me:yaz
~::im
celjit
aha_
1.11om
foJwzAsiban
I<lt,\,':l~1,a
ti1hhiallnmjosstnem
tbl.lelte.EzerlM-
IYCl;'·ezl"emeg11l.ibc:ralizmnsc!<faj7il-sait,me:;yc.kuelkki)."o'etkeztl'.lxma~za_ba.d!sagazer&sehbetkjQgoimm.-etor_zullagye~cbhekeLny,)llU~sHra.Ererlhelloela7.tamDnopol.,kap:itaJizrmus.t,me-Iya~nzdnsilgic~tkozlxmljalha.azem'bc.rhelyere
a
profilotiKrelic.
Ezert
litotlenzelilcles·bCiy(>..getahit-kirizUll1.Sr3,ruely
8.
faJimilosz{~tnlmcgtngadla
8Z
embercgycnI6...eget,szaba.dsag:i.tesn'l6:t6,s.n,gatEzerlftWe
I
clnlK..~afasiz.tllusmeg~T,iiJeWse
el5tt
nfa~iz!;mu.~l.enyegescleit
es
:kesQbb
I)1a.ghla
fasi7.JllZlSI,a.melyaz:\lla,mimindc.Qhnl6sag
(is
ax.61!'.alrUomnili-cepelane,'6benm~l~dta
az
emberisZ0me'yisegaJapjoga
:t;
!sezert,!"pelle
rei
szavata
m.aQhia"..
e1limn.~~
el~en.aJD'e~yUal1am£"I!tetJd,vclteazer-
~Qlcs;torl'6nyek
~altrrna
a161.
Perue
liZ
eppeqhatalmonIbvo'kmindig'azlk~vele'tek,
h:>gy
a.z:
Egyhnz
neaz
tl'l'3:lkod6tevlanokat,hanemaz0ver-S6Dytarsa.iknt
Uil}c~;'
de'nyi1vanll.".gkevii$e
~i,
egys1.ocial_i5itOam
krl-
6pil6i\"C.~heljii.k
a.z
F4)'"ITt!
zsr.ffi1ere,
hQPyeUt-61te
liberalizmus.t.az
im-pl'\_
:rializ.must,a,kapilalb::must,
3.
hit·
lerilmust
Cs
a
fasizm\1s1
s
meg
j6-
vatezckrnegszutcieseclott
cIiM:l<.eaeokatazclveket,a.mc:ydkremind-
czekepfiltek,
£1
nem
esuenk-e
ako.,vctkezctenscg
hiOOjaba,
haa
jOvobenil:(!!.ekilot:Jenpolitiz:il:a'snakmindsite-nokaremerEgyhaznakazta[ogut,
aruelynek
gya.k.:JT~sat
a
mi
ellenfe-
'einkkelsrensbenteguap
6.s
macl-
varlu.'kt6le?HaajogLisztelctille'kesaj6indulatnakeeencmehal
lit
.bennUn..
ket,mel)'azEg)Jh.:i.znlneanax8.1191nszol~ij.iuak,cSensi:g6nol..ikvagyvetely-
tarsall!l.k,.haaem
az
ev
Hi,gi
tc..
&
kcnyseg
kOrc~u
is
szabadmu.hta..
ta:rssnak
tek
int-,
akkoraz
aDam,~
azEgyhdzviseonvanakc
k.e~'i\·iil
tegnehezebb
eslegkoti,nye~>ebil>
·rcsut
is
m~yugt'3t6megoldfushoztudjuk
jut-tatui.
AzEgyhazaltalanosiskolajoganak
elismerese
_AzEgyhiiznakkultur-egyhdzmi-cabitor-Ias,
emetycr
mllt.-inhasonlilot-yol(:"tb61
kcvetkezokovctelmenyckko-IakJutianusApostaterendszereheza
zulaxegJikIcgslcmbetlinobh:11.kclctkceoegyhazallen,"l-ine,SColDaEgyh:'IZaltn'-gHos
iskoajogu.
ant
elyszkeptlkusHenan,scmakatolikus
rna
is
a
kdlcsonos
tSrdck10desnek
Montn
lambcrt
nem
vita
tja
as
miscmcldterebcn
:'dl.
Ez
:I
kerdl!skdxpcnfvltatjukaxfillnmuHa'anosiskq;a-jelrnto5cgt'L
Ezert_
j6:Jehet
R6n'JII
jogut.tehllt
nom
nkarjuk
kisajattta
ni
Oyorgy
i.
L
bar
atom
a
ku'tusatarcaHZ'I,ami
:IZ
at'nruotilfcli,hanem:'i~~ah'inosvitaj{lhannuirsz6ltrota-csaknzullnmisko'ajogenak.kiz{lr61a-en
is
szerctnekramutalnialcgfobbgossag;itIagadjukAzullamkotetcs-elvicl~azit6szcmpomokrn,espedigsc.geisiskolakatlIl'ftuni,de-saj5tis-hogy
1.
Q
SZ'ulUk
elvitathatatlanIermc-kclaibanscmfQszthntjamcg-aszii~o-szctjogasycrmcke1kva
llisosszeJem-
kclcmlitettternH~sz;eljogukt61.Mir
llc-
ben\'a16iskolazlatasatbi.ztosita.ni,dig
1l.3
37.Egyhuz.
iskolajogu.t
va!/l.ho]2.azM'amnakjogtlbanallmegkc)ve-mcstag~dj9k,ottgyakorlalilagcsal{neUttclnicazegyhaziisk'Ol:ikbnnisade·m;ndiF:megr(lszljnkak:tlolikussz-u-mokratikusszc!jemiinevc',}slestnni-loketelermeszcljognkti!lIy:cgescr-Ustsa.hogynzEgyh:iziskolajoGli-'VcnyesltesCtol.Azaz6.l'alll,amclyhozraga~zkodunII.Hogyolyanlekin-
a
5ziilGknekelr:rmeszctjogMtiszlelct-t6lyrehi\'atkozzam,akitsenkj
sem
bentartja,vngymn;a
is
hozza-\'hdolh~t87:Egy.h:izjav!Jra\'n16el-jamlazegyh::"ziiskol:ikfennlar-fogultsa.ggal,
Renant
hi"oJOfellann·I:isahozazol,h61azadokbOl,rmlC-sfiglctc'rc,akiszerinta7.Egyh:iz~"il!a'lyeK('1cgyl!bkcnlisnkereszh!ll:,{lanosiskolajo~anakmegtagadasaazstul6ktolszedbl!,...ng"\'pedig
:t
J;tc-
al'amimindenhal6d{:e/!yiksza1i:i5-r~sztenyszir6k~1n:r.:i.ltalCtnoSiskola-~in{i16ja,n1f~rt:l.hola~lU16oombiz-adaA7elellua161PlClltcsile.'i
til
M')'~
to~it-h:l'jagyermekeS7.1im:ira:lsaj<it
hhz!
iskol;'ikfcnnfArfl'isii.hoz
s,ziik.'ieges
\"ij;j.gnezClenekmcgfc'eloisko';'izla~st,k()1isegckctaT.epylH1liisko'aad6d~ottazii]lame'obh-uf6hbamagnvi-menva~'mnga.s7:cdi
b~,
'\"[1l1ya1,ta~nezelctro.~jan'i('rosl:tlw'ningyer-EzV"hiiz{!ltnlsl.('df'lihe,Ahol\"i~ZOlltmekekrc,Renanckcrdesr61t85S,ban,akcreszlcny:o;z;i18mcgfizetiU!!V:llllIT.'Nnpoleonidejcn('Zlirta,~AIi-
:\z
!il':t':inosisko'"ad6t.deaz:iJl:tOlber:'i1isp:(rl,amikorfeIM'r'oltaazla~nC"m
j<~rul
hozz,\az('.gyha7-iiskol:ikcivet,h())..'Vkizar6'!1gaz:ilIamadhatfenntartas{tho7.,
hanem
ezeketaz'is-oktalftst
es
h()~vcgyikembernell)kQh\k:l1
a
hiveknekkulone'!ybazikoz61hctiamngae.sz;mclyctsl!6heJi-$d6MlkeltfMntarlnniok.olt
Uirr9..11
legm~sokkal.Ilacsaknz:Wamalkl'j.I-azegvh3zii~kolAkfr.nntortil:o;.atallrnazollj!.iva'hem~zeli'6dik,rop'1antJi)"1tmnemliltja,teMtlllZE~hD.z
aJ-
eszko2:1adottazsarnoksagkezebe,t..,\lanosil'!kolaj~~litlt!yanelismerL'deme'"yalegna,gyohb
\'cszclyeknek
fogjaaker~~lteny
srii16knek'termeszet-
kitennillZ
l1j
fnrsarfnlmal."
Amikor
e
joguken'enyesftesetcsaknnnak
a%
kcrdeskarillFrnneiaorsr.a~bnndl1iti::azs:U!lalnnwf'glerhelesnek:'imnte-nhare,
!l
katolikllsok\"ilagivezere,
n
'''heto''';hr)~dunlaisl.:Qla~r16t
Monln:icrmbcrt
igy.'17:611:nhb6I,"hogyri1.cHet\'e~iik.Ninestchtit.szoarr6!-,azfu'nmnaknInesvallflsn,nemko-minthanzallamkelZvetftvakor~'n3.v~lkezik.hog}'megakadftlyoz,hnsl'a
3Z
E:tyhlinal
is
vallasos'lillanm<!lsa-polgtirnil,ho~.,.,nekiklC!i:yen.,.AHit-rai\'a
1
!;zemhen,ami.kor.anv3.\fi'ilg.
i".
~onvalJasnclkiiliisk()':\kal3
rran~i,a
hozz.'iiArnlnz.e.<tyhitzihikoMkfe.nn-ncpnekte;kinlelyes
rene
sz.1mlira.._,to.rt5.saho7_E''''azlill:\nlnakolvan
~o.;
de
hog:v
nzo'khaoJ\':ul
smok
gvete-tcles~C!::'e,
aroely
keres7:'env'allain~
t·
sbeterelje.,akiknekakatolikuspo';rilrninaktetm<iszetjogii.M.'
kovct"
'.t·
roonden'iganug'nak\'6.gso
forrasa...
,·kezik..~
.!l!~>b"(.·~
of,
00
.o~
,Hibashivatkozas'anyuganpeldiU'a_~:~
-Azokrn(\nyugaticstcngcten-igaz.sagtalnnnakesmegjavitand6naktuJi&3lamo:kra\'a16hival),;ozas,tnrtanak.Vegillanyugatip~Hd3:k
ked·
aml!Jyelilien
at
Egyhiz
ni!3.J:mos
is'
\'cloi-ncl;.sznbadlegyenfigyelmiikbekoJajogaugyaneliGmertetik,de
az:
ajinlal1om,bogyafcjl6dbs,cspc4.iga:lamnziskobJeunlarla...;;
t'C.ThH
tcljc.eppennhuszadikszazadmnso<iikev.sen
'IlZ
Egyhazraharitjn,rosszhh·at-tizede6tasyaJ~r1alilagNyugatonisa1-koz:l.s,mertLezazallap.otNyugaloneredcndokato.lkwllllaspouLhoz\'all)
cs
ntengcrcntlilisazi8:1Z~gOSS:lS
is
kozeledesjegyebenfolytIe.Megva-
'a
lermc.szeljagk6\'etelmenyl;beiit.ko-gyokSyozod\"l(~arr61,hogyanyugatizik.2.eJmekazalJapotnakjogszeru-pclda.raval6biyatk'OzasnemazEgy-segelakalo1ikn60klIemAnterikaban.haz
iskolajoga
kelsegbe"oniMnak
elo-semOlasutts()h:1elnemisrueru~,k.
h:1_
fularaa.karlenni,auwitkcve.she.blcrtnemDlcgnillozlntaSQtor.c.h-esiilmek8deruo'kra.ciAhanmegi.sauep-6zava.llUand6t;jr~ya.3,
ez;
ahivatkozasncmkell,legyena(lonto,Hapedig"alaldveszitekinlelhe
a
lortenelifcjlodes-
~o~~:a~.n~:t
C~~~~~~ll
f~6Im~~~::
I
nekkctstgkivUllIyom6s
is
rOOliskii-fajlaegyhaziiskolniranthalalmasanlonbsegct.,4.iigyetflemvet
ana
Q
kil-megnotterdekl6desetajd.nlomszh'es
~~~~~;~:~:JH~~~~l
~~~~;i:;;:,~
~~:;~:'E:~~iu")~Yi~
"a:.koz;asallyugaliheJyr.etnekcsupaoamclygyakorl~tjkovelkczmcnycbenhibuitallltja
e16lerbe,
elonyclrolazon-
is
folertegvtiszts
DepSla\'aulS8aJ.banh;l1lgalpI.emlitestsemte.szarr61,Semmin8alapos.okom.Dincskefcl..bogyA.merik4Jbaneges~SOlI'katolikmikedniabban,hogyaDl~yark~zMr~a-egyetcmmiikodik,milunk
redig
egy~agkorruanyaazEg):Mziskolnjogats~m.Bizonyaraenyngati
es
tenget'Cn~tisztelcihonakarnamrlani,.viszODtaztuJipcldftkfclmul/lt6isemgondaljake1:cnsemnliftlcc.sz.reveteliink
nillcs,
e..s
azl,hogy
It.
nyug{ltipeJdan:kalmunemislehel.hogyaz6:lIaUl_'tlZvoln-abenniiukct,katolikusokflt,egyES)·.hbiskolajogii.nakserelmencl.l.;ii.lolynnalbpotisazoltsngar61
mcSgy6z-
1-
3Z
egyhAziis.kohHm3.n
is
kielcgltoni,omelyetanyu.galiCi:satenger~nfulin1odongondoskodjekatanfl.as
es
akalolik'us()kistermeszetjogelJene$uek,ncveh!sdCDlo!walikussze::emcrol.
Amegegyezes
u
tjaeshaszno$s4ga
-AxEgyh5z
e'!!
azsHam
k6ztmeg-indu16targyal1sok
sik~rcrll)kl3.Dnak
kiilso<!16feJ.t¢.lelel
is,
Gmelyeketleg·kc\"csbbCapolitikusbecsUlhetIe,Ekiils6
e!5felWelekd
csnkak6lcsoni>sj6akarat
cs
mcrscklelteremthctimeg.AtargyalnsikC6ZSegoszintescgcne.kc,~a
megcsyezcsre
tOTe.k\'ojoszandcknakelsosorbannzallalkelltnc~nyilatkol_Ilia,hogy
:I
targYll.!6keeyikesemfor-du'eI:hg)'a'_,sokidej6nanyil\'iillo~_saghoznsereJmekorvos!fisa.ol:ljaMI,hiszen11targralasokceljaeppenahelyzel·nekzartajt6kmag6tlitiszlii.cisn,
cs
minukclfelszegessonddalInrl6rkodikbl~nniIelescreJeD1eloide-zMctr5l.-Bizonyarasenki~inc.saZorszag-
~;;!1~~~:~n
~!6ti~m~~~1~~rdllt~kOz.tsrs.asfignak
e,.'
llZ
EgyMznak~iv~te-lC$6o!1agyerdekllf.
-A
megoegyeOOs
hA~~~saga
marcsn.kazEgyha2nyugodt
miiko-
oe<e,
a
~1Ikt'k
Mkes.seg-e
es
a
rkomyu-
galomuenlpontjl'ib61
i~
nyilv-1nvaI6.deta,gad,ht!lat1aTl.
bogy
a
1JK'.g-egye'@s
oSSleihn.sonlrfthatall~'J1
m6ion
jafulnahOZ1.aa1rozf.§.TSJl.S~erk51C'!iai:l:pjai.
n.atk
meg<tQ:'iJ1(}fffis!hox
!l
!elkekben\
es
noveklefiala·Jk~zhirsas~unkkii!&o
te"ki.ntezy.et
is,
TUlzrune'Q,:U1m~
aIlitani,hogyamcg.egyez«..je~tO-&C~etUlsxbnyalja
or,z.a~nk.
szii.kha-tR.rait.
A
mege.gycwsse.l
a
magyarikoz-lirsasagI'..lsonck
adna
peJd~t
Kelet
i
~u.r6pa
tij
korLLmcn:-.·ei"
kOZQlt
3%
Egyhaz
oS,sazililamviszonydIlaJkron-
dezth!re,
ame:yetsoks.za7~n.illiOkc-res1.t,eny